Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh | Tư liệu văn kiện Đảng

Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí

Video Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí

vào ngày 15 tháng 5 năm 2016, bộ chính trị ban hành chỉ thị số. 05-ct / tw về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Sau đó, vào tháng 10 năm 2016, Hội nghị lần thứ tư của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X đã ban hành Nghị quyết số 04-nq / TW về “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội tâm.

Để thực hiện nghiêm túc và đồng bộ Chỉ thị số. 05-ct / TW của bộ chính trị gắn với nghị quyết hội nghị lần thứ 4 ban chấp hành trung ương đảng khóa xii ban tuyên giáo trung ương phối hợp với biên tập chính trị quốc gia, sự thật đăng tải tài liệu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ (tài liệu sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, cơ quan, đơn vị trong 2017).

Tài liệu được biên soạn ngắn gọn, trình bày những nội dung cơ bản trong quan niệm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và tổ chức học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh góp phần thực hiện nghị quyết trung ương 4 khóa XII trong đảng bộ, chính quyền, đoàn thể, mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Tôi trân trọng giới thiệu cuốn sách với độc giả.

Tháng 3 năm 2017

biên tập viên chính sách sự thật quốc gia

phần đầu tiên

quan niệm của thành phố Hồ Chí Minh về suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống

“có thể thay đổi tự động”, “tự động chuyển đổi nội bộ”

Trong các tác phẩm của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhiều lần đề cập đến những mặt tiêu cực nảy sinh trong đảng, chính quyền và xã hội. người ta không trực tiếp sử dụng các khái niệm “suy thoái” về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” mà đã nêu ra nhiều căn bệnh khác nhau biểu hiện của sự sa sút.

1. quan niệm về suy thoái tư tưởng chính trị của Hồ Chí Minh

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ ra những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, trước hết là biểu hiện suy thoái về lý tưởng cách mạng. Ngay từ tháng 10 năm 1947, hai năm sau khi lên cầm quyền, Người đã yêu cầu cán bộ, chiến sĩ của Đảng phải sửa đổi lề lối làm việc, làm rõ hơn là phải chống hiện tượng thờ ơ trước những nhận thức và quan điểm sai trái. cũng im đi, đừng cãi. thậm chí nghe bọn phản cách mạng anh cũng không báo cáo với cấp trên. bất kể họ nói gì, bất kể họ làm gì ”1.

trong đó phê phán những đảng viên chần chừ, thiếu lý tưởng cách mạng: “Chỉ cần việc làm thiết thực mà không có lý tưởng cách mạng thì không phải là đảng viên tốt, chỉ là người tầm thường” 2.

Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu rõ: “Đảng phải chống thói coi thường lý luận. vì nếu không học lý thuyết thì ý chí kém kiên quyết, không thể nhìn xa trông rộng. trong lúc chiến đấu, bạn sẽ dễ bị lạc đường, dẫn đến “mù chính trị”, thậm chí là tham nhũng, xa rời cách mạng. ”3.

người kiên quyết chống những nhận thức lệch lạc về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc lý luận và học tập lý luận chính trị; lười học tập chủ nghĩa Mác – Lê-nin, chủ trương, đường lối, nghị quyết của đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước.

người cho rằng: “Ngày nay trong đảng ta vẫn còn nhiều người suốt ngày chỉ vùi đầu vào vấn đề, không nhận thức được tầm quan trọng của lý luận nên vẫn còn hiện tượng coi thường học tập hoặc không tìm cách kiên quyết. 4 “Có một số đồng chí không chịu học tập kinh nghiệm thực tế của cách mạng Việt Nam, không hiểu rằng: Chủ nghĩa Mác là kim chỉ nam cho hành động chứ không phải kinh thánh. Vì vậy, các đồng chí chỉ thuộc lòng một số cụm từ của Chủ nghĩa Mác, để chọc cười thiên hạ, còn một số đồng chí khác chỉ lưu lại những kinh nghiệm lẻ tẻ, không hiểu lý luận đó rất quan trọng đối với thực tiễn cách mạng, chính vì vậy mà họ tiếp tục lao đầu vào công việc mà không hiểu hết về cuộc cách mạng. . ”5 kiên quyết chống những biểu hiện không chấp hành nguyên tắc tổ chức đảng, mất ý chí phấn đấu, không gương mẫu trong t làm việc: “vô kỷ luật, vô kỷ luật” 6.

