Bai tap tieng anh lop 6 unit 10 violet

bài tập Unit 14 - 15 lớp 4 bao gồm đáp án

truongxaydunghcm.edu.vn xin giới thiệu đến các em Bài ôn tập giờ Anh lớp 4 công tác new Unit 14 - 15 có đáp án được sưu tầm cùng đăng mua là nguồn tài liệu hữu ích sẽ giúp đỡ những em thu nạp đầy đủ kỹ năng đã có thiết bị bên trên lớp cùng chuẩn bị tốt nhất cho những bài học tương tự như bài đánh giá với bài thi trong tương lai.

Bạn đang xem: Bai tap tieng anh lop 6 unit 10 violet


Giải bài bác tập SBT Tiếng Anh lớp 4 chương trình bắt đầu Unit 14: What does he look like?

Giải bài xích tập SGK Tiếng Anh lớp 4 Cmùi hương trình new Unit 14: What does he look like?

Từ vựng - Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh lớp 4 Unit 15 công tác mới: When"s Children"s Day?


BÀI TẬP TIẾNG ANH LỚP 4 Unit 14 – 15

Ex 1: Odd one out:

1. a. old

b. young

c. fish

d. slim

2. a. chicken


b. lemonade

c. pork

d. beef

3. a. bread

b. apple

c. noodles

d. rice

4. a. banana

b.strong

c. thin

d. thick

5. a. smaller

b. thinner

c. thicker

d. sister

6. a. short

b. tall

c. milk

d. weak

7. a. Tet

b. Christmas

c. Market

d. Children’s Day

8. a. grandparents

b. parents

c. grandfather

d. grandmother

9. a. big

b. milk

c. water

d. lemonade

10. a. orange

b. beef

c. apple

d. banana

11. a. decorate

b. wear

c. clean

d. gift

12. a. lucky money

b. banh chung

c. firework

d. floor

13. a. Teachers’ Day

b. Teacher

c. Women’s Day

d. New Year

14. a. farmer

b. clerk

c. office

d. worker

15. a. nurse

b. doctor

c. hospital

d. school

16. a. field

b. office

c. school

d. driver

17. a. car

b. driver

c. ship

d. plane

18. a. factory

b. lunch

c. breakfast

d. dinner

19. a. student

b. farmer

c. small

d. nurse

20. a. orange juice

b. pink

c. black

d. red

Ex 2: When’s this festival?

1. Teachers’ Day:

2. New Year:

3. Children’s Day:

4. Christmas:

5. Women’s Day:

6. Independence Day:


Ex 3: Read & match:

1. What time is it?

a. I get up at 6 a.m.

2. What’s your favourite drink?

b. She works in an office.

3. When is your birthday?

c. I was at trang chủ.

4. What does your grandfather do?

d. She’s a nurse.

5. What subjects does he like?

e. I like chicken and beef.

6. Would you like some coffee?

f. She did her homework.

7. Do you lượt thích your job?

g. Yes, I lượt thích noodles.

8. What time vày you get up?

h. Maths, English and IT.

9. What did she do last night?

i. It’s on the third of April.

10. Where does Lan work?

j. It’s half past eleven.

11. What’s your favourite food?

k. It’s Monday, the eleventh of June.

12. What time does your family have sầu lunch?

l. No, thanks.

13. Where was you yesterday?

m. He’s a farmer.

14. Is she a driver?

n. They are old but strong.

15. Who is shorter, Nam or Linh.

o. I visit my grandparents.

16. What do you do at Tet?

p. No, she is a clerk.

17. What does your grandparents look like?

q. Linch is.

18. Would you like some noodles?

r. Yes, I bởi vì.

19. What is the date today?

s. It’s táo bị cắn dở juice.

20. What does your mother do?

t. We have sầu lunch at 12 o’clock.


Ex 4: Read and answer questions:

Hi. My name is Lindomain authority. I lượt thích beef. It is my favourite food. My favourite drink is orange juice. I don’t like vegetables. My younger brother Peter doesn’t like beef. He loves chicken. It is his favourite food. He loves lemonade too. Lemonade is his favourite drink. He drinks it every day.

1. What’s her name?

2. What food does she like?

3. What is her favourite drink?

4. Does she lượt thích vegetables?

5. What’s her younger brother’s name?

6. Does he lượt thích chicken?

7. What’s Peter favourite drink?

8. When does Peter drink his favourite drink?

Ex 5: Read và write:

Dear Jane,

My name’s Marry. I’m nine years old and I live in Da Nang. There are four people in my family: my father, my mother, my brother & me. My father’s 34 years old. He’s a teacher; & he’s tall và slyên. My mother’s 31 years old. She’s a doctor. I think she’s very beautiful. My brother and I are pupils at Hoa Hong Primary School. I’m older than my brother but he’s taller than me.

