Cách viết hóa đơn ĐIỀU CHỈNH chi tiết cho MỌI trường hợp

Cách viết hóa đơn điều chỉnh

hướng dẫn cách viết hóa đơn điều chỉnh chi tiết cho từng trường hợp. Bài viết sẽ tập trung vào các chủ đề như cách viết hóa đơn GTGT điều chỉnh trong MST, tên hàng hóa, ngày tháng, điều chỉnh tăng, giảm số thuế, thuế suất và điều chỉnh chiết khấu thương mại theo những gì đã lập trong bài viết này .thông tư 39/2014. / tt-btc.

 • hướng dẫn kê khai bổ sung, điều chỉnh thuế GTGT
 • hướng dẫn lập và lập mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn điện tử

Cách viết hóa đơn GTGT điều chỉnhCách viết hóa đơn GTGT điều chỉnh

# 1. tóm tắt các hóa đơn điều chỉnh

# 1.1. hóa đơn điều chỉnh là gì?

lập hóa đơn điều chỉnh giảm (tăng) là việc người bán và người mua phải làm khi phát hiện sai sót trong các hóa đơn đã lập và giao cho người mua khi giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế. Điều này được xác lập rõ ràng bởi Thông tư 39 năm 2014 do Bộ Tài chính ban hành.

# 1.2. cơ sở pháp lý

theo điều 20. xử lý hóa đơn đã phát hành, thông tư 39/2014 / tt-btc ban hành ngày 31/03/2014 có hướng dẫn như sau:

“3. Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung cấp dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua. phải lập biên bản điều chỉnh hóa đơn hoặc có văn bản thỏa thuận ghi rõ sai sót, đồng thời người bán phải lập hóa đơn điều chỉnh sai sót. số hóa đơn …, ký hiệu … trên cơ sở hóa đơn người bán, người mua kê khai điều chỉnh doanh thu mua bán, thuế xuất cảnh, hóa đơn nhập không được âm (-). “

Vậy trường hợp nào phải điều chỉnh hóa đơn theo quy định hiện hành?

# 1.3. những trường hợp nào cần điều chỉnh thanh toán và cách xử lý chúng?

a. hóa đơn lập sai mst và kê khai thuế

 • lập biên bản điều chỉnh hoá đơn ghi rõ nội dung sửa chữa sai sót trên hoá đơn lập sai;
 • xuất hoá đơn điều chỉnh do lập hoá đơn sai sót;
 • kê khai hóa đơn trong báo cáo bán hàng, các cột doanh thu và thuế bị bỏ trống.

b. hóa đơn lập sai số lượng gây ra sai số và hóa đơn này đã kê khai thuế

 • lập biên bản điều chỉnh hoá đơn ghi rõ nội dung sửa chữa sai sót trên hoá đơn lập sai;
 • xuất hoá đơn điều chỉnh do lập hoá đơn sai sót;
 • bản kê khai hóa đơn trong báo cáo doanh thu, cột thu nhập và thuế có số điều chỉnh (nếu có).

c. hóa đơn lập sai đơn giá gây sai số tiền và hóa đơn này đã kê khai thuế

 • lập biên bản điều chỉnh hoá đơn ghi rõ nội dung sửa chữa sai sót trên hoá đơn lập sai;
 • xuất hoá đơn điều chỉnh do lập hoá đơn sai sót;
 • bản kê khai hóa đơn trong báo cáo doanh thu, cột thu nhập và thuế có số điều chỉnh (nếu có).

d. hóa đơn quy đổi sai thành tiền và hóa đơn này đã kê khai thuế

 • lập biên bản ghi rõ nội dung sửa chữa sai sót trên hoá đơn sai;
 • lập hoá đơn điều chỉnh cho hoá đơn sai;
 • kê khai hoá đơn trong báo cáo doanh thu, thu nhập và cột thuế có số điều chỉnh (nếu có).

p. tên, địa chỉ công ty xuất hóa đơn không chính xác (các nội dung khác đúng)

 • lập biên bản điều chỉnh hoá đơn, trong đó ghi rõ nội dung sửa chữa sai sót trên hoá đơn lập sai;
 • không lập biên bản điều chỉnh hoá đơn;
 • kê khai hóa đơn trên báo cáo bán hàng, cột thu nhập, thuế có số điều chỉnh (nếu có).

f. các lỗi khác không ảnh hưởng đến số tiền

 • lập biên bản điều chỉnh hoá đơn ghi rõ nội dung sửa chữa sai sót trên hoá đơn lập sai;
 • xuất hoá đơn điều chỉnh do lập hoá đơn sai sót;
 • không phải khai trong tờ khai thuế xuất nhập cảnh (vì không ảnh hưởng đến số thuế, thu nhập và giá trị hàng hóa, dịch vụ mua vào …).

