how long là gì

How long là cấu trúc phổ biến hay gặp trong Tiếng Anh nhưng chưa chắc ai cũng đã biết sử dụng cấu trúc này. Bài viết của TOPICA Native sẽ giúp bạn hiểu rõ nhất về cấu trúc How long và cách phân biệt How long và How many times đầy đủ nhất!

12 thì trong tiếng Anh: công thức, cách dùng và dấu hiệu nhận biết

Bạn đang xem: how long là gì

Xem thêm:

 • Cấu trúc với Suggest và cách phân biệt Suggest, Advise, Recommend
 • Trạng từ so sánh – so sánh hơn và so sánh hơn nhất trong tiếng Anh

1. Cách dùng How long

How long dùng để nói về độ dài của vật

a. Cấu trúc How long thường được dùng để đặt câu hỏi về khoảng thời gian bao lâu và thời gian đó sẽ là một khoảng thời gian cụ thể với thời gian bắt đầu và kết thúc. Cấu trúc này thường được dùng với giới từ “for” hoặc “since” trong câu trả lời.

Ví dụ:

 • How long have you been waiting ?

(Bạn đã chờ bao lâu rồi?)

We have been waiting for twenty minutes.

 • How long will the lesson last?

(Bài học sẽ kéo dài trong bao lâu?)

It should be over by 2 o’clock, I think.

Xem thêm: Trong ngữ pháp tiếng Anh A lot of, Lots of, Allot được sử dụng thế nào?

b. How long còn được sử dụng khi muốn hỏi về độ dài được đo đạc của một vật nào đó.

Ví dụ:

 • How long is this road?

(Con đường này dài bao nhiêu?)

 • How long is this dress?

(Chiếc váy này dài bao nhiêu?)

It was very short, knee-length really.

How long dùng để nói về khoảng thời gian

Ngoài 2 cách sử dụng trên, How long còn là câu hỏi để hỏi khoảng thời gian ai đó dành thời gian để làm việc gì.

Ví dụ:

 • How long does it take you to devote to creating a new business plan?

(Bạn mất bao lâu để dành cho việc lập một kế hoạch kinh doanh mới?)

 • How long have you been walking?

Có thể bạn quan tâm: Top dạ minh châu là gì

Xem Thêm : con báo tiếng anh là gì

(Bạn đã đi bộ lâu rồi?)

Xem thêm: Ngữ pháp tiếng Anh: sử dụng be used to, used to và get used to

2. Cấu trúc How long

How long + do/does/did + S + V(infinitive)…?

 • Cấu trúc được chia ở thì hiện tại đơn và quá khứ đơn.
 • Cấu trúc How long này dùng để hỏi thời gian ai đó làm hoặc đã làm một việc gì đó.

Ex: How long did you do this exercise

(Cậu đã mất bao lâu để làm bài này?)

How long + have/has + S + Ved/PII…?

 • How long chia ở thì hiện tại hoàn thành và cũng có nghĩa tương tự với cấu trúc 1 bên trên.

Ex: How long has it rained?

(Trời đã mưa kéo dài bao lâu?)

How long does it take + (O) + to V(infinitive)…?

 • Cấu trúc này mang nghĩa “ Ai đó mất bao lâu để làm việc gì”.

Câu hỏi với How long chỉ khoảng thời gian của một hành động nào đó xảy ra.

Answer: It takes + (O) + time + to V(infinitive)…

(Ai đó mất … thời gian để làm…)

Ex: How long does it take to get to their hometown by train?

(Mất bao nhiêu thời gian để đi quê hương của họ bằng tàu?)

It takes 6 hours to get to their hometown by train.

(Mất 6 tiếng để đi tới đó bằng đường tàu.)

3. Phân biệt cấu trúc How long và How many times

Điểm khác biệt giữa How long và How many times:

 • How long: được sử dụng để đặt câu hỏi về khoảng thời gian bao lâu trong tiếng Anh.
 • How many times: được sử dụng khi bạn hỏi về một con số cụ thể mỗi lần xảy ra sự việc.

Ví dụ:

 • How long did you read this book?

(Cậu đã học quyển sách này trong bao lâu?)

 • How many times have you read that book?(Cậu đã đọc cuốn sách đó mấy lần rồi?)

4. Bài tập cấu trúc How long

Dưới đây là bài tập về cấu trúc How long có đáp án. Cùng làm để củng cố lại kiến thức đã học nhé!

Bài tập: Điền How long/How many times vào chỗ trống:

1. …………… have you been waiting?- Only for a minute or two.

2. …………… has he been married?- More than 25 years.

Tham khảo: for now nghĩa là gì

Xem Thêm : DVI Là Gì? Sự Khác Biệt Giữa DVI và HDMI?

3. …………… have you read this novel?- At least 8 times.

4.…………… will the lesson last?- 2 hours

5. …………… have you been living in this house?- For 12 years now

6. ……………have you been there?- Nineminutes

7. ……………was your stay in American?- I was there for two and a half years

8. …………… did you visit him last summer?- Almost every weekend.

9. ……………have I told you not to play volleyball in the garden?

10. ……………did the phone ring yesterday?- ‘We must have had about ten calls.

Đáp án:

1. How long

2. How long

3. How many times

4. How long

5. How long

6. How long

7. How long

8. How many times

9. How many times

10. How many times

Tùy vào mục đích so sánh khác nhau bạn sẽ có cách sử dụng câu khác nhau. Mỗi cấu trúc sẽ có các cách sử dụng khác nhau vì vậy đừng nhầm lẫn khi sử dụng! Đừng quên lưu lại bài viết này của TOPICA Native để thực hành mỗi ngày bạn nhé!

Tham khảo: Thể loại đam mỹ là gì? Các thuật ngữ liên quan

Nguồn: https://truongxaydunghcm.edu.vn
Danh mục: Hỏi Đáp

Related Articles

Back to top button