Phan Bội Châu- Phan Châu Trinh và khuynh hướng cứu nước đầu TK XX

Chủ trương cứu nước của cụ phan bội châu là

a

i-tình hình thế giới, khu vực và trong nước kết thúc những năm 19-đầu thế kỷ XX. ảnh hưởng của phong trào tư tưởng tư sản ở Việt Nam

1 thế giới và khu vực

Từ nửa sau thế kỷ 20, chủ nghĩa tư bản phương Tây nhanh chóng chuyển từ giai đoạn tự do cạnh tranh sang giai đoạn độc quyền (giai đoạn chủ nghĩa đế quốc). nền kinh tế hàng hoá phát triển mạnh mẽ đặt ra những nhu cầu cấp thiết của thị trường. đó là nguyên nhân cơ bản dẫn đến các cuộc chiến tranh xâm lược các nước phong kiến ​​phương đông, biến các nước này thành thị trường tiêu thụ sản phẩm hàng hoá, mua bán nguyên liệu, bóc lột sức lao động, bóc lột sức lao động. tư bản xuất khẩu của các nước đế quốc.

việc khôi phục meiji ở Nhật Bản (1868) đã biến Nhật Bản thành một nước tư bản phát triển.

Ở Trung Quốc: Từ cuối thế kỷ 19, các nước tư bản phương Tây đã đổ xô đến Viễn Đông để tìm kiếm thị trường thuộc địa. Mục tiêu chính của bạn ở đây là Trung Quốc, thậm chí Nhật Bản cũng tham gia vào cuộc chiến này.

+ Phong trào thay đổi luật lệ do phái cải cách khởi xướng và được Quang đế thực hiện từ ngày 11/6/1898 ở Trung Quốc. Tuy nhiên, công việc này chỉ kéo dài một trăm ngày, nhưng hoàng hậu đã được lệnh bãi bỏ nó (ngày 21 tháng 9 cùng năm), và những người có trách nhiệm bị trừng phạt nghiêm khắc (quang tự bị truất ngôi và bị bắt). bỏ tù, luong khai siêu và khang viên trốn sang nhật,…).

+ cuộc cách mạng xinhai năm 1911 ở Trung Quốc thành công dưới sự lãnh đạo của Tôn Trung Sơn. một trào lưu mới xuất hiện để cứu nước: dân chủ tư sản.

trong nước

Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp đã làm thay đổi nhiều cơ cấu kinh tế, xã hội của Việt Nam:

+ Kinh tế: quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa du nhập vào Việt Nam cùng tồn tại với quan hệ sản xuất phong kiến.

+ xã hội: cùng với các giai cấp cũ, các lực lượng xã hội mới xuất hiện như công nhân, tiểu tư sản, tiểu tư sản với hệ tư tưởng mới.

một bộ phận tầng lớp trí thức phong kiến ​​sớm tiếp xúc với tư tưởng mới bên ngoài đã nhận ra những hạn chế của hệ tư tưởng phong kiến. Thư từ và báo chí mới được đưa đến Việt Nam, truyền bá và thúc đẩy các tư tưởng dân chủ tư sản.

ii-phan boi châu có khuynh hướng bạo lực- từ khi thành lập hội đoàn kết đến phong trào đông du.

1-tiểu sử

Phan Bội Châu tên gốc là Phan Văn San. vì san trùng với tên huy king duy tan (vinh san) nên phải đổi thành phan boi chau. hai chữ “trác táng” được lấy từ tên của ông. của câu: trung nga my nữ chau boi ha san san].

tên của nó là cây biển, sau đổi thành cây cực nam. tên ‘nam cực’ được lấy từ câu [chim sào nam chi trong tiếng Việt có nghĩa là con chim Việt Nam làm tổ trên cành phía nam]. phan boi chau còn có nhiều biệt hiệu và bút danh khác như thi han, phan giai san, sao nam tu, hao sinh, hiếu han…

Phan Bội Châu sinh ngày 26 tháng 12 năm 1867 tại làng Nam Đàn, xã Nam Hoa, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.

Cha là phan văn pho, mẹ là nguyen thi nhan. ông nổi tiếng thông minh từ nhỏ, năm 6 tuổi học thuộc lòng 3 bộ kinh trong 3 ngày, năm 7 tuổi đọc hiểu văn tự, năm 13 tuổi ông thi đỗ cấp huyện. .

