【Chi phí bán hàng là gì】Cách tính các chi phí bán hàng

Công thức tính chi phí bán hàng

Video Công thức tính chi phí bán hàng

Chi phí Bán hàng (tiếng Anh: Sales Expenses) là các khoản chi phí được sử dụng để thiết lập quy trình bán hàng hoặc cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ cho khách hàng. đến tay người tiêu dùng. Chi phí bán hàng thường bao gồm các chi phí cơ bản như tiền lương, thiết bị, khấu hao sản phẩm, bảo hành, được tập hợp và kết chuyển vào tài khoản 641.

Chi phí bán hàng là gì

Cơ cấu phí bán hàng – Tài khoản 641

Bên nợ: Chi phí phát sinh trong thời gian này liên quan đến việc bán các sản phẩm và dịch vụ.

với:

– Số chi phí bán hàng được giảm trong kỳ.

– Kết chuyển giá vốn hàng bán sang TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh để tính kết quả kinh doanh trong kỳ.

Tài khoản 641 không có số dư cuối kỳ.

Chi phí Bán hàng

Phí Bán hàng bao gồm nhiều loại phí khác nhau để phục vụ các hoạt động bán hàng của doanh nghiệp. Một số chi phí bán hàng cho doanh nghiệp, chẳng hạn như:

1. Chi phí nhân viên

Trong hoạt động bán hàng của doanh nghiệp, yếu tố con người luôn là yếu tố quan trọng và mang tính quyết định. Do đó, chi phí bán hàng đầu tiên thường được nhắc đến là chi phí trả lương cho người lao động hoạt động thương mại và kinh doanh.

Xem thêm: Tổng hợp công thức tính lãi suất kép

Nhân viên phục vụ cho quy trình bán hàng bao gồm:

– Nhân viên bán hàng.

Xem Thêm : [Cấu trúc Congratulate trong tiếng Anh] đầy đủ nhất – Tiếng Anh Free

– Chuyên gia tư vấn.

– Người đóng gói.

– Người vận chuyển, …

Chi phí cho người lao động chủ yếu là tiền lương, tiền thưởng và bảo hiểm xã hội.

Chi phí nhân viên

2. Chi phí bán công cụ, dụng cụ và vật tư

Không chỉ chi phí nhân viên, mà còn cả chi phí bán vật tư và công cụ đã trả . Một số loại công cụ được sử dụng trong quá trình bán hàng như: thiết bị, dụng cụ, đồng phục nhân viên, máy phục vụ cá nhân, các dụng cụ hỗ trợ khác …

Phí bán công cụ có thể được sử dụng một lần hoặc nhiều lần , tùy thuộc vào chi tiết cụ thể của công việc. Mỗi ngày đều khác nhau, và chi phí đầu tư này cũng vậy.

3. Chi phí vật liệu đóng gói

Xem thêm: Biểu mẫu chuyển đảng chính thức cho đảng viên dự bị

Chi phí tiếp theo không thể không kể đến là chi phí nguyên vật liệu đóng gói. Phí này được sử dụng để bảo quản và tiêu thụ hàng hóa của doanh nghiệp.

Hầu hết các vật liệu được sử dụng để bọc sản phẩm đều được liệt kê chi phí đóng gói và vật liệu để hỗ trợ.

Chi phí bao bì vật liệu

4. Chi phí khấu hao

Chi phí khấu hao tỷ lệ thuận với số lượng sản phẩm của doanh nghiệp . Đối với những doanh nghiệp có số lượng sản phẩm, hàng hóa lớn thì chi phí khấu hao sẽ cao hơn, doanh nghiệp cũng cần lưu ý đến khoản chi phí này. Chúng phản ánh chi phí mà doanh nghiệp cần bỏ ra cho việc tồn kho hoặc giao hàng chậm trễ sản phẩm, hàng hóa.

Sản phẩm tồn kho càng lâu, chi phí khấu hao càng cao . Sản phẩm bị loại bỏ hoặc tiêu hủy cũng sẽ được tính vào chi phí khấu hao cho sản phẩm.

Chi phí khấu hao cũng được hiển thị trên tài sản cố định. Tương ứng, chi phí kho bãi, cửa hàng, công cụ bốc xếp, công cụ phụ trợ tính toán, đo lường,… cũng được tính vào chi phí khấu hao. Vì những loại tài sản này là đầu tư một lần. Ngoài ra, khoản đầu tư này cũng được chia nhỏ theo thời gian sử dụng.

5. Chi phí bảo hành

Xem Thêm : ✅ Công thức bất đẳng thức ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Đối với một số loại sản phẩm và dịch vụ yêu cầu bảo hành, phí bảo hành cũng được coi là phí bán hàng và cần được lưu ý. Hầu hết các sản phẩm đều có lỗi trong quá trình sử dụng.

Các nhà sản xuất và người bán luôn được yêu cầu ước tính chi phí ước tính của việc bảo hành và sửa chữa sản phẩm. Chi phí bảo hành này dễ dàng nhận thấy ở các sản phẩm điện tử, điện lạnh.

Chi phí bảo hành sửa chữa

6. Chi phí mua dịch vụ từ bên ngoài

Xem thêm: Công thức hóa học của muối ăn, muối hóa học là gì?

Là chi phí dịch vụ mua ngoài nhằm mục đích bán hàng, chẳng hạn như chi phí thuê ngoài sửa chữa tài sản cố định, thuê mặt bằng, thuê kho, vận chuyển sản phẩm và hàng hóa, hoa hồng đại lý …

7. Chi phí phát sinh

Ngoài các khoản chi phí đã liệt kê ở trên, hoạt động bán hàng còn bao gồm nhiều khoản chi phí phát sinh khác. Các chi phí phát sinh này không thường xuyên phát sinh, nhưng chúng cũng dẫn đến các khoản chi phí mà doanh nghiệp cần phải trả. Có thể kể đến một số chi phí phát sinh:

– Chi phí quảng cáo.

– Phí tổ chức sự kiện lễ tân.

– Sự kiện trực tiếp, …

Chi phí phát sinh khác

Cách tính giá vốn bán hàng

Chi phí bán hàng là tổng chi phí trước khi bán, khi bán và sau khi bán, thường được tính bằng tổng các chi phí sau:

Chi phí Bán hàng = Chi phí Nhân viên + Dụng cụ + Đóng gói + Khấu hao + Bảo hành + Các khoản phí khác.

Trả lời câu hỏi về chi phí bán hàng?

1. Các chi phí bán hàng bao gồm những gì?

Giá vốn hàng bán thường bao gồm các chi phí cơ bản như tiền lương, cơ sở vật chất, khấu hao sản phẩm và bảo hành, được tập hợp và kết chuyển vào tài khoản 641.

2. Chi phí bán hàng tăng lên có nghĩa là gì?

Chi phí bán hàng tăng sẽ dẫn đến lợi nhuận thấp hơn. Vì vậy, mục tiêu của quản lý chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp là giảm thiểu các chi phí bất hợp lý, tăng hiệu quả kinh doanh mà vẫn đảm bảo dịch vụ khách hàng. liên minh kinh doanh.

Tóm tắt chi phí bán hàng là gì?

Phí Bán hàng là các khoản phí được sử dụng để thiết lập quy trình bán hàng hoặc cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ cho người tiêu dùng. Chi phí bán hàng thường bao gồm các chi phí cơ bản như tiền lương, thiết bị, khấu hao sản phẩm, bảo hành, được tập hợp và kết chuyển vào tài khoản 641.

Nguồn: https://truongxaydunghcm.edu.vn
Danh mục: Công thức

Related Articles

Back to top button