Cách làm bài văn nghị luận về tư tưởng đạo lí

Cách làm bài văn về tư tưởng đạo lí

Video Cách làm bài văn về tư tưởng đạo lí

cách viết một bài văn nghị luận về tư duy đạo đức tổng hợp tất cả những kiến ​​thức về cách đưa ra các dạng đề, các bước, kỹ năng phân tích đề xuất, sơ đồ tư duy bằng lược đồ tư duy đạo đức.

Bàn về tư tưởng đạo đức là bàn về một vấn đề thuộc lĩnh vực tư tưởng, đạo đức, lối sống, văn hóa, v.v. kết hợp các thao tác lập luận để làm sáng tỏ những thắc mắc về tư tưởng, đạo lý của cuộc sống. Trình tự lập luận về một tư tưởng đạo đức thường được thực hiện theo các bước sắp làm để nêu rõ nội dung và ý nghĩa của vấn đề đề ra. vì vậy đây là toàn bộ cách làm bài văn về tư duy đạo đức chi tiết nhất, hãy tải về tại đây.

nghị luận xã hội khái quát về tư tưởng, đạo đức

tranh luận về một tư tưởng đạo đức có thể đề cập đến các vấn đề của đời sống xã hội như: đạo đức, tư tưởng, văn hóa, nhân sinh quan, thế giới quan, …

Có thể khái quát một số câu hỏi thường có trong đề thi như: về nhận thức (lý tưởng, mục đích sống); về tâm hồn, nhân cách, phẩm chất (lòng nhân ái, vị tha, độ lượng, trung thực, dũng cảm, chăm chỉ, cần cù, …); về các mối quan hệ trong gia đình và xã hội (tình mẹ con, tình anh em, tình thầy trò, tình bạn, tình đồng hương, …); về lối sống, quan niệm sống,…

Đề tài của một luận điểm về tư duy đạo đức khá đa dạng: có thể nêu yêu cầu lập luận, có thể chỉ nêu chủ đề mà không đưa ra yêu cầu cụ thể, có câu hỏi hình thành vấn đề luận điểm. trực tiếp, có vấn đề gián tiếp nêu vấn đề thông qua đoạn trích dẫn, câu ngạn ngữ, câu chuyện,… nên học sinh phải nắm vững các kỹ năng để làm bài thi.

Các thao tác lập luận cơ bản thường được sử dụng trong dạng bài này là: sử dụng các thao tác lập luận giải thích để làm rõ ý của vấn đề, nghĩa tường minh, nghĩa hàm ẩn (nếu có); dùng phép lập luận phân tích để phân chia vấn đề thành nhiều khía cạnh, nhiều mặt, chỉ ra những biểu hiện cụ thể của vấn đề; sử dụng thao tác lập luận chứng minh để làm rõ vấn đề. dẫn chứng lấy từ thực tế, có thể lấy trong thơ, văn nhưng không nhiều (tránh lệch lạc trong nghị luận văn học); sử dụng các thao tác lập luận, so sánh, bình luận, bác bỏ để so sánh với các chủ đề khác cùng nghĩa hoặc trái nghĩa, phủ nhận những cách hiểu sai lầm, thảo luận và tìm ra hướng đi, …

các loại đề xuất tư tưởng đạo đức phổ biến

Có hai loại lập luận về tư tưởng đạo đức:

 • loại 1: bàn về một ý kiến, đạo lý trong một câu nói (ý kiến, câu nói, châm ngôn, tục ngữ, …)

loại 2: tranh luận về phẩm chất, tính cách, trạng thái tâm lý…

Chủ đề của bài luận ở dạng bài văn nghị luận về tư tưởng tôn giáo sẽ có các dạng cụ thể sau:

 • Nêu yêu cầu thảo luận trong câu hỏi.
 • Chỉ nêu chủ đề của luận điểm mà không đưa ra bất kỳ yêu cầu cụ thể nào.
 • Nêu vấn đề một cách trực tiếp.
 • gián tiếp nêu vấn đề của đề xuất thông qua một câu trích dẫn, một câu châm ngôn, một câu chuyện.

các bước để làm một bài văn xã hội về tư tưởng và đạo đức

sau đây là 2 cách viết một bài văn nghị luận về tư duy đạo đức, bạn phải nắm vững một trong 2 cách dưới đây.

tùy chọn 1

giải thích, phân tích, phản bác hay không, bình luận, nhận thức và hành động là 5 bước để làm một bài văn nghị luận về tư tưởng, đạo lý.

Tranh luận về các vấn đề tư tưởng đạo đức rất đa dạng, có thể là những vấn đề tích cực (lòng dũng cảm, tình yêu thương, tình mẫu tử, tình thầy trò, tình đồng bào …) hoặc những vấn đề tiêu cực (vô cảm, dối trá, vụ lợi .. .). Bất kể hướng của nhiệm vụ là gì, để thực hiện đúng, học sinh có thể làm theo 5 bước sau:

bước 1 : giải thích (cái gì)

phần này trả lời chung cho câu hỏi nó là gì, như thế nào … trước tiên, người viết cần tìm và giải thích nghĩa của những từ được coi là từ khóa; nếu bạn đặt nó trong những tình huống cụ thể trong suốt câu, nó có nghĩa là gì? từ đó rút ra được ý nghĩa khái quát của tư tưởng đạo lí, cách thể hiện quan điểm của tác giả qua câu văn.

bước 2: phân tích (tại sao)

học sinh trả lời câu hỏi tại sao vấn đề này đúng hay không đúng, không phù hợp và sử dụng bằng chứng thực tế để chứng minh lập luận của mình, giúp làm sâu sắc thêm nội dung thảo luận và thuyết phục người đọc, người chấm thi.

bước 3 : từ chối (và nếu không)

Đây là một thao tác khó, nhưng nó thể hiện sự dũng cảm của người viết và tạo nên sự khác biệt lớn về điểm số của bài thi. phản bác lại bằng cách lật lại vấn đề đã thảo luận, nếu vấn đề đúng thì đưa ra mặt khác của vấn đề. ngược lại, nếu vấn đề là sai, lật ngược vấn đề bằng cách biến vấn đề thành sự thật, bảo vệ điều đúng cũng có nghĩa là phủ nhận điều sai.

bước 4: nhận xét, đánh giá (giá trị nào, tác động gì)

đánh giá xem chủ đề đó đúng hay sai, vẫn còn phù hợp cho đến ngày nay hay không, nó ảnh hưởng như thế nào đến cá nhân người viết, nó ảnh hưởng đến toàn xã hội như thế nào.

bước 5: bài học nhận thức và hành động (tích cực)

Đầu tiên là bài học rút ra của bản thân người viết (bài học nào đã rút ra, bạn đã làm được chưa, nếu chưa, bạn cần phải làm gì để đạt được điều đó …). Tiếp theo, đối với gia đình, những người xung quanh và xã hội, đâu là bài học lương tâm, thuyết phục mọi người cùng áp dụng và cùng hành động?

“Hãy làm theo các bước, thẳng thắn nhìn vào vấn đề và nêu ví dụ thực tế, kết hợp sử dụng thêm các câu tục ngữ, tục ngữ, ca dao để thể hiện kinh nghiệm sống phong phú và hiểu biết sâu sắc cả xưa và nay, bài viết của bạn sẽ được đánh giá tốt và đạt điểm cao “,

biểu mẫu 2

Bước 1: Giải thích tư tưởng và đạo đức.

trước tiên, cần giải thích các từ khóa, sau đó giải thích cả câu: giải thích các từ ngữ, thuật ngữ, khái niệm, nghĩa đen và nghĩa bóng (nếu có); rút ra ý nghĩa khái quát về tư tưởng, đạo đức; quan điểm của tác giả thông qua một câu (thường là cho chủ đề

những bài viết có tư tưởng, đạo lý được thể hiện gián tiếp qua các câu trích dẫn, tục ngữ, tục ngữ, …). thường trả lời câu hỏi: nó là gì? Gì? biểu hiện cụ thể?

