Chủ Nhật, Tháng Một 19

Chương trình đào tạo Thạc sĩ Kiến trúc Đại học Kiến trúc TPHCM

ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC TPHCM ĐÀO TẠO THẠC SĨ KIẾN TRÚC

Chương trình đào tạo sau Đại học ngành Kiến trúc (Thạc sĩ Kiến trúc):

1. Mục tiêu đào tạo Thạc sĩ Kiến trúc

–  Mục tiêu tổng quát của Chương trình đào tạo Thạc sĩ Kiến trúc là cung cấp cho người học một chương trình đào tạo nâng cao làm cơ sở cho việc nghiên cứu lý luận và hành nghề kiến trúc trong bối cảnh Việt Nam.

–  Mục tiêu cụ thể của chương trình là phát triển các năng lực nâng cao cho nhà kiến trúc trong tương lai bao gồm:

  + Khả năng về phương pháp luận: Nắm vững phương pháp khoa học để giải quyết những vấn đề của nghiên cứu lý luận & chuyên môn trong lĩnh vực kiến trúc phù hợp với các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành của Việt nam và thông lệ quốc tế. Biết vận dụng những tri thức được học để độc lập nghiên cứu, lý giải một số vấn đề lý luận & chuyên môn trong lĩnh vực kiến trúc;

  + Khả năng phân tích kiến thức của một số chuyên ngành có tính công cụ để làm nền tảng cho việc ứng dụng vào việc nghiên cứu lý luận & chuyên môn trong lĩnh vực kiến trúc;

  + Khả năng sáng tạo: nhằm tìm ra các giải pháp giải quyết các vấn đề trong quá trình nghiên cứu và thiết kế công trình kiến trúc.

  + Khả năng đánh giá và phê bình những hiện tượng văn hóa – kiến trúc – đô thị của Việt Nam & thế giới.

  + Khả năng về kinh tế: xác định được vấn đề then chốt của phát triển không gian, nghiên cứu thiết kế kiến trúc, nắm vững và cân đối lợi ích của các bên liên quan trong quá trình nghiên cứu và thiết kế kiến trúc.

  + Khả năng về môi trường: nắm vững các phương pháp đánh giá môi trường, và các tác động đến môi trường của quá trình nghiên cứu và thiết kế kiến trúc nhằm đề xuất giải pháp tối ưu khi nghiên cứu và thiết kế kiến trúc.

2. Khung cấu trúc chương trình đào tạo trình độ Thạc sĩ Kiến trúc

Mã số

TÊN HỌC PHẦN Số Tín chỉ TC Lý thuyết

TC thực hành

 CÁC HỌC PHẦN CHUNG

5

4

1

KQDX01

 Triết học

2

2

0

KQDX02

 Ngoại ngữ

3

2

1

   CÁC HỌC PHẦN BẮT BUỘC

15

9

7

KQDX03

 Phương pháp NCKH

2

2

0

KQ01

 Lý thuyết tổ hợp KGKT hiện đại

2

1

1

KQ02

 Tổ chức MT DVCC đô thị

2

1

1

K01

 Thẩm mỹ môi trường kiến trúc

2

1

1

K02

 Tổ chức môi trường ở đô thị

2

1

1

K03

 Tư duy lý luận kiến trúc đương đại

2

1

1

K04

 Đồ án Kiến trúc

3

0

3

   CÁC HỌC PHẦN TỰ CHỌN

14

   

KQD04

 Bảo tồn di sản kiến trúc

2

2

0

KQD05

 Thiết kế Đô thị

3

2

1

KQD06

 Các PP nghiên cứu xã hội 

2

1

1

KQD07

 Kiến trúc cảnh quan 

3

2

1

KD01

 Xã hội học đô thị

2

1

1

KQ03

 Đồ án: Hình thái KGCC

3

0

3

KQ04

 Đồ án: Hình thái nhà ở & Công trình 

3

0

3

K05

 Cơ sở văn hóa Việt Nam

2

2

0

K06

 Vật liệu công nghệ xây dựng mới

2

1

1

K07

 MQH giữa KT & các ngành NT khác

2

1

1

   TỐT NGHIỆP 

11

 

11

K08

 Tham quan + PP thực hiện LVTN

2

0

2

K09

 Luận văn tốt nghiệp

9

0

9

 Tổng cộng

45

thạc sĩ kiến trúc
Đào tạo Thạc sĩ Kiến trúc Đại học Kiến trúc TPHCM

Chia sẻ thông tin
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on Pinterest
Call Now ButtonTƯ VẤN 24/24