Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập xã Cương Gián

Báo cáo thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ công chức

Ủy ban nhân dân

Con Gián Lớn

ID: / qd-ubnd

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Tòa án Cockroach, tháng 8 năm 2021

Quyết định

Ban hành quy tắc ứng xử đối với cơ quan hành chính nhà nước, cấp xã, cán bộ, công chức, viên chức không thuộc cơ quan liêm chính

Ủy ban nhân dân

Theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019 sửa đổi, bổ sung một số quy định;

Theo quy định của Luật Viên chức Năm 2008; Luật Viên chức Năm 2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật cán bộ, công chức, viên chức 2019 ; / p>

Theo Nghị định số 59/2019 / nĐ-cp ngày 01 / 7 / i > Năm 2019 Chính phủ quy định chi tiết một số biện pháp thi hành p phòng ngừa tham nhũng; Quyết định 1847 / qd-ttg 27 / 12 / 2018 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án văn hóa công vụ;

Căn cứ vào Quyết định số 20/2019 / qd-ubnd ngày 23 tháng 5 năm 2019 của tỉnh ubnd về việc ban hành các quy định về văn hóa công chức trong các cơ quan tỉnh của Kazakhstan và nơi nộp đơn ở tỉnh Ning.

Theo yêu cầu của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Quyết định:

Điều 1. Cùng với quyết định này, bộ quy tắc ứng xử của các cơ quan hành pháp nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức nhà nước ngoài tổ chức được ban hành. con gián.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày công bố.

Văn phòng Ủy ban nhân dân, Trưởng các đoàn thể, đơn vị sự nghiệp cấp xã; hợp đồng lao động đối với cán bộ, công chức, cán bộ kiêm nhiệm, cán bộ xã theo quyết định của người điều hành. /.

Chuyển hàng đến:

– như khoản 2;

– Bộ Nội vụ Yixuan;

– Đảng ủy, UBND xã;

– Chủ tịch ủy ban ubnd của cộng đồng;

– Cán bộ văn hóa xã;

– Các trường: mn, th, thcs;

– Trang web của xã;

-Sưu tầm: vt.

tm. Ủy ban nhân dân

Chủ tịch

Xem thêm: Độ ẩm tuyệt đối là gì? Công thức tính độ ẩm tuyệt đối của không khí

(Chữ ký)

Màu vàng Quạt Hà

Ủy ban nhân dân

x nền con gián

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Quy tắc

Xem Thêm : Kiến thức về dòng điện trong kim loại ( ví dụ có lời giải chi tiết)

Hành vi của cán bộ, công chức, viên chức cơ quan hành chính nhà nước cấp xã, cơ sở ngoài công lập

(Đã công bố Quyết định số / qd-ubnd ngày 8 tháng 8 năm 2021 của UBND thị trấn Cương Gián)

Chương 1

Mục đích, Phạm vi, Đối tượng

Điều 1. Mục đích

1. Nâng cao văn hóa công chức, đẩy mạnh việc hình thành quy tắc ứng xử, phong cách làm việc cho cán bộ, công chức, viên chức trong khu vực; bảo đảm tính chuyên nghiệp, liêm chính, trách nhiệm, công tâm, minh bạch và hiệu quả trong thực thi công vụ.

2. Là cơ sở để mỗi cán bộ, công chức, viên chức tự điều chỉnh hành vi của mình đáp ứng các chuẩn mực văn hóa theo quy định.

3. Thực hiện công khai nhiệm vụ, công vụ và một số quan hệ xã hội liên quan đến việc thi hành công vụ của cán bộ, công chức, viên chức; nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong công tác phòng, chống tham nhũng.

4. Thực hiện trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc xây dựng văn hóa công chức; là cơ sở để cơ quan có thẩm quyền và cán bộ, công chức, viên chức chịu trách nhiệm khi để xảy ra vi phạm quy tắc ứng xử trong thi hành công vụ. nghĩa vụ, công vụ và quan hệ xã hội, đồng thời là cơ sở để quần chúng nhân dân giám sát. Cán bộ, công chức, viên chức tuân theo pháp luật.

Phạm vi và áp dụng của Điều 2

1. Các phòng, ban, đơn vị sự nghiệp trực thuộc xã; Ủy ban nhân dân thị xã, thị trấn.

2. Đối tượng áp dụng của Điều này là tất cả cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại các cơ quan, đơn vị quy định tại khoản 1 Điều này.

