1. Định lý Viet (Vi-et) Tổng hợp đầy đủ nhất! || DINHLUAT.COM

Các công thức vi ét

định lý bậc 2 của viet

Học sinh học định lý tiếng Việt từ lớp 9, bao gồm định lý trực tiếp và định lý ngược. định lý cho chúng ta mối quan hệ giữa các nghiệm của phương trình bậc hai và các hệ số của nó.

lý thuyết

ở đâu:

 • trong đó x là ẩn số; x1 x2 là nghiệm của phương trình
 • a, b, c là các số đã biết sao cho a ≠ 0; a, b, c là các hệ số của phương trình và có thể phân biệt bằng cách gọi các hệ số của x lần lượt là
 • hệ số bậc hai
 • b bậc nhất của hệ thống
 • c là một hằng số hoặc một số hạng tự do

phương pháp giải phương trình bậc hai

giải phương trình bậc hai 2: ax² + bx + c = 0 (a ≠ 0) trong delta (Δ):

set = b² − 4ac

 • nếu Δ & lt; 0 thì phương trình vô nghiệm.
 • nếu Δ = 0 thì phương trình có nghiệm kép x1 = x2 = −b / 2a
 • nếu Δ & gt; 0 thì phương trình bậc hai có hai nghiệm x1, x2

dấu phương trình bậc hai

một số bình đẳng cần tính đến

trường hợp nghiệm của phương trình bậc hai

trường hợp đặc biệt

 • a + b + c = 0 (trong đó a, b, c là các hệ số của phương trình bậc hai, a khác 0) thì nghiệm của phương trình là: x1 = 1; x2 = c / a
 • a – b + c = 0 (trong đó a, b, c là các hệ số của phương trình bậc hai, a khác 0) thì nghiệm là: x1 = −1; x2 = −c / a
 • nếu ac & lt; 0 (a, c trái dấu) thì phương trình luôn có 2 nghiệm khác nhau.

ứng dụng định lý Viet bậc hai

dạng 1: biểu thức cho mối quan hệ giữa 2 nghiệm

Phân tích: Khi làm các bài tập dạng này, học sinh phải lưu ý tồn tại một nghiệm của phương trình, sau đó biểu diễn các biểu thức qua x1 + x2 và x1.x2 để vận dụng định lý. Các hằng đẳng thức thường được sử dụng là:

Xem Thêm : Cách Tính Công Suất Dòng Điện Xoay Chiều | 1 Pha | 3 Pha

a² + b² = (a + b) ² – 2ab

a³ + b³ = (a + b) ³ -3ab (a + b)

ví dụ 1:

ví dụ 2:

ví dụ 3:

ví dụ 4:

dạng 2: giải đối xứng loại 1

Phân tích: hệ đối xứng hai ẩn số loại 1 là hệ hai phương trình, hai ẩn số, trong đó nếu ta hoán đổi vai trò của các ẩn số trong mỗi phương trình thì mỗi phương trình không đổi. Để giải hệ đối xứng loại 1 sử dụng định lý vi-et, chúng ta thường biểu diễn các phương trình dưới dạng tổng và tích của hai ẩn số. Các hằng đẳng thức thường được sử dụng là:

Xem Thêm : Cách Tính Công Suất Dòng Điện Xoay Chiều | 1 Pha | 3 Pha

a² + b² = (a + b) ² – 2ab

a³ + b³ = (a + b) ³ -3ab (a + b)

(a²) ² + (b²) ² = (a² + b²) ² – 2a²b²

ví dụ 5

ví dụ 6

ví dụ 7

Xem thêm: Công thức tổng quát của ankan là

ví dụ 8

dạng 3: kiểm tra bất đẳng thức

Phân tích: Định lý vi-et vẫn có thể được sử dụng để chứng minh bất đẳng thức. vâng, ở đây chúng tôi hiểu rằng nó được sử dụng để chuyển đổi trung gian.

