[2021]Công thức tính C% (nồng độ phần trăm) theo khối lượng và thể tích

Cong thuc tinh c%

Bài viết giúp bạn tìm hiểu công thức để tính c%, tức là phần trăm nồng độ. bao gồm công thức chính xác và một số ví dụ minh họa chi tiết.

Có hai loại nồng độ phần trăm: phần trăm theo khối lượng và phần trăm theo thể tích.

công thức tính c% theo khối lượng

phần trăm khối lượng (m / m) là khối lượng của chất tan chia cho tổng khối lượng của dung dịch, nhân với 100%.

phần trăm theo khối lượng = khối lượng chất tan / tổng khối lượng của dung dịch × 100%

Công thức tính nồng độ phần trăm (C%)

Công thức tính nồng độ phần trăm (C%)

Ví dụ

Phần trăm khối lượng của dung dịch chứa 26,5 g glucozơ trong 500 g dung dịch là bao nhiêu?

Xem thêm: Học phí Đại học Công nghiệp Thực Phẩm 2022 – 2023 là bao nhiêu? | Edu2Review

giải pháp

phần trăm theo khối lượng = khối lượng glucoza / tổng khối lượng dung dịch × 100% = 26,5 g

500 g × 100% = 5,30%

công thức cho c% theo khối lượng

phần trăm thể tích (v / v) là thể tích của chất tan chia cho tổng thể tích của dung dịch, nhân với 100%.

phần trăm theo khối lượng = khối lượng chất tan / tổng khối lượng dung dịch × 100%

ví dụ

Bạn sẽ chuẩn bị 250 ml cồn isopropyl 70% (v / v) như thế nào?

Xem thêm: Học phí Đại học Công nghiệp Thực Phẩm 2022 – 2023 là bao nhiêu? | Edu2Review

giải pháp

70% = thể tích rượu isopropyl / tổng thể tích dung dịch × 100% × 100%

do đó

thể tích rượu isopropyl = thể tích dung dịch × 70% / 100% = 250 mL × 70/100 = 175 mL

Xem Thêm : Chẩm chéo là gì? Cách làm chẩm chéo Tây Bắc ngon chuẩn vị

Bạn sẽ thêm đủ nước vào 175 ml rượu isopropyl để tạo ra tổng cộng 250 ml dung dịch.

công thức tính c%

Công thức tính c%

Lưu ý khi sử dụng công thức tính C%

Nồng độ của dung dịch được biểu thị chủ yếu bằng số mol chất tan có trong 1 lít dung dịch (còn gọi là số mol)

ví dụ:

(a) nếu có 25 mol nacl trong 100 l dung dịch mà dung môi là h2o, thì nồng độ của dung dịch là

25/100 = 0,25 mol⋅l ^ – 1.

(b) Nồng độ mol của dung dịch được điều chế bằng cách hòa tan 15,0 g natri hydroxit trong nước vừa đủ để tạo ra tổng cộng 225 mL dung dịch?

giải pháp

tính số mol chất tan có trong đó.

<3

tính số lít dung dịch hiện có.

Xem thêm: Tính chất hoá học của Photpho (P), cấu tạo phân tử và bài tập về Photpho – hoá 11 bài 10

thể tích = 225 ml × 1 l / 1000 ml = 0,225 l

chia số mol chất tan cho số lít dung dịch.

phân cực = 0,375 mol / 0,225 l = 1,67 mol / l

vui lòng giải quyết câu hỏi cho cả nồng độ phần trăm khối lượng và nồng độ phần trăm khối lượng.

công thức tính c%

Công thức tính c%

Nồng độ phần trăm theo khối lượng được định nghĩa là khối lượng chất tan chia cho tổng khối lượng của dung dịch và nhân với 100%. Vì thế:

Có hai cách để thay đổi nồng độ của dung dịch theo khối lượng

  • thêm nhiều chất tan hơn – làm cho dung dịch đậm đặc hơn;
  • thêm nhiều dung môi – làm cho dung dịch loãng hơn;