Bước 2: Thảo luận

– Phân tích và kiểm tra những mặt đúng đắn của tư tưởng, đạo đức (trả lời chung cho câu hỏi tại sao lại nói như vậy? Sử dụng những dẫn chứng từ đời sống xã hội để chứng minh, từ đó chỉ ra tầm quan trọng và tác động của việc vận dụng tư tưởng, đạo đức vào đời sống xã hội) .

-reject (phê phán) những biểu hiện sai trái liên quan đến vấn đề: bác bỏ những biểu hiện sai trái liên quan đến tư tưởng, đạo đức vì có những ý kiến, đạo lý đúng vào thời điểm này, nhưng lúc khác vẫn còn hạn chế, đúng trong hoàn cảnh nhưng không phù hợp. trong cái khác; tài liệu tham khảo minh họa.

bước 3: mở rộng

– mở rộng giải thích và chứng minh.

– mở rộng bằng cách đào sâu hơn.

– mở rộng khi bạn lật lại vấn đề.

người tham gia thảo luận đưa ra mặt trái của vấn đề, phủ nhận nó là nhận ra điều đúng, ngược lại, nếu nhận xét không đúng, ngược lại nó đưa ra vấn đề đúng, bảo vệ điều đúng đắn. nghĩa là phủ nhận điều không đúng.

p>

trong các bước mở rộng, tùy từng trường hợp và khả năng áp dụng tốt, không nên cứng nhắc.

bước 4: vạch trần ý nghĩa, rút ​​ra các bài học về nhận thức và hành động.

Đây là vấn đề cơ bản của một bài luận vì mục đích của lập luận là đưa ra những kết luận đúng đắn để thuyết phục người đọc áp dụng chúng vào thực tế cuộc sống.

sơ đồ tư duy để thảo luận về một tư tưởng đạo đức

kỹ năng phân tích các đề xuất xã hội về tư tưởng và đạo đức

Phân tích luận điểm là chỉ ra những yêu cầu về nội dung, thao tác lập luận và phạm vi dẫn chứng của đề. đây là một bước đặc biệt quan trọng trong việc đưa ra nhận xét trên mạng xã hội.

các bước phân tích đề: đọc kĩ đề, gạch chân các từ khóa (những từ chứa ý nghĩa của đề), chú ý yêu cầu của đề (nếu có), xác định yêu cầu của đề (tìm hiểu nội dung của chủ đề, tìm hiểu hình thức và phạm vi của tài liệu sẽ được sử dụng).

Bạn phải trả lời các câu hỏi sau:

– đây là loại chủ đề gì?

– vấn đề cần được giải quyết là gì?

có thể viết lại một cách rõ ràng luận điểm được đề xuất trên giấy. có 2 loại chủ đề:

chủ đề nổi, học sinh có thể dễ dàng nhận ra và gạch chân luận điểm trong vấn đề.

chủ đề chìm, học sinh nên đọc kỹ chủ đề, theo ý nghĩa của câu, câu chuyện hoặc văn bản được trích dẫn, xác định luận điểm.

ví dụ:

loại chủ đề mà tư tưởng đạo đức được thảo luận trực tiếp.

ví dụ: nói về lòng tự tin, lòng tự trọng của con người trong cuộc sống, lòng tự hào dân tộc.

loại chủ đề trong đó lý tưởng đạo đức được thảo luận gián tiếp.

ví dụ 1: “nhiệm vụ của một người mẹ không phải là hỗ trợ cho con cái mà là làm cho sự hỗ trợ đó trở nên không cần thiết” (b. bập bẹ) hãy trình bày suy nghĩ của bạn về ý kiến ​​trên. hướng dẫn phân tích chủ đề:

Các nhận xét ở trên có các từ khóa để giải thích:

“sứ mệnh”: vai trò to lớn và cao cả của cha mẹ trong việc nuôi dạy con cái. “Mẹ”: người sinh ra những đứa trẻ, nói rộng hơn, là mái ấm gia đình.

“chỗ dựa cho trẻ em”: nơi bảo vệ, yêu thương, nơi trẻ em có thể tin tưởng.

Cụm từ này đã đưa ra một cái nhìn rất thuyết phục về việc nuôi dạy con cái của họ: vai trò của cha mẹ không chỉ là dạy con cái họ, mà quan trọng hơn là làm thế nào để con cái của họ sống tích cực. , tích cực, không tin tưởng. đây là điểm gây tranh cãi.

ví dụ 2. chiếc bình bị nứt.

một người có hai cái chậu lớn để chuyển nước. một trong hai chiếc bình bị vỡ nên khi mang từ giếng về, nước trong bình chỉ đầy một nửa. chiếc nồi tốt rất tự hào về sự hoàn hảo của mình, còn chiếc nồi bị hỏng luôn bị dằn vặt, day dứt vì không hoàn thành nhiệm vụ. một ngày nọ, chiếc bình bị vỡ nói với chủ sở hữu: “Tôi rất xấu hổ về bản thân mình … Tôi muốn xin lỗi bạn … chỉ vì tôi đã làm vỡ bạn đã không nhận được những gì bạn xứng đáng cho sự chăm chỉ của bạn.” “Không ở đâu

– ông chủ trả lời – khi anh trở lại, anh có để ý những luống hoa bên đường không? Bạn không thấy những bông hoa chỉ mọc bên này đường từ nhà bạn sao? Tôi gặp vết nứt trong nhà của bạn, vì vậy tôi đã gieo hạt giống hoa ở đó. Qua nhiều năm, tôi đã trồng và sưu tầm chúng để trang trí trong nhà. Nếu không có anh, không lẽ ngôi nhà của tôi sẽ ấm cúng và quyến rũ như thế này? “.

cuộc đời của mỗi chúng ta có thể giống như một chiếc bình nứt. Bạn có đồng ý với kết luận của văn bản trước không?

Xem thêm: Soạn bài Chiếu dời đô sgk Ngữ văn 8 tập 2

hướng dẫn: người viết cần đọc kỹ câu chuyện, giải thích ý nghĩa tượng trưng của các hình ảnh để rút ra vấn đề đề xuất.

giải thích: ‘crash’: tượng trưng cho sự khiếm khuyết, chưa hoàn thiện trong bản thân của mỗi người.

đề xuất vấn đề: mỗi người trong chúng ta – tuy không hoàn hảo như chậu tốt nhưng mỗi người đều có những giá trị riêng, những đóng góp của riêng mình cho xã hội. điều đó khiến cuộc sống của mỗi người trở nên khác biệt.

kỹ năng xác định luận cứ, phát triển luận cứ

Học sinh nên sử dụng dàn ý chung của một bài văn về tư duy đạo đức để xác định luận điểm cho bài viết. Thông thường, một bài văn nghị luận về tư duy đạo đức sẽ có những điểm chính sau:

luận điểm 1: giải thích tư duy đạo đức

luận điểm 2: bình luận, kiểm tra các ý tưởng đạo đức, phê phán những biểu hiện sai lệch liên quan đến vấn đề

luận điểm 3: bài học kinh nghiệm

Để biện minh cho vấn đề lớn, mọi người thường đưa ra những lập luận nhỏ. một bài luận có thể có nhiều luận điểm quan trọng, mỗi luận điểm quan trọng được đưa ra cụ thể với nhiều luận cứ nhỏ. tùy thuộc vào chủ đề, học sinh có thể phát triển các lập luận nhỏ hơn.

ví dụ:

title: “con đường nào trải đầy hoa hồng? chân còn móng tay đau. Con đường vinh quang trải qua muôn ngàn sóng gió.” (trích Đường đến ngày vinh quang – nhạc sĩ, ca sĩ Trần Lập) Viết bài văn (khoảng 600 chữ) bày tỏ suy nghĩ của anh / chị về nhận định trên.

Bài viết trên có những điểm sau:

luận điểm 1: giải thích ý nghĩa thông điệp của tác giả. tác giả muốn khẳng định một chân lý: muốn hạnh phúc và thành công trên con đường vinh quang, mỗi người phải biết “đau khổ” khi gặp “chông gai” và “trải qua muôn ngàn sóng gió”.

luận điểm 2: thảo luận

tại sao tác giả lại nói như vậy? sử dụng bằng chứng để chứng minh quan điểm

luận điểm 3: đưa ra bài học kinh nghiệm: để thành công trong cuộc sống, mỗi chúng ta nên suy nghĩ và hành động như thế nào?

