Hướng dẫn cài đặt zabbix trên centos 7

Hướng dẫn thiết đặt Zabbix Server 3.4 trên CentOS 7 | Chào chúng ta, như chúng ta đã biết thì Zabbix là một trong Một trong những lịch trình mã mối cung cấp msinh hoạt danh tiếng giúp đỡ bạn xây đắp một hệ thống đo lường và tính toán các dịch vụ, thứ mạng,… vào doanh nghiệp. Chính vì vậy, trong bước đầu tiên để triển khai quen thuộc cùng với hệ thống Zabbix đó chính là làm cho thể làm sao để setup Zabbix Server bên trên CentOS 7. Hãy hiểu bài viết nhé.

Bạn đang xem: Hướng dẫn cài đặt zabbix trên centos 7

*

cũng có thể các bạn cũng quan tâm chủ thể khác– Top 11 quy định mã mối cung cấp mngơi nghỉ đo lường khối hệ thống bên trên Linux– Reset password Admin Zabbix bởi lệnh SQL trên Linux– Fix lỗi ‘Zabbix Server is not running’– Cấu hình hiện tại thông tin trigger cùng âm thanh khô báo động bên trên Zabbix– Phân biệt quan niệm history với trends trong Zabbix


Contents

1. Cài đặt LAMPhường Server2. Cài đặt Zabbix Server 3.4

Zabbix là gì ?

Zabbix là một phương án thống kê giám sát dịch vụ hệ thống mạng phân tán mã mối cung cấp mlàm việc lừng danh, có rất nhiều tính năng lạ mắt với kỹ năng tùy đổi thay cao. Zabbix có chức năng phục vụ cho hệ thống mạng cỡ trung cùng lớn của các doanh nghiệp hiện tại cùng với mức giá thành đầu tư vừa bắt buộc.

*

Chi huyết có thể xem tại nội dung bài viết nàyZabbix là gì ? Tìm hiểu khối hệ thống đo lường và tính toán mạng Zabbix

Lưu ý bài viết

Nếu bạn có nhu cầu copy những lệnh command trong bài viết này, hãy tham khảo bài viết sau : Hướng dẫn copy lệnh comm& trên website truongxaydunghcm.edu.vn

1. Cài đặt LAMPhường. Server

trước hết bọn họ cần phải có một hệ thống Web Server và hình thức DataBase nhằm có thể chạy được mã mối cung cấp frontkết thúc Zabbix Server. Bài viết lý giải thiết lập LAMPhường Web Server cụ thể cơ bản các chúng ta cũng có thể tham khảo tại đây : Hướng dẫn thiết đặt LAMPhường (Linux, Apađậy, MariaDB, PHP) trên CentOS 7

Phần này sẽ được note nhanh hao những lệnh thiết đặt gọn lẹ một Web Server, nếu còn muốn chi tiết chúng ta hãy đọc nội dung bài viết trên.

Còn nếu bạn có nhu cầu thực thi các khối hệ thống Web Server khác ví như LEMP tuyệt Litespeed , thì bạn tham khảo Google thêm nhé.

1.1 Cài đặt Apabịt Web Server

Cài đặt Apabịt cùng khởi đụng.

# yum install httpd -y# systemctl start httpd# systemctl enable httpdNếu bạn muốn thông số kỹ thuật VirtualHost sử dụng mang lại thương hiệu miền thì nhỏng sau. lấy ví dụ : zabbix.truongxaydunghcm.edu.vnlab.com

# vi /etc/httpd/conf.d/zabbix.truongxaydunghcm.edu.vnlab.com.confNameVirtualHost *:80 ServerName zabbix.truongxaydunghcm.edu.vnlab.com ServerAlias www.zabbix.truongxaydunghcm.edu.vnlab.com DocumentRoot /var/www/zabbix.truongxaydunghcm.edu.vnlab.com/public_html/ ErrorLog /var/log/httpd/error.log CustomLog /var/log/httpd/access.log combinedKhởi hễ lại Apabịt để áp thông số kỹ thuật new về vhost thương hiệu miền.

# systemctl restart httpdTạo tlỗi mục cất code đến tên miền ‘zabbix.truongxaydunghcm.edu.vnlab.com‘ , thỏng mục này đã có được thông số kỹ thuật trong phần Vhost trên.

# mkdir -p /var/www/zabbix.truongxaydunghcm.edu.vnlab.com/public_html/# chown apache:apabịt -R /var/www/zabbix.truongxaydunghcm.edu.vnlab.com/public_html/

1.2 Cài đặt dịch vụ CSDL – MariaDB

Chúng ta đã thiết đặt MariaDB phiên bản 10.2 (tiên tiến nhất tính mang lại thời điểm viết bài) làm hình thức Cơ Sngơi nghỉ Dữ Liệu (Database). Trước hết là knhì báo chế tác repository MariaDB.

