đề thi thpt quốc gia môn hóa 2017 file word

Đề thi THPTQG 2017 môn Hóa mã đề 201 ( CHÍNH THỨC) File word có lời giải đưa ra tiết.doc là tài liệu môn Hóa Học vào chương trình Lớp 12 được truongxaydunghcm.edu.vn.vn tổng vừa lòng cùng biên soạn. Tạo nguồn tài liệu giúp các bạn trong vấn đề ôn tập
Bạn đang xem: đề thi thpt quốc gia môn hóa 2017 file word

Nội dung tóm tắt BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOĐỀ THI CHÍNH THỨC(Đề thi tất cả có 4 trang)KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2017Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊNMôn thi thành phần: HÓA HỌCThời gian làm bài: 50 phút ít, không kể thời hạn vạc đềMã đề thi 201Họ thương hiệu thí sinh:……………………………………………Số báo danh: …………………………………………….Cho biết nguim tử khối những ngulặng tố: H=1; Li=7; C=12; N=14; O=16; Na=23; Mg=24; Al=27; S=32; Cl=35.5; K=39; Ca=40; Cr=52; Fe=56; Cu=64; Zn=65; Rb=85,5; Ag=108 Câu 41: Công thức như thế nào tiếp sau đây rất có thể là bí quyết của hóa học béo?A. CH3COOCH2C6H5B. C15H31COOCH3C. (C17H33COO)2C2H4 D. (C17H35COO)3C3H5Câu 42: Polime như thế nào tiếp sau đây được pha trộn bởi bội nghịch ứng trùng ngưng?A. Poli (etylen terephtalat)B. PoliacrilonitrinC. PolistirenD. Poli (metyl metacrylat)Câu 43: Trộn bột sắt kẽm kim loại X với bột Fe oxit (Call là tất cả hổn hợp tecmit) nhằm triển khai làm phản ứng nhiệt độ nhôm dùng để làm hàn đường tàu hỏa. Kyên một số loại X là?A. FeB. CuC. AgD. AlCâu 44: Khử trọn vẹn 32g CuO bằng khí CO dư, nhận được m gam sắt kẽm kim loại. Giá trị của m là:A. 25,6B. 19,2C. 6,4 chiều. 12,8Câu 45: Trong công nghiệp, sắt kẽm kim loại như thế nào tiếp sau đây chỉ được điều chế bởi phương pháp năng lượng điện phân rét chảy?A. FeB. CuC. MgD. Ag Câu 46: Chất như thế nào tiếp sau đây tính năng với dung dịch Ba(OH)2 tạo ra kết tủa?A. NaClB. Ca(HCO3)2C. KClD. KNO3Câu 47: Hợp hóa học H2NCH2COOH mang tên làA. valinB. lysinC. alaninD. glyxinCâu 48: Ô lây nhiễm không khí hoàn toàn có thể tạo ra mưa axit tạo tai hại bự tới môi trường thiên nhiên. Hai khí như thế nào dưới đây phần đa là ngulặng nhân khiến mưa axit?A. H2S cùng N2B. CO2 và O2C. SO2 với NO2 chiều. NH2 với HClCâu 49: Cho sắt tính năng cùng với dung dịch HNO3 đặc, lạnh nhận được khí X bao gồm màu nâu đỏ. Khí X làA. N2B. N2OC. NOD. NO2Câu 50: Dung dịch như thế nào sau đây phản nghịch ứng cùng với hỗn hợp HCl dư tạo thành chất khí?A. Ba(OH)2B. Na2CO3C. K​2SO4 chiều. Ca(NO3)2Câu 51: Công thức hóa học của natri đicromat làA. Na2Cr2O7B. NaCrO2C. Na2CrO4 chiều. Na2SO4Câu 52: Dung dịch làm sao tiếp sau đây làm quỳ tím chuyển sang trọng màu sắc xanh?A. GlyxinB. MetylaminC. AnilinD. GlucozoCâu 53: Hòa chảy 3,2 gam một oxit sắt kẽm kim loại đề xuất hoàn toản 40ml dung dịch HCl 2M. Công thức của oxit làA. MgOB. Fe2O3C. CuOD. Fe3O4Câu 54: Cho 1,5 gam các thành phần hỗn hợp X bao gồm Al và Mg phản ứng hết với dung dịch HCl dư, thu được 1,68l khí H2 (đktc). Kân hận lượng của Mg trong X làA. 0,60 gamB. 0,90 gamC.

