Các Công Thức Hóa Học Lớp 10 Đầy Đủ Nhất

Các công thức hóa học lớp 10

ant guru chia sẻ với các em công thức hóa học lớp 10 đầy đủ và chi tiết nhất . bao gồm các công thức cơ bản và quan trọng nhất từ ​​mỗi chương. Ngoài ra, một số bài tập thực hành được bao gồm. Hi vọng bài viết sẽ giúp các bạn hiểu rõ về mô tả chung của công thức hóa học lớp 10.

cac-cong-thuc-hoa-hoc-lop-10-01-1

tôi. Đề cương môn hóa lớp 10

học ngay hôm nay – trở thành giáo viên lớp 10

– chương 1: nguyên tử

– chương 2: bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học. luật tuần hoàn

– chương 3: liên kết hóa học

– chương 4: phản ứng oxi hóa – khử

– chương 5: nhóm halogen

– chương 6: oxy – lưu huỳnh

– chương 7: tốc độ phản ứng. cân bằng hóa học

cac-cong-thuc-hoa-hoc-lop-10-02-1

ii. công thức hóa học lớp 10 mỗi chương

chương 1: nguyên tử

– số đơn vị điện tích hạt nhân (z) = số proton (p) = số electron (e).

z = p = e

– số khối của hạt nhân (a) = tổng số proton (z) + số nơtron (n).

a = z + n

chương 2: bảng tuần hoàn, định luật tuần hoàn các nguyên tố hóa học

tính toán số proton, neutron, electron trong nguyên tử và tính phần trăm các đồng vị.

chương 3: liên kết hóa học

cac-cong-thuc-hoa-hoc-lop-10-03-1

chúng tôi có:

Xem thêm: Công Thức Hóa Học Của Rượu Là Gì? Tính Chất Hóa Học Của Rượu

thể tích của nguyên tử là vmol

tính thể tích của nguyên tử:

Các Công Thức Hóa Học Lớp 10 Đầy Đủ Nhất

khối lượng thực tế là: vt = v.74

Từ công thức trên, chúng ta tìm được bán kính nguyên tử r.

chương 4: phản ứng oxi hóa – khử

Xem Thêm : 9 Cách Ướp Gà Nướng Đỉnh Của Đỉnh – A TUẤN KHANG

Cân bằng phản ứng oxi hóa – khử theo phương pháp thăng bằng electron. Chương này bao gồm 2 loại bài viết chính:

– Dạng 1: phản ứng oxi hóa – khử trong điều kiện không có môi trường. – Dạng 2: phản ứng oxi hóa – khử trong trường hợp có môi trường.

chương 5: nhóm halogen

– phương pháp trung bình: với mx muối hợp chất ta có công thức:

mmx = mm + mx

– phương pháp bảo toàn phần tử: ví dụ

ncl = nhcl = 2nh2

– Phương pháp tăng giảm khối lượng: dựa vào khối lượng kim loại đã phản ứng.

chương 6: nhóm oxy

bài tập xác định thành phần của các hợp chất

trường hợp xác định% khối lượng của các chất a, b, c trong hỗn hợp.

giải pháp:

gọi x, y, z lần lượt là số mol các chất a, b, c trong hỗn hợp

→ mhh = xa + yb + zc (1)

Xem thêm: 7 Cách Làm Nước Ép Diếp Cá Giảm Cân, Thanh Mát, Dinh Dưỡng

tùy thuộc vào dữ liệu, chúng tôi có thể tìm ax ​​+ by + cz (2)

từ (1) và (2) lập một phương trình toán học, chúng ta có thể tính toán đại lượng cần tìm.

trường hợp xác định% theo khối lượng

giải pháp:

giả sử hỗn hợp gồm 2 khí a, b

x là số mol khí ở

số mol khí b là (1-x) đối với hỗn hợp khí.

chương 7: tốc độ phản ứng và phép đo phân vị

biểu thức tốc độ phản ứng:

phản ứng phản ứng: ma + nb → pc + qd

biểu thức tốc độ: v = k. (a) m. (b) n

trong đó k là hằng số tốc độ (hằng số tốc độ)

Xem Thêm : Áp suất hơi bão hòa là gì? Bảng nước và hơi nước bão hòa?