Chương Hai

Quy tắc Ứng xử Chung

Điều 3 Quy định về trang phục, nghi thức, nghi thức, nơi làm việc đối với cán bộ, công chức, viên chức

Cán bộ, công chức, viên chức phải thực hiện các quy định sau đây khi làm việc tại công sở và trong khi thi hành nhiệm vụ, công vụ:

1. Mặc trang phục công sở lịch sự, đầu tóc gọn gàng, đi giày hoặc dép có quai hậu. Trang phục phải phù hợp với tính chất công việc, ngành nghề (nếu có) và thuần phong mỹ tục của dân tộc (quần tây, áo sơ mi bó sát), không xẻ tà cao, không mặc quần bò, áo thun. ve trên cổ). Khuyến khích nữ cán bộ, công chức, viên chức mặc trang phục dân tộc trong các dịp lễ, Tết, ngày quan trọng của cơ quan. Đối với những ngành, lĩnh vực có trang phục riêng thì phải tuân theo những quy định riêng.

2. Tư thế, phong thái, cử chỉ nghiêm túc; giao tiếp thân thiện, hòa nhã, khiêm tốn, lịch sự, tôn trọng người khác; sử dụng ngôn ngữ chuẩn mực, rõ ràng, mạch lạc.

3. Cán bộ, công chức, viên chức phải đeo biển tên, phù hiệu, biển chức danh theo quy định.

4. Không làm việc một mình, dẫn đến giờ làm việc hỗn loạn.

5. Không hút thuốc trong văn phòng và trường quay; không uống rượu trong giờ làm việc và trong giờ nghỉ trưa các ngày trong tuần;

Xem thêm: Vốn lưu động là gì? Công thức tính vốn lưu động của doanh nghiệp

6. Không đeo tai nghe, bật nhạc, nghe nhạc, chơi trò chơi điện tử và các thiết bị giải trí cá nhân trong giờ làm việc.

7. Giữ gìn vệ sinh nơi làm việc, nơi làm việc; không thắp hương trong trụ sở, không tàng trữ hình ảnh đồi trụy, văn hóa phẩm, tài liệu chống phá Đảng và nhà nước.

Điều 4 Hành vi của cán bộ, công chức, viên chức trong thi hành công vụ

1. Những việc cán bộ, công chức, viên chức phải làm:

a) Trung thành với Tổ quốc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ danh dự Tổ quốc, lợi ích quốc gia; phục vụ nhân dân một cách trung thành, tận tụy. Cán bộ, công chức, viên chức cần nhận rõ chức trách, nghĩa vụ, nhiệm vụ của mình khi thi hành công vụ, chức trách, sẵn sàng nhận, nỗ lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

b) Thực hiện đúng, đầy đủ các quy định về nghĩa vụ của cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của Luật Cán bộ, công chức, viên chức.

c) Trong quá trình thi hành công vụ, những người tiếp xúc trực tiếp với tổ chức, công dân bằng văn bản, phương tiện thông tin (điện thoại, thư tín, Internet …) phải đảm bảo thông tin trao đổi tuân theo quy định của tổ chức, cá nhân. công dân cần được hướng dẫn và giải đáp nội dung công việc; phải tôn trọng, lắng nghe, tận tình hướng dẫn quá trình làm việc và giải thích cặn kẽ các vấn đề về tổ chức, dân sự. Thực hiện “4 xin, 4 luôn”: chào, xin lỗi, cảm ơn, vui lòng; luôn mỉm cười, luôn hòa nhã, luôn lắng nghe, luôn giúp đỡ.

d) Có trách nhiệm hướng dẫn tổ chức, công dân công khai quy trình thực hiện đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, bảo đảm yêu cầu của tổ chức, công dân được giải quyết hợp pháp trong thời gian quy định.

Trường hợp công việc vượt quá thời gian quy định thì cán bộ, công chức, viên chức có trách nhiệm báo cáo bằng văn bản với người phụ trách cơ quan, đơn vị, tổ chức, giải trình lý do quá hạn và thời gian. hạn mức đề nghị gia hạn nhiệm vụ, đồng thời thông báo công khai cho đơn vị đề nghị và công dân biết rõ lý do.

đ) Công chức, viên chức làm công tác thanh tra và các hoạt động nghề nghiệp khác phải thực hiện nghiêm chỉnh các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp theo quy định ngoài các quy định của Quy tắc này.

e) Phải chịu trách nhiệm pháp lý về các hành vi của mình.