Khi xây dựng một lập luận, điều quan trọng nhất là tìm ra những lập luận chặt chẽ. lập luận là những ý kiến ​​ít, được triển khai cho lập luận. luận cứ có thể là dẫn chứng, lí lẽ để đưa ra luận điểm. đối số phải đáp ứng các yêu cầu cơ bản sau:

+ trước hết, lập luận phải phù hợp với yêu cầu khẳng định của luận cứ. nội dung của lập luận phải phù hợp với nội dung của lập luận.

+ thứ hai, lập luận phải xác thực, tức là nó phải đúng. Khi dựng cốt truyện, người viết cần biết chính xác về nguồn gốc, dữ kiện, sự kiện, tiểu sử của nhân vật,… nếu chưa rõ thì đừng vội sử dụng. tuyệt đối không bịa ra lý lẽ.

+ thứ ba, đối số phải đại diện.

+ thứ tư, lập luận phải đủ để đáp ứng đầy đủ các yêu cầu chứng minh của luận điểm.

Học sinh phải trích dẫn chính xác. nếu bạn nhớ nguyên văn từ đó, hãy đặt nó trong dấu ngoặc kép, nếu bạn nhớ ý chính, hãy chuyển nó thành bài phát biểu tường thuật.

dàn ý của một bài văn nghị luận xã hội về tư tưởng đạo đức

lược đồ số 1

Xem Thêm : Top các bài viết về sở thích bằng tiếng Anh hay và ngắn gọn – HoaTieu.vn

1. mở đầu

giới thiệu về chủ đề cần xử lý: dẫn câu, dẫn nội dung.

2. nội dung bài đăng

a. giải thích khái niệm

cho các câu có câu: câu trích dẫn, câu phân tích cú pháp.

đối với các chủ đề không có dấu ngoặc kép (ví dụ: về tính bền bỉ): phân tích các từ khóa quan trọng.

→ rút ra ý nghĩa, bài học từ câu nói.

b. phân tích

phân tích trả lời câu hỏi: tại sao? (ví dụ: tại sao phải có chí?)

(lưu ý: hãy đảm bảo trả lời từ 2-3 ý tưởng trở lên).

c. kiểm tra

trích dẫn của các nhân vật (văn học, lịch sử, khoa học xã hội …)

trích dẫn từ cuộc sống thực: những ví dụ điển hình trong cuộc sống.

d. bình luận

xoay chuyển vấn đề:

đối với một chủ đề phân tích tiềm năng (ví dụ: thảo luận về một ý kiến: “nếu bạn có ý chí thì nên làm”), bạn cần phản bác lại nó (những người không có ý chí …).

đối với câu hỏi phân tích ngược (ví dụ: “cái giá phải trả của việc mất uy tín”), sau đó là đánh giá trước (việc duy trì “uy tín” mang lại cho chúng tôi điều gì?)

3. kết thúc

các bài học nhận thức và hướng dẫn hành động.

để tóm tắt vấn đề (kết luận ý nghĩa của văn bản).

liên hệ với chính bạn.

lược đồ số 2

đề xuất hình thức bình luận xã hội về tư tưởng và đạo đức

đề 1: phân tích và làm rõ ý nghĩa của câu nói: “đường đi không khó vì ngăn sông cách núi, nhưng khó vì núi sợ sông” (nguyễn ba học ).

Xem Thêm : Top các bài viết về sở thích bằng tiếng Anh hay và ngắn gọn – HoaTieu.vn

1. mở đầu

– Có rất nhiều yếu tố giúp con người thành công trong cuộc sống. người xưa khái quát đó là “thiên thời, địa lợi, nhân hòa”. con người bây giờ khẳng định lý tưởng cao đẹp, phương pháp đúng đắn, hiểu biết sâu sắc, dũng cảm sáng tạo …

– nhưng có lẽ, không ai phủ nhận vai trò của ý chí và nghị lực. Câu nói “đường đi không khó vì núi non ngăn sông” của cụ Nguyễn Bá Học đã góp thêm tiếng nói đáng tin cậy về vai trò của ý chí và nghị lực.

2. cơ thể

a) giải thích ý tưởng

– giải thích từ ngữ, hình ảnh:

+ “ngăn sông tách núi” là hình ảnh vừa mang ý nghĩa cụ thể về không gian địa lí hiểm trở, vừa mang ý nghĩa khái quát của những trở ngại, thử thách, khó khăn khách quan.

p>

+ “lòng người sợ sông núi”: miêu tả những trở ngại, thử thách, khó khăn mang tính chủ quan: bản thân con người không có tư tưởng sáng suốt, không có ý chí, quyết tâm cao, dễ nản lòng, chán nản.

+ “path” không chỉ mang ý nghĩa cụ thể mà còn là cách nói chung về công việc và sự nghiệp:

– nội dung câu: câu muốn khẳng định và nhấn mạnh yếu tố tinh thần, tư tưởng của con người đối với công việc. một khi trí tuệ minh mẫn, tinh thần vững vàng thì sẽ có quyết tâm cao, có ý chí vươn lên, vượt qua khó khăn thử thách.

b) thảo luận

(1) vai trò của ý chí:

– con đường đời luôn chứa đựng nhiều chông gai và thử thách. do đó, khi làm công việc, xây dựng sự nghiệp, nếu bản thân con người không có tư duy, ý chí, quyết tâm sáng suốt, dễ nản lòng, nản chí … thì khó có thể vượt qua được những thử thách, thử thách lớn hay nhỏ.

– Vượt qua những khó khăn thử thách trên đường đời đã khó, vượt qua nỗi sợ hãi và đau khổ của bản thân lại càng khó hơn. vì vậy con người cần nhận thức đúng đắn, suy nghĩ sâu sắc để có tinh thần vững vàng. ý chí, nghị lực và lòng quyết tâm là sức mạnh tinh thần để mọi người bắt tay vào công việc một cách nhanh chóng và hiệu quả. nên dù phải đối mặt với những thử thách bất ngờ, tưởng chừng như vượt quá khả năng của mình, mọi người vẫn sẽ có cách để vượt qua và chiến thắng.

(2) thể hiện ý chí và nghị lực trong cuộc sống và văn học

– trong cuộc sống:

+ Nhờ ý chí và lòng quyết tâm, Bác Hồ kính yêu đã vượt qua bao gian khổ, thử thách trên chặng đường ba mươi năm tìm đường cứu nước. bản thân bạn đã khẳng định vai trò to lớn của ý chí và nghị lực: không có gì là khó, chỉ sợ bất ổn. đào núi, lấp biển với quyết tâm thực hiện

Xem thêm: Tả đêm trăng đẹp lớp 5, bài văn miêu tả đêm trăng rằm trung thu ở quê em thành phố 2023

+ Trong lịch sử dựng nước, dân tộc ta nếu không có quyết tâm cao, ý chí sắt đá để giành độc lập, mang tâm lý “nhược tiểu” thì sẽ không thể có được nguồn sức mạnh tinh thần bất khả chiến bại để đứng vững và chiến thắng các thế lực ngoại bang hung bạo, hùng mạnh và hiếu chiến (cuộc chiến đấu chống quân Mông Cổ, cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ quốc chống Pháp và giải phóng và chống Mỹ xâm lược …).

+ Trong sự nghiệp dựng nước, bằng sức mạnh tinh thần, chúng ta đã vượt qua muôn vàn thử thách để bảo vệ thành quả của ông cha, làm rạng danh dân tộc Việt Nam. , to đẹp hơn, có thể tỏa sáng với bạn bè quốc tế…

+ Các nhà khoa học đã dày công nghiên cứu với sự kiên nhẫn, bền bỉ … để có được những phát minh, công trình khoa học giúp ích cho con người.

