Vốn lưu động là gì? Công thức tính vốn lưu động của doanh nghiệp

Công thức tính vốn lưu động

Vốn lưu động là một trong những bộ phận quan trọng của hoạt động kinh doanh. Bài viết dưới đây sẽ làm rõ khái niệm và cách tính vốn lưu động kinh doanh.

vốn lưu động là gì?

Vậy vốn lưu động là gì?

vốn lưu động là vốn tiền tệ mà công ty ứng trước để có thể mua và hình thành tài sản lưu động thường xuyên và cần thiết của công ty.

tài sản lưu động cùng với tài sản cố định là hai yếu tố cần thiết để triển khai ổn định các hoạt động kinh doanh và sản xuất.

Do tài sản lưu động có thời gian hữu dụng ngắn nên vốn lưu động cũng luân chuyển nhanh chóng và biểu hiện của nó cũng thay đổi trong suốt quá trình sản xuất.

từ vốn tiền ban đầu đến vốn dự trữ nguyên vật liệu và hàng hóa – & gt; vốn lưu động dở dang – & gt; bán thành phẩm – & gt; thành phẩm và cuối cùng trở lại hình thức tư bản tiền tệ.

công thức tính vốn lưu động của công ty

cách tính vốn lưu động

Xem thêm: Cách tính phần trăm độ dốc chuẩn

Hoạt động kinh doanh của công ty diễn ra thường xuyên, liên tục, lặp đi lặp lại theo chu kỳ kinh doanh. điều này cũng được ghi chép cẩn thận trong báo cáo tài chính công ty . Trong mỗi giai đoạn của chu kỳ kinh doanh đều có nhu cầu về vốn lưu động. Bằng cách sử dụng công thức vốn lưu động, bạn có thể xác định liệu một doanh nghiệp có thể đáp ứng các nghĩa vụ ngắn hạn của mình hay không và mất bao lâu để đáp ứng các nghĩa vụ đó.

công thức vốn lưu động:

Xem Thêm : Công thức tính hiệu điện thế – Hoàng Vina

vốn lưu động = tài sản lưu động – nợ ngắn hạn

* tính toán tài sản lưu động và nợ ngắn hạn

Tài sản lưu động là tài sản mà doanh nghiệp có thể chuyển đổi thành tiền mặt trong vòng một năm. bao gồm tiền mặt và các tài khoản ngắn hạn khác.

Nợ ngắn hạn là khoản nợ mà công ty phải trả trong một năm, bao gồm: các khoản nợ phải trả, các khoản nợ phải trả và các khoản vay ngắn hạn.

Bạn thường có thể tìm thấy số liệu tài sản hiện tại và nợ hiện tại trên bảng cân đối kế toán của công ty. Tài sản lưu động trong công thức vốn lưu động là tổng tài sản lưu động và tương tự như nợ ngắn hạn là tổng nợ ngắn hạn trên bảng cân đối kế toán.

Xem thêm: Quang thông (LUMEN) là gì? Công thức tính quang thông của đèn Led – GIVASOLAR

Bạn có thể tóm tắt công thức tính tài sản ngắn hạn và nợ ngắn hạn như sau:

tsnh = tiền mặt + các khoản phải thu + hàng tồn kho + kỳ hạn khác

nnh = nợ phải trả + các khoản phải trả + các khoản vay ngắn hạn + các khoản vay ngắn hạn khác

Có thể tìm thấy thêm thông tin về bảng cân đối mẫu tại:

bảng cân đối kế toán là gì và ý nghĩa của nó

phân loại vốn lưu động của công ty

Xem Thêm : Định luật Hooke (húc): nội dung, công thức và ứng dụng – Chia sẻ kiến thức mỗi ngày

phân loại vốn lưu động

Để quản lý vốn lưu động tốt, cần phải phân loại vốn lưu động. Chúng ta có thể phân loại vốn lưu động theo các cách chính sau:

phân loại nhân viên theo vai trò

Xem thêm: Propyl fomat được điều chế từ đâu? Bài tập Propyl fomat lớp 12

Theo cách này, vốn lưu động được chia thành:

– vốn lưu động trong giai đoạn dự trữ như vốn nguyên vật liệu, vốn mua phụ tùng, công cụ, dụng cụ nhỏ…

– vốn lưu động ở giai đoạn sản xuất, chẳng hạn như sản phẩm dở dang, bán thành phẩm …

– vốn lưu động trong giai đoạn luân chuyển: vốn thành phẩm, vốn tiền mặt, vốn thanh toán, vốn đầu tư ngắn hạn.

Cách phân loại này thể hiện vai trò của từng loại công việc trong quá trình sản xuất kinh doanh. Từ đó, công ty có cơ cấu vốn hợp lý trong từng thời kỳ, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh phát triển liên tục và thuận lợi.

phân loại bạo lực theo hình thức thể hiện

Theo cách này, vốn lưu động có thể được chia thành:

– Vốn nguyên vật liệu, hàng hóa: vốn tồn kho nguyên vật liệu, sản phẩm dở dang, bán thành phẩm, thành phẩm…

– vốn bằng tiền: tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, các khoản phải thu…

Việc phân loại này giúp đánh giá mức độ tồn kho và khả năng thanh toán của công ty.

Nguồn: https://truongxaydunghcm.edu.vn
Danh mục: Công thức

Related Articles

Back to top button