Công thức cường độ âm và bài tập minh họa

Công thức tính mức cường độ âm

Trong bài học về lý thuyết sóng âm, chúng ta đã nói chi tiết về công thức cường độ của âm thanh . Trong bài này, chúng ta sẽ cùng nhau ôn lại lý thuyết, các công thức trong phần này và làm thêm các bài tập để củng cố kiến ​​thức.

tôi. lặp lại

1. cường độ âm thanh

Cường độ âm thanh: Cường độ âm thanh là năng lượng của sóng âm truyền qua một đơn vị diện tích được đặt vuông góc với phương truyền âm.

biểu tượng: tôi

đơn vị: w / m ^ 2

công thức cường độ âm thanh:

trong đó: p: công suất nguồn âm thanh

r: khoảng cách từ điểm được xem xét đến nguồn âm thanh

mẫu số của công thức bên phải: diện tích của hình cầu (khi âm thanh được phát ra, tất cả các điểm xung quanh nguồn âm đều tạo thành bề mặt của hình cầu)

2. mức cường độ âm thanh

Mức cường độ âm thanh là đại lượng dùng để so sánh cường độ âm i (cường độ âm tại một điểm nhất định) với cường độ âm chuẩn.

ký hiệu: l

đơn vị: b; cơ sở dữ liệu

công thức mức cường độ âm thanh:

trong đó: io = 10 ^ -12 (w / m2) là cường độ âm thanh tiêu chuẩn

Xem thêm: [File] 69 Tổng Hợp Các Công Thức Hóa Học Lớp 11 [ Đầy Đủ]

mức cường độ âm thanh tại 2 điểm

gọi mức cường độ âm thanh bằng a la, mức cường độ âm thanh bằng lb

Lý thuyết sóng âm 6

ii. bài tập

1. Mức cường độ âm tương ứng đối với âm 10-10 w / m2 là bao nhiêu?

Xem Thêm : Tỷ lệ lợi ích là gì? Cách tính và ý nghĩa của tỷ lệ lợi ích?

giải pháp:

ta có: mức cường độ âm l = lg ii0 = lg10-1010-12 = 2 (b)

2. Mối quan hệ giữa cường độ của âm và cường độ của âm chuẩn khi biết âm có mức cường độ âm là 20 db?

Xem Thêm : Tỷ lệ lợi ích là gì? Cách tính và ý nghĩa của tỷ lệ lợi ích?

giải pháp:

gọi cường độ âm thanh tôi

chúng ta có l = 20 db = 2 b = lg i / io = & gt; 2 = i / io = 100

thì tỉ số giữa cường độ âm với cường độ âm chuẩn là 100

3. loa được đánh giá là 1w khi bật hết công suất. cường độ của âm tại điểm cách loa 4 m là bao nhiêu?

lời giải: cường độ âm: i = p / (4πr ^ 2) = 1 / (4 * 3,13 * 4 ^ 2) = 5.10-3 (w / m2)

4. một nguồn âm phát ra sóng hình cầu trong không gian. Giả sử không có sự hấp thụ hoặc phản xạ âm thanh. Nếu điểm cách nguồn âm 1 m có mức cường độ âm là 70 db thì mức cường độ âm tại điểm cách nguồn âm 5 m là bao nhiêu?

Xem Thêm : Tỷ lệ lợi ích là gì? Cách tính và ý nghĩa của tỷ lệ lợi ích?

giải pháp:

Mức cường độ âm thanh tại một điểm trong không gian được xác định theo công thức

l = 10 lg i / io = 10 lg p / (io4πr ^ 2)

Xem thêm: Quy đổi lương Net sang Gross, Gross sang Net chuẩn nhất 2022

theo bài báo, chúng tôi có:

70 = 10 lg p / (io4π * 1 ^ 2)

l = 10 lg p / (io * 4π5 ^ 2)

= & gt; l = 56db

thì mức cường độ âm thanh yêu cầu là 56 db

5. một loa phát ra âm thanh đẳng hướng trong không gian. biết cường độ âm tại điểm cách loa 5 m là 10-5 m / w2. tìm công suất loa?

Xem Thêm : Tỷ lệ lợi ích là gì? Cách tính và ý nghĩa của tỷ lệ lợi ích?

giải pháp:

p = 4πir ^ 2 = 4 * 10 ^ -5 * 5 ^ 2 = 3,14 * 10 ^ -8w

6. một nguồn âm gây ra cường độ âm tại a và b lần lượt là ia và ib. Mối quan hệ giữa mức cường độ âm tại a và b là gì?

giải pháp: về lý thuyết, chúng tôi chứng minh điều đó

Xem Thêm : Tổng hợp công thức trộn kem với bạch ngọc liên tốt nhất hiện nay, giá bao nhiêu, mua ở đâu uy tín. Mới nhất Tháng 08, 2022 | Hà Nội | Đà Nẵng | TP.HCM | CỬA HÀNG LÀM ĐẸP™

la-lb = 20lg rb / ra = 10lg ia / ib (db)

7. nguồn nằm trong hoặc trong môi trường đẳng hướng. hai điểm a, b ở giữa tạo với o tạo thành tam giác đều. mức cường độ tại a và b đều là 25,8 db. Mức cường độ âm cực đại đạt được tại một điểm trên đoạn ab là bao nhiêu?

Xem Thêm : Tỷ lệ lợi ích là gì? Cách tính và ý nghĩa của tỷ lệ lợi ích?

giải pháp:

Công thức cường độ âm

trong đoạn ab, mức cường độ của âm đạt giá trị cực đại tính bằng h

trong tam giác đều oab, ta có:

Xem thêm: Mẫu nguyển tử Bo và quang phổ của Hidro, trắc nghiệm vật lý lớp 12

mức cường độ âm thanh tính bằng h:

một nguồn âm thanh đẳng hướng phát ra từ o. Gọi m và n là hai điểm cùng phương và cùng phía đối với o. mức cường độ âm tính theo m là 40 db, theo n là 20 db. Tính mức cường độ của âm theo m khi nguồn âm đặt tại trung điểm i của mn. coi môi trường là âm thanh không hấp thụ.

Xem Thêm : Tỷ lệ lợi ích là gì? Cách tính và ý nghĩa của tỷ lệ lợi ích?

giải pháp:

chúng tôi có:

xem om = x – & gt; tại = 10x

điểm giữa i của mn cách điểm giữa của mn là 4,5 lần

mức cường độ âm tính bằng m khi đặt nguồn âm tại i:

8. trong môi trường đẳng hướng và không hấp thụ âm, có 3 điểm thẳng hàng theo thứ tự a, b, c với ab = 100m; ca = 250m. Khi đặt nguồn âm tại công suất phát p thì mức cường độ âm tại b là 100 db. bỏ nguồn âm tại a, đặt nguồn âm 2p tại b thì mức cường độ của âm tại a và c là bao nhiêu?

Xem Thêm : Tỷ lệ lợi ích là gì? Cách tính và ý nghĩa của tỷ lệ lợi ích?

giải pháp:

Công thức cường độ âm

một điểm m cách nguồn âm một đoạn d có cường độ âm i, để nguồn âm dịch chuyển ra xa điểm m 50 m thì cường độ âm giảm đi 9 lần. khoảng cách ban đầu d là bao nhiêu?

Xem Thêm : Tỷ lệ lợi ích là gì? Cách tính và ý nghĩa của tỷ lệ lợi ích?

giải pháp:

xem thêm:

tóm tắt đầy đủ về công thức sóng âm và các bài tập có câu trả lời

Nguồn: https://truongxaydunghcm.edu.vn
Danh mục: Công thức

Related Articles

Back to top button