– trong văn học và nghệ thuật:

+ Có nhiều nhà văn với ý chí và nghị lực phi thường đã vượt lên hoàn cảnh, nghèo đói, xã hội tồi tệ để trở thành những nhà văn lớn được kính trọng về nhân cách và tài năng (nguyen trai, nguyen trai, nguyen trai, nguyen trai, nguyen trai, nguyen trai , nguyen trai, nguyen trai, nguyen trai, nguyen thi thanh y herring) du, nguyen dinh chieu, gorki, solokhop, victor hugo, moda…)

+ có nhiều tác phẩm ca ngợi và khẳng định sức mạnh kì diệu của ý chí và nghị lực của con người (anh thanh niên trong câm lặng sapa, cô cung nữ thám đường sao xa, anh bộ đội trong thơ chiến tranh của đồng chí kháng chiến, hướng tây, bài thơ về tiểu đội xe không cửa …

(3) mở rộng, phản đề

– câu nói trên đề cao tinh thần vượt khó, không khuyên mọi người phải đạt được mục tiêu bằng mọi giá.

– Phê phán những người gặp khó khăn, nản chí, thất bại, bỏ cuộc, không làm được việc mà tưởng tượng ra khó khăn, nguy hiểm …

c) các bài học về nhận thức và hành động

– câu nói đã khẳng định vai trò quan trọng của ý chí và nghị lực vượt qua khó khăn thử thách trên đường đời của mỗi người.

– mỗi chúng ta cần rèn luyện ý chí và lòng dũng cảm để sẵn sàng đối mặt với khó khăn, thử thách.

3. kết thúc

– Vì vậy, trong chặng đường đời đầy gian nan, thử thách, mỗi người phải có ý chí sống để vượt qua tất cả, “ý chí sống sẽ mở ra những con đường thành công cho chúng ta!”.

chủ đề 2: phê phán thái độ thờ ơ, xa cách với mọi người cũng quan trọng và cần thiết như ca ngợi lòng vị tha và tinh thần đoàn kết.

Xem Thêm : Top các bài viết về sở thích bằng tiếng Anh hay và ngắn gọn – HoaTieu.vn

1. mở đầu

– Trong cuộc sống, đôi khi người ta chỉ nghĩ đến việc ca ngợi lòng vị tha, tình đoàn kết mà ít chú ý đến việc phê phán thái độ thờ ơ, lạnh nhạt với mọi người. Hai chủ đề này có quan hệ mật thiết với nhau, đều quan trọng và cần thiết như nhau.

– ý kiến: “phê phán thái độ thờ ơ, xa cách với mọi người cũng quan trọng và cần thiết như ca ngợi lòng vị tha và tinh thần đoàn kết” là sâu sắc và đúng đắn.

2. phần thân

a) giải thích vấn đề

– vị tha, đoàn kết:

+ lòng vị tha: tấm lòng biết vì người khác, vì lợi ích chung của cộng đồng, xã hội;

+ đoàn kết: là tình cảm khiến nhiều người xích lại gần nhau để tạo nên sự đồng lòng, đoàn kết dựa trên một lợi ích chung nhất định. lòng vị tha, đoàn kết là tình cảm nhân văn cao cả. lòng vị tha, đoàn kết thường được thể hiện là cơ sở để hình thành lối sống nhân ái, chan hòa, là một trong những lối sống đẹp thường được ca ngợi, biểu dương và đánh giá cao.

– Thái độ thờ ơ, ghẻ lạnh với mọi người: là thái độ sống bất cẩn, không có chút tình cảm nào đối với con người và cuộc sống; không có biểu hiện tình cảm thân mật, gần gũi trong giao tiếp, ứng xử giữa người với người. thờ ơ, vô cảm là biểu hiện của thái độ ích kỷ, nhỏ nhen và tầm thường ở con người. thái độ thờ ơ, lạnh nhạt với mọi người, nếu trở thành thói quen sẽ hình thành lối sống nhẫn tâm, độc ác và tầm thường, một trong những lối sống xấu xa khiến con người dễ trở nên tha hóa, tàn bạo, ngang ngược. bản chất nên cần phải phê phán và lên án mạnh mẽ.

b) thảo luận

(1) ý nghĩa và tác dụng:

– cả trong xã hội và mỗi con người đều có những thái độ thờ ơ, lạnh lùng và không quan tâm, hỗ trợ. phê phán thái độ thờ ơ, vô cảm đối với con người, ca ngợi lòng vị tha, đoàn kết thực chất là hai mặt của cùng một vấn đề, chúng có quan hệ mật thiết với nhau, đều có chung mục đích là xây dựng lối sống đúng đắn, cao quý cho con người, tạo dựng cuộc sống tốt đẹp. môi trường cho mọi người:

+ ca ngợi lòng vị tha, tinh thần đoàn kết là khẳng định một lối sống cao đẹp nhằm khuyến khích mọi người có lối sống đúng đắn đó tiếp tục thể hiện mình và phát huy trong mọi mối quan hệ giao tiếp; mặt khác, nó cũng góp phần để người khác học hỏi và phấn đấu noi theo. điều này sẽ làm cho mối quan hệ giữa mọi người trở nên tốt đẹp hơn, góp phần tạo ra một môi trường xã hội lành mạnh, nhân ái và hài hòa.

+ Phê phán thái độ thờ ơ, vô cảm đối với con người, là cách thể hiện thái độ bất bình, bất bình với lối sống xấu, nhằm cảnh cáo những ai đang có lối sống sai lầm đó; giúp họ thay đổi, từng bước thích nghi với cách sống đẹp, đúng đắn hơn, cách sống nhân ái, đoàn kết với mọi người …; phê phán thái độ thờ ơ, lạnh nhạt với con người cũng là cách để hạn chế và ngăn chặn những biểu hiện khác của lối sống sai lầm như giả dối, tham lam, tàn bạo, … góp phần tạo nên một cuộc sống trong lành, mạnh mẽ, nhân ái, chan hòa.

(2) biểu thức

– Trong cuộc sống: sự phê phán thái độ thờ ơ, lạnh nhạt với con người được thể hiện dưới nhiều hình thức gắn với những biểu hiện thờ ơ, lạnh nhạt phong phú, đa dạng và đôi khi khó nhận ra đối với con người.

+ Hãy ghi nhớ và dặn dò khi thấy người không biết quan tâm, cảm thông, chia sẻ khó khăn, phiền muộn, gánh nặng… của người thân hoặc có lời nói, hành động, hành vi khiến người thân lo lắng, buồn phiền, đau khổ…

+ thể hiện sự không đồng tình với một người nhẫn tâm chạm vào nỗi đau, nỗi bất hạnh của người khác …

<3 thậm chí hả hê khi không thích thầy, không thích thất bại, mất mát hay tức giận, ghen tị khi thấy người khác thành công.

+ lên án người đã xúc phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm, nhân phẩm vì những mục đích đen tối, đồi bại.

+ kiên quyết đấu tranh để thoát khỏi lối sống thờ ơ và lạnh lùng.

– Trong văn học: văn học sinh ra và tồn tại trong cuộc sống để thực hiện sứ mệnh cao cả trở thành “vũ khí cao quý và hữu hiệu… vừa tố cáo, thay đổi thế giới gian dối, tàn ác, vừa thanh lọc, làm giàu lòng nhân dân” ( xanh lam). Chính vì lẽ đó, trong văn học, ngoài việc ca ngợi lòng vị tha, tình đoàn kết, nhà văn còn nhiệt tình phê phán thái độ thờ ơ, lạnh nhạt với con người:

+ Mất cả tấn một lần tôi đi xem phim thấy người Trung Quốc háo hức xem người Nhật chém một người Trung Quốc làm gián điệp cho người Nga, tôi ngạc nhiên: chữa bệnh về thể xác không quan trọng bằng chữa bệnh về tinh thần cho người dân. và vì vậy anh ấy đã đi từ y học sang nghệ thuật. thái độ thờ ơ, ghẻ lạnh là một trong những biểu hiện của “tính dân tộc” mà nó phê phán.

