12 cách giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh ngắn gọn và thu hút nhất

Cách viết giới thiệu bản thân bằng tiếng anh

Bạn biết một người bạn là người nước ngoài nhưng bạn không biết cách giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh. Anh ấy đã ứng tuyển vào một công ty đa quốc gia, nhưng khi đến phỏng vấn trực tiếp, anh ấy đã gặp khó khăn ngay từ đầu. Nếu bạn đã và đang gặp phải một trong hai tình huống này thì bài viết cách giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh với 12 nhóm ngành nghề cơ bản sau đây là dành cho bạn.

Cách giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh

1. Cách giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh

1.1. thiết kế bài thuyết trình cá nhân bằng tiếng Anh

Sau đây là thiết kế cơ bản của phần tự giới thiệu:

 • tên, tuổi
 • trình độ học vấn
 • nghề nghiệp / kinh nghiệm làm việc / năng lực chuyên môn
 • sau đó đến sở thích / tính cách
 • phương châm về cuộc sống / công việc (lưu ý: điều này không nên được đề cập khi cuộc trò chuyện hoàn toàn mang tính xã hội và bạn không muốn phát triển mối quan hệ thân thiết với người nghe.)

1.2. cấu trúc câu để giới thiệu bản thân

Trong phần này sẽ có nhiều mục khác nhau tương đương với từng chủ đề khi bạn muốn giới thiệu như tên, tuổi, tình trạng hôn nhân… và mỗi phần sẽ có nhiều cấu trúc câu khác nhau. Phần giới thiệu cá nhân của bạn không nên và không nên bao gồm tất cả các yếu tố này. thay vào đó, bạn nên dựa vào mong muốn, nhu cầu và tình huống cụ thể để chọn nội dung cần trình bày.

1.2.1. cách nhập tên của bạn bằng tiếng anh

Bạn có thể bắt đầu giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh với các cụm từ sau:

1.2.2. cách nhập tuổi

 • I am 20 age: Tôi 20 tuổi.
 • Tôi hai mươi / ba mươi / bốn mươi / năm mươi /…: Tôi hai mươi / ba mươi / bốn mươi / năm mươi /…

1.2.4. cách nhập tình trạng hôn nhân

 • Tôi đã kết hôn: Tôi đã kết hôn
 • Tôi đã đính hôn: Tôi đã đính hôn
 • Tôi đã ly hôn: Tôi đã ly hôn

1.2.5. cách nói về trình độ học vấn

 • Tôi tốt nghiệp cử nhân ngành tiếp thị kỹ thuật số tại trường đại học rmit tại Việt Nam: Tôi tốt nghiệp cử nhân ngành tiếp thị kỹ thuật số tại trường đại học rmit.

1.2.6. cách trình bày công việc hiện tại

 • Tôi (hiện tại) là nhà tiếp thị (chức danh): Tôi (hiện tại) là nhà tiếp thị.

1.2.7. cách nhập kinh nghiệm làm việc

 • Tôi có nhiều kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực như marketing, thiết kế đồ hoạ … ⟶ Tôi có rất nhiều kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực như marketing, thiết kế đồ hoạ …

>

1.2.8. cách nhập sở thích

lưu ý: thay vì “…”, hãy thêm (các) danh từ hoặc v-ing để biểu thị sở thích của bạn.

 • Tôi thích …: Tôi thích …
 • Tôi quan tâm …: Tôi quan tâm …
 • Tôi đam mê about …: Tôi đam mê …
 • Tôi là một fan hâm mộ lớn của …: Tôi là một fan cuồng nhiệt của …
 • Tôi dành hàng giờ on …: Tôi dành hàng giờ cho …

1.2.8. cách giới thiệu tính cách

Lưu ý: Trong “…”, hãy thêm các tính từ để mô tả tính cách của bạn.

 • Tôi nghĩ tôi là một / một… người / nhân viên: Tôi nghĩ tôi là một người / nhân viên…
 • mọi người thường mô tả tôi như một / một… người: một người khác thường mô tả tôi với tư cách là một người…
 • Tôi thường được mô tả là một / một… người / nhân viên: Tôi thường được mô tả là một người / nhân viên…

1.2.9. cách giới thiệu điểm mạnh trong công việc

lưu ý: vui lòng điền tên kỹ năng vào trường “…”.

 • Tôi thường được thăng chức vì …: Tôi thường được khen ngợi vì …
 • Tôi nghĩ những đặc điểm mạnh nhất của tôi là …: Tôi nghĩ chúng là những đặc điểm mạnh nhất của tôi … của tôi.

1.2.10. cách giới thiệu phương châm sống

 • đối với tôi, điều quan trọng nhất trong cuộc sống là / are … (danh từ hoặc v-ing): đối với tôi, điều quan trọng nhất trong cuộc sống là …
 • đối với tôi. , những điều quan trọng nhất trong cuộc sống là … (danh từ hoặc v-ing): đối với tôi, những điều quan trọng nhất trong cuộc sống là …

1.2.11. cách giới thiệu phương châm làm việc

Các cụm từ hoàn chỉnh khác để nói về định hướng công việc:

 • Tôi luôn có thái độ “có thể làm được”: Tôi luôn có thái độ “Tôi có thể làm được”.
 • Tôi luôn cố gắng hết sức để vượt qua những thách thức xảy ra trong công việc của mình: Tôi luôn cố gắng luôn vượt qua thử thách: Tôi luôn vượt qua thử thách.

