Tổng tài sản là gì? Cách phân loại tài sản của doanh nghiệp?

Công thức tính tổng tài sản

Trong kế toán tài chính, tài sản là bất kỳ nguồn lực nào thuộc sở hữu hoặc kiểm soát của một doanh nghiệp hoặc tổ chức kinh tế. nó là bất cứ thứ gì (hữu hình hoặc vô hình) có thể được sử dụng để tạo ra giá trị kinh tế tích cực. Tài sản thể hiện giá trị tài sản có thể chuyển đổi thành tiền mặt (mặc dù bản thân tiền mặt cũng được coi là tài sản). Bảng cân đối kế toán của một công ty ghi lại giá trị tiền mặt của các tài sản thuộc sở hữu của công ty đó. bao gồm tiền và các vật có giá trị khác của một người hoặc doanh nghiệp. Ngoài ra, còn có tổng tài sản của doanh nghiệp, đây là số tiền cực kỳ quan trọng đối với mỗi doanh nghiệp.

tư vấn pháp luật trực tuyến tổng đài miễn phí: 1900.6568

1. tổng tài sản là gì?

– Tổng tài sản được sử dụng phổ biến hơn trong bối cảnh doanh nghiệp, được định nghĩa là tài sản thuộc sở hữu của đơn vị có giá trị kinh tế mà từ đó có thể thu được lợi ích trong tương lai. Tài sản được ghi nhận trên bảng cân đối kế toán của công ty. tài sản được phân loại thành tài sản lưu động và tài sản kém thanh khoản, theo tính thanh khoản của chúng. Tài sản lưu động là tài sản có thể dễ dàng chuyển đổi thành tiền mặt hoặc dễ dàng bán lấy tiền mặt. Tài sản cũng được phân loại trên bảng cân đối kế toán là tài sản lưu động hoặc tài sản dài hạn. tài sản lưu động là tài sản có thể thanh lý trong một năm, còn tài sản dài hạn là tài sản có thể thanh lý trong một năm.

– Tổng tài sản là một bản kế toán đầy đủ về mọi thứ mà một người hoặc doanh nghiệp sở hữu và giá trị kết hợp của chúng. Biết cách xác định tổng tài sản có thể giúp bạn đưa ra quyết định tài chính của riêng mình và hiểu được giá trị của đồ đạc của bạn. giá trị của nó cũng hữu ích cho mục đích thuế hoặc lập kế hoạch đầu tư mới. Trong bài viết này, chúng tôi định nghĩa tổng tài sản là gì và khám phá cách sử dụng chúng.

– Tổng tài sản là sự thể hiện giá trị của mọi thứ mà một người sở hữu sau khi hạch toán tất cả tài sản và nợ phải trả. Tài sản là bất cứ thứ gì mà một người hoặc tổ chức sở hữu, chẳng hạn như ô tô hoặc cổ phiếu. cá nhân hoặc tổ chức mua một tài sản vì nó có tiềm năng tăng giá trị trong tương lai. Đôi khi, các công ty mua tài sản, chẳng hạn như thiết bị mới hoặc bất động sản, với mục đích sử dụng những tài sản đó để tăng dòng tiền của họ.

– trách nhiệm đại diện cho một nghĩa vụ, hoặc tài chính hoặc dịch vụ, mà một cá nhân hoặc tổ chức có đối với một cá nhân hoặc tổ chức khác. điều này có thể bao gồm các chi phí như tiền thuê nhà, thuế hoặc nợ. Việc tính toán các khoản nợ phải trả giúp tính toán tổng tài sản chính xác hơn. Để xác định tổng tài sản, hãy trừ giá trị tài sản cho khoản nợ phải trả của bạn.