+ trong các tác phẩm nổi tiếng: hai mẹ con thờ ơ trước đau khổ, nhu cầu sống, ước mơ chính đáng, trở nên độc ác và tàn nhẫn, họ đã bị trừng phạt bởi những tác giả nổi tiếng đáng giá …

+ trong tác phẩm văn học viết: tắt đèn – ngô nghê; số đỏ – vu trong phung; chi phèo – nam cao…

(3) phần mở rộng, trái dấu:

– Cách phê phán thái độ thờ ơ, lạnh nhạt với mọi người cũng rất cần thiết và quan trọng: phê bình trung thực, thẳng thắn nhưng cũng phải tế nhị, tế nhị. để việc phê bình có tác dụng tích cực luôn phải bắt đầu từ thái độ thiện chí với tinh thần xây dựng. tránh những lời chỉ trích nhằm bôi nhọ, hạ thấp, xúc phạm.

– Trong cuộc sống ngày nay, khi tư tưởng tôn trọng cá nhân được đề cao ở một mức độ nhất định, người ta thường dựa vào tư tưởng này để biện minh cho sự thờ ơ và thái độ lạnh nhạt của mình với con cái. còn có những biểu hiện hiểu sai về sự thờ ơ, lạnh nhạt với mọi người, tôn trọng tự do cá nhân và không can thiệp vào cuộc sống của người khác. thực ra, đó là lối sống “cháy nhà như bình” mà cha ông ta đã từng phê phán.

Xem Thêm : Nghị luận bài thơ Nhàn | Văn mẫu 10 hay nhất

– Đôi khi cũng có hiện tượng người ta viện cớ bận bịu công việc để mưu sinh, lập nghiệp, theo đuổi lý tưởng của bản thân mà vô tình thờ ơ với cha mẹ, vợ con, anh chị em. . do đó, ca ngợi lòng vị tha và tinh thần đoàn kết luôn đồng hành với sự phê phán sự thờ ơ, lạnh nhạt với con người. c) bài học nhận thức và hành động

– Phê phán thái độ thờ ơ, vô cảm đối với con người, ca ngợi lòng vị tha và tinh thần đoàn kết thực chất là hai mặt của cùng một vấn đề, chúng có quan hệ mật thiết với nhau, đều có chung mục đích là xây dựng lối sống công bằng, cao đẹp cho con người, tạo điều kiện tốt đẹp. môi trường sống cho con người.

– cô ấy luôn thừa nhận và xấu hổ về những biểu hiện thờ ơ, vô cảm trước niềm vui, nỗi buồn của bản thân, thành công hay thất bại của những người quan tâm đến mình. Từ đó, tự phê bình nghiêm khắc bản thân, quyết tâm cải thiện bản thân, từ bỏ thái độ sống đó.

3. kết thúc

– tất nhiên làm điều ác là không tốt, nhưng thấy điều ác mà không lên án cũng không tốt. vì vậy, việc phê phán thái độ ghẻ lạnh, thờ ơ đối với thế giới nhân ái là điều đúng đắn.

– quan điểm đúng đắn đã giúp mỗi người vượt qua những hành vi cực đoan khi đối mặt với những vấn đề đạo đức và con người nảy sinh trong cuộc sống.

chủ đề 3: “chỉ gia đình mới có thể tìm thấy nơi trú ẩn trước những tai họa của số phận” (Eripides). Bạn nghĩ gì về câu nói trước?

Xem Thêm : Top các bài viết về sở thích bằng tiếng Anh hay và ngắn gọn – HoaTieu.vn

1. mở đầu

– cuộc sống chật vật kiếm sống, đôi khi con người ta cảm thấy mệt mỏi và kiệt sức. thì điểm tựa và động lực to lớn có thể giúp mọi người vượt qua khó khăn chính là gia đình.

– Bàn về ý nghĩa và vai trò to lớn của gia đình đối với mỗi cá nhân, Eripides cho rằng: “chỉ có gia đình, người ta mới tìm được nơi nương tựa trước những tai ương của số phận”

2. nội dung bài đăng

a) giải thích

– gia đình: đề cập đến mối quan hệ vợ chồng và quan hệ vợ chồng giữa các thành viên trong gia đình, thể hiện mối quan hệ tình cảm bền chặt và không thể chia cắt.

– tai ương của số phận: chỉ những khó khăn, trở ngại gặp phải khi bước trên đường đời.

– nội dung câu nói: khẳng định vai trò to lớn của gia đình đối với mỗi người – gia đình là sức mạnh giúp con người vượt qua khó khăn, đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã, vững vàng hơn trong cuộc sống.

>

b) thảo luận

(1) vai trò của gia đình

– Gia đình là nơi nuôi dưỡng tâm hồn con người và là gốc của mọi điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống. Gia đình không chỉ đóng vai trò quan trọng trong việc chăm sóc, giáo dục và hình thành nhân cách của con người mà còn góp phần to lớn để đạt được thành công khi trưởng thành.

+ gia đình là cái nôi nuôi dưỡng tài năng và nhân cách của con người. vì vậy, mỗi con người sinh ra, lớn lên và trưởng thành đều có ảnh hưởng và sự giáo dục rất lớn từ truyền thống gia đình.

Xem thêm: Top 10 Bài văn tả cảnh đẹp của quê hương em hay nhất – Toplist.vn

Đó sẽ là hành trang để mỗi chúng ta bước vào đời, giúp chúng ta khẳng định năng lực và phẩm giá của mình để thành công trong cuộc sống.

+ Gia đình là cái nôi hạnh phúc của con người từ bao đời nay: không chỉ chở che, chở che, gia đình còn giúp con người vượt qua những khó khăn trở ngại của cuộc sống. trong cuộc sống không ai tránh khỏi những va chạm, vết thương lòng, khó khăn, thử thách, thất bại. khi đó, gia đình sẽ là nơi đùm bọc, che chở, động viên, an ủi chúng ta đứng dậy sau thất bại, là chỗ dựa vững chắc và vô điều kiện khi chúng ta đã “yếu lòng” sau bao vất vả nhọc nhằn trên đường đời.

(2) trách nhiệm của mỗi người đối với gia đình

– câu nói trên đặt ra cho mỗi người và xã hội một vấn đề: phải bảo vệ và xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, hạnh phúc. vì điều này cần thiết: trong gia đình mọi người phải yêu thương, đùm bọc, che chở cho mình; phê phán những hành vi bạo lực gia đình, thói gia trưởng …

(3) mở rộng, phản đề

– Gia đình có vai trò to lớn đối với sự hình thành và phát triển nhân cách con người, là chỗ dựa tinh thần vững chắc để con người vươn lên trong cuộc sống. tuy nhiên, trong thực tế, có rất nhiều người ngay từ khi sinh ra đã không được gia đình che chở, chăm sóc, giáo dục, giúp đỡ nhưng vẫn thành đạt và trở thành người có ích cho xã hội.

– Gia đình quan trọng như mạng sống con người, vậy mà vẫn có những người con không thuộc về ông bà, cha mẹ; quên nguồn gốc, từ chối sự thân mật; sống thiếu trách nhiệm với những người thân trong gia đình.

c) các bài học về nhận thức và hành động

– câu nói trước đây đúng khi khẳng định vai trò của gia đình đối với cuộc sống của mỗi người. bởi vì gia đình có giá trị bền chặt và lâu bền mà trên đời này không gì sánh được, vật chất hay tinh thần cũng không có vật chất hay tinh thần nào có thể thay thế được.

– mỗi chúng ta phải góp phần bảo vệ và xây dựng gia đình hạnh phúc, ấm no. để chúng ta biết yêu thương nhau, chăm sóc nhau và chia sẻ cho nhau. hãy kiên nhẫn, chịu đựng, hy sinh để gia đình luôn là tổ ấm hạnh phúc nhất.

3. kết thúc

– ai đó đã định nghĩa: gia đình, là nơi mà ngay cả khi nước sôi lửa bỏng, bạn vẫn hét lên vì hạnh phúc. vì vậy bằng tình yêu thương và hành động của mình, hãy để hạnh phúc luôn vang lên trong hai từ thiêng liêng “gia đình”.

chủ đề 4: bài nghị luận về truyền thống tôn sư trọng đạo

i. mở đầu

giới thiệu về truyền thống “tôn sư trọng đạo”, sự tiếp nối của truyền thống đó ngày nay.