2. từ vựng khi giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh

đoạn văn giới thiệu về bản thân

Trong các cấu trúc ở trên, bạn có thể thấy những phần “…” cần điền thêm từ vựng vào. Dưới đây TalkFirst sẽ cung cấp cho bạn một số nhóm từ mà bạn có thể khó tìm kiếm ở những nguồn khác. Trong mỗi đề mục, TalkFirst sẽ chọn ra những từ mới lạ thay vì những từ đã quá phổ biến.

2.1. danh từ chỉ lĩnh vực học tập và công việc

 • Accounting / əˈkaʊntɪŋ /: kế toán
 • Audit / ˈɔːdɪtɪŋ /: kiểm toán
 • banking / ˈbæŋkɪŋ /: banking
 • brand management / ˈbrænd mænɪdʒmənt /: quản lý thương hiệu
 • quản lý kinh doanh / ˈbɪznəs ədmɪnɪstreɪʃn /: quản lý kinh doanh
 • design / dɪˈzaɪn /: design
 • e-commerce / ˈiː kɑːmɜːrs /: e- thương mại
 • financial / ˈfaɪnæns /: tài chính
 • quản lý nguồn nhân lực / ˌhjuːmən rɪˈsɔːrsɪz mænɪdʒmənt /: quản lý nguồn nhân lực
 • công nghệ thông tin / ˌɪnfərˌmeɪʃn tekˈnɑːlədʒi /: công nghệ thông tin
 • marketing / ˈmɑːrkɪtɪŋ /: tiếp thị
 • mua hàng / ˈpɜːrtʃəsɪŋ /: mua hàng

2.2. tính từ mô tả tính cách

lưu ý:

– các từ trong các hàng màu xanh lam: phù hợp hơn cho các đơn xin việc

– các từ trong hàng quả cam: phù hợp hơn để giao tiếp hàng ngày bằng tiếng Anh

 • Ambition / æmˈbɪʃəs /: đầy tham vọng
 • HTX (hợp tác) / kəʊˈɑːpərətɪv /: hợp tác / hợp tác
 • quyết định (để quyết định) / dɪˈsaɪsɪv /: quyết đoán
 • dành tặng / ˈdedɪkeɪtɪd /: tận tâm
 • dynamic / daɪˈnæmɪk /: hăng hái / nhiệt tình
 • chủ động / ˌprəʊˈæktɪv /: giáo viên tích cực
 • dễ tính / ˌIːzi ˈɡəʊɪŋ /:
 • yên tĩnh / điềm tĩnh
 • Frank / fræŋk /: đơn giản
 • hài hước / ˈhjuːmərəs /: hài hước
 • khiêm tốn / ˈMɑːdɪst /: khiêm tốn
 • chân thành / sɪnˈsɪr /: chân thành

2.3. từ vựng về các kỹ năng cần thiết trong công việc

 • creative / ˌkriːeɪˈtɪvəti /: sự sáng tạo
 • kỹ năng tư duy phản biện / ˈkrɪtɪkl /: kỹ năng tư duy phản biện
 • kỹ năng làm việc độc lập / ˌɪndɪˈpendənt /: kỹ năng làm việc độc lập độc lập
 • kỹ năng lãnh đạo / ˈliːdərʃɪp /: kỹ năng lãnh đạo
 • kỹ năng thuyết trình / ˌpriːznˈteɪʃn /: kỹ năng thuyết trình

3. Ví dụ giới thiệu bản thân đơn giản bằng tiếng Anh

3.1. bối cảnh giao tiếp hàng ngày

 • xin chào! Rất vui được gặp các bạn, tôi… các bạn cũng có thể gọi cho tôi… ⟶ xin chào! Rất vui được gặp bạn. Tôi … gọi tôi là … ổn.
 • Tôi mới ngoài 20 tuổi và làm việc cho một công ty phần mềm ở Quận 9.⟶ Tôi mới ngoài 20 tuổi và làm việc cho một công ty phần mềm ở Quận 9.
 • Tôi là một người rất hâm mộ thể thao và điện ảnh.⟶ Tôi là một người hâm mộ thể thao và phim ảnh.
 • Nếu bạn có cùng sở thích, bạn và tôi có thể hợp nhau.⟶ Nếu bạn cũng có những sở thích đó, bạn và tôi có thể hợp nhau.

3.2. đi phỏng vấn xin việc

 • xin chào tất cả mọi người! Trước hết, rất vui được có mặt ở đây hôm nay. bây giờ, tôi xin giới thiệu về bản thân mình.⟶ xin chào tất cả mọi người! Trước hết, tôi rất vinh dự có mặt ở đây ngày hôm nay. Bây giờ, tôi muốn giới thiệu về bản thân mình.
 • tên đầy đủ của tôi là…. bạn có thể gọi tôi là… hoặc… .⟶ tên đầy đủ của tôi là…. bạn có thể gọi cho tôi… hoặc….
 • Tôi tốt nghiệp cử nhân marketing trường đại học kinh tế thành phố Hồ Chí Minh.⟶ Tôi tốt nghiệp cử nhân marketing trường đại học kinh tế thành phố Hồ Chí Minh.
  • Tôi có hai năm kinh nghiệm làm nhà tiếp thị web tại một công ty phần mềm lớn.⟶ Tôi có hai năm kinh nghiệm làm nhà tiếp thị web tại một công ty phần mềm lớn.
  • Tôi thường được đề cao vì tính sáng tạo và độc lập của mình. Tôi thường được khen ngợi về khả năng sáng tạo và kỹ năng làm việc độc lập của mình.
  • Tôi có thái độ tích cực và thích chấp nhận thử thách. Phương châm làm việc của tôi là “không gì là không thể”. Tôi có thái độ “có thể làm được” và thích chấp nhận thử thách. Phương châm làm việc của tôi là: “không gì là không thể.”
  • Đó là thông tin về tôi mà tôi nghĩ sẽ gây ấn tượng với bạn. cảm ơn bạn rất nhiều vì đã lắng nghe! ⟶ đây là thông tin về tôi mà tôi nghĩ sẽ gây ấn tượng với bạn. Cảm ơn bạn đã lắng nghe!