Trong tự phê bình và phê bình, người kiên quyết chỉ ra, đấu tranh với những biểu hiện không dám nhận khuyết điểm; khi có kiến ​​nghị thì thiếu thành khẩn, không sẵn sàng nhận kỷ luật: “Thái độ của một bộ phận không nhỏ cán bộ là: phê bình thì đúng, tự phê bình thì quá“ vừa phải ”. những đồng chí đó không dám công khai tự phê bình, không sẵn sàng tiếp thu phê bình, nhất là phê bình từ dưới lên, không kiên quyết sửa chữa khuyết điểm của bản thân … tóm lại: đối với người khác, đồng chí, hệ tư tưởng đó rất “mácxít. “, nhưng đối với bản thân tôi, nó được gắn với chủ nghĩa tự do” 7.

trong phê bình họ nể nang thì né tránh, ngại va chạm, thấy tốt thì không bảo vệ, thấy xấu thì không đấu tranh: “có những đồng nghiệp đáng bị trừng phạt, nhưng vì yêu quý và tôn trọng họ mà thôi. phê bình và cảnh báo. để kết thúc câu chuyện. thậm chí có nơi bao che, dung túng cho nhau, lừa cấp trên, trốn tập thể. kỷ luật như vậy khiến đồng chí không những không sửa được lỗi mà còn coi thường kỷ luật. tai hại hơn nữa nếu kỷ luật công đoàn lỏng lẻo, các phần tử phản động sẽ có cơ hội lẻn vào hàng ngũ của chúng ta để phá hoại tổ chức của chúng ta ”8.

Người ta đưa ra một ví dụ: “Nếu tôi có một vết lằn trên trán, đồng nghiệp của tôi nhìn thấy nó, nhưng với lý do” tôn trọng “để không nói như vậy, tôi sẽ sử dụng luôn”. Có vết trên trán thì không sao, nhưng có vết ở não, về tinh thần mà không bảo người ta sửa thì hại người … thấy cái ác của người ta. mà không chỉ trích là một thiếu sót lớn. không được phê bình, tức là để cho cái xấu của mình lớn lên ”9. “Nói về nhau, tôn trọng và không chỉ trích, để đồng nghiệp tiếp tục mắc sai lầm, đến mức làm hỏng công việc. điều đó giống như việc nhìn thấy đồng đội của bạn bị bệnh, nhưng không chữa trị cho họ. tự trọng, không dám tự phê bình, để khuyết điểm tích tụ. thì chẳng khác nào tự đầu độc chính mình ”10!

Nhiều biểu hiện lợi dụng phê bình để xu nịnh, xu nịnh hoặc vu khống, nói xấu, chỉ trích, phê bình người khác với động cơ cá nhân không trong sáng cũng được chỉ ra: “Khi phê bình ai đó là không vì đảng, không vì chí tiến thủ, không vì công việc.” , nhưng chỉ công kích cá nhân, bướng bỉnh, trả thù, làm khổ nhỏ ”11“ phê bình là giúp nhau sửa chữa khuyết điểm của người khác, vì vậy thái độ của người phê bình phải chân thành, nghiêm túc và phải thể hiện rõ vì sao lại có khuyết điểm đó, thực hư ra sao và dùng phương pháp nào để điều chỉnh, dùng thuốc điều trị bệnh phù hợp tuyệt đối không nên có ý mỉa mai, vu khống, trả thù không nên chỉ trích càng không nên “nói thẳng, nhìn sau lưng”. 12.

Hồ Chí Minh đã chỉ ra và kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện nói trong bài giảng khác, nói bên ngoài bài giảng khác: “có người trước mặt ai cũng tốt, sau lưng ai cũng xấu. Khi thấy xôi hỏng bỏng không.” nói xôi ngọt, thấy thịt là nói thịt, gió bẻ buồm, không có tinh thần ”13.

trong đó phê phán những biểu hiện duy ý chí, áp đặt, bảo thủ, chỉ làm theo ý mình; không chịu học tập, lắng nghe và tiếp thu ý kiến ​​hợp lý của người khác: “Tôi nghĩ mình giỏi cái gì, cái gì cũng biết” 14. “Kiêu hãnh có nghĩa là bạn có thể làm bất cứ điều gì cho bản thân. Tôi giỏi mọi thứ hơn tất cả những người khác. Mình là trời cho, không cần học hỏi ai, nhờ vả ai ”15. Đồng chí lưu ý: “Trong Đảng ta có một số đồng chí mắc bệnh công vụ, tưởng mình tham gia cách mạng lâu năm mà tự cao, tự mãn. hoạt động cách mạng lâu dài là tốt nhưng phải khiêm tốn học tập thì mới tiến bộ mãi được ”16.