# 2. hướng dẫn cách viết hóa đơn điều chỉnh chi tiết cho từng trường hợp

Để dễ hình dung, công ty kiểm toán es-glocal xin lấy một ví dụ cụ thể về cách viết hóa đơn tăng, giảm như sau:

# 2.1. lỗi không ảnh hưởng đến số lượng

Các trường hợp lỗi không ảnh hưởng đến số lượng bao gồm một số lỗi sau:

 • mã số thuế của công ty mua hàng;
 • tên hàng hoá;
 • ngày tháng năm, số tiền bằng chữ …
 • tên dịch vụ, ….

Ví dụ 1: Ngày 6/5/2018, phát hiện hóa đơn số 0000568, ký hiệu ab / 18p, ngày 04/10/2018. ( mã số thuế không chính xác , hóa đơn này được hai bên kê khai vào tháng 4 năm 2018).

 • xử lý:

Bước 1: Lập biên bản để sửa hóa đơn gtgt sai chính tả

bước 2: Xuất hóa đơn điều chỉnh: số 0000803, chữ ký ab / 18p, ngày 05/06/2018 (lập ngày hiện tại), cụ thể như sau:

 • khai thuế:

vì không có sơ khai nào trong phần mềm htkk, bạn không thể khai báo nó,

lưu hóa đơn + biên bản điều chỉnh cùng với hóa đơn sai, để bạn có thể giải thích sau

Ví dụ 2: Ngày 02/05/2018, phát hiện hóa đơn số 0000568, ký hiệu ab / 18p, ngày 19/03/2018. (ghi sai số tiền bằng chữ, sửa: Năm trăm nghìn đồng, nhưng hóa đơn ghi sai là: Năm trăm năm mươi nghìn đồng, hóa đơn này hai bên đã kê khai vào tháng 3/2018).

 • xử lý

Xem thêm: 214 Bộ thủ chữ Hán trong tiếng Trung: Cách học siêu nhanh! Update 2022

Bước 1: Lập biên bản điều chỉnh hóa đơn.

bước 2: Xuất hóa đơn điều chỉnh: số 0000895, chữ ký ab / 18p, ngày 02/05/2018 (ngày hiện tại), cụ thể như sau:

 • khai báo: lưu lại để giải thích sau như ví dụ 1 ở trên.
 • ghi chú : :
 • lưu ý : li>

các hóa đơn được điều chỉnh không ảnh hưởng đến số tiền thuế

sau đó bạn chỉ cần đính kèm hóa đơn cũ + biên bản điều chỉnh để được giải thích thêm.

# 2.2. lỗi ảnh hưởng đến số lượng

Các trường hợp lỗi ảnh hưởng đến số lượng bao gồm một số lỗi sau:

 • sai thuế suất
 • sai số thuế GTGT
 • sai số tiền
 • sai số tiền
 • sai đơn giá;
 • ….

Xem Thêm : Cách viết và cấu trúc chi tiết một bài báo khoa học – ISI-JOURNAL.VN

Ví dụ 3: Vào ngày 11 tháng 9 năm 2018, công ty kiểm toán es-glocal đã bán 10 máy tính xách tay vaio cho công ty xyz. và xuất hóa đơn số 0006789, chữ ký es / 18p, ngày 11/09/2018. Đơn giá chưa có thuế GTGT là 10.000.00đ / cái.

– và hai bên đã kê khai hóa đơn đó vào tháng 9 năm 2018.

– nhưng đến ngày 11/2/2018: Công ty xyz phát hiện hóa đơn có đơn giá sai (đúng là 9.000.000, nhưng hóa đơn sai là 10.000.000). Công ty tnhh es-glocal phải lập hóa đơn điều chỉnh giảm giá 10 đội trước xuống giá 1.000.000 mỗi đội.

a. cách xử lý

Xem thêm: 214 Bộ thủ chữ Hán trong tiếng Trung: Cách học siêu nhanh! Update 2022

Bước 1: Lập biên bản điều chỉnh hóa đơn.

bước 2: hóa đơn: số 0006890, chữ ký là / 18p, ngày 02/11/2018 (ngày hiện tại) cụ thể như sau:

& gt; & gt; & gt; xem thêm hướng dẫn kê khai bổ sung và giảm trừ tại đây!

lưu ý: trong phần mềm htkk hiện tại, phụ lục 01-1 / gtgt và 01-2 / gtgt đã bị loại bỏ

để bạn xử lý theo cách sau, có 2 trường hợp:

a1) nếu trong kỳ chỉ có 1 hóa đơn giảm giá (tức là không có hóa đơn mua bán nào khác):

Xem thêm: Hướng dẫn viết thuật toán giải quyết các vấn đề trong lập trình – CodeGym

– Công ty TNHH es-glocal (bên bán): kê khai hóa đơn đã điều chỉnh số 0006890, chữ ký es / 18p, ngày 02/11/2018 như sau: kê khai âm vào mục 32 và 33 trên tờ khai 01 / gtgt tháng 11/2018.