  xem thêm: phỏng vấn bằng tiếng Anh – tất cả các câu trả lời ấn tượng

  4. 12 cách giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh trong cuộc phỏng vấn

  4.1. Giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh khi phỏng vấn sinh viên

  giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh khi phỏng vấn

  Xem Thêm : Top 10 Bức Thư Tỏ Tình Hay, Không Bao Giờ Lỗi Thời Và Cách Viết

  Bài mẫu:

  Chào buổi sáng mọi người! Tôi mặc cảm về nỗi nhớ. Tôi năm nay 20 tuổi, quê ở Nha Trang. Em là sinh viên năm cuối trường đại học báo chí và truyền thông. chỉ huy của tôi là liên lạc kỹ thuật số. Tôi nghĩ mình là một sinh viên năng động, chăm chỉ và sáng tạo. Trong những năm sinh viên năm nhất và năm hai đại học, tôi đã thử thách bản thân trong nhiều lĩnh vực như tiếp thị kỹ thuật số, báo chí, v.v. Cuối cùng, tôi đã tìm thấy niềm đam mê lớn của mình đối với việc viết nội dung. Tôi luôn muốn trở thành một nhà viết nội dung để tôi có thể sử dụng khả năng sáng tạo của mình để viết những nội dung hấp dẫn cho công ty và độc giả của tôi. đó là những gì tôi muốn nói về bản thân mình. cảm ơn vì đã lắng nghe!

  bản dịch:

  xin chào tất cả mọi người! Tôi là một tên tội phạm hoài cổ. Tôi năm nay 20 tuổi và đến từ Nha Trang. Em đang là sinh viên năm 3 trường đại học báo chí và truyền thông. Chuyên môn của tôi là truyền thông kỹ thuật số. Tôi tự nhận mình là một sinh viên năng động, chăm chỉ và sáng tạo. Trong những năm sinh viên năm nhất và năm thứ hai đại học, tôi đã thử thách bản thân trong nhiều lĩnh vực như tiếp thị kỹ thuật số, báo chí, v.v. Cuối cùng tôi đã tìm thấy niềm đam mê lớn của mình đối với việc viết nội dung. Tôi luôn muốn trở thành một người viết nội dung để tôi có thể sử dụng sự sáng tạo của mình để viết nội dung hấp dẫn cho công ty và độc giả của tôi. đó là những gì tôi muốn nói về bản thân mình. Cảm ơn đã lắng nghe!

  Xem Thêm : Cách tạo chú thích cuối trang Word 2010, 2013, 2016, 2007, 2003 – Thegioididong.com

  Chúng tôi mời bạn nghe podcast đầu tiên:

  xem thêm: cách giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh với học viên

  4.2. cách thể hiện bản thân trong buổi phỏng vấn bằng tiếng anh – ngành xuất nhập khẩu

  mẫu:

  xin chào tất cả mọi người! tôi là anh tuấn tên đầy đủ của tôi là hà minh tuấn. Tôi năm nay 20 tuổi, tôi tốt nghiệp trường cao đẳng ngoại thương, hà nội năm 2019 với bằng cử nhân về quản lý chuỗi cung ứng và kho vận. Với hơn 2 năm làm nhân viên chứng từ trong một công ty xuất khẩu, tôi tự tin vào khả năng chuyên môn và kỹ năng giao tiếp giữa các cá nhân. Tôi thường được thăng chức vì tính cẩn thận, kỷ luật và sáng tạo của mình. Tôi cho rằng muốn làm việc hiệu quả và phát triển thì tính kỷ luật là rất quan trọng. Đó là những gì tôi muốn chia sẻ về bản thân mình. cảm ơn vì đã lắng nghe!

  bản dịch:

  Xem thêm: Cách viết Overview trong IELTS Writing Task 1 chi tiết từng bước – IELTS Nguyễn Huyền

  xin chào tất cả mọi người! tôi là anh tuấn tên đầy đủ của tôi là hà minh tuấn. Tôi 20 tuổi (khi tôi muốn tránh nói tuổi của mình). tôi tốt nghiệp đại học ngoại thương hà nội năm 2019 với bằng cử nhân về logistics và quản lý chuỗi cung ứng. Với hơn 2 năm làm nhân viên văn thư trong một công ty xuất khẩu, tôi tự tin vào chuyên môn và kỹ năng mềm của mình. Tôi thường được khen ngợi vì tính cẩn thận, kỷ luật và sáng tạo. Tôi nghĩ rằng nếu chúng ta muốn làm việc hiệu quả và phát triển, kỷ luật là rất quan trọng. đó là những gì tôi muốn chia sẻ về bản thân. Cảm ơn đã lắng nghe!