Tôn sư trọng đạo là một truyền thống văn hóa rất tốt đẹp của dân tộc ta. câu nói đó đã nhắc nhở mọi người phải biết sống cho lẽ phải. thầy cô là những người đã đưa chúng ta đến với tri thức nhân loại, không có thầy thì không thể có tri thức. thầy cô cũng là những người dẫn đường đưa chúng ta đến bến bờ của cuộc sống, niềm vui và hạnh phúc. Vì vậy, để có được như ngày hôm nay, chúng ta phải ghi nhớ công ơn của các thầy cô giáo, công ơn của các thầy cô giáo chúng ta mới có được ngày hôm nay. vì vậy, chúng ta phải tiếp nối và nhân rộng truyền thống tốt đẹp này cho tất cả các thế hệ mai sau.

ii. nội dung bài đăng

1. lý giải vấn đề: truyền thống “tôn sư trọng đạo”

 • giải thích các khái niệm: “guru”? “tôn trọng đường”? “Kính trọng” có nghĩa là bênh vực, tôn vinh, kính trọng, nhã nhặn, ghi nhớ công ơn của các bậc thầy đã mang lại con chữ cho ta. dạy và học là một nghề đáng được trân trọng vì sản phẩm mà nó làm ra chính là con người.
 • giải thích ý nghĩa của truyền thống “Tôn sư trọng đạo”. “Tôn sư trọng đạo” có ý nghĩa vô cùng sâu sắc.
 • Đó là sự phản ánh đúng đắn và tiến bộ của nhân dân ta về một nghề đáng trân trọng và một con người đáng trân trọng. nó gắn bó mật thiết với sự nghiệp trồng người nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực. đào tạo nguồn nhân lực; nuôi dưỡng nhân tài để dân giàu, nước mạnh, xã hội phát triển. Từ xưa ông cha ta thường nói “hiền tài là nguyên khí của quốc gia”

2. phân tích và chứng minh: “tôn sư trọng đạo” là truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta.

 • tôn trọng và đánh giá cao vai trò của giáo viên. dân tộc ta là một dân tộc văn hiến, hiếu học, luôn coi trọng nghề dạy học. tôn vinh người thầy là bằng chứng hùng hồn về một dân tộc hiếu học.
 • coi trọng việc học. Từ trước đến nay, nhà nước ta luôn chú trọng đến công tác giáo dục bằng nhiều hình thức như xây dựng trường học với phương châm “100% người dân biết chữ”. giáo viên luôn được hỗ trợ và động viên trong quá trình làm việc. các em học sinh luôn được tạo điều kiện tốt nhất có thể trong quá trình học tập, nhất là các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vùng sâu, vùng xa. ở một đất nước nghìn năm văn hiến như Việt Nam, để có được thành tựu như ngày nay phải kể đến công lao to lớn của các bậc thánh hiền, những con người có đức, có tài. chỉ có những người đó mới làm được việc lớn như lời Bác Hồ đã nói: “có tài mà không có đức thì người vô dụng, có đức mà không có tài thì cũng khó”. vậy làm thế nào để những người đó có đủ đức và đủ tài? đó là sự chú ý, tập trung vào việc học.

3. Truyền thống “Tôn sư trọng đạo” được tiếp tục trong đời sống thực tế ngày nay như thế nào:

 • Trên khắp mọi miền đất nước, khắp nơi, từ thành thị đến nông thôn, từ miền xuôi đến miền xuôi, người Việt Nam ai cũng yêu quý, kính trọng người thầy của mình, ai cũng dành tình cảm lớn lao cho Thầy. rất nhiều tình cảm, đặc biệt là lòng biết ơn sâu sắc đến cô giáo đã dạy dỗ các con thành người tốt.
 • trong hoàn cảnh đất nước còn nghèo, đời sống của các thầy cô còn nhiều khó khăn, các thầy cô giúp đỡ hết lòng giúp đỡ thầy một cách chân thành và cảm động. Các dân tộc vùng cao coi giáo viên miền xuôi dạy học như những người con của quê hương mình.
 • Nếu tôn vinh người thầy thì nghề dạy học cũng được tôn trọng. là chủ trương hàng đầu của quốc gia và hàng năm, ngày 20-11 đã trở thành ngày hội lớn của toàn thị xã nhằm tôn vinh các nhà giáo và nghề dạy học cao quý

4. Làm thế nào để phát huy truyền thống “tôn sư trọng đạo” trong thời đại mới?

 • trước sự phát triển của nền kinh tế, cần chú trọng giáo dục đạo đức và tư tưởng cho học sinh.
 • hỗ trợ tích cực cho đội ngũ “trồng cây” để các em tập trung. lao động, cống hiến vì sự nghiệp trồng người.
 • tích cực tuyên truyền gương “người tốt, việc tốt” trong đội ngũ nhà giáo, để học sinh có mối quan hệ tốt với thầy cô giáo.

3. kết thúc

bày tỏ suy nghĩ của bạn về truyền thống đẹp đẽ này

Từ một đạo lý truyền thống của dân tộc, tôn sư trọng đạo đã mang một ý nghĩa cách mạng mới trong thời đại hiện nay gắn liền với tư tưởng “trồng người” của Chủ tịch Hồ Chí Minh. đó không chỉ là đạo đức, tình cảm mà còn là tinh thần, sức mạnh và hành động cách mạng để đưa đất nước ngày càng giàu mạnh, văn minh. đó là nét mới của truyền thống tôn sư trọng đạo trong đời sống nhân dân ta hiện nay.

chủ đề 5: thảo luận xã hội về tác dụng của việc đọc sách

Xem Thêm : Top các bài viết về sở thích bằng tiếng Anh hay và ngắn gọn – HoaTieu.vn

1. mở đầu

 • vai trò của tri thức đối với con người
 • một trong những phương pháp để con người có tri thức là chăm chỉ đọc sách vì sách là tài sản quý giá, là người bạn tốt của con người.

2. nội dung bài đăng

– giải thích: sách là tài sản vô giá, người bạn tốt. vì sách là nơi lưu trữ mọi sản phẩm tri thức của nhân loại, giúp ích cho con người về mọi mặt của đời sống xã hội.

– kiểm tra tác dụng của sách:

 • Sách giúp chúng ta có thêm kiến ​​thức, mở rộng tầm hiểu biết và thu thập thông tin nhanh nhất có thể (cung cấp bằng chứng).
 • Sách giúp chúng ta khỏe mạnh về mặt tinh thần và tình cảm, vì vậy chúng ta có thể trở thành người tốt (ví dụ)
 • sách là người bạn động viên, chia sẻ và xoa dịu nỗi buồn (ví dụ)
 • tác hại của việc không đọc sách: hiểu biết hạn hẹp, tâm hồn cằn cỗi.

– phương pháp đọc:

  sách trong cuộc sống hàng ngày.

3. kết thúc

 • khẳng định rằng sách là người bạn tốt
 • lời khuyên nên đọc nhiều.

chủ đề 6: tranh luận xã hội về lòng khoan dung

i. mở đầu

 • hướng chủ đề: thiên nhiên luôn ban tặng cho con người rất nhiều phẩm chất tốt đẹp
 • cách tiếp cận chủ đề: lòng khoan dung là phẩm chất đáng quý mà mỗi con người cần có để hoàn thiện nhân cách của mình

ii. nội dung bài đăng

1. giải thích sự khoan dung là gì.