kiên quyết phản đối những biểu hiện tham vọng quyền lực, không tuân thủ mệnh lệnh của tổ chức; kén chọn chức tước, công việc, cái mà Hồ Chí Minh gọi là: “hiếu – tự coi mình là anh hùng, là ngầu”. Đôi khi vì tham vọng đó mà làm những việc không đáng có. cho đến khi bị công kích và chỉ trích, tinh thần rùng mình. nhưng nó chỉ có thể đi lên chứ không thể đi xuống. Tôi chỉ có thể chịu hạnh phúc chứ không thể đau khổ. chỉ quan tâm đến việc làm chủ tịch này, ủy viên nọ, không quan tâm đến công việc thực tế ”17.

người kiến ​​nghị: “phải khắc phục bệnh chủ nghĩa cá nhân, bệnh trọng thần, tâm địa vị. Nó tạo ra nhiều tệ nạn như xích mích, kích động giữa cán bộ, đảng viên, không ai nghe ai, không giúp đỡ nhau, không hợp tác chặt chẽ với nhau. bệnh cá nhân còn dẫn đến tệ bảo thủ, quan liêu, tham ô, lãng phí, ngại khó, ngại khổ, thấy khó thì tiêu cực, bi quan ”18, dẫn đến biểu hiện chọn nơi có nhiều lợi ích, chọn việc dễ, bỏ việc khó. việc làm; anh không sẵn sàng nhận nhiệm vụ ở những nơi xa xôi khó khăn. thậm chí tìm mọi cách vận động không công bằng, gây ảnh hưởng, lợi dụng phiếu bầu, phiếu tín nhiệm đối với cá nhân. “Không chấp hành mệnh lệnh, bất tuân kỷ luật. làm những gì bạn muốn ”19.

Những cuộc biểu tình này chỉ tập trung giải quyết những vấn đề ngắn hạn trước mắt, có lợi cho những người gọi là “cận thị – không nhìn xa trông rộng”. bạn không nghĩ đến những vấn đề lớn, bạn chỉ chú ý đến những thứ tỉ mỉ ”20.

người đấu tranh với các biểu hiện tranh thủ chỉ định người thân, quen, người thân dù không đủ điều kiện, yêu cầu để đảm nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý hoặc bố trí, sắp xếp vào vị trí có nhiều lợi ích và gọi là: “tự túc – kéo bè, kéo cánh, thân bằng hữu, chẳng cần tài cán gì cũng chui vào thế này”. người có tài, có đức nhưng không bằng lòng với mình thì bị khai trừ. quên rằng công việc là việc chung, không phải chuyện riêng của gia đình “21. Một nhà phê bình cởi mở:” có những đồng nghiệp vẫn duy trì phong tục ‘một người có thể giải quyết mọi việc’, đưa gia đình, bạn bè vào vị trí này thế nọ, họ có thể hãy làm điều đó, đừng để điều đó xảy ra. “Việc làm hỏng việc có một nhóm để thành lập cũng không sao cả, chỉ cần gia đình và bạn bè có vị thế tốt.” 22.

2. Hồ Chí Minh quan niệm về suy thoái đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nội tâm

Xem thêm: Chữ Kí Tên Như ❤️️ Bộ 1001 Mẫu Chữ Ký Đẹp Tên Như, Nhu

Chủ tịch Hồ Chí Minh nói nhiều về suy thoái đạo đức và lối sống. người thẳng thắn đấu tranh với mọi biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân, sống ích kỷ, thực dụng, cơ hội, ích kỷ; chỉ quan tâm đến lợi ích cá nhân, không quan tâm đến lợi ích tập thể; đố kỵ đố kỵ, so sánh, đố kỵ, bạn không muốn người khác giỏi hơn mình. người gọi đó là bệnh: “hẹp hòi – trong đảng không biết đề cao người tốt, sợ người ta trội hơn mình”. Ngoài đảng bị người ta coi thường, không ai làm cách mạng, cũng không thông minh như tôi. do đó, họ không biết tiếp xúc, hợp tác với những người có đạo đức và tài năng ngoài đảng. đó là lý do tại sao mọi người thất vọng và cảm thấy đơn độc ”23; và “bệnh tham lam: người mắc bệnh này đặt lợi ích của bản thân lên trên lợi ích của đảng, của quốc gia nên chỉ“ tư lợi ”. sử dụng công cộng và tư nhân. dựa vào quyền lực của đảng để theo đuổi các mục tiêu của riêng họ. cuộc sống xa hoa, tiêu xài bừa bãi. tiền đó đến từ đâu? nếu không phải là sự luân chuyển của đảng, sự luân chuyển của đồng bào. thậm chí buôn lậu trên thị trường chợ đen. không sợ mất uy tín của đảng, không sợ mất của mình ”24. “Cũng có những đồng chí chỉ lo ăn ngon, mặc đẹp, lo phát triển làm giàu, lo công sản làm tư, làm sao có đạo đức cách mạng, quần chúng phê bình thế nào thì vẫn dùng” 25.