  Xem Thêm : Cách tạo chú thích cuối trang Word 2010, 2013, 2016, 2007, 2003 – Thegioididong.com

  Chúng tôi mời bạn nghe podcast đầu tiên:

  Tham khảo: Từ vựng tiếng Anh xuất nhập khẩu giúp người đi làm tự tin giao tiếp

  4.3. Giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh trong buổi phỏng vấn-sư phạm

  mẫu:

  chào buổi chiều! Lời đầu tiên, xin cảm ơn các bạn đã cho tôi cơ hội có mặt ở đây ngày hôm nay. Bây giờ hãy để tôi giới thiệu về bản thân. Tôi là hàng tấn quả lê. bạn có thể gọi tôi là ton hoặc tom. Tôi tốt nghiệp đại học sư phạm toán thành phố hồ chí minh năm 2016 với bằng cử nhân sư phạm toán học. hơn nữa nói chung mình có band 7,5 ielts. Với hơn 5 năm kinh nghiệm giảng dạy học sinh các trường trung học công lập và quốc tế, tôi tự tin rằng mình có thể thích ứng linh hoạt với nhiều môi trường giảng dạy khác nhau, cũng như có thể sử dụng tiếng Anh trong giảng dạy. Các đồng nghiệp và sinh viên cũ của tôi thường mô tả tôi là một giáo viên đầy cảm hứng và tận tâm. Tôi tin rằng giá trị cốt lõi của giáo dục không chỉ là dạy, mà còn là truyền cảm hứng. Đó là tất cả về tôi. Cảm ơn đã lắng nghe!

  bản dịch:

  xin chào! Đầu tiên, cảm ơn bạn đã cho tôi cơ hội có mặt ở đây ngày hôm nay. Bây giờ, tôi muốn giới thiệu về bản thân. Tôi là một tấn lê. bạn có thể gọi tôi là ton hoặc tom. Tôi tốt nghiệp đại học sư phạm năm 2016 với bằng cử nhân sư phạm toán học. ngoài ra mình có ielts 7.5. Với 5 năm kinh nghiệm giảng dạy học sinh các trường trung học công lập và quốc tế, tôi tự tin rằng mình có thể linh hoạt thích ứng với nhiều môi trường giảng dạy, cũng như sử dụng tiếng Anh trong giảng dạy. các đồng nghiệp và sinh viên cũ của tôi thường mô tả tôi là một giáo viên đầy cảm hứng và tận tâm. Tôi tin rằng giá trị cốt lõi của giáo dục không chỉ là dạy mà còn là truyền cảm hứng. đó là về bản thân tôi. Cảm ơn đã lắng nghe!

  Xem Thêm : Cách tạo chú thích cuối trang Word 2010, 2013, 2016, 2007, 2003 – Thegioididong.com

  Chúng tôi mời bạn nghe podcast đầu tiên:

  4.4. cách giới thiệu bản thân bằng tiếng anh – y dược

  mẫu:

  xin chào tất cả mọi người! tôi là trueng ngoc ha. bạn có thể gọi tôi là ha hoặc helen. Tôi tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội năm 2017 với bằng cử nhân nhi khoa. Tôi đã có gần 4 năm kinh nghiệm làm bác sĩ tại một trong những bệnh viện công tốt nhất. hơn nữa tôi có trình độ ielts 7.0 nói chung và tôi đã tham gia một số khóa học tiếng anh y khoa. do đó, tôi tin tưởng vào khả năng của mình để đối phó với những bệnh nhân nói tiếng Anh. Tôi tự nhận mình là một bác sĩ chăm chỉ, kiên nhẫn và tận tâm. sức khỏe bệnh nhân và sự hài lòng luôn là ưu tiên hàng đầu của tôi. Đó là những gì tôi muốn chia sẻ về bản thân mình. cảm ơn vì đã lắng nghe!

  bản dịch:

  xin chào tất cả mọi người! tôi là trueng ngoc ha. bạn có thể gọi tôi là ha hoặc helen. Tôi tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội năm 2017 với bằng cử nhân nhi khoa. Tôi đã có gần 4 năm kinh nghiệm làm bác sĩ nhi khoa tại một trong những bệnh viện công tốt nhất. Tôi cũng có ielts 7.0 và tôi đã tham gia một số khóa học tiếng anh y tế. do đó, tôi tin tưởng vào khả năng làm việc với những bệnh nhân nói tiếng Anh. Tôi tự nhận mình là một bác sĩ chăm chỉ, kiên nhẫn và tận tâm. sức khỏe và sự hài lòng của bệnh nhân luôn là ưu tiên hàng đầu của tôi. đó là những gì tôi muốn chia sẻ về bản thân. Cảm ơn đã lắng nghe!

  Xem Thêm : Cách tạo chú thích cuối trang Word 2010, 2013, 2016, 2007, 2003 – Thegioididong.com

  Chúng tôi mời bạn nghe podcast đầu tiên:

  thông tin thêm: Từ vựng tiếng Anh về y tế giúp bác sĩ và y tá tự tin giao tiếp

  4.5. Trình bày bản thân tại buổi phỏng vấn bằng tiếng Anh – kế toán – kiểm toán

  mẫu:

  chào buổi chiều! Tôi là trần thị hoai sa. Tôi đến từ Đà Lạt, tôi là sinh viên vừa tốt nghiệp trường cao đẳng ngân hàng, thành phố Hồ Chí Minh. Chuyên môn của tôi là kiểm toán. Tôi có 2 năm kinh nghiệm làm kiểm toán viên nội bộ cho một công ty kiểm toán lớn tại Việt Nam. Tôi cũng đã tham gia nhiều cuộc thi kiểm toán và đã giành được một số giải thưởng. Sếp cũ và đồng nghiệp của tôi coi tôi như một kiểm toán viên giỏi, cẩn thận và trung thực. Theo tôi, trung thực và cẩn thận là hai trong những phẩm chất mà một kiểm toán viên phải có. đó là thông tin về tôi mà tôi nghĩ sẽ gây ấn tượng với bạn. Cảm ơn đã lắng nghe!

