Một số tính chất vật lí cơ bản, công thức tổng quát của este và cách gọi tên

Xem Thêm : Các Công Thức Hóa Học Lớp 10 Đầy Đủ Nhất

Công thức chung của este no đơn chức mạch hở

Nguồn: https://truongxaydunghcm.edu.vn
Danh mục: Công thức

Related Articles

Back to top button