Best wishes,

Marry

1. What does Marry’s father do?

2. What does her father look like?

3. What does her mother do?

4. What does her mother look like?

5. What vì chưng Marry và her brother do?

6. How old is Marry?

7. Who is younger, Marry or her brother?

8. Who is shorter, Marry or her brother?

Ex 6: Put the words in correct order:

1. like/ mother/ what/ your/ does/ look/?

2. me/ brother/ is/ older/ my/ than/.

3. what/ grandparents/ do/ like/ your/ look/?

4. are/ their/ house/ decorating/ they/.

5. is/ father/ strong/ my/ and/ big/.

6. she/ does/ what/ do/?


7. slim/ brother/ my/ is/ tall/ and/.

8. parents/ young/ my/ are/ strong/ and/

9. doing/ are/ what/ you/Lan/ and/?

10. father/ my/ is/ brother/ than/ taller/ my/.

Ex 7: Translate inlớn English:

1. Quyển sách này nhiều hơn cuốn sách cơ.

2. Chúng tôi khuyến mãi ngay hoa mang lại thầy thầy giáo trong thời gian ngày công ty giáo.

3. Họ đã tổ chức tiệc, ca hát cùng nhảy đầm.

4. Bố bà mẹ của tôi đang vệ sinh dọn với trang trí thành tích.

5. Anh ấy mặc quần áo bắt đầu, thừa nhận chi phí thiên lí từ bỏ bố mẹ của anh ấy vào lúc Tết.

6. Chị gái tôi cao hơn nữa tôi.

Xem thêm: Trắc Nghiệm Đại Số 10 Chương 4 Violet, Đề Kiểm Tra Chương 4 Đại Số 11 Violet

7. Chúng tôi sống vào một ngôi nhà nhỏ dại sinh hoạt TP Lạng Sơn.

8. Em trai của cô ấy ấy tốt và Khủng.

9. Cô ấy đang làm bánh chưng cho thời gian Tết.

10. Chúng tôi tới thăm các cụ, thầy cô cùng đồng đội trong dịp Tết.

ĐÁPhường ÁN

Ex 1: Odd one out:

1 - c; 2 - b; 3 - b; 4 - a; 5 - d;

6 - c; 7 - c; 8 - b; 9 - a; 10 - b;

11 - d; 12 - b; 13 - b; 14 - c; 15 - d;

16 - d; 17 - b; 18 - a; 19 - c; 20 - a;

Ex 2: When’s this festival?

1 - 20th, November

2 - 1st, January;

3 - 1st, June;

4 - 25th, December;

5 - 8th, March;

6 - 2nd, September

Ex 3: Read và match:

1 - j; 2 - s; 3 - i; 4 - m; 5 - h;

6 - l; 7 - r; 8 - a; 9 - f; 10 - b;

11 - e; 12 - t; 13 - c; 14 - p; 15 - q;

16 - o; 17 - n; 18 - g; 19 - k; đôi mươi - d;

Ex 4: Read & answer questions:

1 - Her name"s Linda.

2 - She likes beef;

3 - She lượt thích orange juice.

4 - No, she doesn"t.

5 - His name is Peter.

6 - Yes, he does.

7 - He loves chicken.

8 - He drinks it every day.

Ex 5: Read và write:

1 - He is a teacher.

2 - He is tall và sllặng.

3 - She is a doctor.

4 - She is very beautiful.

5 - They are pupils.

6 - She is 9.

7 - Marry"s brother is.

8 - Marry is.

Ex 6: Put the words in correct order:

1 - What does your mother look like?

2 - My brother is older than me.

3 - What bởi your grandparents look like?

4 - They are decorating their house.

5 - My father is big và svào.

6 - What does she do?

7 - My brother is tall và slyên ổn.

8 - My parents are young & strong.

9 - What are you & Lan doing?

10 - My father is taller than my brother.

Ex 7: Translate inkhổng lồ English:

1 - This book is thicker than that one.


2 - We give flowers to our teachers on Teacher"s Day.

3 - They are having các buổi tiệc nhỏ, singing & nhảy đầm.

4 - My parents are cleaning & decorating the house.

5 - He wears new clothes, receives lucky money from his parents on Tet.

6 - My sister is taller than me.

7 - We live in a small house in Lang Son.

8 - Her little brother is short & fat.

9 - She is making banh tầm thường for Tet.

Xem thêm: Thư Viện Đề Kiểm Tra Violet Thư Viện Đề Thi & Kiểm Tra, Thư Viện Đề Thi Và Kiểm Tra

10 - We visit grandparents, teachers và friends during Tet.

Mời chúng ta vào tìm hiểu thêm các bài học tiếp theo để có kiến thức và kỹ năng tổng hòa hợp vừa đủ nhất:

Giải bài bác tập SGK tiếng Anh lớp 4 Chương trình mới Unit 16 LET"S GO TO THE BOOKSHOP!

Giải bài tập SBT Tiếng Anh lớp 4 chương trình bắt đầu Unit 16: Let"s go to lớn the bookshop


Chuyên mục: Đề Thi