Giá trị sản xuất công nghiệp là gì? Thành phần, đặc điểm và cách tính

Công thức tính giá trị sản xuất

Video Công thức tính giá trị sản xuất
Giá trị sản xuất công nghiệp là chỉ tiêu được tính bằng giá trị trong hệ thống chỉ tiêu thống kê về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Giá trị sản xuất công nghiệp cũng được đặt bên cạnh giá trị sản xuất thương mại, giá trị sản xuất xây dựng như trong các điều khoản khác của luật Đường Gia. Để giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về giá trị của sản xuất công nghiệp, trong bài viết dưới đây, tác giả sẽ có những lý giải và phân tích cụ thể hơn về nội dung này.

luật sư tư vấn pháp luật Tổng đài tư vấn trực tuyến miễn phí: 1900.6568

1. Giá trị sản xuất công nghiệp là gì?

Công nghiệp là ngành sản xuất vật chất, bao gồm một hệ thống các ngành sản xuất chuyên môn hóa chặt chẽ, mỗi ngành bao gồm nhiều đơn vị thuộc các loại hình khác nhau. đặc điểm kỹ thuật trong sản xuất công nghiệp, bao gồm: đặc điểm của công nghệ sản xuất; đặc điểm của việc thay đổi đối tượng làm việc; đặc điểm của việc sử dụng sản phẩm.

Giá trị sản xuất công nghiệp là chỉ tiêu kinh tế tổng hợp phản ánh tổng giá trị sản phẩm công nghiệp và dịch vụ được sản xuất trong một thời kỳ nhất định. Giá trị sản xuất công nghiệp có vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế của từng địa phương cũng như đất nước và là chỉ tiêu quan trọng để đánh giá quá trình công nghiệp hóa của đất nước.

Giá trị sản xuất công nghiệp là tổng giá trị sản phẩm vật chất và dịch vụ của các nhóm công nghiệp (khai thác; chế biến; sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước, v.v.), nước và điều hòa không khí, nước cung cấp, quản lý và xử lý nước thải và rác thải) trong một thời kỳ nhất định.

Nghiên cứu lý luận về giá trị sản xuất công nghiệp cần chú ý đến nội dung của giá cả khi tính giá trị sản xuất, do đó:

– giá cơ bản là số tiền mà nhà sản xuất nhận được để bán hàng hóa hoặc dịch vụ được sản xuất, trừ thuế cho sản phẩm, cộng với trợ cấp cho sản phẩm. giá cơ bản không bao gồm phí vận chuyển và phí thương mại mà nhà sản xuất không thanh toán tại thời điểm bán hàng.

– giá của người sản xuất là số tiền mà người sản xuất nhận được để bán hàng hóa hoặc dịch vụ được sản xuất ra trừ đi thuế GTGT được khấu trừ hoặc thuế được khấu trừ tương tự. giá sản xuất không bao gồm phí vận chuyển và phí thương mại mà nhà sản xuất không phải trả khi bán hàng hóa.

– chi phí sử dụng cuối cùng là số tiền mà người mua phải trả để nhận hàng hóa và dịch vụ tại thời điểm và địa điểm mà người mua yêu cầu. giá sử dụng cuối cùng không bao gồm vat được khấu trừ hoặc các loại thuế tương tự. giá sử dụng cuối bao gồm cước phí do người mua thanh toán.

Mối quan hệ giữa ba loại giá được mô tả bằng cách tính giá trị sản xuất của một công ty sản xuất một sản phẩm ở một tỉnh, như sau:

xem thêm: các quan hệ pháp luật dân sự là gì? Đặc điểm và cấu thành của quan hệ pháp luật dân sự?

+ giá trị sản xuất theo giá cơ bản = doanh thu bán hàng hóa hoặc dịch vụ; Công ty không phải trả phí thương mại và vận chuyển khi bán hàng + trợ giá sản phẩm.

+ giá trị sản xuất theo chi phí sản xuất = giá trị sản xuất theo giá cơ sở + thuế bán hàng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu, thuế khác đối với sản phẩm (không bao gồm thuế GTGT hoặc các loại thuế được khấu trừ) cùng một khoản giảm trừ cho người mua: chiết khấu sản phẩm.

