Đề Kiểm Tra Hình Học 8 Chương 3 Violet, Có Bài Tập Ôn Tập Chương 1 Hình Học 9 Violet

– Chọn bài -Đề kiểm tra 45 phút Toán 8 Chương 1 Hình Học (Đề 1)Đề kiểm tra 45 phút Toán 8 Chương 1 Hình Học (Đề 2)Đề kiểm tra 45 phút Toán 8 Chương 1 Hình Học (Đề 3)Đề kiểm tra 45 phút Toán 8 Chương 1 Hình Học (Đề 4)Đề kiểm tra 45 phút Toán 8 Chương 1 Hình Học (Đề 5)

Thời gian làm bài: 45 phút

Câu 1: Tổng các góc ngoài của tứ giác có số đo là:

A. 180o B. 240o C. 360o D. 480o

Câu 2: Cho hình thang ABCD (AB // CD). Biết ∠A = 3∠D . Số đo góc A là:

A. 45o B. 135o C. 90o D. 75o

Câu 3: Hình thang có hai đường chéo bằng nhau là:

A. Hình thang cân

B. Hình chữ nhật

C. Hình bình hành

D. Hình thoi

Câu 4: Cho ΔABC. Gọi E, F lần lượt là trung điểm của AB và AC. Biết BC = 7cm. Độ dài đoạn thẳng EF là:

A. 14cm B. 7cm C. 10cm D. 3,5cm

Câu 5: Cho hình chữ nhật ABCD có cạnh AD bằng nửa đường chéo AC. Góc nhọn tạo bởi hai đường chéo là:

A. 30o B. 45o C. 60o D. 90o

Câu 6: Cho hình vuông ABCD có chu vi bằng 16cm. Độ dài đường chéo AC của hình vuông là:

A. 4cm B. √32cm C. 8cm D. 10cm

Bài 1: (3 điểm)

Cho tam giác ABC nhọn, trung tuyến AD. Kẻ DN song song với AB (N ∈ AC). Kẻ DM song song với AC (M ∈ AB). MN cắt AD tại O.

Đang xem: đề kiểm tra hình học 8 chương 3 violet

Bạn đang xem: đề kiểm tra chương 1 hình học 8 tự luận

a) Chứng minh A và D đối xứng với nhau qua điểm O.

b) Tính độ dài MN khi BC = 16cm.

Bài 2: (4 điểm)

Cho hình thoi ABCD tâm O. Trên tia đối của các tia BA, CB, DC, AD lần lượt các điểm E, F, G, H sao cho BE = CF = DG = AH.

a) Chứng minh tứ giác EFGH là hình bình hành.

b) Chứng minh điểm O là tâm đối xứng của hình bình hành EFGH.

Xem thêm: Đề Thi Thpt Quốc Gia Môn Hóa 2017 File Word Có LờI GiảI Chi TiếT

c) Hình thoi ABCD phải có điều kiện gì để EFGH trở thành hình thoi ?

Đáp án và Hướng dẫn giải

Câu 1: C Câu 2: B Câu 3: A
Câu 4: D Câu 5: C Câu 6: B

Bài 1: (3 điểm)

a) Ta có DN // AB, DM // AC

⇒ ANDM là hình bình hành

b) D là trung điểm của BC (gt), DM // AC

⇒ M là trung điểm của AB

Tương tự N là trung điểm của AC

Do đó MN là đường trung bình của ΔABC

⇒ MN = (1/2)BC = (1/2).16 = 8cm.

Bài 2: (4 điểm)

a) Ta có AB = CD (cạnh hình thoi)

BE = DG (gt)

⇒ AB + BE = CD + DG hay AE = CG (cmt)

Xét ΔAHE và ΔCFG có:

AE = CG

∠HAE = ∠FCG (cùng bù với ∠BAD = ∠DCB ),

AH = CF (gt)

Do đó ΔAHE = ΔCFG (c.g.c) ⇒ HE = FG

Chứng minh tương tự ta có HG = EF

Do đó tứ giác EFGH là hình bình hành (các cạnh đối bằng nhau).

b) Nối E và G.

Xét ΔOBE và ΔODG có

BE = DG (gt),

∠OBE = ∠ODG (so le trong),

OB = OD ( tính chất đường chéo của hình thoi ABCD)

⇒ ΔOBE = ΔODG (c.g.c) ⇒ ∠OBE = ∠ODG

Mà ∠DOG + ∠GOB = 180o ⇒ ba điểm G, O, E thẳng hàng.

Chứng minh tương tự ta có H, O, F thẳng hàng.

Xem thêm: Bài Toán Lãi Suất Ngân Hàng Violet, Access Denied

c) Hình bình hành EFGH là hình thoi ⇔ HE = EF

*

⇔ Hình thoi ABCD có 1 góc vuông

⇔ ABCD là hình vuông.

Vậy hình thoi ABCD phải là hình vuông thì hình bình hành EFGH trở thành hình thoi.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button
You cannot copy content of this page