Một số giải pháp xây dựng đạo đức lãnh đạo trong điều kiện hiện nay

Bạn đang quan tâm đến Một số giải pháp xây dựng đạo đức lãnh đạo trong điều kiện hiện nay phải không? Nào hãy cùng Truongxaydunghcm.edu.vn đón xem bài viết này ngay sau đây nhé, vì nó vô cùng thú vị và hay đấy!

Chị về đạo đức của người lãnh đạo

Video Chị về đạo đức của người lãnh đạo
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: Làm lãnh đạo cũng là một nghề, phải rèn đức, luyện tài, trong đó đức phải là gốc. thực tiễn đã cho thấy, cán bộ lãnh đạo, quản lý là một trong những nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng, xây dựng đội ngũ cán bộ, lãnh đạo, quản lý “vừa hồng, vừa chuyên” là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng đảng. do đó, phẩm chất, nhân cách và năng lực của người lãnh đạo, quản lý có vai trò rất quan trọng.

Người xưa quan niệm: thắng thua, vinh nhục không phải do nghề nghiệp mà do người hành nghề quyết định. trong số các chức năng lãnh đạo chính cho sự thành công của tổ chức, chức năng điều hành và những người lãnh đạo là quan trọng nhất. Nhà lãnh đạo là người chỉ đạo tổ chức, dự đoán, lập kế hoạch, tổ chức, chỉ đạo và kiểm soát kết quả nhằm mục đích tổ chức thực hiện nhiệm vụ và chức năng của mình một cách tối đa.

Dù nhìn nhận theo cách nào, một nhà lãnh đạo phải đảm bảo 3 yếu tố, đó là khả năng tạo ra tầm nhìn, khả năng truyền cảm hứng và khả năng tạo ảnh hưởng. Nói một cách đơn giản, nhà lãnh đạo là người có khả năng tạo ra tầm nhìn cho tổ chức, nhóm và biết cách sử dụng quyền lực của mình để tác động đến những người theo dõi để biến tầm nhìn đó thành hiện thực.

đạo đức là một hình thái ý thức xã hội, xuất hiện tương đối sớm và có vai trò quan trọng đối với sự phát triển của xã hội. Đạo đức được hiểu là hệ thống các quy tắc, chuẩn mực xã hội, qua đó con người tự giác điều chỉnh hành vi của mình nhằm thỏa mãn lợi ích của cộng đồng và xã hội.

Một số giải pháp xây dựng đạo đức lãnh đạo trong điều kiện hiện nay

minh họa. nguồn: internet

Ngày nay, với sự phát triển của nền kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế, các quy tắc, chuẩn mực của đạo đức dần thay đổi. tuy nhiên, điều này không có nghĩa là các giá trị đạo đức cũ đã mất đi hoàn toàn mà là các giá trị đạo đức mới. giá trị đạo đức Việt Nam ngày nay là sự kết hợp sâu sắc giữa truyền thống đạo đức tốt đẹp của dân tộc với xu thế tiến bộ của thời đại và nhân loại. đó là tinh thần cần cù, sáng tạo, yêu lao động, yêu quê hương đất nước gắn liền với chủ nghĩa xã hội, sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật, có nếp sống văn minh, lành mạnh. , có tinh thần nhân đạo và quốc tế cao cả.

Đối với cán bộ, lãnh đạo Việt Nam, những phẩm chất đạo đức cơ bản bao gồm: trung thành với Tổ quốc, hiếu thảo với nhân dân; cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; có trách nhiệm cao với công việc và thái độ làm việc thỏa đáng; bảo vệ nguyên tắc và chấp hành nghiêm kỷ luật; có tinh thần hợp tác với đồng nghiệp, cùng chí hướng trong thực thi công vụ; làm việc có tinh thần sáng tạo, có phương pháp làm việc tốt, biết đề xuất sáng kiến ​​để nâng cao năng suất công việc, hoàn thành nhiệm vụ đạt hiệu quả cao.