từ rất sớm vào năm 1948, khi đất nước cách mạng còn rất non trẻ, còn nhiều khó khăn, Người đã chỉ rõ cần đấu tranh chống những vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ gây mất đoàn kết nội bộ; đoàn kết ngược, dân chủ hình thức; cục bộ, bè phái, kèn cựa địa vị, tranh giành chức vụ, tranh giành quyền lực; độc đoán, gia trưởng, thiếu dân chủ trong quản lý, điều hành. Hồ Chí Minh yêu cầu: “Chúng ta rất cần mở rộng dân chủ trong cơ quan. Luôn luôn tự phê bình trung thực và phê bình thẳng thắn, đặc biệt là phê bình từ dưới lên. cô phải kiên quyết phản đối hủ tục “lấy tay che cả ngực” để không cho dư luận lên tiếng chỉ trích. Đảng viên càng giữ chức vụ cao càng phải giữ nghiêm kỷ luật đảng, nêu gương dân chủ. ”26.

Người ta cực lực phản đối “bệnh hẹp hòi”, do “nhiều bệnh như chủ nghĩa địa phương, vị lợi, chủ nghĩa cá nhân, khuynh hướng danh lợi, tham địa vị, vơ vét người tốt, bệnh tham nhũng, v.v. v.v… đều do căn bệnh hẹp hòi mà ra! ”27 Người giải thích về“ chủ nghĩa cục bộ ”, tức là:“ chỉ chăm chăm vào lợi ích của địa phương mình mà không nhìn đến lợi ích của tập thể. làm việc ở bộ phận nào thì chỉ biết bênh vực và nuôi dưỡng bộ phận đó. Do khiếm khuyết này mà sinh ra những thứ, thoạt nhìn có vẻ không đáng kể, nhưng thực ra lại rất có hại cho quy hoạch chung ”28.

sau cách mạng tháng Tám, mặc dù những biểu hiện “chạy thành tích”, “chạy chức”, “chạy chức” chưa phổ biến, nhưng những biểu hiện của bệnh “thành tích”, tự cao, tự đại, thổi phồng thành tích ”. đánh bóng “tên tuổi; thích được người khác đánh giá cao, khen ngợi, chê bai, chê bai, thích bệnh “mê hình thức: không coi trọng kết quả thiết thực, cấp bách, chỉ quan tâm đến vẻ bề ngoài, chỉ muốn phô trương cho uy nghiêm” 29. “cái bệnh” có tên, không có thực “- việc làm phi thực tế, không từ gốc, thành chính, không từ dưới lên. Làm cho chuyên nghiệp, làm cho. uy nghiêm nhưng xét kỹ lại thì trống rỗng ”30“ Bệnh kiêu ngạo: tự phụ, tự phụ, địa vị hay kiêu căng Tôi thích người ta xu nịnh, khen ngợi mình, ưu ái người khác mỗi khi làm việc gì thành công một chút, anh ta khoe khoang thì không ai bằng anh ta. Tôi không muốn học hỏi quần chúng, không muốn bị chỉ trích. Tôi luôn muốn trở thành thầy của người khác “31.

Mọi người cũng phải vật lộn với những biểu hiện che giấu khuyết điểm: “báo cáo chậm trễ, làm hời hợt. tố cáo dối trá, che giấu cái xấu, cái xấu, chỉ khẳng định cái tốt, cái tốt. báo cáo lộn xộn: chỉ cần gửi báo cáo cho các chi nhánh và cấp dưới, sau đó sao chép từng chữ và gửi chúng, v.v. ”32.

Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng đã sớm chỉ ra những bệnh có biểu hiện quan liêu, xa quần chúng, không sâu sát cơ sở, thiếu kiểm tra, đôn đốc, không nắm chắc tình hình:

– “đầu óc quân phiệt quan liêu. khi anh ta phụ trách một vùng nào đó, anh ta giống như một vị vua ở đó, hách dịch hách dịch, hoạn quan. đối với cấp trên thì coi thường, đối với cấp dưới thì cậy quyền lấn át. đến quần chúng giả danh là cách để hù dọa quần chúng. cái tâm “đại khái, chung chung” ấy đã gây ra bao ác cảm, chia rẽ quá nhiều, làm cho cấp trên xa lánh cấp dưới, xa lánh các đoàn thể với nhân dân ”33.