  bản dịch:

  xin chào! Tôi là trần thị hoai sa. Tôi đến từ Đà Lạt. Tôi là sinh viên mới tốt nghiệp trường đại học ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh. Chuyên môn của tôi là kiểm toán. Tôi có hai năm kinh nghiệm làm kiểm toán viên nội bộ cho một công ty kiểm toán lớn tại Việt Nam. Tôi cũng đã tham gia nhiều cuộc thi kiểm toán và đã giành được một số giải thưởng. các sếp và đồng nghiệp cũ của tôi coi tôi là một kiểm toán viên khéo léo, cẩn thận và trung thực. Theo tôi, trung thực và cẩn thận là hai phẩm chất mà một kiểm toán viên phải có. đây là thông tin về tôi mà tôi nghĩ có thể gây ấn tượng với bạn. Cảm ơn đã lắng nghe!

  Xem Thêm : Cách tạo chú thích cuối trang Word 2010, 2013, 2016, 2007, 2003 – Thegioididong.com

  Chúng tôi mời bạn nghe podcast đầu tiên:

  xem thêm: bộ từ vựng tiếng anh kế toán giúp các bạn kế toán tự tin trong công việc

  4.6. Giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh trong buổi phỏng vấn – ngành công nghệ thông tin

  giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh

  Xem Thêm : Top 10 Bức Thư Tỏ Tình Hay, Không Bao Giờ Lỗi Thời Và Cách Viết

  Bài mẫu:

  Chào buổi sáng mọi người! Hãy để tôi giới thiệu bản thân. Tôi thành công tên đầy đủ của tôi là nguyễn trần thành công. Tôi đã làm việc với tư cách là một nhà phát triển web kể từ khi tôi tốt nghiệp trường đại học văn lang năm 2014. Như tôi đã nêu trong sơ yếu lý lịch của mình, tôi đã hợp tác với nhiều công ty vừa và nhỏ và cũng làm việc trong các dự án cá nhân của mình. Tôi nghĩ điều đã giúp tôi có được sự tín nhiệm là kỹ năng chuyên môn tốt và sự đúng giờ của tôi. Tôi luôn đặt trái tim và tâm hồn của mình vào mỗi trang web mà tôi phát triển. Tôi đoán đó là tất cả những gì tôi phải chia sẻ về bản thân. Cảm ơn đã lắng nghe!

  bản dịch:

  Xem thêm: Múi giờ Thái Lan là bao nhiêu? Múi giờ Thái Lan so với Việt Nam chênh lệch bao nhiêu tiếng? – Travelgear Blog

  xin chào tất cả mọi người! Hãy để tôi giới thiệu bản thân. Tôi thành công tên đầy đủ của tôi là nguyễn trần thành công. Tôi đã làm việc với tư cách là một nhà phát triển web kể từ khi tôi tốt nghiệp đại học văn lang năm 2014. Như tôi đã nêu trong sơ yếu lý lịch của mình, tôi đã hợp tác với nhiều công ty vừa và nhỏ và tôi cũng có những dự án cá nhân. Tôi nghĩ điều khiến tôi được tín nhiệm là kỹ năng kinh doanh tốt và đúng giờ. Tôi luôn đặt trái tim và tâm hồn của mình vào mỗi trang web mà tôi phát triển. Tôi nghĩ đó là những gì tôi có thể chia sẻ về bản thân. Cảm ơn đã lắng nghe!

  tài liệu: Từ vựng tiếng Anh công nghệ thông tin cho dân IT

  4.7. cách thể hiện bản thân trong một cuộc phỏng vấn bằng tiếng Anh – ngành thư ký – hành chính

  mẫu:

  xin chào! Tôi là trans viet hung. Tôi 23 tuổi. Tôi tốt nghiệp đại học hoa sen năm 2020 với bằng cử nhân nguồn nhân lực. kể từ đó tôi làm thư ký trong một công ty quần áo. nhiệm vụ của tôi là sắp xếp lịch trình của sếp cũ và thông báo cho cô ấy về những gì đang xảy ra trong công ty. Tôi được mô tả là năng động, tháo vát và cẩn thận. Tôi tin rằng hai trong số những phẩm chất quan trọng nhất ở một thư ký là sự sáng suốt và linh hoạt. đó là thông tin về tôi mà tôi nghĩ sẽ gây ấn tượng với bạn. Cảm ơn đã lắng nghe!

  bản dịch:

  xin chào! Tôi là trans viet hung. Tôi 23 tuổi. Tôi tốt nghiệp đại học hoa sen năm 2020 với bằng cử nhân nguồn nhân lực. Kể từ đó, tôi làm thư ký cho một công ty quần áo. trách nhiệm của tôi là sắp xếp lịch trình của sếp và thông báo cho cô ấy về những gì đang xảy ra trong công ty. Tôi được mô tả là năng động, tháo vát và cẩn thận. Tôi nghĩ hai phẩm chất quan trọng nhất ở một thư ký là sự tháo vát và linh hoạt. đây là thông tin về tôi mà tôi nghĩ có thể gây ấn tượng với bạn. Cảm ơn đã lắng nghe!