2. Những điều cán bộ, công chức, viên chức không được làm:

a) Sa vào tệ nạn xã hội dưới mọi hình thức; lợi dụng chức vụ, quyền hạn của cá nhân, tổ chức nhân danh cơ quan, tổ chức để giải quyết công việc cho cá nhân, gia đình hoặc lợi ích thân nhân (như vay, mượn, hứa, chạy việc, chạy dự án), kế hoạch …) chiếm đoạt tài sản của người khác, làm ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân.

b) Có thái độ hoặc hành vi quan liêu, độc đoán, hách dịch, sách nhiễu, quấy rối người khác, gây căng thẳng, áp bức hoặc đe dọa người khác; vì lợi ích cá nhân, nên đưa, nhận, đưa hoặc nhận tiền bên ngoài cơ sở và ngoài giờ làm việc Vị trí việc làm; thờ ơ, vô cảm, thiếu trách nhiệm trước những khó khăn, vướng mắc của tổ chức và công dân.

c) Từ chối những yêu cầu hợp pháp của người cần giải quyết theo chức trách, nhiệm vụ được giao.

d) Làm mất, hư hỏng, làm sai lệch hồ sơ, tài liệu liên quan đến yêu cầu của tổ chức, công dân khi giao nhiệm vụ giải quyết; phải chấp hành nghiêm kỷ luật phát ngôn, không sử dụng mạng xã hội để khai thác, phát tán thông tin phiến diện, phiến diện, phiến diện. , ảnh hưởng đến hoạt động công vụ.

d) Tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật công tác, bí mật nội dung theo quy định của pháp luật và ghi rõ họ, tên của người tố giác.

e) Các nhiệm vụ khác theo quy định của Luật Cán bộ công chức, Luật Phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Điều 5 Hành vi của cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý

Xem Thêm : Công Thức Tính Vận Tốc Truyền Sóng V, Bước Sóng Λ, Chu Kỳ T, Tính Vận Tốc Truyền Sóng

1. Phải đề cao trách nhiệm đi đầu bằng gương. Không sử dụng chức vụ để bổ nhiệm người quen, tự ý từ chức khi nhận thấy năng lực hạn chế, uy tín thấp. Hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao với sự nhiệt tình, tận tâm, gương mẫu, không mắc vào “tư duy nhiệm kỳ”.

2. Công bằng, khách quan trong việc sử dụng, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý; kịp thời nắm bắt tâm lý, lối sống, phong cách của cán bộ, công chức, viên chức khi thi hành nhiệm vụ, công vụ, tạo sự công bằng. phát huy dân chủ, năng lực kinh nghiệm, sáng tạo; không duy ý chí, cứng rắn, bảo thủ; tôn trọng, lắng nghe ý kiến ​​của cấp dưới.

3. Bảo vệ danh dự của cán bộ, công chức, viên chức khi có những phản ánh, dung túng sai trái.

4. Tạo môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp cho các cơ quan, đơn vị; duy trì văn hóa đoàn kết, đạo đức, công vụ trong tổ chức.

Điều 6. Ứng xử của công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý

1. Tuân theo quyết định của cán bộ lãnh đạo, quản lý; tuân theo chế độ hành chính, phục tùng sự lãnh đạo, quản lý và phân công công việc của cấp trên; không kén việc, chọn việc dễ, việc khó; thường xuyên chủ động sáng tạo khi thực hiện công việc được giao. nhiệm vụ và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

2. Không lợi dụng cơ hội để phát biểu ý kiến, góp ý, phê bình để làm tổn hại đến uy tín của người lãnh đạo, quản lý và đồng nghiệp; không xu nịnh cấp trên vì động cơ không trong sáng.

3. Đối với đồng nghiệp:

a) Có tinh thần hợp tác, giúp đỡ trong thi hành nhiệm vụ, công vụ.

b) Không phân biệt bè phái, dẫn đến mất đoàn kết trong các cơ quan và tổ chức; không lên tiếng theo những cách không lành mạnh và không gây gổ, đánh nhau trong hoặc xung quanh văn phòng. Văn minh, tôn trọng và bảo vệ danh dự, uy tín của đồng nghiệp; có thái độ trung thực, thân thiện, hợp tác, tôn trọng và giúp đỡ lẫn nhau trong hoàn thành nhiệm vụ.

Điều VII Ứng xử của cán bộ, công chức và viên chức Nơi công cộng

1. Chấp hành tốt pháp luật và các quy định về sinh hoạt nơi công cộng.

Xem thêm: Lợi nhuận trước thuế là gì? Công thức tính lợi nhuận trước thuế 2022?