– “làm việc tại bàn làm việc. Tôi thích làm việc với các thủ tục giấy tờ. ngồi một chỗ chỉ tay năm ngón không chịu xuống thị xã kiểm điểm công việc và vạch ra kế hoạch thực hiện kỹ chỉ thị, nghị quyết của đoàn thể… cách làm việc đó rất tai hại. Nó khiến chúng tôi không theo sát phong trào, không hiểu rõ tình hình bên dưới, nên nhiều chính sách của chúng tôi không được thực hiện đúng ”34.

– “bệnh mệnh lệnh cho thấy người ta hay ỷ lại vào chính quyền bắt người ta phải làm, nó không lây lan và giải thích cho người ta một cách tự động và tự động” 35.

Xem Thêm : Đặt tên cho con gái 2021 tuổi Sửu hay và ý nghĩa, hợp tuổi bố mẹ

Người kêu oan trước những biểu hiện thờ ơ, vô cảm, thiếu trách nhiệm trước những khó khăn, bức xúc và những yêu cầu chính đáng của nhân dân: “Phải chống lại lòng muốn làm vui lòng cấp trên, cấp dưới”. đảng chống bình dân, nhưng quan liêu và ra lệnh ”36.

Những biểu hiện tiêu xài phung phí, tài sản, ngân sách nhà nước, đất đai, tài nguyên … cũng được một số cán bộ, dân quân chỉ ra từ rất sớm với những biểu hiện như: “Họ cho rằng cách mạng là để làm cho họ có địa vị và thích thú. do đó, họ mắc phải những sai lầm: kiêu căng, hám danh, hưởng thụ, lãng phí của công, tư lợi, không tiết kiệm là mồ hôi nước mắt của nhân dân. họ quên đi cuộc đấu tranh gian khổ của mình, họ quay lưng với công việc cách mạng, họ quay lưng với đảng và quần chúng. Dần dần, họ mất cả phẩm giá và đạo đức làm người cách mạng, sa vào tệ nạn tham nhũng, trở thành tội đồ cho đảng, cho chính quyền và nhân dân. ”37.

Người cũng kiên quyết đấu tranh chống tham ô, lãng phí, lợi dụng chức vụ, quyền hạn để cấu kết với các đối tượng khác để trục lợi. Đồng chí lưu ý: “Bên cạnh những đồng chí tốt, còn có một số cán bộ, đảng viên đạo đức, phẩm chất còn thấp. họ mang trong mình chủ nghĩa cá nhân mạnh mẽ, trong mọi việc đều nghĩ đến lợi ích của bản thân. Họ không quan tâm đến “mình vì mọi người” mà chỉ muốn “mọi người vì mình”. Do chủ nghĩa cá nhân, ngại gian khổ, khó khăn, sa vào tham ô, tham nhũng, lãng phí, xa hoa. họ tham lam lợi nhuận và thích các chức vụ quyền lực. họ tự phụ, họ coi thường tập thể, họ coi thường quần chúng, độc đoán, chuyên quyền. họ xa rời quần chúng, xa rời thực tế, chán ngán với bệnh quan liêu, mệnh lệnh. họ không có tinh thần cố gắng vươn lên, không chịu học hỏi để tiến bộ. cũng vì chủ nghĩa cá nhân mà mất đoàn kết, thiếu tổ chức, kỷ luật, thiếu tinh thần trách nhiệm, không chấp hành nghiêm đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, làm tổn hại đến lợi ích của cách mạng, của nhân dân ”. 38.

Từ đầu năm 1947, Hồ Chí Minh đã khẳng định và kiên quyết đấu tranh chống những biểu hiện thao túng trong công tác cán bộ, mà Người gọi là: “bè đảng: thân ai nấy nói, dù nói cũng không đúng. nghe, không tài cũng dùng, kẻ không thân thì dù có tài cũng tìm cách quật ngã, không nghe lời thì nói ”39 và“ kéo bè kéo cánh. là một căn bệnh rất nguy hiểm. từ bè phái chia rẽ. hễ hợp với mình thì dù xấu thì cũng coi tốt, làm xấu thì coi là tốt, có người thì đùm bọc, nâng đỡ nhau. không hợp với mình, người tốt quá họ cũng coi người đó là xấu, việc tốt cũng thành xấu, rồi tìm cách vu khống, nói xấu, tìm cách hạ bệ người đó, bệnh này hại đảng lắm. làm tổn hại sự đoàn kết. nó làm cho đảng kém tài năng và không thể thực hiện thực hiện đầy đủ các chính sách của họ. sự thông cảm và đoàn kết giữa những người đồng chí đã mất đi. làm dấy lên nghi ngờ ”40.