Khi còn trẻ, anh ấy đã là một người yêu nước. Năm 17 tuổi, ông đã viết bài “hông bình tay thu bắc” đăng trên cây đa đầu làng để hưởng ứng cuộc khởi nghĩa chống Pháp ở miền Bắc. Năm 19 tuổi (1885), ông cùng người bạn Trần Văn Lượng thành lập đội “Cần vường” (hơn 60 người) chống Pháp, nhưng bị địch kéo đến khủng bố nên phải. được giải thể.

nhà nghèo, vừa đi học kiếm sống vừa học để thi. năm Quý Dậu (1897), ông đỗ đệ nhị trường, nhưng người bạn Trần Văn Lượng cất mấy quyển sách vào hộp nhưng ông không biết, nên ông buộc tội ông hoài văn (có dòng chữ trên t-. áo sơ mi). đã vô tình bị kết án tù chung thân (không thể tham gia suốt đời).

Sau câu nói này, Phan Bội Châu đến dạy học, do mến tài của ông, các quan xin vua Thái Lan xóa án. nhờ đó, khoa thơ tiếp theo, năm Kỷ Hợi (1900), ông đỗ đầu (đỗ đầu) trường thi Nghệ an. Cùng năm cha mất nên rảnh rỗi lo việc cứu nước.

Đầu thế kỷ 20, Phan Bội Châu chủ trương dựa vào viện trợ nước ngoài, chủ yếu từ Nhật Bản, để đánh Pháp giành độc lập dân tộc và thành lập nhà nước theo mô hình quân chủ lập hiến của Nhật Bản. Phan Bội Châu đề ra rõ nhiệm vụ đánh đuổi thực dân Pháp, giải phóng dân tộc. Con đường cứu nước của Phan Bội Châu là “cứu nước cứu dân”. Ở đây ta thấy một điểm tích cực trong khuynh hướng cứu nước của Phan Bội Châu là ông đã xác định đúng những mâu thuẫn cơ bản của xã hội Việt Nam lúc bấy giờ, nên ông nêu rõ mục tiêu đánh đuổi Pháp để giành độc lập, tự do cho. người dân. phan boi chau chọn anh hùng nước ngoài cao de (6 đời vua gia long) làm xã hội chủ nghĩa vì phan boi chau muốn quay trở lại chế độ quân chủ. vì lúc này tư tưởng yêu nước vẫn còn tồn tại trong nhận thức của phan Bội phấn và nhân dân, nên để thu hút được lượng lớn nhân dân, phan Bội phấn đã lợi dụng tư tưởng yêu nước để tập hợp sức mạnh. rõ ràng lúc này trên đất nước việt nam vẫn còn vua thanh thái nhưng phan boi chau đã chọn cho mình một đồn có tinh thần chống Pháp, không phải là vua hợp pháp mà là bù nhìn như thanh thái.

phan boi chau đã xác định phương pháp cách mạng là bạo lực vũ trang là cần thiết vì bản chất của các thế lực thù địch là chống phá ta về mặt quân sự, do đó cần phải có bạo lực quân sự.

Phan Bội Châu thành lập các tổ chức cách mạng bao gồm hội đổi mới, hội cống hiến do Tokyo thành lập, văn phòng liên lạc và công đoàn do Hồng Kông thành lập, sau đó tổ chức phong trào đồng du (1905-1908) đưa thanh niên Việt Nam sang Nhật Bản học tập . phan boi chau gửi học sinh trường võ thuật ở tokyo cùng với thư viện trường học võ thuật ở tokyo. Tuy nhiên, đến tháng 8 năm 1908, chính phủ Nhật thông đồng với Pháp trục xuất các lưu học sinh nước ngoài, trong đó có Phan Bội Châu về nước. Giữa lúc cách mạng Tân Hợi bùng nổ và thắng lợi (1911), Người về Trung Quốc thành lập Việt Nam quang phục hội (1912) với mục đích tập hợp lực lượng đánh đuổi Pháp, khôi phục Việt Nam và thành lập nước Việt Nam cộng hòa. Dân tộc việt nam. Sự ra đời của Quang Phục Hội Việt Nam đánh dấu sự phát triển tư tưởng của Phan Bội Châu từ quân chủ lập hiến sang dân chủ tư sản.

