File Word 181 Bài Tập Trắc Nghiệm Đại Số 10 Chương 2 Hàm Số Toán 10

… d) y = x 2 – 2x + 1. 39. Parabol y = ax 2 + bx + 2 đi qua hai điểm M(1; 5) và N( -2; 8) có phương trình là: a) y = x 2 + x + 2 b) y = x 2 + 2x + 2 c) y = 2x 2 + x + 2 d) y = 2x 2 + 2x + 2 40. Parabol … 3 x   . 20 . Đồ thị của hàm số y = 2 2 x   là hình nào ? a) b) c) d) x y O 2 4 x y O 2 -4 x y O 4 -2 x y O -4 -2 http://quyndc.blogspot.com Trắc nghiệm chương II – Đại số 10 3 21 . Hình vẽ … parabol y = 2x 2 sang trái 3 đơn vị, ta được đồ thị của hàm số: a) y = 2( x + 3) 2 ; b) y = 2x 2 + 3; c) y = 2( x – 3) 2 ; d) y = 2x 2 – 3. 48. Cho hàm số y = – 3x 2 – 2x + 5. Đồ thị hàm số này có…

Đang xem: Bài tập trắc nghiệm đại số 10 chương 2

*

Xem Thêm : Đề Kiểm Tra Dành Cho Học Sinh Khuyết Tật Được Thực Hiện Linh Hoạt

… a/ ( -2; -2) ; b/ (2; -2) ; c/ (2; 2) ; d/ ( -2; 2) Câu 2/ / nghiệm của hệ phương trình 3 4 0 3 4 2 5 2 2 5 x y z x y z x y z − − + =   + − =   + + =  là : a/ (1;1;1); b/ (0;1 ;2) ; c/ (2; 2 ;2) ; d/ … -1; d/ x = 2. 1 Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm Đại số lớp 10 Leâ Vaên Nghò Câu 2/ 2 2 2 3x x x− = − + − Có ngiệm là : a/ Vô nghiệm ; b/ x = 1 ; c/ x = 2 ; d/ x= 0 Câu 3/ Phương trình 3 2x + = − … (2; 2 ;2) ; d/ vô nghiệm 2 Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm Đại số lớp 10 Leâ Vaên Nghò Câu 3/ nghiệm của hệ phương trình 3 5 2 4 2 7 x y x y − =   + =  là : a/ ( 3 3 ; 2 13 − ) ; b/ ( 3 1 ; 2 2 ); c/…

*

… thưởng 2 3 4 5 6 Cộng Tần số 5 15 10 6 7 43 Số trung vò và độ lệch chuẩn là: A/ 4 – 1 ,25 B/ 4 – 1 ,26 C/ 5 – 1 ,26 D/ 5 – 1 ,25 Câu 33: Cho dãy số liệu thống kê: 21 ; 23 ; 24 ; 25 ; 22 ; 20 Số trung … 3 2 B/ 2 2 C/ 1 2 D/ – 1 2 Caõu 10: Giaự trũ cuỷa cos 47 6 laứ: A/ 3 2 B/ 2 2 C/ 1 2 D/ – 1 2 Caõu 11: Cho sin 3 5 = vụựi 12 875 102

*

5 2,237 104

*

Xem Thêm : Quy Tắc Tam Diện Thuận Trong Sóng Điện Từ, Tại Một Điểm Trên Phương Truyền Sóng Điện Từ

4 1,601 100

Xem thêm: Bài Toán Lãi Suất Ngân Hàng Violet, Access Denied

*

Xem thêm: Đề Kiểm Tra Hóa 10 Chương Oxi Lưu Huỳnh Violet, Kt 1 Tiết Chương Oxi

Nguồn: https://truongxaydunghcm.edu.vn
Danh mục: Đề Thi

Related Articles

Back to top button