– Tổng tài sản: được sử dụng trong các khế ước nợ: do đó, tổng tài sản là một thành phần quan trọng và không thể thiếu trong việc xác lập giá trị ròng trong các khế ước nợ. các giao ước thường được đo lường bằng cách sử dụng số dư của người đi vay. Hợp đồng nợ vốn chủ sở hữu được sử dụng phổ biến nhất khi bên cho vay là ngân hàng thương mại hoặc tổ chức tài chính. Một số ví dụ phổ biến về các giao ước nợ có giá trị ròng có thể là tổng tài sản trên tỷ lệ nợ, tổng giá trị ròng trên tỷ lệ nợ, giá trị ròng tối thiểu, v.v.

– khi đánh giá báo cáo tài chính của công ty, ngân hàng nhận thấy rằng đơn vị đã bán một lượng đáng kể tài sản trong năm tài chính vừa qua để trả khoản vay dài hạn. tuy nhiên, dự báo cho năm tài chính tiếp theo cho thấy xu hướng tích cực.

2. cách phân loại tài sản của công ty :

– các loại tổng tài sản: đây là danh sách các loại tổng tài sản

Xem thêm: Thực đơn giảm cân 7 ngày Khoa học, Đơn giản & Hiệu quả

xem thêm: thuộc tính là gì? loại hàng hóa theo Bộ luật dân sự năm 2015?

+ tiền và các khoản tương đương tiền

+ giá trị thị trường

Xem Thêm : Công Thức Làm Ma Túy Đá Làm Từ Cái Gì? Dễ Như Điều Chế Ma Túy

+ các khoản phải thu

+ chi phí khởi động

+ khoảng không quảng cáo

+ tài sản cố định

+ tài sản vô hình

+ thiện chí

xem thêm: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có được coi là tài sản không?

Xem thêm: Xác định mô đun biến dạng Eo của nền đất – MinTu-Info

+ nhiều thuộc tính khác

– tùy thuộc vào các chuẩn mực kế toán hiện hành, tài sản, bao gồm cả danh mục tổng tài sản, có thể được ghi nhận hoặc không được ghi nhận theo giá trị thị trường hiện tại. Nhìn chung, các chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế thích hợp hơn để trình bày tài sản theo giá trị thị trường hiện tại, trong khi các nguyên tắc kế toán được chấp nhận chung thường ít có khả năng cho phép điều chỉnh như vậy.

– Chủ sở hữu có thể xem Tổng tài sản của mình để chuyển đổi tiền mặt nhanh nhất. Một tài sản được cho là có tính thanh khoản cao hơn nếu nó có thể dễ dàng được bán lấy tiền mặt và không có tính thanh khoản nếu không. Khái niệm thanh khoản cũng được sử dụng để trình bày tài sản trên bảng cân đối kế toán, với hầu hết các khoản thanh khoản (ví dụ tiền mặt) được liệt kê ở trên cùng và các khoản ít thanh khoản hơn (ví dụ tài sản cố định) được liệt kê gần nhau hơn từ dưới cùng. ở đây, lệnh thanh khoản xuất hiện trong dấu đầu dòng trước danh sách điểm tài sản.

– tài sản cũng được phân loại trên bảng cân đối kế toán là tài sản lưu động hoặc tài sản dài hạn. một tài sản lưu động, chẳng hạn như các khoản phải thu hoặc chứng khoán có thể bán được trên thị trường, dự kiến ​​sẽ được thanh toán trong vòng một năm. một tài sản dài hạn, chẳng hạn như tài sản cố định, dự kiến ​​sẽ được thanh lý trong hơn một năm.

– một người mua tiềm năng sẽ đặc biệt chú ý đến các loại tài sản khác nhau được liệt kê trên bảng cân đối kế toán của công ty mục tiêu. trọng tâm sẽ là đánh giá xem giá trị tài sản được thể hiện trên bảng cân đối kế toán có tương ứng với giá trị thực của tài sản hay không hoặc liệu có sự khác biệt trọng yếu hay không. nếu giá trị thực tế nhỏ hơn, người mua có thể giảm quy mô phiếu mua hàng của mình. nếu một tài sản có giá trị cao hơn, người mua sẽ quan tâm nhiều hơn đến việc mua lại doanh nghiệp và do đó, có thể tăng giá bán của nó.