Xem thêm: Đề Thi Tiếng Anh Lớp 2 Violet, Đề Thi Học Sinh Giỏi Tiếng Anh Lớp 5 VioletXem thêm: Đề Cương Ôn Tập Toán 8 Học Kì 1 Violet, Đề Cương Ôn Tập Hóa 9 Học Kì 1 Violet

0,42 gamD. 0,48 gamCâu 55: Hòa tung 1,5 gam kim loại X vào nước nhận được hỗn hợp Y. Để trung hòa Y buộc phải toàn vẹn 50 gam dung dịch HCl 3,65%. Kyên ổn loại X làA. CaB. BaC. NaD. KCâu 56: Thủy phân trọn vẹn m gam chất béo bởi hỗn hợp NaOH, đung nóng, thu được 9,2 gam glixerol cùng 91,8 gam muối. Giá trị của m làA. 89B. 101C. 85D. 93Câu 57: Cho các hóa học sau: fructozo, glucozo, etyl axetat, Val-Gly-Ala. Số hóa học bội phản ứng với Cu(OH)​2 trong môi trường kiềm, chế tạo ra dung dịch greed color lam làA. 4B. 2C. 1D. 3Câu 58: Phát biểu nào dưới đây sai?A. Kyên ổn các loại Cu khử được ion Fe2+ vào dung dịchB. Kim nhiều loại Al chức năng được với hỗn hợp NaOHC. Kyên ổn một số loại gồm khối lượng riêng biệt nhỏ tốt nhất là LiD. Klặng một số loại cứng tốt nhất là CrCâu 59: Thủy phân trọn vẹn 1 mol peptit mạch hsống X chỉ thu được 3 mol Gly cùng 1 mol Ala. Số links peptit trong phân tử X làA. 3B. 4C. 2D. 1Câu 60: Phát biểu nào sau đây sai?A. Ở điều kiện thường, hóa học lớn (C17H33COO)3C3H5 nghỉ ngơi tâm trạng rắnB. Fructozo có nhiều trong mật ongC. Metyl acrylat, tripanmitin với tristearin phần đa là esteD. Tdiệt phân hoàn toàn chất béo luôn chiếm được glixerolCâu 61: Cho 19,1 gam các thành phần hỗn hợp CH3COOC2H5 với H2NCH2COOC2H5 chức năng hoàn toản với 200 ml hỗn hợp NaOH 1M, chiếm được hỗn hợp cất m gam muối hạt. Giá trị của m làA. 16,6B. 17,9C. 19,4 chiều. 9,2Câu 62: Cho 19,4 gam các thành phần hỗn hợp nhì amin (no, solo chức, mạch hsinh sống, kế tiếp vào dãy đồng đẳng) chức năng hết với hỗn hợp HCl, nhận được 34 gam muối. Công thức phân tử của nhị amin làA. C3H9N với C4H11NB. C3H7N với C4H9NC. CH5N cùng C2H7ND. C2H7N và C3H9NCâu 63: Trong chống thí điểm, khí X được pha trộn và thu vào trong bình tam giác theo như hình vẽ bên. Khí X được tạo thành từ phản ứng chất hóa học làm sao sau đây?A. 2Fe + 6H2SO4 (đặc) Fe2(SO4)3 + 3SO2(k) + 6H2OB. NH4Cl + NaOHNH3(k) + NaCl + H2OC. CaCO3 + 2HClCaCl2 + CO2(k) + H2OD. 3Cu + 8HNO3(loãng)3Cu(NO3)2 + 2NO(k) + 4H2OCâu 64: Cho kim loại sắt lần lượn bội nghịch ứng với các dung dịch: FeCl3, Cu(NO3)2, AgNO3, MgCl2. Số trường hòa hợp bội nghịch ứng hóa học xẩy ra là:A. 4B. 3C. 1D. 2Câu 65: Điện phân 200ml hỗn hợp bao gồm CuSO4 1,25M với NaCl a mol/l (điện cực trơ, màng ngnạp năng lượng xốp, hiệu suất năng lượng điện phân 100%, bỏ qua sự tổng hợp của khí nội địa cùng sự cất cánh hơi của nước) với cường độ loại điện không thay đổi 2A vào thời gian 19300 giây. Dung dịch chiếm được có khối lượng giảm 24,25 gam đối với dung dịch lúc đầu. Giá trị của a làA. 0,75B. 0,50C. 1,00D. 1,50Câu 66: Cho 7,3 gam lysin và 15 gam glyxin vào hỗn hợp đựng 0,3 mol KOH, nhận được hỗn hợp Y. Cho Y tính năng hoàn toàn cùng với dung dịch HCl dư, nhận được m gam muối. Giá trị của m làA. 55,600B. 53,775C. 61
truongxaydunghcm.edu.vn

Website thi và sản xuất đề thi trắc nghiệm online.Mang mang đến người tiêu dùng những chức năng rất tốt đến Việc học hành cùng giảng dậy.


Chuyên mục: Đề Thi