– company xyz (người mua): kê khai âm tại mục 23, 24, 25 của tờ khai 01 / gtgt tháng 11 năm 2018.

a2) nếu trong kỳ có nhiều hóa đơn khác (tức là có nhiều hóa đơn mua bán khác trong kỳ):

ví dụ: người bán vào tháng 11 năm 2018 có nhiều hóa đơn bán hàng và hóa đơn đến

= & gt; khai báo ở mục tiêu 32 là: 40.000.000 và mục 33 là: 4.000.000

= & gt; thì bạn phải trừ (-) số tiền trên hóa đơn, cụ thể như sau:

mục tiêu 32 là: 40.000.000 – 10.000.000 = 30.000.000

mục tiêu 33 là: 4.000.000 – 1.000.000 = 3.000.000

– người mua cũng phải trừ số tiền tương tự cho người bán.

lưu ý: hóa đơn điều chỉnh giảm không được âm. nhưng khi khai báo bạn phải khai báo âm hoặc khấu trừ số tiền đã nói.

Xem Thêm : 15 cách kiếm tiền online tại nhà không cần vốn uy tín và đơn giản

ví dụ 4: Ngày 24/11/2018, bạn phát hiện hóa đơn số 0006789, ký hiệu là / 18p, ngày 11/10/2018 có thuế suất thuế GTGT không chính xác (là 10%, nhưng hóa đơn sai là 0%, người bán đã nêu vào tháng 10 năm 2018).

 • xử lý

Xem thêm: 214 Bộ thủ chữ Hán trong tiếng Trung: Cách học siêu nhanh! Update 2022

Bước 1: Lập biên bản điều chỉnh hóa đơn.

bước 2: xuất hóa đơn tăng thêm: số 0006890, chữ ký es / 18p, ngày 24/11/2018 (thực hiện vào ngày hiện tại) cụ thể như sau:

 • trạng thái : kê khai hóa đơn điều chỉnh cho kỳ hiện tại Tháng 11 năm 2018:

vì phần mềm htkk đã bỏ phụ lục 01-1 và 01-2

thì bạn chỉ cần khai trực tiếp vào tờ khai 01 / gtgt tháng 11 năm 2018:

Xem thêm: Cách viết chữ l thường và hoa như thế nào? – Luyện chữ đẹp

– người bán: kê khai vào mục 33 của tờ khai 01 / gtgt.

– người mua: khai tại điểm 24 và 25 của tờ khai 01 / gtgt.

# 2.3. cách viết hóa đơn điều chỉnh chiết khấu thương mại

– trường hợp số tiền chiết khấu được thực hiện khi kết thúc chương trình chiết khấu bán hàng (kỳ) thì sẽ được xuất hóa đơn điều chỉnh kèm theo bảng kê các số hóa đơn điều chỉnh, thành tiền. số, thuế đã điều chỉnh.

– trong trường hợp này, công ty cũng xuất hóa đơn giảm giá như đã nêu ở trên, cụ thể như sau:

 • cách khai thuế :

– cả hai bên khai báo hóa đơn điều chỉnh trước đó trong kỳ hiện tại.

(khai báo như ví dụ 3 ở trên)

# 3. một số câu hỏi thường gặp

hỏi: khi nào lập biên bản điều chỉnh hóa đơn?

câu trả lời: được thực hiện khi hóa đơn của hai bên có thông tin không chính xác, tờ séc bị xé rách hoặc khai báo hoặc không khai báo.

hỏi: ai đã ký biên bản điều chỉnh hóa đơn?

trả lời: người đại diện của hai bên (thường là người đại diện theo pháp luật) ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu. nội dung biên bản điều chỉnh phải thể hiện rõ: hóa đơn điều chỉnh số … ngày, tháng, năm ký hiệu.

hỏi: hóa đơn điều chỉnh là gì?

trả lời: việc lập hóa đơn để điều chỉnh giảm (tăng) là việc người bán và người mua nên làm khi phát hiện sai sót trong các hóa đơn đã lập và giao cho người mua, người giao hàng, người cung cấp dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế.

hỏi: điều chỉnh hóa đơn là gì?

trả lời: đó là hóa đơn gốc do công ty xuất sai, để xác định hóa đơn đó đúng với tính chất của doanh nghiệp thì cần điều chỉnh lại hóa đơn đã điều chỉnh, biên bản điều chỉnh hóa đơn, kê khai thuế. ,. ..

Như vậy, công ty kiểm toán es-glocal đã chia sẻ đến bạn đọc cách viết hóa đơn điều chỉnh sai sót. Thông tin hướng dẫn cách viết hóa đơn giá trị gia tăng thông thường xem tại đây. Nếu gặp khó khăn hay cần trợ giúp, vui lòng để lại bình luận hoặc đặt câu hỏi tại link: https://es-glocal.com/hoi-dap/.

Nguồn: https://truongxaydunghcm.edu.vn
Danh mục: Hướng Nghiệp

Related Articles

Back to top button