Xu hướng duy tân của Phan Bội Châu đã khơi dậy lòng yêu nước, cổ vũ tinh thần dân tộc, tập hợp lực lượng kháng chiến hùng hậu. tuy nhiên, nó cũng có những hạn chế nhất định là cần sự trợ giúp của người Nhật. lúc bấy giờ Nhật Bản đã trở thành một nước tư bản do nhu cầu tìm thuộc địa nên Việt Nam đã trở thành miếng mồi ngon cho Nhật Bản, vì vậy họ nhanh chóng trở mặt khi có lợi cho họ

2. hoạt động của tôi

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Dễ Nhất Mở Port Modem Huawei, HG8045A, HG8245

Năm 1901, Phan và một số đồng chí vạch ra 3 kế hoạch sau:

+ liên kết với dư đảng Cần Vương và các thế lực ở miền núi, khởi nghĩa quân khởi nghĩa, nhằm đánh giặc trả thù bằng thủ đoạn bạo tàn.

+ Tìm một thành viên gia đình của gia đình nhà vua để thiết lập liên minh, sau đó ngầm tham gia những người bạn có thể và tập hợp những người trung thành ở miền bắc và miền trung để bắt đầu cùng nhau.

+, khi cần thiết, sẽ cử người đến bệnh viện ở nước ngoài.

mục đích: “cái chính là khôi phục việt nam, thành lập chính phủ độc lập, ngoài ra không có cái khác.”

Ba kế hoạch này có thể coi là khởi đầu cho một chương trình hoạt động của đoàn cải lương sau này.

hiệp hội duy so thành lập

Phan Bội Châu phản đối việc thực dân Pháp cấm dạy lịch sử Việt Nam mà thay vào đó là dạy lịch sử Pháp. nó đã tạo ra một lớp quan chức và chuyên gia phục vụ cho sự cai trị của Pháp và khai thác thuộc địa. phan boi chau phê phán nền giáo dục của thực dân Pháp ở thuộc địa “dạy người Việt viết tiếng Pháp, nói tiếng Pháp, và tạm thời trở thành nô lệ của người Pháp”

năm 1904, ông cùng với Nguyễn ham và 20 đồng chí khác thành lập hội duy tân ở Quảng Nam để đánh đuổi bọn Pháp, chọn một người nước ngoài tên là Hâu cuông de, một thành viên của triều Nguyễn, làm lãnh đạo. . .

p>mục đích của hội là chống lại đạo pháp, giành lại độc lập của đất nước và thiết lập một chế độ quân chủ lập hiến, trong đó vua có danh nhưng không có quyền. Hội nghị thành lập hiệp hội đã đề ra ba nhiệm vụ trước mắt như sau: + phát triển tầm ảnh hưởng của hiệp hội về con người và tài chính

+ xúc tiến việc chuẩn bị cho bạo loạn và công việc sau bạo loạn

Xem Thêm : Trống Tank Drum là gì? Mua trống Tank Drum ở đâu uy tín năm 2021

+ sẵn sàng ra ngoài để được giúp đỡ, xác định phương châm và thủ thuật để thoát khỏi dương vật

Trong ba nhiệm vụ trên, nhiệm vụ thứ ba rất quan trọng và bí mật, nên hội mới cử Phan Bội Châu và nguyễn ham gia tự mình xác định. do đó, đây là tiền đề cho phong trào hành trình về phía đông sau này.

vào năm 1905, ông và Đặng Tử Thành kính trọng và đưa con hổ đến Trung Quốc rồi đến Nhật Bản, để nhờ Nhật Bản giúp đỡ để duy trì hiệp hội đấu tranh. Tại Nhật Bản, ông gặp Lương Khải Siêu, một nhà cách mạng Trung Quốc, và được khuyên dùng thơ (nghe Phan Bội Châu viết truyện đời Việt Nam) để khơi dậy lòng yêu nước của nhân dân Việt Nam. đã nghe hai nhân vật quan trọng của đảng tiến bộ đang cầm quyền ở Nhật Bản là bá tước trung thành và thủ tướng khuyên thanh niên nên khuyến khích đi du học để sau này giúp ích cho đất nước.

du lịch b-movement về phía đông

Tháng 6 năm 1905, Phan Bội Châu và Đặng Tử Kính mang về nước một số cuốn sách về sự hưng vong của đất nước Việt Nam. Tháng 8 năm 1905 tại Hà Tĩnh, đồng chí cùng các đồng chí chủ chốt trong hội cải lương bàn bạc và đề ra phương án hành động là:

  • nhanh chóng đưa công nhân nước ngoài sang nước ngoài.
  • thành lập các hiệp hội nông dân, hiệp hội thương mại và hiệp hội nghiên cứu để tập hợp quần chúng và tài trợ cho hiệp hội.
  • chọn một số thông minh và những thanh niên hiếu học, chịu thương chịu khó cử đi du học