(a), (b) là nồng độ mol của các chất a, b.

iii. bài tập ứng dụng công thức hóa học lớp 10

Câu 1: Trong hạt nhân nguyên tử x có 26 proton. Chọn số phát biểu đúng trong số các câu sau về x:

a. x có 26 electron trong hạt nhân của nó. b. x có 26 nơtron trong lớp vỏ nguyên tử của nó. c. x có điện tích hạt nhân là 26+. d. khối lượng nguyên tử x là 26u.

câu hỏi 2: bạn biết rằng nguyên tử crom có ​​khối lượng là 52u, bán kính nguyên tử là 1,28 Å. Mật độ của nguyên tử crom là bao nhiêu?

a. 2,47g / cm3. b. 9,89g / cm3. c. 5,92g / cm3. d. 5,20 g / cm3.

Câu 3: cho biết oxit ứng với hóa trị cao nhất của nguyên tố r có công thức r2o5. trong hợp chất của nó với hiđro, r chiếm 82,35% khối lượng. r là số nguyên tố

Xem thêm: Công thức tính biên độ góc con lắc đơn và bài tập có lời giải

a. nb p c. na d. niềm tin

Câu 4: Công thức hóa học của hợp chất là m2x do hai nguyên tố m và x tạo thành. biết rằng: tổng số proton trong hợp chất m2x là 46. trong hạt nhân m có n – p = 1, hạt nhân x có n ‘= p’. Trong hợp chất m2x, nguyên tố x chiếm 8/47 khối lượng phân tử. Số proton trong hạt nhân của nguyên tử m, x và liên kết trong hợp chất m2x tương ứng là bao nhiêu?

a. 19,8 và liên kết cộng hóa trị b. 19,8 và liên kết ion c. 15, 16 và liên kết ion d. 15, 16 và liên kết cộng hóa trị

<3 tại đây.

a. caocl2 b. kmno4 c. k2cr2o7 d. mno2

Câu 6: Cho 3,16 gam kmno4 phản ứng với dung dịch hcl đặc (dư), sau phản ứng có bao nhiêu mol hcl bị oxi hoá? chọn câu trả lời đúng bên dưới:

a. 0,05b. 0,11c 0,02đ. 0,10

Câu 7: Đốt cháy hoàn toàn 7,2 gam kim loại có tên là m (có hóa trị ii không đổi trong hợp chất) trong lượng dư cl2, người ta thu được 28,5 gam muối. chất nào sau đây là kim loại m:

a. được b. c. ca d. mg

Câu 8: cho 69,6 gam mangan đioxit phản ứng với dung dịch axit clohiđric đặc. toàn bộ lượng khí clo sinh ra được hấp thụ hết vào 500 ml dung dịch có 4m gam thì thu được 500 ml dung dịch x. Nồng độ mol của nacl và dung dịch x trong kết quả dưới đây là bao nhiêu?

a. 1,6m và 0,8m b. 1,6m và 1,6m c. Sâu 3,2m và 1,6m. 0,8m và 0,8m

Câu 9: Lấy 4,48 lít hỗn hợp khí n2 và cl2 cho vào dung dịch ca (ồ) 2 dư. sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn (xảy ra hoàn toàn) còn lại 1,12 lít khí. Tính phần trăm thể tích của cl2 trong hỗn hợp trên (chọn câu trả lời đúng nhất trong các câu sau)

a. 88,38% b. 75,00% c. 25,00% d. 11,62%

Câu 10: cho 2,24 lít khí cl2 (ở nhiệt độ thường) hấp thụ hoàn toàn vào 200 ml dung dịch (ở nhiệt độ thường). nồng độ naah còn lại sau phản ứng là 0,5m (giả sử thể tích dung dịch không thay đổi). nồng độ mol ban đầu của dung dịch là

a. 0,5 MB 0,1m c. 1,5m sâu 2,0m

câu trả lời:

trên đây ant guru đã chia sẻ với các bạn tài liệu tổng hợp công thức hóa học lớp 10 đầy đủ nhất, đầy đủ nhất, giúp các bạn học tập và chuẩn bị cho các kì thi.

Chúc may mắn với việc học của bạn!

Nguồn: https://truongxaydunghcm.edu.vn
Danh mục: Công thức

Related Articles

Back to top button