+ giá trị sử dụng cuối cùng = giá trị sản xuất + thuế GTGT không được khấu trừ hoặc thuế tương tự + giá cước vận tải hoặc thương mại do công ty khác cung cấp.

Giá thực tế phản ánh giá trị thị trường của hàng hoá, dịch vụ, tài sản chuyển từ quá trình sản xuất, lưu thông, phân phối đến sử dụng cuối cùng đồng thời với sự vận động của tiền tệ tài chính. giá thực tế là giá được sử dụng trong giao dịch của năm báo cáo.

giá so sánh là giá thực tế của năm được chọn làm cơ sở để nghiên cứu sự thay đổi của yếu tố giá.

2. thành phần giá trị sản xuất công nghiệp:

giá trị sản xuất công nghiệp bao gồm:

Xem thêm: Cách sử dụng CapCut làm video, hiệu ứng trên điện thoại, PC

(i) giá trị của nguyên liệu thô, năng lượng, phụ tùng thay thế;

Xem Thêm : [Góc làm mẹ] Bé không chịu uống sữa công thức phải làm sao?

(ii) chi phí dịch vụ sản xuất và khấu hao tài sản cố định;

xem thêm: so sánh bản quyền và quyền sở hữu công nghiệp

(iii) chi phí tiền lương và tiền công của nhân viên;

(iv) thuế đánh vào sản xuất và giá trị thặng dư được tạo ra trong giá trị của sản phẩm. giá trị sản xuất công nghiệp được tính theo hai loại giá (giá thực tế và giá so sánh).

3. Đặc điểm giá trị sản xuất công nghiệp:

– giá trị sản xuất công nghiệp là chỉ tiêu đánh giá chất lượng, phản ánh kết quả hoạt động sản xuất công nghiệp của một công ty, một địa phương và một quốc gia, một khu vực gồm nhiều quốc gia, một lục địa xanh.

– giá trị sản xuất công nghiệp phụ thuộc vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các công ty có hoạt động sản xuất công nghiệp trong nền kinh tế, là khối lượng sản phẩm công nghiệp được sản xuất ra trong nền kinh tế trong một thời kỳ nhất định.

– giá trị của sản xuất công nghiệp phụ thuộc vào số lượng công ty tham gia vào hoạt động sản xuất công nghiệp, bất kể công ty có ngành công nghiệp làm ngành chính hay không.

4. cách tính giá trị sản xuất công nghiệp:

Giá trị sản xuất công nghiệp được tính theo giá cố định và được xác định theo hai phương pháp:

– phương pháp 1:

go = yt1 + yt2 + yt3 + yt4 + yt5

xem thêm: thời hạn bảo hộ sáng chế trong quyền sở hữu công nghiệp

Xem thêm: Diện tích tam giác: Công thức tổng hợp chương trình lớp 5, 10, 12

ở đâu:

– yếu tố 1: giá trị của thành phẩm, bao gồm:

+ Giá trị thành phẩm là sản phẩm được sản xuất từ ​​nguyên liệu thô của công ty và khách hàng mang đi gia công. các sản phẩm này phải hoàn thành tất cả các công đoạn sản xuất trong công ty, theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật và chất lượng quy định và đã được bảo quản ở dạng thành phẩm hoặc xuất kho.

+ giá trị bán thành phẩm, vật liệu đóng gói, công cụ, dụng cụ, phụ tùng không còn gia công trong công ty, bán ra bên ngoài hoặc cung cấp cho các bộ phận sản xuất phi công nghiệp.

+ giá trị sản phẩm phụ hoàn thành trong kỳ.

Ngoài ra, đối với một số ngành công nghiệp cụ thể, không có quy trình lưu trữ, chẳng hạn như sản xuất điện, nước sạch, hơi nước, nước đá. . . sau đó nó được tính toán dựa trên sản lượng thương mại (hoặc số lượng thực tế được tiêu thụ).

– yếu tố 2: giá trị của công việc công nghiệp được thực hiện ở nước ngoài (còn được gọi là giá trị của các hoạt động dịch vụ công nghiệp).

