Hoá học 11 Bài 22: Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ

Bạn đang quan tâm đến Hoá học 11 Bài 22: Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ phải không? Nào hãy cùng Truongxaydunghcm.edu.vn đón xem bài viết này ngay sau đây nhé, vì nó vô cùng thú vị và hay đấy!

1.1.1. khái niệm

 • công thức cấu tạo biểu thị thứ tự và hình thức liên kết (liên kết đơn, liên kết đa) của các nguyên tử trong phân tử.
 • biết công thức cấu tạo của hợp chất. chất hữu cơ sẽ dự đoán hóa học cơ bản. thuộc tính.

1.1.2. các loại công thức cấu tạo

a. công thức cấu trúc mở rộng

– hiển thị tất cả các liên kết trên mặt phẳng giấy.

Bạn đang xem: Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ

ví dụ

Công thức này có nhược điểm là viết sẽ dài và rườm rà, không tiện viết phương trình phản ứng và tính toán hóa học nên người ta sinh ra công thức cấu tạo rút gọn và công thức cấu tạo rút gọn chiếm đa số.

b. công thức cấu tạo nhỏ gọn

 • biểu diễn nguyên tử, nhóm nguyên tử liên kết với nguyên tử cacbon được viết dưới dạng nhóm.
 • ví dụ:

ch3-ch2-ch2-oh; c6h5-cooh hoặc ch3-ch2-cho

c. công thức cấu tạo nhỏ gọn nhất

 • biểu diễn chỉ hiển thị các liên kết giữa các nguyên tử cacbon và với các nhóm chức. mỗi đầu của đoạn thẳng hoặc điểm cong tương ứng với một nguyên tử cacbon, không đại diện cho số nguyên tử hydro.
 • ví dụ:

để biểu diễn công thức cấu trúc nhỏ gọn nhất của ch3-ch2-ch2-ch3 như sau:

để biểu diễn công thức cấu trúc nhỏ gọn nhất của ch3-ch2-ch2-oh như sau:

d. bảng hệ thống

công thức cấu trúc mở rộng

công thức cấu trúc rút gọn

hoặc

hoặc

ch3-ch2-ch2-oh hoặc

1.2.1. nội dung

a. Trong phân tử hợp chất hữu cơ, các nguyên tử liên kết với nhau theo đúng hóa trị và theo một thứ tự nhất định. Thứ tự liên kết các liên kết này được gọi là cấu trúc hóa học. sự thay đổi liên kết đó có nghĩa là sự thay đổi cấu trúc hóa học sẽ tạo ra một chất mới.

ví dụ: rượu etylic và ete đimetylic

Công thức cấu tạo của ancol etylic và đimetyl ete

hình 1: công thức cấu tạo của rượu etylic (a) và đimetyl ete (b)

 • Rượu etylic có công thức cấu tạo ch3-ch2-oh, nhiệt độ sôi ts = 78,3oC. tan vô hạn trong nước, phản ứng với natri tạo ra khí h2
 • đimetyl ete có công thức cấu tạo là ch3-o-ch3, nhiệt độ sôi ts = -23oc. ít tan trong nước, không hoạt động với natri.

b. Trong các hợp chất hữu cơ, cacbon có một hóa trị. nguyên tử cacbon không chỉ có thể liên kết với nguyên tử của các nguyên tố khác mà còn liên kết với nhau để tạo thành chuỗi cacbon (mạch vòng, không mở (phân nhánh và không phân nhánh)).

mạch hở không có nhánh mạch hở có nhánh mắc nối tiếp

h3c-ch2-ch2-ch3

c. Tính chất của các chất phụ thuộc vào thành phần phân tử của chúng (bản chất, số nguyên tử) và cấu trúc hóa học (thứ tự liên kết của các nguyên tử).

khác nhau về loại nguyên tử

kênh 4

ts = -162oc

không tan trong nước, cháy với oxy.