Tháng 10 năm 1905, Phan Bội Châu trở lại Nhật Bản với ba thanh niên, sau đó có thêm 45 người nữa. Năm 1906, Cường Đô La chuyển đến Nhật Bản và được chỉ định theo học tại một trường võ thuật. Từ đó đến năm 1908, số lượng sinh viên sang Nhật Bản du học tăng lên khoảng 200 người, cùng sinh hoạt trong một tổ chức có tổ chức tốt gọi là hội cống hiến…

Chương trình nhằm đào tạo những người có trình độ văn hóa và quân sự cần thiết cho nỗ lực kháng chiến cứu nước trong tương lai. Đến giữa năm 1903, việc học tập của du học sinh Việt Nam tại Nhật Bản đã ổn định và phát triển thuận lợi.

Năm 1908, ở Quảng Nam, phong trào “chống sưu thuế” (tức phong trào chống sưu thuế) nổi lên ở Quảng Nam và nhanh chóng lan rộng ra các tỉnh khác. Bị thực dân Pháp đàn áp, nhiều hội viên bị bắt, trong đó có Nguyễn Hàm, thành viên chủ chốt của hội. sau đó hoàng quang thanh và hoàng đăng thanh bị người Pháp bắt trên đường từ Nhật Bản trở về miền nam để nhận tiền quyên góp cho phong trào đồng du. Cùng năm, Pháp và Nhật ký hiệp ước, theo đó chính phủ Nhật ra lệnh trục xuất du học sinh Việt Nam ra khỏi Nhật Bản. Năm 1909, Cường Để và Phan Bội Châu cũng bị đuổi học. Đến lúc này, phong trào Đông Du mà Phan Bội Châu và các thành viên dày công gây dựng đã tan rã hoàn toàn, chấm dứt hoạt động quan trọng của hội.

Cuối những năm 1910, Phan Bội Châu di chuyển hầu hết các thành viên (trong đó có khoảng 50 thanh niên) đến Quảng Đông để xây dựng cơ sở ở Ti (Xiêm). tại đây, họ cùng nhau làm ruộng, học tập, luyện võ để chuẩn bị cho kế hoạch khôi phục quốc gia trong tương lai.

năm 1912, trong “đại hội” trên đường luu vinh phuc, Quảng Đông (Trung Quốc), đông đảo đại biểu trong suốt 3 nhiệm kỳ đã quyết định giải tán hội Duy tân và thành lập Việt Nam quang. khôi phục hiệp hội tức là thay đổi các nguyên tắc từ chế độ quân chủ sang dân chủ để đánh đuổi các lực lượng vũ trang của Pháp, khôi phục Việt Nam và thành lập nước cộng hòa dân tộc Việt Nam để đối phó với tình hình thay đổi mới trên thế giới.

iii-phan châu trinh với khuynh hướng cải lương

1-tiểu sử

Phan Châu Trinh sinh ngày 9 tháng 9 năm 1872 tại làng Tây Lộc, huyện Tiên Phước, phủ Tam Kỳ (nay là xã Tam Lộc, huyện Phú Ninh), tỉnh Quảng Nam. đó là vai trò của cái chết.

mẹ anh mất sớm khi anh mới 6 tuổi. Quê hương ông bị quân Pháp đốt phá trong cuộc đàn áp phong trào Cần Vương nên ông phải theo cha, được cha dạy chữ, dạy võ. Sau khi cha mất, ông về quê sống với anh trai là Phan Văn Cử và tiếp tục đi học. đã học tốt. Năm 27 tuổi, ông trúng tuyển vào một trường tỉnh và học chung với các ông Trần Quý Ca, Huỳnh Bác Khang, Nguyễn Đình Hiền, Phan Quang, Phạm Quang.

Đến năm Canh Tý (1900), Phan Châu Trinh đỗ Đệ tam giáp khoa Thừa Thiên. năm sau (1901), triều đình mở ban ân, đỗ phó bảng, đồng khoa với TS. ngo duc ke va phó chủ tịch nguyen sinh sac. Vào khoảng thời gian này, người anh trai của ông mất nên ông về nhà khóc, ông ở nhà dạy học cho đến năm Quý Mão (1903), sau đó được bổ nhiệm làm nghi thức nhập môn.

vào năm 1906, ông bí mật đến Quảng Đông (Trung Quốc) để gặp Phan Bội Châu, trao đổi ý kiến, sau đó sang Nhật Bản, tiếp xúc với nhiều chính khách ở đây (trong đó có Luông khai chao) và xem xét công cuộc đổi mới đất nước.

