Bai Tap Tieng Anh Lop 6 Unit 10 Violet, Bài Tập Tiếng Anh Lớp 5 Violet

Bài tập Unit 14 – 15 lớp 4 có đáp án

truongxaydunghcm.edu.vn xin giới thiệu đến các em Bài ôn tập tiếng Anh lớp 4 chương trình mới Unit 14 – 15 có đáp án được sưu tầm và đăng tải là nguồn tài liệu hữu ích sẽ giúp các em tiếp thu đầy đủ kiến thức đã được trang bị trên lớp và chuẩn bị tốt nhất cho các bài học cũng như bài kiểm tra và bài thi sau này.

Đang xem: Bai tap tieng anh lop 6 unit 10 violet

Giải bài tập SBT Tiếng Anh lớp 4 chương trình mới Unit 14: What does he look like?

Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 4 Chương trình mới Unit 14: What does he look like?

Từ vựng – Ngữ pháp tiếng Anh lớp 4 Unit 15 chương trình mới: When”s Children”s Day?

BÀI TẬP TIẾNG ANH LỚP 4 Unit 14 – 15

Ex 1: Odd one out:

1. a. old

b. young

c. fish

d. slim

2. a. chicken

b. lemonade

c. pork

d. beef

3. a. bread

b. apple

c. noodles

d. rice

4. a. banana

b.strong

c. thin

d. thick

5. a. smaller

b. thinner

c. thicker

d. sister

6. a. short

b. tall

c. milk

d. weak

7. a. Tet

b. Christmas

c. Market

d. Children’s Day

8. a. grandparents

b. parents

c. grandfather

d. grandmother

9. a. big

b. milk

c. water

d. lemonade

10. a. orange

b. beef

c. apple

d. banana

11. a. decorate

b. wear

c. clean

d. gift

12. a. lucky money

b. banh chung

c. firework

d. floor

13. a. Teachers’ Day

b. Teacher

c. Women’s Day

d. New Year

14. a. farmer

b. clerk

c. office

d. worker

15. a. nurse

b. doctor

c. hospital

d. school

16. a. field

b. office

c. school

d. driver

17. a. car

b. driver

c. ship

d. plane

18. a. factory

b. lunch

c. breakfast

d. dinner

19. a. student

b. farmer

c. small

d. nurse

20. a. orange juice

b. pink

c. black

d. red

Ex 2: When’s this festival?

1. Teachers’ Day:

2. New Year:

3. Children’s Day:

4. Christmas:

5. Women’s Day:

6. Independence Day:

Ex 3: Read and match:

1. What time is it?

a. I get up at 6 a.m.

2. What’s your favourite drink?

b. She works in an office.

3. When is your birthday?

c. I was at home.

4. What does your grandfather do?

d. She’s a nurse.

5. What subjects does he like?

e. I like chicken and beef.

6. Would you like some coffee?

f. She did her homework.

7. Do you like your job?

g. Yes, I like noodles.

8. What time do you get up?

h. Maths, English and IT.

9. What did she do last night?

i. It’s on the third of April.

10. Where does Lan work?

j. It’s half past eleven.

11. What’s your favourite food?

k. It’s Monday, the eleventh of June.

12. What time does your family have lunch?

l. No, thanks.

13. Where was you yesterday?

m. He’s a farmer.

14. Is she a driver?

n. They are old but strong.

15. Who is shorter, Nam or Linh.

o. I visit my grandparents.

16. What do you do at Tet?

p. No, she is a clerk.

17. What does your grandparents look like?

q. Linh is.

18. Would you like some noodles?

r. Yes, I do.

19. What is the date today?

s. It’s apple juice.

20. What does your mother do?

t. We have lunch at 12 o’clock.

Ex 4: Read and answer questions:

Hi. My name is Linda. I like beef. It is my favourite food. My favourite drink is orange juice. I don’t like vegetables. My younger brother Peter doesn’t like beef. He loves chicken. It is his favourite food. He loves lemonade too. Lemonade is his favourite drink. He drinks it every day.

1. What’s her name?

2. What food does she like?

3. What is her favourite drink?

4. Does she like vegetables?

5. What’s her younger brother’s name?

6. Does he like chicken?

7. What’s Peter favourite drink?

8. When does Peter drink his favourite drink?

Ex 5: Read and write:

Dear Jane,

My name’s Marry. I’m nine years old and I live in Da Nang. There are four people in my family: my father, my mother, my brother and me. My father’s 34 years old. He’s a teacher; and he’s tall and slim. My mother’s 31 years old. She’s a doctor. I think she’s very beautiful. My brother and I are pupils at Hoa Hong Primary School. I’m older than my brother but he’s taller than me.

