Các phép toán: cộng, trừ, nhân, chia

Công thức cộng trừ nhân chia

a, bổ sung : a + b = c

(thuật ngữ) + (thuật ngữ) = (tổng)

b, phép trừ : cho hai số tự nhiên a và b, nếu có một số tự nhiên x sao cho b + x = a thì ta có phép trừ a – b = x

(số bị trừ) – (số bị trừ) = (khác)

c, phép nhân : a. b = d

(hệ số). (hệ số) = (sản phẩm)

d, phép chia : cho hai số tự nhiên a và b, trong đó b ≠ 0, nếu có một số tự nhiên x sao cho b.x = a thì ta nói rằng a chia hết cho b và chúng ta có tính chất chia hết a: b = x

(số chia): (số chia) = (thương số)

thông thường: cho trước hai số tự nhiên a và b, trong đó b ≠ 0, ta luôn tìm được hai số tự nhiên q và r duy nhất sao cho: a = b. q + r trong đó

Xem thêm: Top 30 website công ty thực phẩm hàng đầu Việt Nam (cập nhật 2021)

(split) = (split). (thương số) + (số dư)

nếu r = 0 thì chúng ta có tính chất chia hết.

Xem Thêm : Cách làm kem trộn trắng da body an toàn hiệu quả tại nhà

nếu r là 0, chúng ta có phép chia phần dư.

* các tính chất của phép cộng và phép nhân các số tự nhiên:

tài sản

tuyên bố bằng lời nói:

thuộc tính giao hoán:

– khi hoán đổi các số hạng trong một tổng, tổng không thay đổi.

– khi bạn hoán đổi các yếu tố trong một sản phẩm, sản phẩm vẫn giữ nguyên.

Xem thêm: Biên độ là gì? Công thức tính biên độ? Biên độ trong thống kê

thuộc tính liên kết:

– muốn cộng tổng của hai số với số thứ ba, chúng ta có thể cộng số thứ nhất với tổng của số thứ hai và số thứ ba.

– chúng ta muốn nhân một tích của hai số với một số thứ ba, chúng ta có thể nhân số thứ nhất với tích của số thứ hai và thứ ba.

thuộc tính phân phối của phép nhân hơn phép cộng:

Để nhân một số với một tổng, chúng ta có thể nhân số đó với từng số hạng trong tổng rồi cộng các kết quả.

e, chú ý:

Xem Thêm : BẬT MÍ cách chỉnh ảnh bằng Xingtu cực ĐƠN GIẢN đẹp lung linh | Hướng dẫn kỹ thuật

+ trong phép tính, bạn có thể thực hiện tương tự với thuộc tính a (b – c) = ab – ac

f, lũy thừa:

– d: Lũy thừa thứ n của a là tích của n thừa số bằng nhau, mỗi thừa số bằng a.

Xem thêm: Độ dốc ống thoát nước bao nhiêu là chuẩn nhất?

a được gọi là cơ số, n được gọi là số mũ.

a2 được gọi là hình vuông (hoặc hình vuông của a);

a3 được gọi là một khối lập phương (hoặc khối lập phương của a)

quy ước: a1 = a; a0 = 1 (a ≠ 0)

– Nhân hai lũy thừa cùng cơ số: khi nhân hai lũy thừa cùng cơ số, ta giữ nguyên cơ số và cộng số mũ.

Tôi là. an = am + n

– Chia hai lũy thừa cùng cơ số: khi chia hai lũy thừa cùng cơ số (khác 0), ta giữ nguyên cơ số và trừ đi các số mũ.

am: an = am-n (với ≠ 0;)

– thêm: (am) n = am.n; (a.b) n = an. tỷ

* ô vuông hoàn hảo : là số bằng bình phương của một số tự nhiên (ví dụ: 0, 1, 4, 9, …)

Nguồn: https://truongxaydunghcm.edu.vn
Danh mục: Công thức

Related Articles

Back to top button