# vi /etc/yum.repos.d/MariaDB.repo# MariaDB 10.2 CentOS repository list# http://downloads.mariadb.org/mariadb/repositories/name = MariaDBbaseurl = http://yum.mariadb.org/10.2/centos7-amd64gpgkey=https://yum.mariadb.org/RPM-GPG-KEY-MariaDBgpgcheck=1Tiến hành thiết lập sau khoản thời gian knhì báo MariaDB Repository.

# yum repolist# yum install MariaDB-VPS MariaDB-client MariaDB-devel MariaDB-shared -yKhởi hễ dịch vụ database MariaDB.

# systemctl start mysql.service# systemctl enable mysql.serviceThiết lập thông số kỹ thuật bình yên báo cáo cơ phiên bản đến MariaDB.

# wget http://rpms.famillecollet.com/enterprise/remi-release-7.rpm# rpm -Uvh remi-release-7*.rpmBây tiếng ta đã kích hoạt repo rengươi sử dụng cho PHP. 7.0 . Các chúng ta kéo xuống phần văn bản file làm việc section , hãy kích hoạt ‘enabled=1‘.

# vi /etc/yum.repos.d/remi-php70.reponame=Remi"s PHP 7.1 RPM repository for Enterprise Linux 7 - $basearch#baseurl=http://rpms.remirepo.net/enterprise/7/php71/$basearch/#mirrorlist=https://rpms.remirepo.net/enterprise/7/php71/httpsmirrormirrorlist=http://cdn.remirepo.net/enterprise/7/php71/mirrorenabled=1gpgcheck=1gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-remi...# yum repolistGiờ ta triển khai setup PHP.. 7.0 cùng một số trong những module PHP.. cung ứng sử dụng mang đến Zabbix Server Frontend.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách In Màu, Cách Thiết Lập Chế Độ In Máy In Màu, Hướng Dẫn Từ A

# yum install --disablerepo=* --enablerepo=remi-php70 php php-mysql php-bcmath php-cli php-common php-devel php-embedded php-enchant php-mbstring php-mcrypt php-pvị php-xml -y

1.4 Cấu hình firewall rule

Quý Khách đề nghị cấu hình firewall rule cho phép các liên kết bên phía ngoài vào Web Server Apache (port 80/443 TCP). Nếu chúng ta xài ‘iptables‘ làm cho firewall thì áp dụng lệnh sau :

# iptables -A INPUT -p tcp --match multiport --dports 80,443 -j ACCEPTnếu khách hàng xài ‘firewalld‘ làm hình thức tường lửa trên CentOS 7 thì cần sử dụng lệnh sau .

# firewall-cmd --zone=public --add-port=80/tcp --permanent# firewall-cmd --zone=public --add-port=443/tcp --permanent# firewall-cmd --reload

1.5 Kiểm tra Web Server chạy tuyệt chưa

quý khách hàng hãy tham khảo bài viết “Hướng dẫn thiết lập LAMP trên CentOS 7” sinh hoạt bên trên nhằm rõ chi tiết soát sổ.

2. Cài đặt Zabbix Server 3.4

Chúng ta bao gồm 2 phương án thiết đặt Zabbix Server : một là mua qua repository Zabbix (https://www.zabbix.com/download) cùng 2 là biên dịch mã mối cung cấp Zabbix Server. Mình sẽ chỉ lí giải vẻ ngoài thiết lập biên dịch mã mối cung cấp chuẩn chỉnh nhé.

2.1 Các tùy chỉnh thiết lập nên thiết

Tạo user “zabbix” nhằm chạy hình thức dịch vụ Zabbix Server Monitor.

# groupadd zabbix# useradd -m -s /sbin/nologin -g zabbix zabbixTạo thỏng mục giành cho việc chứa tệp tin .pid của Zabbix Server cùng tệp tin log của Zabbix Server cùng Zabbix Agentd local.