p>

Phan chau trinh chủ trương thực hiện phong trào đổi mới nhằm vận động cải cách kinh tế, văn hóa, xã hội và gắn liền với cổ động tinh thần yêu nước, căm thù giặc, đấu tranh quật cường của dân tộc để đánh đuổi giặc ngoại xâm. .

phan chau trinh chủ trương sử dụng các cải cách văn hóa, mở mang dân trí, nâng cao dân trí, phát triển kinh tế theo hướng tư bản chủ nghĩa trong khuôn khổ pháp luật, làm giàu cho nhân dân và củng cố nền kinh tế. đất nước, buộc thực dân Pháp phải trao trả độc lập cho Việt Nam. Mặt khác, Phan Châu Trinh cũng phản đối việc dùng vũ lực để giành độc lập dân tộc như cầu cứu ngoại bang “bất bạo động, bạo tàn, vô vọng, vô vọng từ ngoại bang”.

Xem thêm: Ca Huế trên sông Hương – tác giả, nội dung, bố cục, tóm tắt, dàn ý

theo phan chau trinh, nhiệm vụ cấp bách của dân tộc ta là:

– Khơi dậy khí thế của nhân dân: đánh thức tinh thần tự lực tự cường, làm cho nhân dân nhận ra quyền lợi của mình, loại bỏ đầu độc của bạo quyền. vì vậy, ông chủ trương: “không cần hô hào đấu tranh trái pháp luật, chỉ cần phát huy dân quyền, người dân đã nhận ra quyền của mình thì dần dần có thể trù tính việc khác”.

– khai dân trí: bỏ lối học văn chương khúc chiết, mở trường dạy chữ quốc ngữ, xây dựng khoa học thực dụng, bài trừ hủ tục xa hoa, tuyên truyền nếp sống cần kiệm, văn minh. p>

– hậu bình dân: chăm lo đời sống cho người dân bằng cách phát triển kinh tế, bày cách làm ăn cho người dân, chẳng hạn như chăm bón ruộng vườn, thành lập hiệp hội buôn bán và sản xuất đồ gia dụng.

Năm 1906, Phan Châu Trinh và một số học giả yêu nước tiến bộ bắt đầu phong trào canh tân trong giai đoạn giao thời.

– kinh tế: thúc đẩy phục hưng nghề, lập hộ thương nghiệp phát triển nghề thủ công (mở lò rèn, xưởng mộc), làm vườn.

– giáo dục: mở trường theo phương pháp mới, dạy chữ Việt, các môn học mới.

– Văn hóa: tổ chức các hội nghị đòi hỏi sự thay đổi để tiến bộ hơn, tương xứng trong giao lưu thương mại, ngăn chặn tệ nạn rượu chè, ma túy, v.v. đến nhiều tỉnh, thành phố khác như dong kinh nghia thuc với những nội dung và phương thức mới.

Năm 1908, ở các tỉnh miền Trung nổ ra phong trào chống sưu thuế, đã huy động hàng vạn quần chúng tham gia chống thực dân Pháp và chính quyền phong kiến.

Khuynh hướng chủ trương canh tân của Phan Châu Trinh đã khích lệ tinh thần ham học hỏi, tự lực cánh sinh, chống lại các hủ tục phong kiến ​​

2 hoạt động của phan châu trinh, tiêu biểu là phong trào đổi mới

Sau khi báo tin cho quan ở quê nhà, Phan Châu Trinh đã lao vào công cuộc cứu nước. Mặc dù rất đau xót trước việc thực dân Pháp ngược đãi nhân dân Việt Nam, nhưng quan điểm của Phan Châu Trinh trước mắt không nên đặt nhiệm vụ khôi phục chủ quyền quốc gia, độc lập dân tộc (tức là đánh đuổi Pháp), mà đó là nhiệm vụ cấp bách. là điều cần thiết:

  • khai dân: bỏ lối học theo chương, trích đoạn, mở trường dạy chữ quốc ngữ, kiến ​​thức khoa học thiết thực, xóa bỏ hủ tục xa hoa. đánh thức tinh thần tự lực, tự cường. – Mọi người đều nhận thức rõ quyền và nghĩa vụ của mình, không bị phong kiến ​​chuyên chế.
  • hậu nhân sinh: phát triển kinh tế, vì nhân dân. khai hoang làm vườn, thành lập hiệp hội thương mại, sản xuất hàng hóa nội địa hóa …

