Chủ Nhật, Tháng Một 19

Đại học ngành Kiến trúc công trình học những gì?

ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NGÀNH KIẾN TRÚC CÔNG TRÌNH

Chương trình đào tạo Đại học ngành Kiến trúc công trình được xây dựng dựa trên mục tiêu đào tạo ra những Kiến trúc sư công trình được trang bị những kiến thức cơ bản rộng, kiến thức chuyên môn cần thiết, có khả năng thiết kế, giám sát xây dựng, tham gia quản lý, thi công các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp nhằm phục vụ các nhu cầu đa dạng của sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội, theo kịp sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật, tiến tới hội nhập với khu vực và quốc tế.

Những yêu cầu của chương trình đào tạo Đại học ngành Kiến trúc công trình:

1. Yêu cầu về kiến thức

Chương trình đào tạo Đại học ngành Kiến trúc công trình có các yêu cầu về kiến thức chuyên môn và năng lực nghề nghiệp như sau:

a. Kiến thức chuyên môn

– Kiến thức khoa học cơ bản

+ Hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh.

+ Có kiến thức cơ bản về khoa học cơ bản; có trình độ ngoại ngữ để giao tiếp và phục vụ nhu cầu tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn.

– Kiến thức cơ sở của ngành

+ Có kiến thức cơ bản về ngành kiến trúc và kiến thức khái quát các ngành khác liên quan đến thiết kế kiến trúc như mỹ thuật, kỹ thuật, xã hội, kinh tế.

+ Nắm vững những lý thuyết cơ bản về cơ cơ sở và tạo hình kiến trúc; về phương pháp thiết kế kiến trúc và lập dự án xây dựng công trình.

+ Nắm vững kiến thức hình học họa hình, bố cục, màu sắc và vẽ kỹ thuật; vận dụng thể hiện hồ sơ bản vẽ kỹ thuật kiến trúc; làm chủ kỹ thuật diễn họa hai chiều, ba chiều, chọn phương tiện truyền thông hiệu quả.

– Kiến thức chuyên ngành

+ Xác định vai trò bối cảnh lịch sử và hiểu được diễn tiến lịch sử ngành kiến trúc phục vụ cho việc hình thành quan niệm thiết kế trong mỗi đồ án thiết kế phù hợp với thời đại.

+ Có kiến thức cơ bản về việc thiết kế các công trình kiến trúc dân dụng và công nghiệp từ quy mô đơn giản đến phức tạp với nhiều thể loại khác nhau.

+ Có kiến thức về tạo hình kiến trúc, dây chuyền công năng, nguyên lý thiết kế cấu tạo kiến trúc, hệ kết cấu, trang thiết bị kỹ thuật công trình, văn hóa địa phương để thiết kế kiến trúc có tính sáng tạo cao, hợp lý về công năng; đề xuất giải pháp hệ thống cấu trúc và sử dụng vật liệu phù hợp.

b. Năng lực nghề nghiệp

Có năng lực thiết kế, tham gia quản lý thi công các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp nhằm phục vụ các nhu cầu đa dạng của sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội theo kịp sự tiến bộ của khoa học công nghệ.

2. Yêu cầu về kỹ năng

Các yêu cầu về kỹ năng cứng và kỹ năng mềm của chương trình đào tạo Đại học ngành Kiến trúc công trình.

a. Kỹ năng cứng

– Kỹ năng chuyên môn: có khả năng tổ chức, quản lý, thực hiện đồ án đúng hạn; tìm kiếm, xử lý thông tin liên quan đến thiết kế, đề xuất phương án thiết kế.

– Năng lực thực hành nghề nghiệp: thực hiện các bản vẽ phác thảo, bản vẽ chi tiết hay trình bày các bản vẽ kiến trúc một cách chuyên nghiệp; thực hiện các bản vẽ bằng máy tính, khả năng thực hiện phối cảnh kiến trúc thể hiện tất cả màu sắc và vật liệu.

– Kỹ năng xử lý tình huống: Có khả năng xác định và giải quyết các vấn đề đặt ra trong thiết kế dựa vào các kỹ năng đạt được trong chương trình học.

– Kỹ năng giải quyết vấn đề: có kỹ năng giải quyết vấn đề đặt ra trong ngành kiến trúc thông qua các phần mềm chuyên dụng, các đồ án thực tế.

b. Kỹ năng mềm

– Kỹ năng giao tiếp: Có khả năng giao tiếp hiệu quả với khách hàng và đồng nghiệp trong mỗi giai đoạn của đồ án. Có khả năng trình bày các vấn đề thiết kế một cách chính xác và chuyên nghiệp thông qua viết, nói, và các phương tiện truyền thông thị giác.

– Kỹ năng làm việc nhóm: Có khả năng làm việc trong các nhóm khác nhau được thành lập theo các yêu cầu công việc khác nhau.

– Khả năng sử dụng ngoại ngữ, tin học.

3. Yêu cầu về thái độ

Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo Đại học ngành Kiến trúc công trình, yêu cầu sinh viên phải có:

– Phẩm chất đạo đức, ý thức nghề nghiệp, trách nhiệm công dân: Đào tạo Kiến trúc sư có phẩm chất đạo đức tốt; ý thức nghề nghiệp chuyên môn cao; có trách nhiệm với cộng đồng, với xã hội về những công trình mà mình tham gia.

– Trách nhiệm, đạo đức, tác phong nghề nghiệp, thái độ phục vụ: Có lương tâm nghề nghiệp; tôn trọng pháp luật; luôn có thái độ cầu thị, tác phong làm việc chuyên nghiệp, thái độ nhiệt tình , tâm huyết với công việc.

– Khả năng cập nhật kiến thức, sáng tạo trong công việc: Có nhận thức được nhu cầu học tập, cập nhật kiến thức để không ngừng để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của mình, biết vận dụng một cách sáng tạo vào công việc.

đại học ngành kiến trúc công trình
Đại học ngành Kiến trúc công trình

ĐĂNG KÝ HỌC ĐẠI HỌC NGÀNH KIẾN TRÚC CÔNG TRÌNH

Chia sẻ thông tin
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on Pinterest
Call Now ButtonTƯ VẤN 24/24