  4.8. giới thiệu bản thân trong một cuộc phỏng vấn bằng tiếng Anh – marketing

  mẫu:

  xin chào tất cả mọi người! Rất vui được gặp bạn hôm nay. hãy để tôi nói về bản thân mình. Tôi là tran le minh tuyen. Tôi đến từ tỉnh Bình Định. Tôi đã làm việc với tư cách là nhà tiếp thị kỹ thuật số cho một công ty cỡ vừa kể từ khi tôi tốt nghiệp đại học fpt vào năm 2019. Tôi nghĩ điều khiến tôi nổi bật trong số các nhà tiếp thị kỹ thuật số khác là sự sáng tạo và nhạy bén với các xu hướng. Tôi luôn đặt hết tâm huyết của mình vào công việc để quảng bá hình ảnh của công ty đến với nhiều khách hàng hơn. Đó là những gì tôi muốn chia sẻ về bản thân mình. cảm ơn vì đã lắng nghe!

  bản dịch:

  xin chào! Thật vinh dự khi được gặp bạn hôm nay. hãy để tôi nói về bản thân mình. Tôi là tran le minh tuyen. Tôi đến từ tỉnh Bình Định. Tôi đã làm việc với tư cách là nhà tiếp thị kỹ thuật số cho một công ty cỡ vừa kể từ khi tôi tốt nghiệp đại học fpt vào năm 2019. Tôi nghĩ điều khiến tôi nổi bật so với các nhà tiếp thị kỹ thuật số khác là sự sáng tạo, sáng tạo và nhạy bén với các xu hướng. Tôi luôn đặt hết tâm huyết vào công việc để có thể quảng bá hình ảnh của công ty đến với nhiều khách hàng hơn. đó là những gì tôi muốn chia sẻ về bản thân. Cảm ơn đã lắng nghe!

  Tham khảo: Từ vựng Tiếng Anh về Tiếp thị để Giúp Nhà tiếp thị Tự tin Giao tiếp

  4.9. thể hiện bản thân trong buổi phỏng vấn bằng tiếng anh – ngành xây dựng

  mẫu:

  Chào buổi sáng! Lời đầu tiên, xin cảm ơn các bạn đã cho tôi cơ hội có mặt ở đây ngày hôm nay. Tôi xin giới thiệu bản thân mình. Tôi là ho write cuong, một kiến ​​trúc sư cảnh quan độc lập. Tôi tốt nghiệp đại học kiến ​​trúc thành phố hồ chí minh năm 2018 với bằng cử nhân kiến ​​trúc cảnh quan. Kể từ đó, tôi đã hợp tác với một số công ty cỡ vừa và thực hiện các dự án cá nhân của mình. Tôi thường được khen ngợi về vẻ đẹp độc đáo và kỹ năng chuyên nghiệp của mình. Tôi tin rằng ngoài óc thẩm mỹ tuyệt vời, một kiến ​​trúc sư còn cần có niềm đam mê và sự cống hiến để công trình của mình tỏa sáng. Đó là tất cả về tôi. Cảm ơn đã lắng nghe!

  bản dịch:

  xin chào! Đầu tiên, cảm ơn bạn đã cho tôi cơ hội có mặt ở đây ngày hôm nay. Hãy để tôi tự giới thiệu. Tôi là ho write cuong, một kiến ​​trúc sư cảnh quan độc lập. tôi tốt nghiệp đại học kiến ​​trúc thành phố hồ chí minh năm 2018 với bằng cử nhân kiến ​​trúc cảnh quan. Kể từ đó tôi đã hợp tác với một số công ty tầm trung và cũng thực hiện các dự án cá nhân. Tôi thường được khen ngợi vì hương vị độc đáo và kỹ năng chuyên nghiệp của mình. Tôi tin rằng ngoài gu thẩm mỹ tuyệt vời, một kiến ​​trúc sư cần có niềm đam mê và sự cống hiến để công trình của họ tỏa sáng. đó là về bản thân tôi. Cảm ơn đã lắng nghe!

  4.10. Giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh khi phỏng vấn – lĩnh vực tài chính – ngân hàng

  mẫu giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh

  Xem Thêm : Top 10 Bức Thư Tỏ Tình Hay, Không Bao Giờ Lỗi Thời Và Cách Viết

  Bài mẫu:

  chào buổi chiều! Rất vui được gặp bạn hôm nay. Bây giờ, tôi muốn nói về bản thân mình. Tôi là người có lỗi với bản thân mình nhất. bạn có thể gọi tôi là mi hoặc emily. Tôi đã làm giao dịch viên của một ngân hàng quốc tế kể từ khi tốt nghiệp đại học ngân hàng năm 2019. Vì tôi đã tham gia các khóa học tiếng Anh và giao tiếp với khách hàng nước ngoài tại nơi làm việc, tôi nghĩ mình có thể dễ dàng thích nghi với môi trường làm việc quốc tế. Trong công việc, tôi luôn lắng nghe nhu cầu của khách hàng và quan tâm đến từng chi tiết vì tôi xem sự hài lòng của khách hàng là ưu tiên hàng đầu. Tôi làm. đó là thông tin về tôi mà tôi nghĩ sẽ gây ấn tượng với bạn. Cảm ơn đã lắng nghe!

  bản dịch:

  xin chào! Thật vinh dự khi được gặp bạn hôm nay. Bây giờ hãy để tôi nói về bản thân mình. Tôi là tội phạm tồi tệ nhất. bạn có thể gọi tôi là mi hoặc emily. Tôi đang làm giao dịch viên trong một ngân hàng quốc tế kể từ khi tốt nghiệp đại học ngân hàng năm 2019. Vì tôi đã tham gia các khóa học tiếng Anh và giao tiếp với khách hàng quốc tế tại nơi làm việc nên tôi nghĩ mình có thể dễ dàng thích nghi với môi trường làm việc quốc tế. Khi làm việc, tôi luôn lắng nghe nhu cầu của khách hàng và quan tâm đến từng chi tiết vì tôi coi sự hài lòng của khách hàng là ưu tiên hàng đầu. đây là thông tin về tôi mà tôi nghĩ có thể gây ấn tượng với bạn. Cảm ơn đã lắng nghe!