 • khoan dung là có tấm lòng rộng mở, rộng lượng, luôn tha thứ cho lỗi lầm của người khác
 • khoan dung là một đức tính cao đẹp, đáng quý để con người trở nên “người” hơn. >

  2. tại sao phải khoan dung

  • tất cả mọi người đều mắc sai lầm và đó là lý do tại sao chúng ta phải học cách khoan dung
  • lòng khoan dung làm cho chúng ta sống một cuộc sống tươi đẹp hơn một cách nhẹ nhàng, trung thực, cởi mở và cởi mở
  • lòng khoan dung làm cho mối quan hệ xã hội tốt
  • lòng khoan dung cũng là cách an ủi, động viên người khác và chính bản thân mình sau mỗi lần vấp ngã
  • li>
  • lòng khoan dung khiến chúng ta tôn trọng người khác
  • lòng khoan dung gợi lên nhiều phẩm chất tốt đẹp khác

  3. biểu hiện của lòng khoan dung

   và nhận ra sai lầm để sửa chữa
  • bạn bè luôn tha thứ cho nhau khi họ tức giận
  • giáo viên khoan dung với lỗi lầm của họ nếu học sinh sẵn sàng sửa chữa lỗi lầm đó
  • hàng năm, nhà nước luôn có chính sách khoan hồng, ân xá cho những phạm nhân lầm lỗi nhưng luôn có ý thức cải tạo, nghị lực trở thành người lương thiện của đất nước

  4. làm gì để có lòng khoan dung

  • mọi người hãy luôn học cách tha thứ và mỉm cười khi đối mặt với khó khăn, buông bỏ mọi thứ
  • suy nghĩ tích cực, nhìn cuộc sống tích cực
  • luôn lắng nghe người khác những người khác, hiểu và thông cảm với họ
  • liên quan đến bản thân: chúng ta, là học sinh, nên khoan dung với bạn bè, tha thứ nếu có thể để xây dựng mối quan hệ tốt đẹp

  iii. kết thúc

  • khẳng định lại chủ đề: khoan dung là một đức tính cao quý, là cách để mỗi người nâng cao tâm hồn đẹp đẽ nhất của mình
  • thông điệp: hãy sống luôn giàu lòng bao dung và vui vẻ tha thứ, thấu hiểu lẫn nhau tốt hơn. nếu con người biết đặt mình vào vị trí của người khác thì xã hội sẽ tươi đẹp biết bao

  bài văn mẫu về tư duy đạo đức

  chủ đề 1: tranh luận về lòng khoan dung

  “Bạn ơi, tôi thích những quả bí ngô, tuy khác nhau nhưng chúng có chung một khung hình”

  Tổ tiên của tôi không chỉ nói về việc mang thai và những bí mật. Bài hát nổi tiếng cũng truyền tải thông điệp nhân văn về lòng nhân ái, lòng nhân ái và sự bao dung. Vậy, liệu thế hệ nhận được bài học đó có còn hiểu và thực hành đúng mực lòng khoan dung trong cuộc sống? ba từ “khoan dung” rất dễ hiểu. bao dung là độ lượng tha thứ cho những người đã từng lầm lỗi. tuy nhiên, nếu nói “khoan dung” thì phải hiểu rộng hơn đó là sự bao dung, vị tha, quan tâm, che chở, thậm chí hy sinh lợi ích cá nhân vì điều gì đó xứng đáng. đây là một phẩm chất tốt của con người.

  Đúng với ý nghĩa thực sự của nó, lòng khoan dung thể hiện ở cách bạn biết cách tha thứ cho những lỗi lầm. không ai sinh ra đã hoàn hảo. trong cuộc sống ít nhiều sẽ mắc phải sai lầm, mỗi chúng ta đều hiểu rõ điều đó. khi bản thân mắc lỗi, bạn cũng cần được tha thứ. vì vậy hãy tha thứ cho ai đó khi họ mắc lỗi. lấy ví dụ như lớp học, môi trường gần chúng ta nhất. Giả sử một người bạn cùng lớp bị bắt quả tang ăn trộm một món đồ từ một học sinh khác. người bạn biết lỗi và trả lại hàng. giáo viên và các học sinh khác đã tha thứ cho nhau, bỏ qua cho nhau và hòa giải trở lại. biết cách tha thứ và từ bỏ những ý kiến ​​xấu trong bản thân, đó không gì khác chính là sự bao dung.

  lòng khoan dung thể hiện một cách cao siêu hơn trong những vấn đề tế nhị hơn. nghĩ lại những ngày kháng chiến chống Pháp và chống ta. khi địch thua, đầu hàng, quân dân ta đều tha tội, lo đủ cơm ăn, áo mặc, đưa bộ đội trở về quê hương. tác phẩm đó đã khiến nhiều bạn bè quốc tế ngưỡng mộ. ngay cả những người lính thua trận cũng kính trọng quân và dân ta hơn.

  <3 kẻ mạnh là những kẻ tự giúp đỡ người khác trên đôi vai của mình. đây có thể được coi là một định nghĩa khác cụ thể hơn về sự khoan dung. lòng khoan dung thể hiện ở cách bạn đối xử với người khác, đặc biệt là những người yếu thế. bạn được sinh ra với một cơ thể hoàn hảo, bạn đã rất "mạnh mẽ" so với những người khiếm khuyết về thể chất. Hãy yêu thương, hãy đón nhận họ khi cô ấy đến và hãy yêu thương tâm hồn méo mó, tan nát. Đôi khi, một tình yêu nhỏ có sức mạnh cứu rỗi một cuộc đời.

  Như vậy, lòng khoan dung mang lại cho chúng ta nhiều điều tốt đẹp trong cuộc sống. nó giúp chúng ta sống chan hòa và thiện chí với mọi người. lòng khoan dung sẽ tiếp thêm sức mạnh cho người khác, phát huy tinh thần đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau. tuy nhiên, bao dung không có nghĩa là tha thứ mù quáng. đặt lòng khoan dung của bạn đúng lúc, đúng chỗ. Bạn chỉ nên tha thứ cho những người thực sự muốn được tha thứ. đối với những người cố tình làm sai và không có ý định sửa sai, bạn không nên tha thứ cho họ. ngược lại, làm như vậy chỉ cho phép họ lợi dụng lòng tốt của chúng ta.

  Có câu “đánh kẻ chạy trốn, không ai đánh kẻ chạy trốn”, hãy bao dung nếu có thể. điều đó tốt cho bạn và tốt cho tất cả mọi người. khi bạn sống một cuộc sống bao dung, bạn sẽ nhận được nhiều hơn những gì bạn nghĩ. Đối với tôi, khoan dung giúp tôi thanh thản hơn.

  chủ đề 2: thảo luận về vai trò của việc đọc

  mỗi con người không tự nhiên sinh ra mà trở nên thành công hoặc tài giỏi. tất cả những điều này là do quá trình rèn luyện và tu dưỡng. Một trong những yếu tố quan trọng quyết định sự trưởng thành của con người chính là đọc sách. do đó, ý kiến: “đọc sách giúp con người ta trưởng thành cả về trí tuệ và nhân cách” là hoàn toàn chính xác.

  đọc sách giúp con người tiếp thu nguồn tri thức to lớn mà con người thu thập được để rút ra những bài học kinh nghiệm nâng cao trí tuệ và vốn sống, giúp chúng ta suy nghĩ đúng đắn hơn và quan trọng hơn là có đủ kiến ​​thức để tìm việc làm hỗ trợ bản thân.

  Mỗi người không thể phát triển và mở rộng tầm hiểu biết của mình nếu không tiếp thu và tiếp thu kiến ​​thức, nhưng ngày nay, kiến ​​thức được ghi lại, chủ yếu dưới dạng sách. nếu xã hội không có sách, tri thức sẽ chìm vào bóng tối với sự lạc hậu, những thông điệp tốt đẹp và truyền thống văn hóa không được truyền từ đời này sang đời khác để tạo nên bản sắc văn hóa cho riêng mình. Nếu những thế hệ trước không lưu giữ những kiến ​​thức, những bài học trong sách vở thì ngày nay chúng ta sẽ không có những bài học bổ ích và xã hội sẽ không phát triển như bây giờ. hơn thế nữa, hôm nay và tương lai, mỗi chúng ta cũng có thể chia sẻ những bài học và lan tỏa những thông điệp tốt đẹp qua sách. Sách còn giúp mọi người giải trí, thư giãn sau những giờ làm việc mệt mỏi, căng thẳng với những câu chuyện cười vui nhộn.

  Trên thị trường hiện nay có rất nhiều cuốn sách hay và bổ ích không chỉ giúp con người ta mở mang tầm hiểu biết mà còn dạy chúng ta cách sống, cách làm người, cách đối nhân xử thế. Từ thuở ấu thơ đến khi trưởng thành, làm bạn với hầu hết chúng ta chính là sách giáo khoa của các lớp, tổng hợp kiến ​​thức từ các lĩnh vực khác nhau giúp chúng ta phát triển cả về tinh thần lẫn trí tuệ. khi lớn lên một chút, chúng ta có thể lựa chọn một nghề để theo đuổi, chúng ta sẽ học kiến ​​thức chuyên ngành. Bên cạnh đó, mọi người có thể tham khảo thêm các cuốn sách nổi tiếng như dac biet tam, tony in the morning, … để có thêm kiến ​​thức. mỗi cuốn sách sẽ mang lại những giá trị và lợi ích hữu ích khác nhau cho mọi người.