Để sử dụng định lý vi-et, dữ liệu trong bài toán thường có thể được trả về dưới dạng tổng và tích của các ẩn số. quá trình chứng minh chúng ta có thể sử dụng dấu của định lý tam thức bậc hai, bất đẳng thức cổ điển, phép biến đổi tương đương…

ví dụ 9:

ví dụ 10:

ví dụ 11:

Xem Thêm : Cách làm diều sáo [Diều sáo mini, 1m, 2m bằng giấy, lắp ghép] FULL bay

ví dụ 12:

ví dụ 13:

dạng 4: ứng dụng vào bài toán tính điểm cực trị của hàm số

phân tích: Đây là dạng bài tập thường gặp trong các đề thi đại học, cao đẳng những năm gần đây. Điều quan trọng ở dạng bài tập này là làm sao để học sinh có thể biểu diễn tọa độ các điểm cực trị một cách trật tự và nhanh nhất. Để làm được điều đó, học sinh cần biết tọa độ của các điểm cuối, nghiệm đúng của phương trình là gì?

Để thuận tiện trong việc giải các bài toán cực trị, chúng ta phải chú ý đến các kiến ​​thức liên quan đến: Định lý Pherma

dạng 5: ứng dụng cho các bài toán tiếp tuyến

Phân tích: Các bài tập về tiếp tuyến thường liên quan đến các điều kiện tiếp tuyến của đường cong và đường thẳng. Điều quan trọng là làm cho học sinh hiểu rõ rằng tọa độ của điểm tiếp xúc thường là nghiệm của một phương trình mà chúng ta có thể rút gọn về một bậc hai bằng cách sử dụng định lý vi-et. Trong loại bài tập này, nên sử dụng các kỹ thuật tinh thần.

ví dụ 14:

ví dụ 15:

ví dụ 16:

dạng 6: giao điểm của 2 đồ thị và tập hợp các điểm.

phân tích: Đây cũng là một dạng bài tập thường gặp trong các đề thi tuyển sinh. Công việc đầu tiên học sinh phải làm là viết phương trình tọa độ giao điểm. Từ phương trình đó, sử dụng định lý viet để biểu diễn các biểu thức yêu cầu thông qua các hệ số của phương trình. cuối cùng đánh giá biểu thức đó thông qua các hệ số mới được thay thế.

ví dụ 17:

ví dụ 18:

biểu mẫu 7: ứng dụng hệ thống khôi phục

Ứng dụng của quan hệ lặp lại ở trên giúp chúng tôi giải quyết nhiều loại vấn đề thú vị. Hãy tiếp tục với các ví dụ sau!

ví dụ 19:

Xem thêm: Tần số là gì? Công thức tính tần số Thuận Nhật

ví dụ 20:

ví dụ 21:

dạng 8: so sánh nghiệm của tam thức bậc hai với một số

Phân tích: Kể từ năm học 2006-2007, bài toán về dấu nghịch đảo của định lý tam thức bậc hai và bài toán so sánh nghiệm của tam thức bậc hai với một số thực không còn được trình bày trong chương này. chương trình chính. đây là ý tưởng nhằm giảm bớt gánh nặng của Bộ giáo dục và đào tạo.

Tuy nhiên, qua quá trình giảng dạy và giải bài tập cho học sinh, tôi phát hiện ra rằng nếu tôi biết vận dụng định lý ngược và so sánh các phương pháp giải thì bài giải sẽ ngắn hơn rất nhiều. định lý nghịch đảo dấu được phát biểu như sau:

ví dụ 22:

ví dụ 23:

định lý viet bậc 3

nếu phương trình bậc ba: ax³ + bx² + cx + d = 0 (a ≠ 0) có 3 nghiệm x1, x2, x3 thì:

ở đâu:

 • trong đó x là ẩn số; x1 x2 x3 là nghiệm của phương trình
 • a, b, c, d là các số đã biết sao cho a ≠ 0; a, b, c, d là các hệ số của phương trình và có thể phân biệt bằng cách gọi các hệ số của x lần lượt là
 • hệ số bậc ba
 • b là hệ số bậc hai
 • c là hệ số bậc nhất
 • d là số hạng không đổi hoặc số hạng tự do

định lý bậc 4 viet

nếu phương trình bậc ba: a (x²) ² + bx² + cx + d = 0 (a ≠ 0) có 4 nghiệm x1, x2, x3, x4 thì:

