Biên bản sinh hoạt lớp 2021

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN

Sinh hoạt lớp cuối tuần …….năm học………..

Hôm nay, vào lúc …. giờ … .phút, ngày ……. tháng..…năm 20… tại phòng học số: …của lớp………tổ chức SHL cuối tuần để đánh giá, kiểm điểm tất cả các hoạt động của lớp trong tuần vừa qua và đề ra phương hướng, kế hoạch trong tuần kế tiếp.

Thành phần tham dự SHL:

Thầy/Cô giáo CN: …………………………..

cùng toàn thể các thành viên của lớp ………..;

Vắng

Lý do

Vắng

Lý do

1…………………

………………………

4………………………

…………………..……

2…………………

………………………

5………………………

…………..……………

3…………………

………………………

6………………………

………………………..

Chủ trì:……………..……Chức vụ:…………………

Thư ký:………………..Chức vụ:………………

Tập thể lớp: ……….. đã tiến hành sinh hoạt lớp với các nội dung cụ thể như sau:

1. Tổ chức SH tập thể (5-10 phút: hát, đọc thơ, kể chuyện, đố vui, TN tự đánh giá bản thân,…):

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

2. Tổ trưởng/Phó báo cáo HĐ của tổ trong tuần vừa qua (báo cáo những HS được tuyên dương và HS cá biệt):

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

III. Nhận xét, đánh giá các hoạt động của lớp trong tuần qua:

1. Lớp phó học tập (đánh giá tình hình học tập của lớp):

– Tổng số tiết học chính khóa/tuần:……, trong đó: Tốt: ….., Khá: …., TBình: …., Yếu:………

– Tổng số tiết học phụ đạo/tuần:………., trong đó: Tốt: ….., Khá: ..…, TBình: …., Yếu:………

+ Lý do bị tiết TBình:…………………………………………

+ Lý do bị tiết Yếu:…………………………………………

XEM THÊM:  Bảng Hướng Dẫn Chuẩn Đoán - Học Phí Nghề Sửa Chữa Điện Lạnh

– Tổng số tiết không có Thầy/Cô giáo dạy):……………………..

– Tình hình học tập trong tuần qua(cụ thể từng học sinh)

+ Thuộc bài (có điểm KTM 5,0):…………………………………………

……………………………………………………………………………………..

+ Không thuộc bài(có điểm KTM < 5,0):………………………………

……………………………………………………………………………………..

– Nhận xét chung về tình hình học tập của lớp trong tuần(lưu ý việc chuẩn bị bài trước khi đến lớp, xây dựng bài, hợp tác học tập,…):……………………

………………………………………………………………………………..

– Biệp pháp khắc phục và phương hướng của tuần tới:…………………

………………………………………………………………………………….

– Báo cáo kết quả thực hiện các hoạt động phong trào trong tuần qua:

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………..

– Triển khai Kế hoạch, các hoạt động phong trào trong tuần tới:

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………….

– Công khai Đoàn phí, quỹ đoàn:……………………………….

…………………………………………………………………………….

3. Lớp phó Lao động:

– Đánh giá việc lao động, vệ sinh, trực tuần,…trong tuần qua:

…………………………………………………………………………………

– Kế hoạch thực hiện trong tuần tới:……………………………..

……………………………………………………………………………….

4. Lớp phó VTM, Thủ quỹ:

– Đánh giá hoạt động VTM trong tuần qua:

…………………………………………………………………………….

– Kế hoạch thực hiện VTM trong tuần tới:

……………………………………………………………………………..

Công khai tài chính (nếu có):

+ Thu………………(bằng chữ)……………………………………;

+ Chi:…………………..(bằng chữ):………………………….;

(lý do chi:…………………………………….)

+ Còn lại:……………………………………………

– Quĩ tuần tới (nếu có, thu bao nhiêu/1HS, nêu lý do thu):………………………………………

5. Lớp trưởng: Đánh giá kết quả chung của tuần này với tuần trước(nêu tên cụ thể):

– Nề nếp, ý thức, thái độ học tập…………………………….

………………………………………………………………………….

– Ý thức rèn luyện đạo đức, sửa chữa khuyết điểm:…………

………………………………………………………………………………….

– Vắng học, chào cờ, ngoại khóa…(nêu cụ thể: Tên, phép, không phép, lý do)

XEM THÊM:  Hướng Dẫn Up Rom Gốc 5 - Sony Xperia Z1 Au (Sol23)

…………………………………………………………………………..

– Biện pháp, phương hướng tuần tới:………………………

………………………………………………………………………….

– Ý kiến đề xuất:………………………………………………….

………………………………………………………………………….

6. Nhận xét, đánh giá và phương hướng của Thầy/Cô giáo chủ nhiệm lớp

– Ưu điểm:……………………………………………………….

………………………………………………………………………

– Khuyết điểm:………………………………………………….

………………………………………………………………………

– Biểu dương những học sinh tích cực trong tuần:……………….

– Phê bình và đưa ra giải pháp, biện pháp, hình thức xử lý(cụ thể cho từng trường hợp):

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

– Duy trì sĩ số: Đầu năm tổng số….nữ, hiện nay tổng số…..nữ, giảm:…….nữ

Lý do giảm:………………………………………..

Học sinh có nguy cơ nghỉ học giữa chừng:………………………

Giải pháp, biện pháp vận động, giúp đỡ:………………………….

HS gặp khó khăn trong cuộc sống, trong học tập:………………

Giải pháp, biện pháp vận động, giúp đỡ:………………………….

– Định hướng các hoạt động trong tuần tới (tuần…………):

+ Về học tập:…………………………………………………….

+ Về nề nếp, tác phong, ý thức rèn luyện phẩm chất đạo đức, ý thức tự phê bình và phê bình:

………………………………………………………………

+ Về các phong trào thi đua:………………………..

…………………………………………………………………

+ SH 15 phút đầu giờ:

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

– Các hoạt động khác:…………………………………..

………………………………………………………………….

– Kiến nghị, đề xuất:……………………………………..

……………………………………………………………….

………………………………………………………………..

7. Thư ký thông qua nội dung SHL (đọc biên bản)

8. Góp ý, bổ sung, điều chỉnh nội dung biên bản (nếu có):

VII. Chủ trì họp: Cho biểu quyết về sự nhất trí với đánh giá các hoạt động của tuần qua và phương hướng của tuần tới (tuần……): Kết quả biểu quyết:……../………(………%) đồng ý.

Tiết SHL kết thúc lúc………..giờ………..phút cùng ngày ./.

Thư ký

XEM THÊM:  Hướng Dẫn Sử Dụng Cắt Gió Đá Đơn Giản, Kỹ Thuật Cắt Hàn Gió Đá Đơn Giản

(Ký, ghi rõ họ và tên)

Chủ trì

(Ký, ghi rõ Họ và tên)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button