Đề thi kho bạc ngạch kế toán viên chính thức

Đề thi kho bạc ngạch kế toán viên chính thức, Đề thi kế toán kho bạc (chưa rõ năm nào- sẽ sớm cập nhập-sry cả nhà lúc đầu nhầm là 2016). Hình thức thi trắc nghiệm, mỗi câu chỉ có duy nhất 1 đáp án đúng- mọi người nhớ điểm này như 1 kinh nghiệm làm bài thi kho bạc nhé. Đề kho bạc 2014 các bạn xem ở đây

Đề thi kho bạc ngạch kế toán viên chính thức
Đề thi kế toán kho bạc

Nội dung chính:

Đề thi kho bạc ngạch kế toán viên chính thức

ĐỀ THI NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH NGẠCH CHUYÊN VIÊN MÃ ĐỀ 001

Câu 01: Theo Luật Ngân sách Chi đầu tư phát triển là: A. Nhiệm vụ chi của Ngân sách nhà nước gồm Chi đầu tư xây dựng cơ bản và một số nhiệm vụ chi đầu tư khác theo quy định của Pháp luật; B. Nhiệm vụ chi của Ngân sách nhà nước để thực hiện các chương trình, dự án đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội và các chương trình dự án phụ vụ phát triển kinh tế – xã hội; C. Nhiệm vụ chi của Ngân sách nhà nước để thực hiện các chương trình, dự án phụ vụ phát triển kinh tế – xã hội.

Câu 02: Theo Luật Ngân sách Nhà nước, đơn vị dự toán Ngân sách là: A. Cơ quan, tổ chức, đơn vị được cấp có thẩm quyền giao dự toán ngân sách; B. Cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao trực tiếp quản lý, sử dụng ngân sách; C. Cơ quan, tổ chức, đơn vị được lập dự toán, quyết toán ngân sách;

XEM THÊM:  Nuôi Giấm: Hướng Dẫn Cách Nuôi Giấm Bằng Chuối Ngon, Đơn Giản Tại Nhà

Câu 03: Theo Luật Ngân sách Nhà nước, Ngân sách nhà nước là: A. Toàn bộ các khoản thu chi của Nhà nước được dự toán và thực hiện trong một…. để đảm bảo thực hiện các chức năng và nhiệm vụ của Nhà nước; B. Toàn bộ các khoản thu chi của Nhà nước được dự toán và thực hiện trong một khoảng thời gian nhất định do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định để đảm bảo thực hiện các chức năng và nhiệm vụ của Nhà nước; C. Toàn bộ các khoản thu chi của Nhà nước được dự toán và thực hiện trong một khoảng thời gian nhất định do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quyết định.

Câu 04: Theo Luật Ngân sách Nhà nước, Cơ quan nào quyết định các chế độ tiêu chuẩn định mức chi tiêu để thực hiện thống nhất trong cả nước A. Quốc hội; B. Chính phủ; C. Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Câu 05: Theo Luật Ngân sách Nhà nước, Cơ quan nào quyết định dự toán Ngân sách Nhà nước A. Quốc hội; B. Chính phủ; C. Bộ Tài chính. …

Câu 40: Theo nghị định 163, Phương thức xử lý thiếu hụt tạm thời ngân sách trung ương là:? A. Điều chỉnh giảm một số khoản chi ngân sách TW B. Phát hành tín phiếu kho bạc C. Vay từ nguồn hỗ trợ phát triển chính thức của các tổ chức Quốc tế.

XEM THÊM:  Tại sao nói rằng trong truyện ngắn Chiếc lá cuối cùng của O.Hen-ri, chiếc lá cụ Bơ-men vẽ trên tường là một kiệt tác?

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button