ở đâu:

 • trong đó x là ẩn số; x1 x2 x3 x4 là nghiệm của phương trình
 • a, b, c, d và là các số đã biết sao cho a ≠ 0; a, b, c, d, e là các hệ số của phương trình và có thể phân biệt bằng cách gọi hệ số tương ứng của x
 • hệ số bậc hai
 • b là hệ số bậc ba
 • c là hệ số bậc hai
 • d là hệ số bậc nhất
 • e là hằng số hoặc số hạng tự do

Định lý chung của viet

lý thuyết

ngược lại, nếu có các số x1; x2;… xn thỏa mãn hệ thức (i) thì chúng là nghiệm của phương trình (1)

yêu cầu

ứng dụng giải hệ phương trình

phân tích: nói chung, các hệ thống thường ở dạng đối xứng. sau đó ta thử biểu diễn các phương trình trong hệ thông qua các biểu thức cơ bản của phép đối xứng là: x + y + z; xy + yz + zx; xyz (đối với hệ 3 ẩn). chúng ta cần sử dụng phép cân bằng:

Xem Thêm : Cách Tính Công Suất Dòng Điện Xoay Chiều | 1 Pha | 3 Pha

a² + b² = (a + b) ² – 2ab

a³ + b³ = (a + b) ³ -3ab (a + b)

để biến đổi hệ thống, sau đó sử dụng định lý vi-et đảo ngược để nhận phương trình đa thức và giải nó. cuối cùng các nghiệm của hệ thống là các bộ số hoán vị các nghiệm.

ví dụ 24:

ví dụ 25:

ứng dụng để tính toán các biểu thức lượng giác

phân tích: đây là dạng bài tập thường gặp trong các đề thi học sinh giỏi cấp tỉnh. Ở dạng bài tập này, học sinh phải tìm ra số hạng của biểu thức chính là nghiệm của phương trình đại số nào.

sau khi chỉ ra, cần sử dụng định lý viet để nối các mối quan hệ giữa các thuật ngữ đó. học sinh phải nắm vững các biểu diễn lượng giác, đặc biệt là công thức nhân các góc.

Xem thêm: Vòng Quay Hàng Tồn Kho Là Gì? Phân Tích Vòng Quay Hàng Tồn Kho

tìm hiểu thêm các công thức lượng giác tại đây: công thức lượng giác!

ví dụ 26:

ví dụ 27:

ứng dụng chứng minh bất đẳng thức

Phân tích: khi chúng ta cần chứng minh bất đẳng thức giữa các hệ số của một phương trình, chúng ta phải chuyển chúng về tỷ lệ thích hợp, thường là chia cho thừa số chứa xn để có thể sử dụng định lý get viet. bài kiểm tra sự bất đẳng thức của hệ số trở thành bài kiểm tra sự bất bình đẳng giữa các nghiệm.

vì định lý viet phải được biểu diễn dưới dạng biểu thức đối xứng, nên bất đẳng thức thu được thường là đối xứng ở cuối. đây là một lợi thế, vì các bất đẳng thức đối xứng thường dễ chứng minh hơn.

ví dụ 28:

ví dụ 29:

ví dụ 30:

bài viết sử dụng nguồn: thpt phan boi chau – binh duong

bài viết tham khảo: tổng hợp kiến ​​thức về định lý talet!

bài viết tham khảo: tổng hợp kiến ​​thức về định lý Pitago!

bài viết tham khảo: tổng hợp kiến ​​thức về định lý hàm số côsin!

bài viết tham khảo: tổng hợp kiến ​​thức về định lý ceva!

bài viết tham khảo: tổng hợp kiến ​​thức về định lý Menelaus

danh mục tham khảo: toán học

trang web được liên kết: khs247

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào hoặc cần tư vấn về đội ngũ dịch vụ, vui lòng bình luận bên dưới hoặc liên hệ với chúng tôi .

Chúng tôi luôn sẵn sàng mang đến những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng!

youtobe facebook twitter

Nguồn: https://truongxaydunghcm.edu.vn
Danh mục: Công thức

Related Articles

Back to top button