Best wishes,

Marry

1. What does Marry’s father do?

2. What does her father look like?

3. What does her mother do?

4. What does her mother look like?

5. What do Marry and her brother do?

6. How old is Marry?

7. Who is younger, Marry or her brother?

8. Who is shorter, Marry or her brother?

Ex 6: Put the words in correct order:

1. like/ mother/ what/ your/ does/ look/?

2. me/ brother/ is/ older/ my/ than/.

3. what/ grandparents/ do/ like/ your/ look/?

4. are/ their/ house/ decorating/ they/.

5. is/ father/ strong/ my/ and/ big/.

6. she/ does/ what/ do/?

7. slim/ brother/ my/ is/ tall/ and/.

8. parents/ young/ my/ are/ strong/ and/

9. doing/ are/ what/ you/Lan/ and/?

10. father/ my/ is/ brother/ than/ taller/ my/.

Ex 7: Translate into English:

1. Quyển sách này dày hơn quyển sách kia.

2. Chúng tôi tặng hoa cho thầy cô giáo trong ngày nhà giáo.

3. Họ đang tổ chức tiệc, ca hát và khiêu vũ.

4. Bố mẹ của tôi đang lau dọn và trang trí nhà cửa.

5. Anh ấy mặc quần áo mới, nhận tiền lì xì từ bố mẹ của anh ấy vào dịp Tết.

6. Chị gái tôi cao hơn tôi.

Xem thêm: Trắc Nghiệm Đại Số 10 Chương 4 Violet, Đề Kiểm Tra Chương 4 Đại Số 11 Violet

7. Chúng tôi sống tron
g một ngôi nhà nhỏ ở Lạng Sơn.

8. Em trai của cô ấy thấp và béo.

9. Cô ấy đang làm bánh chưng cho dịp Tết.

10. Chúng tôi tới thăm ông bà, thầy cô và bạn bè trong dịp Tết.

ĐÁP ÁN

Ex 1: Odd one out:

1 – c; 2 – b; 3 – b; 4 – a; 5 – d;

6 – c; 7 – c; 8 – b; 9 – a; 10 – b;

11 – d; 12 – b; 13 – b; 14 – c; 15 – d;

16 – d; 17 – b; 18 – a; 19 – c; 20 – a;

Ex 2: When’s this festival?

1 – 20th, November

2 – 1st, January;

3 – 1st, June;

4 – 25th, December;

5 – 8th, March;

6 – 2nd, September

Ex 3: Read and match:

1 – j; 2 – s; 3 – i; 4 – m; 5 – h;

6 – l; 7 – r; 8 – a; 9 – f; 10 – b;

11 – e; 12 – t; 13 – c; 14 – p; 15 – q;

16 – o; 17 – n; 18 – g; 19 – k; 20 – d;

Ex 4: Read and answer questions:

1 – Her name”s Linda.

2 – She likes beef;

3 – She like orange juice.

4 – No, she doesn”t.

5 – His name is Peter.

6 – Yes, he does.

7 – He loves chicken.

8 – He drinks it every day.

Ex 5: Read and write:

1 – He is a teacher.

2 – He is tall and slim.

3 – She is a doctor.

4 – She is very beautiful.

5 – They are pupils.

6 – She is 9.

7 – Marry”s brother is.

8 – Marry is.

Ex 6: Put the words in correct order:

1 – What does your mother look like?

2 – My brother is older than me.

3 – What do your grandparents look like?

4 – They are decorating their house.

5 – My father is big and strong.

6 – What does she do?

7 – My brother is tall and slim.

8 – My parents are young and strong.

9 – What are you and Lan doing?

10 – My father is taller than my brother.

Ex 7: Translate into English:

1 – This book is thicker than that one.

2 – We give flowers to our teachers on Teacher”s Day.

3 – They are having party, singing and dancing.

4 – My parents are cleaning and decorating the house.

5 – He wears new clothes, receives lucky money from his parents on Tet.

6 – My sister is taller than me.

7 – We live in a small house in Lang Son.

8 – Her little brother is short and fat.

9 – She is making banh chung for Tet.

Xem thêm: Thư Viện Đề Kiểm Tra Violet Thư Viện Đề Thi & Kiểm Tra, Thư Viện Đề Thi Và Kiểm Tra

10 – We visit grandparents, teachers and friends during Tet.

Mời các bạn vào tham khảo các bài học tiếp theo để có kiến thức tổng hợp trọn vẹn nhất:

Giải bài tập SGK tiếng Anh lớp 4 Chương trình mới Unit 16 LET”S GO TO THE BOOKSHOP!

Giải bài tập SBT Tiếng Anh lớp 4 chương trình mới Unit 16: Let”s go to the bookshop

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button
You cannot copy content of this page