“Do ít hiểu biết về tình hình bên trong và bên ngoài, ít nghiên cứu lý luận và kinh nghiệm thực tiễn nên dễ lạc quan trước thuận lợi, trước khó khăn dễ dao động, bi quan, định vị cách mạng. chưa vững vàng, thiếu tinh thần độc lập tư tưởng và chủ động sáng tạo. do đó, họ gặp nhiều khó khăn trong công việc và hiệu quả lãnh đạo bị hạn chế ”41.

Nguyên nhân của những biểu hiện suy thoái có nhiều, nhưng chủ yếu là do chủ nghĩa cá nhân. Theo Hồ Chí Minh, “chủ nghĩa cá nhân sinh ra hàng trăm thứ bệnh nguy hiểm: quan liêu, mệnh lệnh, bè phái, chủ quan, tham ô, lãng phí. trói, bịt mắt nạn nhân của nó, những người làm bất cứ việc gì vì ham danh lợi, địa vị cho bản thân mà không nghĩ đến lợi ích của giai cấp, của nhân dân. ”42.

phần thứ hai

được tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

góp phần thực hiện nghị quyết trung ương 4 nhiệm kỳ

Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn trăn trở về những hiện tượng tiêu cực trong đảng và trong xã hội, mà người ta thường gọi là vấn nạn quan liêu, tham ô, lãng phí. người để lại nhiều bài phát biểu, bài viết về đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Việc nghiên cứu, học tập những tài liệu quý đó có ý nghĩa to lớn trong công tác xây dựng đảng hiện nay.

1. tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục, xây dựng tinh thần chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên.

Để đấu tranh có hiệu quả sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, cần coi trọng các biện pháp phòng ngừa. vì vậy giáo dục có vai trò quan trọng trong việc xây dựng tinh thần phòng, chống, nâng cao tinh thần trách nhiệm và vai trò bảo vệ Tổ quốc của người cán bộ … trong phong trào này, “giáo dục là việc đầu tiên, xử phạt điều thứ yếu ”. 43.

trước hết, cần giáo dục cho các tầng lớp nhân dân thấy rõ, đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” là trách nhiệm, nghĩa vụ của mọi người. . công dân: “Nếu nhà ai đó bị cướp hoặc bị cướp, hãy hét lên và cả thị trấn và cả thị trấn đuổi theo tên trộm. khi tài sản công bị trộm, cướp thì mọi người phải có trách nhiệm vạch mặt kẻ trộm và đưa ra xử lý vì ai cũng có nghĩa vụ giữ gìn tài sản công… ”44.

Cần phân tích nội dung giáo dục để cán bộ, đảng viên và nhân dân thấy được tác hại nghiêm trọng của sự suy thoái cả về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. văn hóa ”, do đó tạo ra sự phẫn nộ trong nhân dân đối với những thực tế này và cần phải đấu tranh để loại bỏ chúng. “Báo chí phải đưa những điều gương mẫu, phân tích rõ ràng, làm cho mọi người nhận ra: quan liêu, tham ô, lãng phí là tội ác. và từ đó cổ vũ quần chúng, mở rộng phong trào phản biện từ dưới lên ”45; “Ngành, địa phương nào cũng phải giáo dục cán bộ, nhân dân, bộ đội ghét tham ô, lãng phí, quan liêu” 46.

Ngoài ra, cần giáo dục tinh thần phục vụ nhân dân cho đội ngũ cán bộ, viên chức, những người có chức, có quyền, có nhiều điều kiện, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”. . Hồ Chí Minh lưu ý: về phương pháp giáo dục, phải thường xuyên giáo dục đạo đức cách mạng, nâng cao ý thức phục vụ nhân dân trong thi hành công vụ. cán bộ, viên chức, … để giáo dục tinh thần trong sáng, liêm khiết cho mọi cán bộ, viên chức, giúp họ không vi phạm, đồng thời có kỷ luật thích đáng với kẻ ngoan cố, không hối hận, sửa sai.

2. hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”

rà soát, bổ sung, hoàn thiện các quy định, văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, điều hành bảo đảm công khai, minh bạch, góp phần xóa bỏ cơ chế “xin – cho”, “xét – cấp”; ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm, “sân sau”, đầu cơ trong quản lý và sử dụng ngân sách, hàng hóa công, chứng khoán hóa công ty nhà nước, vốn đầu tư, đất đai, tài nguyên, khoáng sản, tài chính, ngân hàng, thuế, hải quan, biên chế, quản lý và sử dụng … đồng thời xử lý kiên quyết, nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật.

củng cố trách nhiệm của người lãnh đạo trong việc để xảy ra những hành vi xấu và tăng hình phạt xử lý kẻ tham nhũng một cách thích đáng, đủ sức răn đe. trong đó quy định trách nhiệm của chủ sở hữu là định kỳ kiểm tra việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền để ngăn chặn kịp thời những tiêu cực trong quá trình đào tạo.