Xem thêm: Top 10 Bài văn phân tích tác phẩm “Thuốc” của Lỗ Tấn hay nhất – Toplist.vn

Trong điều kiện hiện nay, để xây dựng đạo đức lãnh đạo, cần tập trung vào các giải pháp sau:

trước hết, phát triển kinh tế – xã hội theo hướng nhanh và bền vững để tạo tiền đề vật chất xây dựng đạo đức cho đội ngũ lãnh đạo

Xem Thêm : Những Nhận Định Về Văn Học Siêu Chất Mới Nhất 2021, 185 Nhận Định Văn Học Siêu Chất Mới Nhất 2021

Đạo đức phản ánh và được quy định bởi đời sống kinh tế, có liên quan trực tiếp đến lợi ích của con người. chúng ta nói bảo vệ đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân, điều đó không có nghĩa là chúng ta không quan tâm đầy đủ đến lợi ích chính đáng của mỗi người. lợi ích của tập thể và cá nhân có mối quan hệ hữu cơ, thống nhất với nhau, trong đó lợi ích của tập thể phải đặt lên hàng đầu. tách rời và đối lập hai mặt này là một quan điểm không đúng. vì vậy, chăm lo phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất của cán bộ lãnh đạo và nhân dân là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu, đặt cơ sở hình thành đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo hiện nay.

thực tiễn cho thấy, ở đâu và khi nào tình hình kinh tế – xã hội phát triển thuận lợi, tình hình chính trị ổn định sẽ tạo tiền đề cho khí thế cách mạng củng cố, duy trì và phát triển.

thứ hai, phát huy vai trò của hệ thống chính trị địa phương các cấp trong việc xây dựng đạo đức cách mạng cho đội ngũ lãnh đạo

mọi tổ chức đều được tạo ra bởi con người và đến lượt nó, các tổ chức điều chỉnh hành vi của các thành viên theo những tiêu chuẩn nhất định. Cán bộ lãnh đạo là những người hoạt động trong các tổ chức của hệ thống kinh tế – chính trị, trong đó đảng là hạt nhân lãnh đạo. phát huy vai trò của các tổ chức trong chỉ đạo, giáo dục, kiểm tra, giám sát và phê bình cán bộ lãnh đạo có tác dụng to lớn trong việc nâng cao tinh thần cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân, phòng ngừa, ngăn chặn, hạn chế và khắc phục những biểu hiện tiêu cực khác về đạo đức của người đứng đầu.

Thứ ba, chú trọng công tác tự giáo dục, giáo dục đạo đức cách mạng, đẩy mạnh phong trào “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong cán bộ lãnh đạo

Giáo dục là phương tiện cơ bản, phổ thông nhằm rèn luyện và phát triển những kỹ năng, phẩm chất cần thiết để mỗi người chuẩn bị bước vào cuộc sống lao động, trở thành công dân có ích cho xã hội. Việc coi trọng tự giáo dục, tự rèn luyện đạo đức cách mạng của mỗi cán bộ, dân quân là biện pháp quyết định, ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả tự giác trong quá trình rèn luyện, rèn luyện đạo đức cách mạng của cán bộ, dân quân. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nhấn mạnh, đạo đức cách mạng không phải từ trên trời rơi xuống, mà chủ yếu được củng cố và phát triển thông qua đấu tranh và rèn luyện hàng ngày. Vì vậy, cùng với việc quản lý tổ chức, giáo dục thường xuyên, mỗi cán bộ, đảng viên phải luôn tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, chống cá nhân.

thứ tư, nâng cao trình độ về mọi mặt, nhất là trình độ lý luận chính trị – hành chính của cán bộ lãnh đạo

Để thành công trong công tác bồi dưỡng lý luận chính trị – hành chính cho cán bộ, đảng viên, cần tổ chức nhiều hơn các đợt bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị – hành chính cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt; đẩy mạnh đào tạo nghề, kỹ năng nghề nghiệp, ngoại ngữ và công nghệ thông tin. Để đạt được hiệu quả cao, công việc này đòi hỏi tinh thần tự giác học hỏi và rèn luyện của mỗi người. Trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, để khắc phục tình trạng yếu kém về đạo đức của một số cán bộ, dân quân, tổ chức đảng phải chăm lo xây dựng và phát huy đội ngũ cán bộ, dân quân cả về phẩm chất chính trị và kiến thức, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và năng lực quản lý ngày nay là công việc quan trọng và cấp thiết.

