Bài tập cực trị định luật Ôm, công suất cực đại – Vật lí phổ thông

Công thức tính công suất cực đại

thực hiện cực đoan định luật ohm, công suất cực đại

bài tập 1: cho mạch điện như hình bên

uab = u = hằng số

r1 = b; r 0 là sự ngụy biện

a / xác định r để công suất trong điện trở r1 đạt giá trị lớn nhất, xác định giá trị lớn nhất

b / xác định r để công suất trong điện trở r đạt giá trị cực đại, xác định giá trị cực đại

c / xác định r để công suất toàn mạch đạt giá trị cực đại, xác định giá trị cực đại

bài tập 2: cho mạch điện như hình:

e = 2v, r = 0,7Ω, r1 = 0,3Ω, r2 = 2Ω

xác định r để có công suất lớn nhất.

bài tập 3: cho mạch điện như hình bên

e = 6v, r = 1Ω, r2 = 2Ω

a) tìm r1 để công suất tỏa nhiệt tại r1max; tính toán (p1) tối đa

b) Tìm r1 để công suất tỏa nhiệt lớn nhất của đoạn mạch được tính bằng pmax

c) tìm r1 để tính công suất tỏa nhiệt tại nguồn lớn nhất (png) max

bài tập 4: cho mạch điện như hình bên

e = 12v, r = 2Ω, r1 = 4Ω, r2 = 2Ω. tìm r3 a:

a) công suất cực đại của mạch ngoài, tính giá trị này

b) công suất tiêu thụ trên mỗi r3 là 4,5 w

c) công suất tiêu tán trong r3 là cực đại. tính toán công suất này

Bài tập cực trị định luật Ôm, công suất cực đại

Xem thêm: Tính bán kính hình tròn khi biết diện tích theo 3 cách đơn giản

r1; r = 3Ω; r2 là phép tu từ. = 12v.

a / điều chỉnh r2 để công suất trong nó là cực đại, để công suất trong r2 bằng 3 lần công suất trong r1. tìm r1

b / thay r2 bằng bóng đèn thì đèn sáng bình thường, khi đó công suất trong đoạn mạch ab là lớn nhất. tính công suất và hiệu điện thế danh định của bóng đèn.

bài tập 6: cho mạch điện như hình bên.

Bài tập cực trị định luật Ôm, công suất cực đại

biết r = 4Ω, đèn a: 6v-3w, uab = 9v không đổi. r x là biến trở. điện trở của đèn không thay đổi. xác định giá trị của r $ _ {x} $ a

a / đèn bình thường

Xem Thêm : P.p trong tiếng Anh là gì? Cấu trúc ngữ pháp P.p tiếng Anh – Bhiu.edu.vn

b / Công suất tiêu thụ trong bộ biến trở là lớn nhất. tính công suất đó.

bài tập 7 . cho mạch điện như hình.

Bài tập cực trị định luật Ôm, công suất cực đại

e = 12v; r = 2Ω

a / cho r = 10Ω. tính toán nhiệt lượng tỏa ra trên mỗi r, công suất nguồn, hiệu suất của nguồn.

b / tìm r để công suất trong r là cực đại.

c / tìm r để công suất tỏa nhiệt ở r là 16w

bài tập 8 . cho mạch điện như hình.

Bài tập cực trị định luật Ôm, công suất cực đại

e = 24v, r = 6Ω, r1 = 4Ω. giá trị của biến từ là gì để

a / công suất cực đại của mạch ngoài. rồi tính công suất của nguồn.

b / công suất lớn nhất trên mỗi r. tính toán công suất này.

bài tập 9 . cho mạch điện như hình.

Bài tập cực trị định luật Ôm, công suất cực đại

Xem thêm: Hướng dẫn lập công thức điền dữ liệu trong Excel nhanh chóng

e = 12v; r = 1Ω; r1 = 6Ω; r3 = 4Ω

r2 bằng công suất cực đại của r2. tính toán công suất này.

bài tập 10 . đối với mạch điện kín bao gồm nguồn điện có emf e, điện trở trong r và bộ biến trở bên ngoài r. điều chỉnh biến trở đến hai giá trị r1 và r2 thì công suất tiêu thụ ứng với r1 và r2 là như nhau. cho thấy rằng r1r2 = r2

bài tập 11 . cho mạch điện như hình.

