Đeo nhạc cho mèo – tác giả, nội dung, bố cục, tóm tắt, dàn ý


Đeo nhạc cho mèo – tác giả, nội dung, bố cục, tóm tắt, dàn ý

Đeo nhạc cho mèo

Xem Thêm : Soạn bài Chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động

Nhằm mục đích giúp học sinh nắm vững kiến thức tác phẩm Đeo nhạc cho mèo Ngữ văn lớp 6, bài học tác giả – tác phẩm Đeo nhạc cho mèo trình bày đầy đủ nội dung, bố cục, tóm tắt, dàn ý phân tích, sơ đồ tư duy và bài văn phân tích tác phẩm.

A. Nội dung tác phẩm Đeo nhạc cho mèo

Tóm tắt truyện: Từ bao giờ đến giờ, mèo cứ xơi chuột mãi. Một hôm, cả làng chột họp nhau lại. Ông cống có ý kiến sẽ đeo nhạc vào cổ mèo để khi nào nó đến, chuột biết đường mà chạy. Cả làng chuột đều lấy làm phục cái câu chí lí của ông Cống và đồng thanh ưng thuận. Khi nhạc đưa đến, hội đồng chuột họp đẻ xem ai là người sẽ đeo nhạc lên cổ mèo. Ban đầu họ cứ ông Cống, sau ông Cống lại đùn đẩy cho anh Nhắt. Anh bắt lại đề cử anh Chù. Anh Chù thật thà, không biết cãi sao đành nhận. Nhưng khi thấy chuột Chù rón rén đến, mèo mới nh nanh, giơ vuốt khiến Chù vứt nhạc chạy về báo làng. Không ai dám bàn đến cái nhạc nữa và từ đấy đến bây giờ mèo vẫn cứ ăn thịt chuột.

B. Tìm hiểu tác phẩm Đeo nhạc cho mèo

1. Thể loại: truyện ngụ ngôn

2. Bố cục: 3 phần:

– Phần 1: Từ đầu đến “ ở trên ông Đồ”: Cảnh họp làng chuột

– Phần 2: Tiếp theo đến “ nói lôi thôi gì nữa”: Diễn biến cuộc họp làng chuột.

– Phần 3: Phần còn lại: Thực hiện quyết định sau cuộc họp làng.

3. Giá trị nội dung

Truyện “Đeo nhạc cho mèo” miêu tả sinh động, sâu sắc làng chuột và từng loại chuột ( thông qua cuộc họp của hội đồng chuột và tên gọi, bộ dạng, hành động, ngôn ngữ, tính cách của nhân vật). Truyện khuyên nhủ người ta luôn phải cân nhắc đến điều kiện và khả năng thực hiện khi dự định làm một công việc nào đó. Truyện còn phê phán những ý tưởng viển vông, những kẻ ham sống sợ chết, chỉ bàn mà không dám hành động, trút công việc khó khăn nguy hiểm cho những người dưới quyền.

4.Giá trị nghệ thuật

– Cách miêu tả sinh động, hấp dẫn.

– Mượn chuyện loài vật để khuyên nhủ con người.

C. Sơ đồ tư duy Đeo nhạc cho mèo

Đeo nhạc cho mèo

D. Đọc hiểu văn bản Đeo nhạc cho mèo

1. Cuộc họp làng chuột.

– Nguyên nhân: Từ bao đời nay, chuột vẫn bị mèo xơi nên chuột luôn luôn sợ mèo

– Mục đích cuộc họp: tìm ra cách để chống lại mèo không bị mèo ăn thịt nữa

– Thành phần cuộc họp: Có đầy đủ cả làng chuột như chuột Cống, chuột Chù, chuột Nhắt…

2. Diễn biến cuộc họp làng

– Khi ông chuột Cống vừa đưa ra sáng kiến “ mua một cái nhạc buộc vào cổ nó, để khi nào nó đến, nghe tiếng nhạc, ta biết đường chạy trước”

– Mới nghe cả làng chuột đều đồng tình, lấy làm phục sáng kiến của ông chuột Cống.

– Nhưng khi vừa kiếm được nhạc, giờ kiếm người ai đeo nhạc cho mèo thì người này đùn đẩy người khác.

– Ông chuột Cống có lí sự của ông Cống. Anh chuột Nhắt có lí sự của anh Nhắt… Cuối cùng, chuột Chù – đầy tớ của làng đành phải nhận.

3. Thực hiện quyết định sau cuộc họp

– Đến lúc thực hành do nhút nhát vừa trông thấy mèo, Chù đã cắm đầu chạy. Cả làng chuột cũng bỏ chạy tán loạn.

=> Rốt cục, chuột vẫn sợ mèo mãi.

Nguồn: https://truongxaydunghcm.edu.vn
Danh mục: Kiến thức

Related Articles

Back to top button