  4.11. Giới thiệu bản thân tại buổi phỏng vấn bằng tiếng Anh – Quản trị Nhà hàng – Khách sạn

  mẫu:

  xin chào tất cả mọi người! Hãy để tôi giới thiệu bản thân. Tên đầy đủ của tôi là Trần Khánh Quang. bạn có thể gọi tôi là quan hoặc john. Tôi tốt nghiệp cử nhân ngành quản trị khách sạn tại trường đại học tân phú năm 2016. Tôi đã có 3 năm kinh nghiệm làm quản lý một nhà hàng ăn uống cao cấp ở quận 1. Tôi luôn được mô tả là một người linh hoạt, hùng biện và nhanh nhẹn. – người thông minh Trong công việc, tôi ưu tiên sự hoàn hảo và sự hài lòng của khách hàng. đó là những gì tôi phải chia sẻ về bản thân. Cảm ơn đã lắng nghe!

  bản dịch:

  xin chào tất cả mọi người! Hãy để tôi tự giới thiệu. Tên đầy đủ của tôi là Trần Khánh Quang. bạn có thể gọi tôi là quang hoặc john. Tôi tốt nghiệp cử nhân ngành quản trị du lịch – nhà hàng – khách sạn năm 2016. Tôi tốt nghiệp cử nhân đại học Tấn Đức năm 2016. Tôi có 3 năm kinh nghiệm làm quản lý một nhà hàng cao cấp ở quận 1. Tôi luôn được mô tả là người linh hoạt, nói chuyện và hóm hỉnh. Trong công việc, tôi ưu tiên sự hoàn hảo và sự hài lòng của khách hàng. đó là những điều tôi có thể chia sẻ về bản thân. Cảm ơn đã lắng nghe!

  Xem thêm: Tham luận là gì? Hướng dẫn viết một bài tham luận đúng chuẩn

  xem thêm: từ vựng tiếng Anh dành riêng cho nhà hàng phổ biến nhất

  4.12. Giới thiệu bản thân khi bạn được phỏng vấn bằng tiếng Anh – Doanh nghiệp

  mẫu:

  Chào buổi sáng! Tôi là Nguyễn Hương Lan. bạn có thể gọi tôi là lan hoặc lana. Tôi tốt nghiệp đại học kinh tế thành phố hồ chí minh năm 2018 với bằng cử nhân quản trị kinh doanh. Tôi có khoảng 2 năm kinh nghiệm làm nhân viên kinh doanh trong một công ty phần mềm. nhiệm vụ của tôi là giới thiệu sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi cho khách hàng và giúp họ đưa ra quyết định đúng đắn. sếp cũ và đồng nghiệp của tôi thường mô tả tôi là một nhân viên làm việc hiệu quả và chăm chỉ. Tôi cũng tự tin vào kỹ năng giao tiếp và kỹ năng thiết lập mục tiêu của mình. phương châm làm việc của tôi là: “không gì là không thể”. do đó, tôi cố gắng hết sức trong mọi việc tôi làm. đó là thông tin về tôi mà tôi nghĩ sẽ gây ấn tượng với bạn. Cảm ơn đã lắng nghe!

  bản dịch:

  xin chào! Tôi là Nguyễn Hương Lan. bạn có thể gọi tôi là lan hoặc lana. Tôi tốt nghiệp đại học kinh tế thành phố Hồ Chí Minh năm 2018 với bằng cử nhân quản trị kinh doanh. Tôi có khoảng 3 năm kinh nghiệm làm nhân viên bán hàng trong một công ty phần mềm. trách nhiệm của tôi là giới thiệu các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi với khách hàng và giúp họ đưa ra quyết định đúng đắn. Sếp và đồng nghiệp cũ của tôi thường mô tả tôi là một nhân viên làm việc chăm chỉ và hiệu quả. Tôi cũng tự tin vào kỹ năng giao tiếp và kỹ năng thiết lập mục tiêu của mình. Phương châm làm việc của tôi là: “Không gì là không thể”. Đó là lý do tại sao tôi cố gắng hết sức trong mọi việc tôi làm. đây là thông tin về tôi mà tôi nghĩ có thể gây ấn tượng với bạn. Cảm ơn đã lắng nghe!

  5. mẹo giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh ấn tượng

  5.1. bỏ lại những lo lắng và hạnh phúc

  Khi đứng trước cơ hội có được công việc mơ ước đó, ai mà không lo lắng và hồi hộp đúng không? tuy nhiên, để sự lo lắng lấn át bạn và tạo ra những kịch bản bất lợi cho bản thân chỉ khiến quá trình chuẩn bị và phỏng vấn của bạn trở nên căng thẳng và khó khăn hơn. .