Bài tập cực trị định luật Ôm, công suất cực đại

r = 1Ω; r1 = 2Ω. khi khóa k đóng mở thì công suất tiêu thụ ở mạch ngoài như nhau. tìm r2.

bài tập 13 . cho mạch điện như hình.

Bài tập cực trị định luật Ôm, công suất cực đại

e = 12v; r = 5Ω; r1 = 3Ω; r2 = 6Ω, r là một biến trở.

a / r = 12Ω. tính toán sản lượng nhiệt trên mỗi r.

b / tìm r để công suất tỏa nhiệt lớn nhất. tìm ra khả năng đó.

c / tính r để nhiệt dung của mạch ngoài đạt cực đại. tìm ra khả năng đó.

d / tìm r để công suất tỏa nhiệt tại r là cực đại. tìm ra khả năng đó.

bài tập 14 . cho mạch điện như hình.

Xem Thêm : Các công thức tiếng anh thường gặp

Bài tập cực trị định luật Ôm, công suất cực đại

e = 6v; r = 1Ω; r1 = r2 = 6Ω; ra = 0,5Ω; r $ _ {x} $ là người hùng biện

a / trong điều kiện nào thì cường độ qua ampe không phụ thuộc vào r $ _ {x} $

b / xác định r $ _ {x} $ để tối đa hóa sức mạnh của nó.

bài tập 15 . cho mạch điện như hình.

Bài tập cực trị định luật Ôm, công suất cực đại

e = 24v; r = 2Ω; r1 = 3Ω; r2 = 2Ω, tìm r $ _ {x} $ cho

Xem thêm: Axit fomic là gì? Tính chất lý hóa, điều chế, ứng dụng & lưu ý khi dùng

a / công suất cực đại của mạch ngoài, tính công suất này.

b / số lần công suất r $ _ {x} $ = 9w.

c / công suất cực đại tại r $ _ {x} $, hãy tính giá trị lớn nhất này.

bài tập 16 . cho mạch điện như hình.

Bài tập cực trị định luật Ôm, công suất cực đại

e = 36v; r = 1,5 Ω; r1 = 6Ω; r2 = 1,5 Ω; tổng điện trở của biến trở ab rab = 10Ω

a / đặt hành lang c trong bộ biến đổi r sao cho công suất tiêu thụ của r1 là 6w

b / Xác định vị trí của con chạy c trên bộ biến đổi sao cho công suất tiêu thụ của r2 là nhỏ nhất. tính năng lượng tiêu thụ của r2 bây giờ.

bài tập 17 . cho mạch điện như hình.

Bài tập cực trị định luật Ôm, công suất cực đại

e = 6,9v, r = 1Ω; r1 = r2 = r3 = 2Ω; điện trở của ampe kế không đáng kể, điện trở của vôn kế rất lớn.

a / các phím k1; cả hai đều mở. tìm số đọc vôn kế.

b / khóa k1 mở; k2 đóng, vôn kế chỉ 5,4v. tìm r4 và hiệu điện thế giữa hai điểm a, d.

các phím w / k1; tất cả đều đã đóng cửa. tìm số đọc của ampe kế.

d / các phím k1; k2 đều đóng, mắc thêm một điện trở r5 song song với mạch aeb thì công suất mạch ngoài đạt giá trị cực đại, tìm r5

bài tập 18 . cho mạch điện như hình.

Bài tập cực trị định luật Ôm, công suất cực đại

tất cả các điện trở thuần đều bằng r.

a / Tìm mối liên hệ giữa r và r để công suất tiêu thụ của mạch ngoài không đổi khi k mở và k đóng.

b / biết rằng nguồn có emf e = 24v và điện trở trong r = 3Ω. tính toán uab khi nào

-k mở; k đóng.

Nguồn: https://truongxaydunghcm.edu.vn
Danh mục: Công thức

Related Articles

Back to top button