Ngoài việc hoàn thiện pháp luật, cần kiện toàn hệ thống pháp luật, bảo đảm áp dụng nghiêm minh pháp luật về phòng chống tham nhũng trong thực tế: “cần phải có luật xử phạt tham ô, lãng phí và những luật này phải được tuân thủ nghiêm ngặt … ”47. “Pháp luật phải nghiêm trị những kẻ gian dối, dù ở cương vị hay nghề nghiệp nào” 48.

Khi bị trừng phạt, chú Hồ đã nhắc lại lời của lenin: “không được bắn kẻ hối lộ, mà hãy xử nhẹ, thật là xấu hổ cho những người cộng sản và những người cách mạng” 49. Hình phạt đối với những kẻ tham nhũng, tiêu cực không chỉ là kết án, tước địa vị mà những tội danh đó phải được công khai để dư luận đánh giá. hình phạt này nghiêm khắc không kém gì các bản án của tòa án.

3. tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của đảng và nhà nước

phòng, chống sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của các tổ chức đảng, chính quyền, nhất là bộ phận chuyên trách làm công tác dân vận. vai trò quan trọng.

Trong quá trình thi hành công vụ, các cơ quan không chỉ phát hiện, xử lý nghiêm minh, kịp thời các hành vi tiêu cực mà còn cần phát hiện những kẽ hở trong chính sách, pháp luật, cơ chế quản lý để giúp Trung ương hoàn thiện, hạn chế tiêu cực; giúp lãnh đạo địa phương tìm ra các biện pháp tích cực chống lại tiêu cực.

4. phát huy dân chủ, hoàn thiện cơ chế vận động nhân dân tham gia phòng, chống sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” Cải thiện công tác vận động quần chúng của đảng và chính quyền; phát huy vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội, của nhân dân, báo chí và dư luận trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. văn hóa ”trong cán bộ, đảng viên. người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp phải tổ chức nghiêm túc việc tiếp thu định kỳ hoặc đột xuất để tiếp nhận thông tin, lắng nghe, đối thoại trực tiếp và xử lý các ý kiến, kiến ​​nghị của nhân dân, nhất là những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. ”giữa cán bộ và đảng viên. xây dựng và thực hiện quy chế lấy ý kiến ​​đánh giá mức độ hài lòng của người dân đối với cơ quan, công chức, viên chức trực tiếp giải quyết công việc của người dân và công ty; Có phương thức quản lý đối với tổ chức và người dân có tỷ lệ hài lòng thấp. xây dựng và thực hiện các cơ chế bảo vệ, khuyến khích nhân dân phản ánh, tố giác và tích cực đấu tranh phòng, chống suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Để nhân dân kiểm soát đội ngũ cán bộ, cần xây dựng cơ chế công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan nhà nước, trước hết là hoạt động tài chính. “Việc quản lý phải dân chủ, tài chính phải công khai, sổ sách phải minh bạch. phải đấu tranh chống quan liêu, lãng phí và tham ô ”50.

Xem thêm: Mức phí đăng ký, cấp biển số xe máy năm 2021

theo Hồ Chí Minh: “Mở rộng dân chủ phản biện trong cơ quan và ngoài quần chúng nhân dân, từ trên xuống và từ dưới lên. “Trên đe dưới búa” phê bình, quan liêu, tham ô, lãng phí chắc chắn bị loại bỏ ”51.

5. tổ chức học tập, thảo luận, tiếp xúc và lựa chọn tác phẩm của các tập thể, cá nhân trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức

Việc tổ chức học tập, thảo luận, tiếp xúc và lựa chọn việc làm cho tập thể, cá nhân đảng viên, công chức, viên chức phải thực hiện theo công văn số 1998-cv / btgtw, ngày 10 tháng 02 năm 2017 của Bộ. Ban tuyên giáo trung ương sinh hoạt chuyên đề thực hiện chỉ thị 05-ct / tw (phần ii).

các cơ quan thông tấn, báo chí, hiệp hội văn học, nghệ thuật, báo chí, xuất bản ở Trung ương và địa phương tăng cường tuyên truyền về nội dung chuyên đề năm 2017; chú trọng biểu dương, nhân rộng những gương điển hình, cách làm hay, gương người tốt, việc tốt của các địa phương, cơ quan, đơn vị.