Sau đó, sau khi đi từ nam ra bắc, sang Nhật Bản để giao lưu học hỏi, cuối cùng ông đã quyết định thực hiện một công cuộc cải cách và đổi mới đất nước. Hơn nữa, ông gửi một bức thư cho Thống đốc Beau vào ngày 15 tháng 8 năm 1906, chỉ trích chính phủ Pháp không quan tâm đến việc truyền bá văn minh, mà chỉ quan tâm đến việc thu thuế, mà người dân còn phải chịu nhiều thiệt hại hơn. ông gợi ý rằng chính phủ Đông Dương nên thay đổi thái độ đối với người dân miền nam và cải cách tất cả các chính sách của chính phủ. bức thư đã gây được tiếng vang lớn trong nhân dân, công khai bày tỏ nỗi bất bình của người dân và khẳng định quyết tâm thay đổi hiện trạng đất nước.

Với khẩu hiệu “Tự lực văn minh” và tư tưởng dân quyền, Phan châu trinh phục và bác huynh đệ kháng chiến, Trần quy các đã đi khắp Quảng Nam và các tỉnh lân cận để vận động đổi mới. phương châm của phong trào lúc bấy giờ là: khai dân trí, phục dân khí, hậu dân sinh. phong trào thực hiện mục tiêu nâng cao con người và xã hội Việt Nam bằng cách khuyến khích cải cách giáo dục (bỏ học chương, xóa mù chữ bằng phát động phong trào học chữ quốc ngữ), mở mang công thương nghiệp, chấn hưng công nghệ, xóa bỏ mê tín, thay đổi hủ tục. (cắt tóc, cắt móng tay)….

Tháng 3 năm 1908, phong trào chống sưu thuế bùng nổ vào thời kỳ trung kỳ, bị triều Nguyễn và chính quyền bảo hộ của Pháp đàn áp dữ dội. Phan Châu Trinh và nhiều thành viên của phong trào đổi mới bị nhà cầm quyền buộc tội khởi xướng phong trào chống thuế, và bị bắt.

phan chau trinh bị bắt tại hà nội về huế. Nhờ sự can thiệp của những người có thiện chí Pháp và đại diện của hiệp hội nhân quyền tại Hà Nội, họ buộc phải kết án ông là “bắt, án và ân xá” (nghĩa là tội chém), nhưng ông chỉ bị bắt, bị lưu đày. cách đó ba ngàn dặm, ông được ân xá và không trở về), sau đó bị đày ra trại tù ngày 4 tháng 4 năm 1908.

Ngày 28 tháng 7 năm 1914, Chiến tranh thế giới thứ nhất bùng nổ. Vì vậy, nhà cầm quyền Pháp ở Paris đã gọi Phan Châu Trinh và Phan Văn Trường (một luật sư và nhà báo Việt Nam chống thực dân) tham gia quân đội, nhưng họ từ chối vì không phải là công dân Pháp. Vài tháng sau, nhà cầm quyền buộc tội hai người này là gián điệp của Đức để bắt Phan Văn bỏ tù ở Lao Cherchemidi và Phan Châu Trinh giam ở Paris, từ tháng 9 năm 1914 đến năm 1915, vì không có đủ bằng chứng để kết tội, sự Nhà chức trách Pháp đã phải trả tự do cho hai người này sau nhiều tháng bị giam giữ.

Ngày 29 tháng 5 năm 1925, Phan Châu Trinh và nhà cách mạng trẻ tuổi Nguyễn An xuống tàu rời Pháp, và ngày 26 tháng 6 cùng năm họ trở về Sài Gòn. Khi bệnh tình trở nặng (tháng 12 năm 1925), các nhân sĩ thường trực của Phan Châu Trinh là Nguyễn An, Phan Văn Trường, Nguyễn Sinh Sắc và Huỳnh Bác Kháng.

trong khi phan chau trinh nằm trên giường bệnh, anh phát hiện ra rằng mr. Ninh vừa bị mật vụ Pháp bao vây tại nhà riêng lúc 11 giờ 30 sáng ngày 24 tháng 3 năm 1926. Cùng đêm đó, lúc 9 giờ 30 tối, ông chết trong khách sạn và được chôn cất tại 54 pê-đê-la. street, saigon, 54 tuổi. Lời cuối cùng của phan châu trinh được tường thuật là: “Nền độc lập của dân tộc ta sau này dựa vào nguyên khí của dân tộc.”

iv-so sánh hai phong trào cứu nước của Phan Châu Trinh và Phan Bội Châu

Xem Thêm : Hướng Dẫn Hit And Run Lol 2021, Cách Hit And Run Và Cài Đặt Phím Của Hàn

<3

-both phan chau trinh và phan boi chau là đại diện của phong trào dân tộc dân chủ giai cấp ưu tú yêu nước đầu thế kỷ 20, đều xác định kẻ thù của dân tộc là dân luật thực tế.