2. Thể hiện sự văn minh, lịch sự trong giao tiếp, ứng xử được mọi người tin tưởng, quý mến.

3. Báo cáo kịp thời các thông tin về vi phạm cho cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền.

4. Không vi phạm thuần phong mỹ tục nơi công cộng, đảm bảo xã hội văn minh, tiến bộ.

5. Không được lợi dụng quyền hạn của mình để tham gia các hoạt động xã hội, xúi giục, bao che cho các hành vi vi phạm pháp luật dưới mọi hình thức.

Điều 8: Ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức với nhân dân nơi cư trú

1. Tích cực tham gia tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.

2. Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tham gia các hoạt động ở nơi cư trú, chịu sự giám sát của tổ chức đảng, cơ quan, đoàn thể và nhân dân nơi cư trú.

3. Không can thiệp trái pháp luật vào hoạt động của cơ quan, tổ chức, cá nhân nơi đặt trụ sở; không tham gia xúi giục, kích động, bao che cho các hành vi vi phạm pháp luật.

4. Không vi phạm quy tắc đạo đức công dân do pháp luật quy định hoặc được quần chúng nhân dân đồng tình.

Ứng xử của Cán bộ, Công chức và Viên chức Chức danh IX trong gia đình

1. Tích cực tuyên truyền, giáo dục, vận động các thành viên trong gia đình nêu gương chấp hành nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

2. Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh, chị, em ruột không được dùng tên riêng vì lợi ích của gia đình và bản thân.

3. Khi tổ chức đám cưới, đám tang, sinh nhật, thôi nôi, tân gia và các hoạt động khác để trục lợi, tránh công khai, lãng phí.

4. Phù hợp với chuẩn mực đạo đức của gia đình và xã hội, thuần phong mỹ tục, truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc; không mê tín dị đoan, có hành vi xấu khi tham gia lễ hội.

Điều 10. Ngôn ngữ, Thái độ Giao tiếp, Hành vi và Sử dụng Điện thoại

1. Ngôn ngữ giao tiếp phải được chuẩn hóa, rõ ràng và mạch lạc. Thái độ và phong thái phải văn minh, lịch sự.

2. Cán bộ, công chức, viên chức khi giao tiếp qua điện thoại phải khai rõ họ tên, chức vụ, đơn vị công tác, đơn vị; giao tiếp ngắn gọn, trọng tâm vào nội dung công việc; điều chỉnh âm lượng sao cho nghe được giọng nói của mình. vừa đủ để tránh ảnh hưởng đến những người xung quanh làm việc.

3. Tắt nhạc chuông của điện thoại trong các cuộc họp và hội nghị. Khi cần thiết, việc sử dụng điện thoại di động phải đảm bảo không cản trở cuộc họp, cuộc họp.

Chương Ba

Tổ chức Thực hiện

Điều 11. Trách nhiệm của Tổ chức và Cá nhân

1. Người phụ trách các cơ quan, đơn vị (trong phạm vi của các Biện pháp này) có trách nhiệm tổ chức thực hiện triệt để các Biện pháp này; kiểm tra, tổ chức đánh giá, tổng kết việc thực hiện và đưa việc thực hiện “Quy định” vào đánh giá hàng năm và tiêu chuẩn xếp loại cán bộ, công chức, viên chức.

2. Bộ Dịch vụ Tổng hợp khuyến nghị rằng việc thực hiện quy tắc này phải được đưa vào kế hoạch kiểm tra và đánh giá hàng năm.

3. Phòng Văn hóa – Thông tin, Trung tâm giao lưu văn hóa tổ chức công khai nội dung Quy tắc này đến cán bộ, công chức, viên chức để cán bộ, công chức, viên chức hiểu và thực hiện.

Điều 12. Khen thưởng và Kỷ luật

1. Cán bộ, công chức, viên chức thực hiện các quy định tại Điều này sẽ được xét khen thưởng theo quy định.

2. Cán bộ, công chức, viên chức vi phạm tùy theo mức độ sẽ bị nhắc nhở, phê bình công khai trong đơn vị. Các trường hợp nghiêm trọng sẽ được xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.

Điều khoản Thực thi Điều 13

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Phòng Nội vụ tổng hợp để nghiên cứu, góp ý, báo cáo UBND huyện xem xét, chỉnh sửa. /.p>

Nguồn: https://truongxaydunghcm.edu.vn
Danh mục: Công thức

Related Articles

Back to top button