Xem Thêm : Xét nghiệm công thức máu: ý nghĩa và các chỉ số quan trọng | Medlatec

công việc có tính chất công nghiệp là một dạng sản phẩm công nghiệp, nhằm khôi phục hoặc gia tăng giá trị sử dụng mà không làm thay đổi giá trị ban đầu của sản phẩm.

xem thêm: thành phần hội đồng kỷ luật cán bộ

một nguyên tắc quan trọng cần ghi nhớ là giá trị của công việc công nghiệp được tính vào giá trị sản xuất của doanh nghiệp phải là giá trị của công việc công nghiệp được thực hiện cho các đơn vị bên ngoài hoặc các bên khác không phải là hoạt động sản xuất công nghiệp trong Công ty.

– yếu tố 3: giá trị phụ phẩm, phụ phẩm, phế phẩm, phế liệu thu hồi được trong quá trình sản xuất của công ty, bao gồm:

+ Sản phẩm phụ là sản phẩm được tạo ra cùng với sản phẩm chính trong quá trình sản xuất công nghiệp. ví dụ, đối với sản xuất đường, sản phẩm chính là đường, sản phẩm phụ là rỉ đường (rỉ đường).

Xem thêm: Nguyên tắc khi xác định giá tính thuế Giá trị gia tăng (GTGT) – Dịch vụ kế toán- thành lập doanh nghiệp Đại Lý Thuế Uy DanhI

sản phẩm + là những sản phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng và không được bảo quản cùng với thành phẩm.

+ phế phẩm là sản phẩm bị hư hỏng không thể sửa chữa được.

+ phế liệu được thu hồi trong quá trình sản xuất.

Các sản phẩm trong yếu tố 3 không phải là mục đích sản xuất trực tiếp, mà chỉ là các sản phẩm thu hồi do quá trình sản xuất tạo ra. do đó, quy định chỉ được tính trong yếu tố 3 phần tiêu thụ và thu về.

– yếu tố 4: giá trị của hoạt động cho thuê tài sản cố định, máy móc thiết bị trong dây chuyền sản xuất của công ty.

xem thêm: hành vi là gì? thành phần, phân loại và ví dụ về các loại hành vi?

Yếu tố này chỉ xảy ra khi máy móc thiết bị trong dây chuyền sản xuất của công ty không được sử dụng mà cho bên thứ ba thuê, (bất kể có công nhân hay không). yếu tố này nhìn chung không có giá cố định nên số liệu thống kê dựa trên thu nhập thực tế thu được từ hoạt động này trong kỳ để tính hệ số 4.

– hệ số 5: giá trị chênh lệch cuối kỳ so với đầu kỳ của bán thành phẩm, sản phẩm dở dang.

Trên thực tế, việc sản xuất yếu tố 5 trong hầu hết các ngành chiếm tỷ trọng không đáng kể trong giá trị của chỉ tiêu sản xuất. trong khi việc tính toán hệ số này phức tạp nên thống kê quy định hệ số 5 chỉ áp dụng cho ngành cơ khí, chế tạo máy có chu kỳ sản xuất dài.

Khi tính giá trị sản xuất công nghiệp cần chú ý các nguyên tắc sau:

– được tính theo phương pháp nhà máy, tức là lấy đơn vị hạch toán độc lập cuối cùng làm đơn vị tính.

– bạn chỉ có thể tính kết quả trực tiếp của hoạt động sản xuất công nghiệp trong một đơn vị kế toán riêng biệt. nghĩa là chỉ tính kết quả do hoạt động sản xuất của chính công ty tạo ra và chỉ được tính một lần, không bị trùng lặp trong nội bộ công ty và không được tính đối với các sản phẩm mua đi bán lại mà không được xử lý thêm trong công ty.

Tóm lại, giá trị sản xuất công nghiệp đóng vai trò quan trọng và việc tính toán chính xác là cần thiết và bắt buộc.

Nguồn: https://truongxaydunghcm.edu.vn
Danh mục: Công thức

Related Articles

Back to top button