-Đặc điểm: đều đi theo con đường dân chủ tư sản, sinh ra trong hoàn cảnh đất nước nằm trong tay đế quốc Pháp, cuộc khai thác thuộc địa của thực dân Pháp đã làm cho xã hội Việt Nam biến đổi và phân hóa cùng với việc đưa ra chủ trương cứu nước của phong trào là tương đồng và thống nhất ở khái niệm “dân và nước”.

-kết quả: tất cả đã bị xóa và đi xuống con đường thất bại.

-Ý nghĩa: đề cao tinh thần yêu nước của nhân dân đương thời, tạo ra trong xã hội những mầm mống, tư tưởng thúc đẩy phát triển đường lối cứu nước theo khuynh hướng khác, lấy sức dân làm gốc, tiếp thu kết quả của cuộc cách mạng thế giới, cả hai đều đang hoạt động cả trong và ngoài nước

2 điểm khác biệt giữa hai cách để cứu nước

Con đường bạo lực của a-Elder phan boi chau

-khởi động: đánh đổ thực dân Pháp, khôi phục chế độ phong kiến ​​(thành lập hội mới, tổ chức phong trào đông du …)

Xem thêm: Hướng Dẫn Crack Simple Facebook Crack, 2021 All In One Và Hướng Dẫn Sử Dụng

-Nguyên tắc: vận động quần chúng nhân dân cầu cứu nước ngoài (Nhật), tổ chức bạo loạn đánh đuổi thực dân Pháp giành độc lập dân tộc. xây dựng hệ thống chính trị quân chủ lập hiến.

-con đường cứu nước: “cứu nước cứu dân”

-xu hướng: bạo lực có vũ trang

-các hoạt động tiêu biểu: thành lập hiệp hội, đưa sinh viên sang Nhật học tập, phát động phong trào hành trình hướng đông,…

con đường cứu nước của Phan Bội Châu tuy được đa số nhân dân ủng hộ nhưng lại kết thúc trong thất bại. nguyên nhân chính ở đây là lỗi trong chính sách của bạn.

Điểm mạnh ở đây là ông đã biết tiếp thu thành quả của công cuộc đổi mới của Nhật Bản, nhưng cũng chính vì vậy mà ông đã xác định sai con đường cứu nước của mình, ông chủ trương dựa vào Nhật Bản để đẩy lùi thực dân Pháp. nhưng thực tế cho thấy khá rõ đế quốc Nhật Bản là một nước đi theo “chủ nghĩa đế quốc quân phiệt”, cũng tích cực mở rộng thuộc địa như thực dân châu Âu. Vào thời điểm đó, Nhật Bản đã xâm lược và đô hộ Hàn Quốc và chuẩn bị xâm lược Trung Quốc.

Vì vậy, chính sách của Phan Bội Châu rất khó thành công, và dù có thành công thì Việt Nam lại gặp phải nguy cơ mới từ Nhật Bản. Vì vậy, Nguyễn Ái Quốc, trong khi cảm phục tinh thần yêu nước của Phan Bội Châu, đã nhận xét rằng cách làm của ông giống như “đuổi hổ ở cửa trước, mang báo ở cửa sau”.

b-con đường cứu nước của phan châu trinh

-truyền thông: lật đổ chế độ phong kiến, thực hiện cải cách xã hội “mở mang dân trí, mở mang dân quyền”

– Chủ trương: giương cao ngọn cờ dân chủ, cải tạo xã hội, chủ trương cứu nước bằng phương pháp nâng cao dân trí, dân quyền. vạch trần chế độ quân chủ phong kiến ​​thối nát, yêu cầu luật pháp sửa đổi chế độ thực dân của nó, mở rộng công nghiệp và thương mại và trở nên mạnh mẽ hơn.