Tăng cường công tác tuyên truyền trong quần chúng nhân dân, vận động nhân dân tích cực học tập và làm theo Bác, xây dựng đời sống văn hóa tinh thần ở địa phương, cơ sở, tích cực phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ. và những đảng viên và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, góp phần xây dựng đảng sau này. trong sạch, vững mạnh. /.

tiêu đề

1. Hồ Chí Minh: toàn tập, biên tập. chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tr.5, tr.298.

2. Hồ Chí Minh: toàn tập, sđt, thứ hai tháng sáu, tr.289.

3. Hồ Chí Minh: toàn tập, Sđd, t.8, tr.280.

4. Hồ Chí Minh: toàn tập, sđd, s.11, tr.94.

5. Hồ Chí Minh: toàn tập, Sđd, t.7, tr.120.

Xem Thêm : Lời Chúc Sinh Nhật Bác Gái Hay Nhất ❤️️ HPBD Bác Gái

6. Hồ Chí Minh: toàn tập, Sđd, s.5, tr.89.

7. Hồ Chí Minh: toàn tập, sđd, t.9, tr.521-522.

8, 9. hồ chí minh: toàn tập, sđd, t.5, tr.89-90, 260.

10. Hồ Chí Minh: toàn tập, Sđd, t.5, tr.301.

11. thành phố Hồ Chí Minh: toàn tập, Sđd, tr.5, tr.298.

12. Hồ Chí Minh: toàn tập, sđt, thg 6, tr.114.

13, 14, 15. ho chi minh: full volume, sđt, t.5, tr.301, 295, 631.

16. thành phố hồ chí minh: toàn tập, sđd, t.12, tr. 333.

17. Hồ Chí Minh: toàn tập, Sđd, s.5, tr.295.

18. Hồ Chí Minh: toàn tập, sđd, t.13, tr.187.

19, 20. ho chi minh: toàn tập, sđd, t.5, tr.298, 297.

21. Hồ Chí Minh: toàn tập, sđd, s.4, tr.65.

22. Hồ Chí Minh: toàn tập, sđd, t.5, tr.94-95.

23. Hồ Chí Minh: toàn tập, Sđd, t.5, tr. 296.

Xem thêm: Soạn văn lớp 6 Tập 2 Kết nối tri thức hay nhất, ngắn gọn

24, 25. ho chi minh: toàn tập, sđd, t.5, tr. 295, 94.

26. thành phố hồ chí minh: toàn tập, sđd, t.5, tr. 454.

27, 28. Hồ Chí Minh: toàn tập, sđd, t.5, tr.276, 87-88.

29, 30. ho chi minh: toàn tập, sđd, t.5, tr.94, 297.

31. Hồ Chí Minh: toàn tập, Sđd, s.5, tr.295.

32. Hồ Chí Minh: toàn tập, sđt, thứ hai tháng sáu, tr.417.

33. Hồ Chí Minh: toàn tập, sđd, th.5, tr.88.

34. Hồ Chí Minh: toàn tập, Sđd, s.5, tr.89.

35. Hồ Chí Minh: toàn tập, sđd, s.7, tr.33.

36. Hồ Chí Minh: toàn tập, sđd, thg 3, tr.370.

37. Hồ Chí Minh: toàn tập, sđd, t.9, tr.508-509.

38. Hồ Chí Minh: toàn tập, sđd, t.15, tr.546-547.

39. Hồ Chí Minh: toàn tập, sđd, s.5, tr.94.

40. Hồ Chí Minh: toàn tập, Sđd, t.5, tr.297.

41. Hồ Chí Minh: toàn tập, sđd, t.14, tr.30-31.

42. Hồ Chí Minh: toàn tập, Sđd, t.11, tr.611.

43. Hồ Chí Minh: toàn tập, Sđd, t.7, tr.361.

44. Hồ Chí Minh: toàn tập, Sđd, t.13, tr.416.

45. Hồ Chí Minh: toàn tập, Sđd, t.8, tr.139.

46. Hồ Chí Minh: toàn tập, Sđd, t.7, tr.346.

47. Hồ Chí Minh: toàn tập, Sđd, t.13, tr.419.

48. Hồ Chí Minh: toàn tập, sđt, thứ hai tháng sáu, tr.127.

49. Hồ Chí Minh: toàn tập, Sđd, t.7, tr.288.

50. Hồ Chí Minh: toàn tập, Sđd, t.13, tr.443.

51. Hồ Chí Minh: toàn tập, Sđd, t.8, tr.140.

Nguồn: https://truongxaydunghcm.edu.vn
Danh mục: Kiến thức

Related Articles

Back to top button