– công thức: công thức cơ bản trong kế toán được trình bày dưới đây: tổng tài sản = nợ phải trả + vốn chủ sở hữu

Xem Thêm : Phương pháp nhập trước xuất trước (FIFO)

– mở rộng phương trình tính toán, sau khi tính đến doanh thu và chi phí bán hàng, được biểu thị bằng: –

– Có hai danh mục chính để phân loại tài sản có thể giúp sắp xếp tài liệu khi xác định tổng tài sản của bạn. Có hai loại tài sản: tài sản lưu động và tài sản dài hạn. Tài sản thanh khoản là những thứ mà chủ sở hữu có thể nhanh chóng thanh lý hoặc đổi lấy tiền mặt. Các chủ sở hữu thường có kế hoạch thanh lý tài sản có tính thanh khoản trong vòng một năm kể từ khi mua. Tài sản dài hạn là thứ mà chủ sở hữu dự định nắm giữ trong thời gian dài hơn hoặc cần thêm thời gian để thanh lý. đây là ví dụ cho cả hai loại nội dung:

xem thêm: phân loại các loại hàng hóa theo quy định của pháp luật

Xem thêm: Hướng dẫn 10 cách pha chế trà sữa đơn giản tại nhà

– tài sản lưu động, tiền mặt: Tiền mặt là hình thức cơ bản nhất của tài sản lưu động và có thể được sử dụng để mua các tài sản khác.

– Hàng tồn kho: Hàng tồn kho bao gồm bất kỳ thứ gì mà doanh nghiệp dự định bán trực tiếp cho khách hàng, chẳng hạn như hàng hóa thành phẩm, cũng như các nguyên vật liệu cần thiết để tạo ra chúng. các công ty cũng có thể dự trữ hàng tồn kho của họ với các sản phẩm chưa hoàn thành.

– Chi phí ban đầu: Chi phí ban đầu là thứ được mua trước để chủ sở hữu sẽ mất nhiều thời gian hơn để tiêu thụ hoặc sử dụng nó, chẳng hạn như hợp đồng bảo hiểm.

– Chứng khoán thị trường: Chứng khoán thị trường là các khoản đầu tư mà chủ sở hữu có thể dễ dàng thanh lý, chẳng hạn như tín phiếu kho bạc hoặc chứng chỉ tiền gửi.

– Các khoản phải thu: Các khoản phải thu là khoản tiền mà một người hoặc một doanh nghiệp nợ người khác, chẳng hạn như đối với một dịch vụ hoặc sản phẩm mà khách hàng nhận được dưới dạng tín dụng.

– Tài sản cố định: Tài sản cố định là phần tài sản mà chủ sở hữu dự định giữ và sử dụng lâu dài, bao gồm nhà cửa, xe cộ và máy móc.

– Tài sản vô hình: Tài sản vô hình là các khoản đầu tư hữu ích trong khoảng thời gian hơn một năm, chẳng hạn như nhãn hiệu, mối quan hệ khách hàng và các thỏa thuận cấp phép.

– Lợi thế thương mại: Chủ sở hữu doanh nghiệp có thể kiếm được lợi thế thương mại khi họ mua một thực thể với giá cao hơn giá bán và không bao gồm giá họ phải trả vào tài sản và nợ phải trả của doanh nghiệp. lợi thế thương mại cũng được coi là một tài sản vô hình.

xem thêm: tỷ lệ tổng nợ trên tổng tài sản là bao nhiêu? công thức và ví dụ?

– các khoản phải thu: các khoản phải thu cũng có thể được coi là tài sản dài hạn khi khách hàng mất hơn một năm để thanh toán khoản tín dụng của họ.

Nguồn: https://truongxaydunghcm.edu.vn
Danh mục: Công thức

Related Articles

Back to top button