Hãy lấy một ví dụ để minh họa rõ hơn khái niệm này. Giả sử chúng ta hòa tan 10,0 g một chất trong 100,0 g nước. cách tiếp cận của chúng tôi theo khối lượng sẽ là:

c% = 10,0g 10,0g + 100,0g⋅ 100% = 9,09%

Bây giờ, hãy cố gắng tăng gấp đôi khối lượng của chất tan; nồng độ mới sẽ là

Xem Thêm : Cấu trúc và cách dùng When , While trong tiếng Anh | VOCA.VN

c% = 2 10,0g 2 10,0g + 100,0g⋅ 100% = 16,7%

Tuy nhiên, nếu chúng ta giữ khối lượng của chất tan là 10 g và tăng gấp đôi khối lượng của dung môi (trong trường hợp này là nước), nồng độ sẽ là:

c% = 10,0g 10,0g + 2 ⋅ 100,0g⋅ 100% = 4,76%

Điều này cũng đúng đối với nồng độ phần trăm theo thể tích, được định nghĩa là thể tích của chất tan chia cho tổng thể tích của dung dịch và nhân với 100%.

100%

Xem thêm: Công thức tính diện tích xung quanh hình trụ và toàn phần hình trụ tròn

Dễ dàng nhận thấy rằng thao tác thể tích chất tan hoặc thể tích dung môi (hoặc cả hai) sẽ làm thay đổi nồng độ phần trăm của dung dịch theo thể tích.

Một biến thể khác của nồng độ phần trăm là phần trăm khối lượng / khối lượng hoặc phần trăm khối lượng / khối lượng. biến thể này đo lượng chất tan bằng gam nhưng đo lượng dung dịch bằng mililit. … Thì thể tích của dung dịch tính bằng ml về mặt số học xấp xỉ bằng khối lượng của dung dịch tính bằng gam.

Phần trăm theo khối lượng được tính như thế nào?

công thức chung: công thức tổng để tính phần trăm sử dụng công thức là: nó còn được gọi là% v / v và luôn được biểu thị bằng phần trăm (%) và các đơn vị khối lượng phải được biểu thị bằng ml. một cách khác để biểu thị% này là thể tích chất tan tính bằng mL trong 100 mL dung dịch.

tính toán nồng độ phần trăm

trong hóa học

Nồng độ phần trăm cho chúng ta biết có bao nhiêu thành phần hoạt tính cụ thể có (hoặc cần phải có) trong một dung dịch chung.

công thức tính c%

Công thức tính nồng độ phần trăm (C%)

Ban đầu, hầu hết sinh viên công nghệ dược không học toán hoặc hóa học nâng cao sẽ phải vật lộn với cách thức hoạt động của nó. Vì vậy, hãy thư giãn và đừng lo lắng nếu bạn không thể hiểu và áp dụng nhuần nhuyễn nó ngay lập tức.

Nhiều lần, bạn sẽ thấy phần trăm nồng độ được biểu thị bằng 1: 100, 1: 200, v.v. , có thể được chuyển đổi thành phân số bằng cách đặt số đầu tiên trên số thứ hai.

hướng dẫn chung

(chất lỏng)

(khô)

phần trăm khối lượng / khối lượng

1 phần chất tan (thuốc) bao gồm 100 phần dung môi (lô). không có 101 phần, chỉ có 100. chất tan bằng 1/100 dung môi.

Hy vọng qua bài viết này bạn đã nắm được thông tin chính xác về công thức tính nồng độ phần trăm (c%). Ngoài ra, thông qua các ví dụ chi tiết, chúng tôi hy vọng bạn sẽ hiểu sâu hơn về công thức quan trọng này.

Nguồn: https://truongxaydunghcm.edu.vn
Danh mục: Công thức

Related Articles

Back to top button