Đồng phân este, cách viết đồng phân este

Cách viết đồng phân este

Video Cách viết đồng phân este

cách viết đồng phân este

Bước đầu tiên để viết đồng phân este là tính độ không no k để xác định số liên kết π

bạn cần viết các đồng phân sau:

-đồng phân phân phối cacbon: cxhyo₂ hoặc rcoor ‘

hcoocx-1…, ch₃coocx-2….

-đồng phân chuỗi cacbon (4c)

-đồng phân có liên kết đôi c = c (lúc này cần xét đồng phân hình học)

-đồng phân có vòng benzen xét vị trí của đồng phân o / m / p

lưu ý: cần phân biệt đồng phân cấu tạo và đồng phân cấu tạo vì đồng phân cấu tạo bao gồm đồng phân hình học và đồng phân cấu tạo không bao gồm đồng phân hình học.

– theo công thức cnh2no2 có thể tồn tại các loại đồng phân mạch hở sau:

+ axit no, đơn chức

+ este no, đơn chức

+ aldehyde – rượu

+ xeton – rượu

+ aldehyde – ete

+ xeton – ete

công thức tính số đồng phân este

đây là một số công thức tính toán nhanh

cách tính số đồng phân este (rcoor ‘): số đồng phân = (số gốc r) x (số gốc r’)

a. số đồng phân của ancol đơn chức no cnh2n + 2o: công thức: số ancol đơn chức cnh2n + 2o = 2n-2 (n & lt; 6)

b. số đồng phân anđehit không cnh2no: công thức: số đồng phân anđehit cnh2no = 2n-3 (n & lt; 7)

Xem thêm: Cách tải App Thanh Niên Việt Nam và đăng ký cực dễ dàng

c. số đồng phân axit cacboxylic đơn chức cnh2no2:

công thức: số axit cnh2no2 = 2n-3 (n & lt; 7)

d. số đồng phân este đơn chức cnh2no2: công thức: số este cnh2no2 = 2n-2 (n <5)

e. số đồng phân của amin đơn chức cnh2n + 3n: công thức: số amin cnh2n + 3n = 2n-1 (n & lt; 5)

f. số đồng phân triester tạo bởi glixerol và hỗn hợp n axit béo: công thức:

g. số đồng phân ete đơn chức không cnh2n + 2o: công thức:

h. số đồng phân xeton đơn chức không cnh2no: công thức:

Xem Thêm : Hướng dẫn viết Bảng chữ cái Hiragana chi tiết

tôi. số đồng phân ankan: cnh2n + 2 = 2n-4 + 1 (3 & lt; n & lt; 7)

k. đồng phân rh thơm và đồng phân benzen: cnh2n-6 = (n – 6) 2 (6 & lt; n & lt; 10)

l. đồng phân phenol đơn chức: cnh2n-6o = 3n-6 (6 & lt; n & lt; 9)

m. công thức tính số peptit đi, tri, tetran … tối đa được tạo bởi hỗn hợp x amino axit khác nhau:

số n peptit = xn

ví dụ như bài tập:

  1. số este có công thức phân tử c4h8o2 là

– Có 4 công thức cấu tạo của este có công thức phân tử c4h8o2:

hoặc tính nhanh số đồng phân este no, đơn chức, mạch hở bằng công thức:

2. một số hợp chất là đồng phân cấu tạo, có cùng công thức phân tử c4h8o2, có thể phản ứng với dung dịch nah nhưng không phản ứng với na son

Những hợp chất có chức năng với nah nhưng không có chức năng na chỉ có thể là este. các đồng phân thỏa mãn là:

-hcooc3h7 2 đồng phân.

-ch3cooc2h5.

-c2h5cooch3.

Xem thêm: Những bài hát nhạc cách mạng hay nhất

3. Có bao nhiêu đipeptit, tripeptit thu được từ hỗn hợp 2 amino axit là glyxin và alanin?

số lượng đipeptit = 22 = 4

số lượng tripeptit = 23 = 8

Một số bài tập áp dụng:

1 tổng số hợp chất hữu cơ no, đơn chức, mạch hở, có cùng công thức phân tử c5h10o2, có thể phản ứng với dung dịch nhưng không tạo ra phản ứng tráng bạc

a.5.

b.4.

c.8.

d.9.

2, xác định số lượng các hợp chất hữu cơ đơn chức là đồng phân cấu tạo của nhau có cùng công thức phân tử

c6h12o2.

hướng dẫn:

– a = 1, có 2 nguyên tử oxi nên đây là một este no, đơn chức, mạch hở hoặc axit cacboxylic

– với axit cacboxylic: tạo thành c5cooh số đồng phân cấu tạo bằng số đồng phân cấu tạo của c5h11 – = 8.

– với este: có dạng rcoor ‘(vai trò của r, r’ là khác nhau). số lượng đồng phân được tạo thành bởi

Xem Thêm : Bạn có biết khoảng cách từ Việt Nam đến Nhật Bản là bao xao?

thay đổi số cacbon trong r, r ‘và thay đổi cấu trúc của r, r’ (bằng số đồng phân cấu tạo của gốc ankyl

tương ứng, r có thể là một nguyên tử h).

hcooc5: có 8 đồng phân được tạo thành bởi gốc c5h11 – (r ‘)

c1cooc4: có 4 đồng phân tạo bởi gốc c4h9 – (r ‘)

c2cooc3: có 2 đồng phân tạo bởi gốc c3h7 – (r ‘)

c3cooc2: có 2 đồng phân tạo bởi gốc c3h7 – (r)

Xem thêm: Cách viết kịch bản hấp dẫn gây ấn tượng từng chi tiết

c4cooc1: có 4 đồng phân tạo bởi gốc c4h9 – (r)

thì số đồng phân cấu tạo là ete = 20

đáp án: tổng số đồng phân cấu tạo của c6h12o2 = 28.

Đồng phân

3, là một este chứa vòng benzen, có công thức phân tử c8h8o2 es

a. 9b. 8 CN 7 lại. 6

Đồng phân

4, là một este chứa vòng benzen, có công thức phân tử c8h8o2 es

a. 9b. 8 CN 7 lại. 6

5. Số đồng phân este có công thức phân tử c3h6o2 là

a. 1 B. 2c 3d. 4

6, chất x có công thức phân tử c3h6o2, là một este của axit axetic. công thức cấu tạo thu gọn của x là

a. c2h5cooh. b. ho-c2h4-cho. c. ch3cooch3. d. hcooc2h5.

7, Từ rượu c3h8o và axit c4h8o2, bạn có thể tạo ra tối đa bao nhiêu este cấu tạo?

a. 3b. 5ch 4ngày. 6

8, số đồng phân của hợp chất este đơn chức có ctpt c4h8o2 phản ứng với dung dịch agno3 / nh3 tạo ra ag là

a. 4b. 2c 1 ngày 3

9 , trong phân tử este no, đơn chức, mạch hở của x, oxi chiếm 36,36% khối lượng. Số công thức phân tử thỏa mãn công thức phân tử của x là

a. 2b. 3 c. 4ngày. 5

10, hợp chất hữu cơ mạch hở x với ctpt c4h8o2. chất x không được

a. axit đơn chức no. b. ancol no 2 chức, không no, có 1 liên kết pi.

c. anđehit no 2 chức. d. este đơn chức #

Nguồn: https://truongxaydunghcm.edu.vn
Danh mục: Hướng Nghiệp

Related Articles

Back to top button