Xem thêm: Văn bản Người lái đò sông đà PDF Full – Tuỳ bút Sông Đà – WRHC

Thứ năm, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tăng cường sự giám sát của quần chúng đối với cán bộ lãnh đạo

Đạo đức cách mạng của người cán bộ lãnh đạo nổi lên trong quá trình xây dựng xã hội mới thông qua hoạt động thực tiễn của họ. cán bộ lãnh đạo là người trực tiếp tiếp xúc với nhân dân, giải quyết những vấn đề liên quan đến lợi ích của nhân dân, của chính mình. đạo đức của người cán bộ lãnh đạo không chỉ phụ thuộc vào phẩm chất, năng lực giải quyết vấn đề của họ mà còn phụ thuộc vào quyền dân chủ. Quy chế dân chủ ở cơ sở đã góp phần quan trọng vào việc đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy, quản lý của chính quyền. thông qua đó, cán bộ cấp trên đã từng bước khắc phục lối làm việc tùy tiện, cảm tính; gần dân hơn, lắng nghe ý kiến ​​chính xác của nhân dân, tiếp thu những nguyện vọng chính đáng của nhân dân trong việc xây dựng chương trình, mục tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của nước ta; tệ quan liêu, cửa quyền, áp bức giảm dần, lòng tin của nhân dân đối với cán bộ, đảng viên ngày càng được xác lập. góp phần ổn định trật tự trên địa bàn, nâng cao lòng tin của nhân dân đối với cấp ủy, cơ quan chính quyền.

Thứ sáu, kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân và những biểu hiện tiêu cực về đạo đức trong một bộ phận cán bộ quản lý

Xem Thêm : Cảm nhận về tác phẩm Lão Hạc (ngắn gọn, hay nhất)

Chủ nghĩa cá nhân là trở ngại lớn cho việc xây dựng đạo đức cách mạng. vì vậy, thắng lợi của cách mạng không thể tách rời cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân.

Có thể nói, đạo đức là phẩm chất quan trọng của nhân cách và là cơ sở để xây dựng thế giới tinh thần của mỗi người. Ở bất kỳ thời điểm nào và ở bất kỳ quốc gia nào, việc giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho các nhà lãnh đạo là trọng tâm của các nhà lãnh đạo và chính phủ. bởi nghĩa vụ đạo đức không chỉ là nhu cầu, đòi hỏi đối với cá nhân mà còn là nhu cầu tiến bộ, hoàn thiện đối với mỗi người.

s. dao minh tuan

trường quản lý giao thông vận tải

tài liệu tham khảo:

Xem thêm: Tuyên ngôn độc lập – Tác giả tác phẩm (mới 2022) | Ngữ văn lớp 12

(1) pp.ts. ngo thanh can, Đạo đức của viên chức trong thi hành công vụ, tư pháp xã luận, 2018;

(2) avinash k.dixit, bary j. nalebuff, tư duy chiến lược, nhà xuất bản tri thức, hn.2007;

(3) harokoontz, cyril odonnell, heinz weihrich, các vấn đề quản lý thiết yếu, biên tập khoa học và kỹ thuật, hn.2004;

(4) p. kotter, thay đổi lãnh đạo, nhà xuất bản công tác xã hội, hn.2009;

(5) tin tức đầu tiên & amp; trường kinh doanh harvard, kỹ năng quản lý hiệu quả, nhà xuất bản tổng hợp, Tp. Hồ Chí Minh, 2000;

(6) vuong lac phu and tuong moon god (2000), khoa học lãnh đạo hiện đại; xã luận chính trị quốc gia.

Nguồn: https://truongxaydunghcm.edu.vn
Danh mục: Văn Học

                       

Vậy là đến đây bài viết về Một số giải pháp xây dựng đạo đức lãnh đạo trong điều kiện hiện nay đã dừng lại rồi. Hy vọng bạn luôn theo dõi và đọc những bài viết hay của chúng tôi trên website Truongxaydunghcm.edu.vn

Chúc các bạn luôn gặt hái nhiều thành công trong cuộc sống!

Related Articles

Back to top button