-con đường cứu nước: “cứu dân cứu nước”

-xu hướng: cải cách dân chủ.

nhưng trên hết, phong trào cứu nước của Người còn góp phần phát huy tinh thần tự cấp, tự túc, giáo dục tư tưởng, tư tưởng chống ngược của nhân dân ta. tuy nhiên, không thể không kể đến nguyên nhân chính khiến khuynh hướng này cuối cùng đi vào con đường thất bại là do phong trào phúng điếu là ảo tưởng nhằm mục đích muốn hòa bình và đòi hỏi luật pháp có thể thay đổi phương thức bóc lột. của nhân dân ta, mà sau này nguyễn ái quốc đã nhận xét: “phan châu trinh chỉ yêu cầu người Pháp tiến hành cải cách, đó là một sai lầm như cầu xin kẻ thù để cầu xin kẻ thù thương xót”

o ton quang phieu đã nhận xét về chính trị của phan châu trinh như sau:

phát âm: bất bạo động, bạo loạn là chết … phan chu trinh muốn thực hiện chương trình khai sáng dân chúng và thúc đẩy dân quyền của dân tộc mình; dân tộc khôn ngoan, tiên tiến về mọi mặt và biết tận dụng quyền độc lập của mình. tuy nhiên, với tư cách là một người thân ngực trần và vận động cải cách, làm thế nào cả thị trấn có thể phản ứng? tất cả những người có thể làm điều đó; mà toàn dân không hưởng ứng, không thực hiện thì cải tạo, với ai?

Cả hai phe bạo động và cải lương đều thất bại, vì lúc bấy giờ nước ta chưa có đủ điều kiện chủ quan và khách quan để đánh đuổi giặc ngoại xâm, giành độc lập. tuy nhiên, cuộc khởi nghĩa vũ trang của Phan Bội Châu đã được người sau tiếp nối và thành công. các nhà hoạt động cách mạng thường nói rằng “thất bại là mẹ của thành công”, điều này rất đúng. và chính sách cải cách của phan chu trinh đã thất bại và phá sản, sau quá trình đó, sau quá trình yêu nước không còn ai đi theo con đường đó nữa.

– 1905 – 1908: tổ chức phong trào đồng du, đưa thanh niên Việt Nam sang Nhật Bản học tập. Ông chủ trương dựa vào Nhật để đánh Pháp, nhưng không thành, phải quay về Xiêm chờ thời cơ thích hợp.

– Năm 1911: cuộc cách mạng xinhai nổ ra ở Trung Quốc. Phan Bội Châu về Trung Quốc thành lập nước Việt Nam, Quang Phục Hội (1912) chủ trương đánh Pháp, thành lập nước Việt Nam Cộng hòa. hoạt động: trừ khử, tiêu diệt tên mũi nhọn, tay sai của hắn. tuy nhiên, nó cũng không thành công

– Ngày 24 tháng 12 năm 1913, Phan Bị Châu bị quân Tàu bắt giam tại nhà ngục Quảng Đông.

+ kinh tế: thúc đẩy việc kích hoạt lại thương mại, tạo ra các trung tâm kinh doanh để phát triển nghề thủ công (mở lò rèn, xưởng mộc), làm vườn.

+ giáo dục: mở trường theo phương pháp mới, dạy chữ Việt, các môn học mới.

+ xã hội: tổ chức các hội nghị kêu gọi thay đổi theo hướng tiến bộ hơn, phù hợp với giao lưu, buôn bán, phòng chống tệ nạn rượu chè, ma tuý, … thành lập trường đồng kinh tế nghĩa, đổi mới nội dung và phương pháp

– Năm 1908, ở các tỉnh miền Trung nổ ra phong trào chống sưu thuế, đã huy động hàng vạn quần chúng đấu tranh chống thực dân Pháp và chính quyền phong kiến.

+ Pháp thẳng tay đàn áp phong trào. Năm 1908, Phan Châu Trinh bị bắt và đày ra Côn Đảo.

-năm 1911, phan châu trinh được đưa đến Pháp.

hiệu ứng

hạn chế

tài liệu tham khảo

  1. https://text.xemtailieu.com/tai-lieu/chuyen-de-tu-tuong-cai-cach-cua-phan-boi-chau-phan-chau-trinh-120961.html
  2. https://vi.wikipedia.org/wiki/phong_tr%c3%a0o_duy_t%c3%a2n
  3. https://vov.vn/the-gioi/ho-so/ phan-boi-chau-va-phong-trao-dong-du-281242.vov
  4. https://loigiaihay.com/phan-chau-trinh-va-xu-huong-cai-cach- c86a11390.html
  5. https://www.chungta.com/nd/tu-lieu-tra-cuu/phan-chau-trinh-voi-tu-tuong-canh-tan-dat-nuoc. html

Nguồn: https://truongxaydunghcm.edu.vn
Danh mục: Kiến thức

Related Articles

Back to top button