ccl4

Xem thêm: Khối a gồm những ngành nào? Các nghề HOT khối A

ts = 77,5oc

không hòa tan trong nước, không dễ cháy với oxy

cùng một ctpt, khác ctct

ch3ch2oh

ts = 78.3oc

hòa tan trong nước, phản ứng với natri.

ch3och3

ts = -23oc

ít tan trong nước, không phản ứng với natri

khác với ctct, tương tự như ctct

ch3ch2oh

ts = -78.3oc

hòa tan trong nước phản ứng với natri

ch3ch2ch2oh

ts = -97.2oc

hòa tan trong nước, phản ứng với natri

1.2.2. ý nghĩa

lý thuyết cấu trúc hóa học giúp giải thích hiện tượng đồng phân, đồng phân.

1.3.1. giống nhau

a. ví dụ

 • đồng đẳng của anken là:

c2h4 (ch2 = ch2), c3h6 (ch2 = ch-ch3), c4h8 (ch2 = ch-ch2-ch3 or ch3-ch = ch-ch3 or ch2 = ch (ch3) ch3) … cnh2n

 • đương lượng của rượu là: ch3-oh, c2h5-oh, c3h7-oh … cnh2n + 1oh

b. khái niệm

– các hợp chất có thành phần phân tử nhỏ hơn một hoặc nhiều nhóm ch2 nhưng có các tính chất hóa học tương tự là đồng đẳng, chúng tạo thành một dãy đồng đẳng.

1.3.2. đồng phân

a. ví dụ

ch3-o-ch3 và ch3-ch2-oh đều có cùng công thức phân tử là c2h6o.

b. khái niệm

– Những hợp chất khác nhau nhưng có cùng công thức phân tử được gọi là đồng phân của nhau.

– ví dụ:

đồng phân

chuỗi carbon

ch3-ch2-ch2-oh

đồng phân vị trí

nhiều liên kết

ch2 = ch-ch2-ch2-ch3

ch3-ch = ch-ch2-ch3

đồng phân

Xem thêm: Cần Thơ: Điểm chuẩn vào lớp 10 cao nhất 43,6 và thấp nhất 7,4

loại nhóm chức năng

ch3-ch2-oh

ch3-o-ch3

đồng phân

vị trí của các nhóm chức năng

ch3-ch2-ch2-ch2-oh

 • bao gồm hai loại cơ bản: pi (π) và xichma ( ( delta ))
 • Liên kết pi bền cuối, liên kết xiclonic mạnh.
 • sự kết hợp tạo 3 liên kết là liên kết đơn, liên kết đôi và liên kết ba.

liên kết đơn

mối quan hệ đôi

rung chuyển

thành lập

tạo 1 cặp chữ e

tạo thành 2 cặp e

tạo 3 cặp chữ e

cấu trúc

1 ( delta )

1 ( delta ) + 1 ( pi )

1 ( delta ) + 2 ( pi )

tài sản

bền

kém bền hơn

kém bền hơn

hiệu suất

=

 • ví dụ về liên kết đơn

Mô hình phân tử Metan

hình 2: mô hình phân tử metan ch4

a) cấu trúc vững chắc b) cấu trúc rỗng

Có thể bạn quan tâm: Thành phần kinh tế là?

 • ví dụ về liên kết đôi

Mô hình phân tử của etilen

hình 3: mô hình phân tử của ethylene ch2 = ch2

a) cấu trúc vững chắc b) cấu trúc rỗng

Có thể bạn quan tâm: Thành phần kinh tế là?

 • ví dụ về ba liên kết

Mô hình phân tử Axetilen

hình 4: mô hình phân tử của axetylen (ch equiv ch )

a) cấu trúc vững chắc b) cấu trúc rỗng

Có thể bạn quan tâm: Thành phần kinh tế là?

                       

Vậy là đến đây bài viết về Hoá học 11 Bài 22: Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ đã dừng lại rồi. Hy vọng bạn luôn theo dõi và đọc những bài viết hay của chúng tôi trên website Truongxaydunghcm.edu.vn

Chúc các bạn luôn gặt hái nhiều thành công trong cuộc sống!

Related Articles

Back to top button