# mkdir -p /var/log/zabbix/# touch /var/log/zabbix/zabbix_server.log# chown zabbix: /var/log/zabbix/ -R# chgian lận 660 /var/log/zabbix/zabbix_server.log– Kiểm tra phiên phiên bản ứng dụng hỗ trợ quan trọng , cũng tương tự thiết đặt những thỏng viện buộc phải thiết+ cURL 7.trăng tròn.0 trsinh hoạt lên

# curl --versioncurl 7.29.0 (x86_64-redhat-linux-gnu) libcurl/7.29.0 NSS/3.19.1 Basic ECC zlib/1.2.7 libidn/1.28 libssh2/1.4.3+ Cài đặt thư viện những gói nên thiết

# yum groupinstall “Development Tools” -y# yum install libxml2 libxslt libxml2-devel net-snmp-devel curl-devel libsự kiện libevent-devel -y

2.2 Download source Zabbix Server cùng tải đặt

Ta tải về bản setup source Zabbix Server 3.4 . quý khách hàng rất có thể lấy đường dẫn link download source tại trên đây : https://www.zabbix.com/download_sources

*

# cd /opt/# wget -O zabbix-3.4.9.tar.gz https://sourceforge.net/projects/zabbix/files/ZABBIX%20Latest%20Stable/3.4.9/zabbix-3.4.9.tar.gz/downloadGiải nén source cùng tiến hành biên dịch thiết lập. Lệnh configure cùng với những option cung cấp công cụ sau dùng để làm cấu hình setup source Zabbix có tác dụng hệ thống cùng agent local, tương tự như thực hiện MariaDB (Mysql) làm CSDL.

# tar xvf zabbix-3.4.9.tar.gz# cd zabbix-3.4.9# ./configure --enable-VPS --enable-agent --with-mysql --enable-ipv6 --with-net-snmp --with-libcurl --with-libxml2# make# make installLưu ý:– Chúng ta thiết đặt luôn Zabbix Agent bên trên bao gồm server Zabbix nhằm để Zabbix từ giám sát được triệu chứng khối hệ thống của chính nó qua chương trình Zabbix Agent cung ứng. Chứ đọng bạn dạng thân nó cấp thiết thống kê giám sát những vận động khối hệ thống OS đang làm việc công tác Zabbix Server.

Sau khi thiết đặt compile hoàn thành thì mang định file daemon binary (zabbix_hệ thống, zabbix_agentd, zabbix_proxy) vẫn nằm ở đường truyền tlỗi mục /usr/local/sbin/ ; còn những file binary client (zabbix_get, zabbix_sender) sẽ nằm ở tlỗi mục /usr/local/bin/ . Nếu bạn muốn thay đổi đường dẫn thì thiết đặt đường truyền cơ hội biên dịch.

Nội dung file systemd service dành riêng cho Zabbix Server trên CentOS 7, bạn cần từ tạo ra tệp tin này nhằm khởi cồn dịch vụ bởi Lúc compile thì sẽ không tồn tại. Cẩn thận đánh giá lại đường truyền những tệp tin binary, tệp tin thông số kỹ thuật, file pid xem tất cả trùng khớp ko.

# vi /lib/systemd/system/zabbix_server.serviceDescription=Zabbix ServerAfter=syslog.target network.target mysqld.serviceType=oneshotExecStart=/usr/local/sbin/zabbix_server -c /usr/local/etc/zabbix_server.confExecReload=/usr/local/sbin/zabbix_VPS -R config_cache_reloadRemainAfterExit=yesPIDFile=/var/run/zabbix_hệ thống.pidWantedBy=multi-user.targetTiếp cho là nội dung file systemd service giành riêng cho các dịch vụ Zabbix Agentd trên local Zabbix Server. Cẩn thận bình chọn lại đường dẫn các tệp tin binary, file cấu hình, file pid xem tất cả trùng khớp không.

# vi /lib/systemd/system/zabbix_agentd.serviceDescription=Zabbix AgentAfter=syslog.target network.target network-online.targetWants=network.target network-online.targetType=oneshotExecStart=/usr/local/sbin/zabbix_agentd -c /usr/local/etc/zabbix_agentd.confRemainAfterExit=yesPIDFile=/var/run/zabbix_agentd.pidWantedBy=multi-user.targetLúc bấy giờ họ hãy khoan khởi rượu cồn dịch vụ Zabbix Server với Zabbix Agentd lên bởi vì không dứt những phần cấu hình không giống.

Xem thêm: Hướng Dẫn Chỉnh Sửa Video Trên Máy Tính, Pc Không Cần Cài Đặt Phần Mềm

2.3 Cài đặt Database Zabbix Server

Đối cùng với hình thức Zabbix Server hoặc Zabbix Proxy thì để Zabbix frontend php rước tài liệu phục vụ người dùng thi ta nên thiết lập template mẫu schema CSDL đến zabbix. Các template DataBase mẫu nằm ở tlỗi mục source thiết đặt “zabbix-3.4.9/database/mysql/“ tương tự option compile hình thức dịch vụ DB là MySQL.

# cd /opt/zabbix-3.4.9/database/mysql# mysqlmysql> create database zabbix_db character phối utf8 collate utf8_bin;mysql> grant all privileges on zabbix_db.* to lớn "zabbix_admin"

Chuyên mục: Kiến thức