  Thay vì suy nghĩ và lo lắng, hãy sử dụng thời gian này để chuẩn bị và luyện tập thật tốt cho bài thuyết trình nói riêng và buổi phỏng vấn nói chung. chính thái độ tự tin và quyết đoán của bạn khi giới thiệu bản thân sẽ tạo ấn tượng đầu tiên với nhà tuyển dụng.

  5.2. luyện tập nhưng không học thuộc lòng

  Trước khi đi phỏng vấn xin việc, bạn nên luyện tập thật kỹ để có một bài thuyết trình ấn tượng và chuyên nghiệp.

  Tuy nhiên, nhiều người học tiếng Anh có xu hướng chuẩn bị phần giới thiệu trên giấy và sau đó cố gắng ghi nhớ. Đây là một cách tương đối mạo hiểm vì rất có thể dưới áp lực tâm lý khi đi phỏng vấn, bạn sẽ quên mất một phần “lời thoại” mà mình đã chuẩn bị.

  quan trọng hơn, nếu bạn đã học thuộc lòng từng chữ trước đây, thì khi điều này xảy ra, bạn thường sẽ phải vật lộn để tạo ra và tái tạo lại những gì bạn đã quên.

  Vì vậy, thay vì cố gắng ghi nhớ từng chi tiết nhỏ của phần mở đầu mà bạn đã chuẩn bị, hãy tóm tắt các ý chính và từ khóa và luyện nói từ đó nhiều lần. luyện nói thay vì học thuộc lòng và trả lời!

  lời khuyên để giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh ấn tượng

  5.3. Người nghe là ai và bạn cần nói gì?

  Để gây ấn tượng ngay với nhà tuyển dụng, bạn cần nghiên cứu trước những điều bạn thường muốn biết về ứng viên và điều gì thực sự quan trọng và ấn tượng đối với họ. không làm theo lời giới thiệu của người khác.

  Đó là lý do tại sao trong phần thiết kế, talkfirst khuyên bạn chỉ nên nói về sở thích của mình nếu nó có liên quan hoặc hữu ích cho công việc bạn đang ứng tuyển. vì thành thật mà nói, hầu hết các nhà tuyển dụng chỉ quan tâm đến những sở thích không liên quan gì đến công việc của bạn khi bạn đã trở thành nhân viên của họ và họ muốn chăm sóc bạn chu đáo.

  vui lòng loại bỏ càng nhiều chi tiết khó gây ấn tượng với nhà tuyển dụng càng tốt. và thay vào đó, hãy tập trung nói về kinh nghiệm làm việc, tính cách làm việc, khả năng làm việc, phương châm làm việc và một vài yếu tố khác mà bạn cảm thấy cần thiết.

  5.4. tập trung vào phát âm

  Khi tham gia một cuộc phỏng vấn bằng tiếng Anh nói chung và trình bày bản thân bằng tiếng Anh nói riêng, một trong những điều bạn cần đặc biệt chú ý là cách phát âm. cố gắng nói to và rõ ràng.

  Quan trọng hơn, bạn không nhất thiết phải phát âm các từ chính xác 100%, nhưng hãy cố gắng phát âm chúng ở mức mà người nghe có thể xác định chính xác các từ đó. bởi vì, dù nội dung hay đến đâu, từ vựng lạ đến đâu, ngữ pháp “cao siêu” đến đâu mà chỉ phát âm không rõ ràng, không chính xác thì khả năng truyền tải thông tin của bạn sẽ bị hạn chế. đáng kể.

  5.5. Từ vựng và ngữ pháp “cao siêu” có khiến nhà tuyển dụng nói dối không?

  nhiều người thường nghĩ rằng việc sử dụng các cấu trúc ngữ pháp và từ vựng “nặng” sẽ giúp gây ấn tượng với nhà tuyển dụng. Trên thực tế, điều này cũng đúng trong trường hợp nhà tuyển dụng có trình độ tiếng Anh tốt hoặc là người bản ngữ và bạn có thể sử dụng thành thạo các từ và cấu trúc đó.

  Tuy nhiên, nếu trình độ tiếng Anh của nhà tuyển dụng ở mức trung bình, thì chính những “công việc” mà bạn nghĩ có thể giúp bạn “lấy điểm” lại tạo ra rào cản giao tiếp giữa bạn và đối tác tuyển dụng.

  Mặt khác, nếu những từ và cấu trúc nâng cao đó quá sức với bạn, thì việc mang chúng không khác gì đi một đôi giày quá rộng. bạn sẽ cảm thấy lúng túng và chậm chạp trong mỗi bước đi. do đó, hãy chọn những từ và cấu trúc ngữ pháp giúp bạn tự tin khi sử dụng chúng!

  Trên đây là tổng hợp các mẹo, lưu ý và kiến ​​thức bạn cần biết để có thể trình bày bản thân bằng tiếng Anh thành thạo cả trong cuộc sống và khi đi phỏng vấn xin việc. talkfirst hy vọng bài viết này giúp bạn tự tin và ấn tượng khi giới thiệu bản thân. Cảm ơn bạn đã đọc và hẹn gặp lại lần sau!

  xem video về cách giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh

  xem thêm: trung tâm tiếng anh giao tiếp tốt nhất tp hcm năm 2022

  xem khóa học tiếng Anh ứng dụng tại buổi nói chuyện đầu tiên dành riêng cho công nhân & amp; đi học bận rộn, giúp học sinh nói & amp; sử dụng tiếng Anh một cách tự tin & amp; tự nhiên như tiếng Việt.

Nguồn: https://truongxaydunghcm.edu.vn
Danh mục: Hướng Nghiệp

Related Articles

Back to top button