  Tuy nhiên, trong cuộc sống hiện nay, vẫn còn rất nhiều người chưa nhận thức được tầm quan trọng của sách, chưa có ý thức đọc sách, trau dồi kiến ​​thức để hoàn thiện bản thân mà chỉ đơn giản là lười biếng, ỷ lại vào người khác hoặc mải mê theo đuổi. sở thích. Họ lãng phí thời gian của chính họ. những người này sẽ không bao giờ trở nên tốt hơn và đáng bị chỉ trích.

  mỗi người chỉ có một khoảng thời gian như nhau trong ngày, chúng ta sống và làm việc như thế nào là do chính chúng ta lựa chọn, hãy sống và học tập chăm chỉ để trở thành người có ích và cống hiến những điều tốt đẹp cho xã hội để sau này không phải hối tiếc.

  chủ đề 2 : bài luận về lòng dũng cảm hay nhất

  Con người luôn có những phẩm chất nhất định để hoàn thiện nhân cách của mình. trong xã hội chúng ta có người tốt, có người xấu, nhưng những bí mật ẩn giấu luôn tiềm ẩn trong họ, ẩn sâu trong tâm hồn để đến một lúc nào đó có thể vỡ ra, giúp họ vượt qua những khó khăn thử thách của cuộc sống. không ai trong chúng ta là hoàn hảo, nhưng lòng dũng cảm chắc chắn là chìa khóa thành công của chúng ta.

  Nhiều người có những định nghĩa khác nhau về lòng dũng cảm, nhưng với tôi, dũng cảm là sự dũng cảm, kiên định, kiên định, dám đương đầu với thử thách và nguy hiểm. đôi khi nó nảy sinh trong chính chúng ta khi chúng ta tìm thấy thứ gì đó mà chúng ta không nghĩ rằng chúng ta đã có. nhưng đôi khi, lòng dũng cảm cần được tôi luyện và kiên trì vượt qua mọi sóng gió để trưởng thành và hoàn thiện.

  Trong cuộc sống ngày nay, lòng dũng cảm là rất cần thiết và có ý nghĩa sâu sắc, góp một phần không nhỏ vào phẩm chất đạo đức của bạn, tiếp thêm sức mạnh cho bạn vượt qua khó khăn, sóng to gió lớn của cuộc đời. dũng cảm là một đức tính tốt, thể hiện sức mạnh và niềm tin của con người vào cuộc sống. bạn có thể dũng cảm cho chính mình nhưng bạn có thể dũng cảm vì người khác, cống hiến cuộc sống của bạn cho người khác chứ không phải vì lợi ích cá nhân.

  đối với bản thân, chúng ta dũng cảm khi dám đối mặt với sự thật trớ trêu, chúng ta dũng cảm khi dám làm những điều mà trước đây chúng ta chưa thử, chúng ta dũng cảm khi dám nhận trách nhiệm về mình và không bao giờ đổ lỗi cho người khác. , chúng ta dũng cảm khi quên đi sự hèn nhát của chính mình. điều đó thật tuyệt vời làm sao. một cậu bé rất nhát gan, không dám làm những việc mình cho là khó nên kỹ năng sống không có. Trong một lần suýt chết đuối khi băng qua sông trên đường đi học về, anh đã rất hoảng sợ và lo lắng. sau đó, anh quyết định học bơi để tự bảo vệ mình. sự nhút nhát và sợ hãi của anh biến mất khi lòng dũng cảm lên ngôi, dũng cảm theo đúng nghĩa của anh, anh dám làm điều mà trước đây anh nghĩ rằng anh sẽ không bao giờ làm được. rồi biết bơi và tự tin hơn, trưởng thành hơn. nhờ đó, lòng dũng cảm của cậu bé đã được tôi luyện thành công.

  Khi người ta dũng cảm vì người khác, họ sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn với phẩm chất của chính mình. nhà thơ tou đã từng nhấn mạnh: “sống là cho không chỉ nhận cho riêng mình”. cho đi là để nhận lại nhiều hơn. có lẽ không một thứ vật chất nào quý giá, kể cả tinh thần cũng quý đến thế. chắc hẳn chúng ta đều biết đến những người Công an nhân dân, sẵn sàng hy sinh quên mình để đem lại hòa bình cho đất nước, xây dựng và phát triển đất nước ngày càng ấm no, hạnh phúc. thử hỏi họ nếu không có lòng dũng cảm, sự kiên trì và lòng yêu nghề thì họ có làm được hay không. Các chú cảnh sát hình sự phải đối mặt với những tên tội phạm nguy hiểm, xác lập những chuyên án để tìm ra kẻ gây án. ở họ, lòng dũng cảm được trui rèn qua từng trường hợp, từng người mà họ tiếp xúc. dũng khí ở đây là sự hy sinh, cống hiến và một phần vì sứ mệnh mà họ đã chọn. Dù con đường họ đang đi có nhiều khó khăn, gian khổ nhưng nhờ lòng dũng cảm, họ đã vượt qua được.

  đặc biệt là các nhân vật của thời kỳ cách mạng, thời kỳ mà dân tộc ta đã chiến đấu không từ bỏ để giành lại độc lập và hòa bình. Và chắc hẳn ai trong chúng ta cũng đã từng nghe qua câu chuyện về chị sáu văn võ song toàn: nữ anh hùng dân tộc. khi còn trẻ, ông đã làm công việc nguy hiểm và độc hại. khi bị bắt, phải đối mặt với sự tấn công dã man của kẻ thù, nhưng bà kiên quyết không làm lộ bí mật của quân ta. bản lĩnh của người phụ nữ được ông cha ta truyền lại để nhắc nhở con cháu về bài học và lòng biết ơn đối với những người đã thầm lặng hy sinh. giờ đây, đất nước đã hòa bình và bản lĩnh của anh luôn được các thế hệ nối tiếp ghi nhận và phát huy mạnh mẽ.

  Đối với mỗi học sinh của chúng ta, lòng dũng cảm được thể hiện theo cách đơn giản và đặc biệt nhất. có bạn dám đứng lên nhận mình chưa làm bài với thầy cô, bạn dám bênh vực cái tốt và chỉ trích cái xấu. vậy thôi, bạn thật dũng cảm. không phải ai trong chúng ta cũng dám dũng cảm vì mỗi chúng ta có một tính cách và phẩm chất khác nhau. có những người rất nhát gan, không dám nhận lỗi mình đã gây ra, không dám đối mặt với khó khăn, gian khổ, không dám và không bao giờ hy sinh hết mình vì người khác. những người như vậy sẽ không có thiện cảm với người khác, thành công sẽ không bao giờ đến với bản thân họ, thậm chí họ còn bị người khác coi thường.

  đôi khi chúng tôi hiểu sai giá trị. nhiều người tự cho mình là dũng cảm thể hiện bản thân. đó thực sự là một sai lầm lớn. nếu chỉ để thể hiện bản thân, thì giá trị của bản lĩnh sẽ mất đi ngay lập tức. Lòng dũng cảm chỉ đến từ việc là chính mình, từ việc muốn thể hiện những điều tốt đẹp, không phóng đại, không dừng lại.

  Là một học sinh, chúng ta cần rèn luyện bản thân để có lòng dũng cảm vững chắc. tương lai đang ở phía trước và đồng nghĩa với việc khó khăn, thử thách sẽ đến với chúng ta bất cứ lúc nào, vì vậy hãy chuẩn bị hành trang vững chắc để bước vào đời. lòng dũng cảm là một đức tính rất tốt, chúng ta cần nhìn lại mình, rèn luyện và phát huy lòng dũng cảm khi còn ngồi trên ghế nhà trường. hãy dũng cảm lên!

Nguồn: https://truongxaydunghcm.edu.vn
Danh mục: Văn hóa

Related Articles

Back to top button