Bài Tập Gerund And Infinitive Lớp 9, Bài Tập Về Gerund And To

Bạn đang quan tâm đến Bài Tập Gerund And Infinitive Lớp 9, Bài Tập Về Gerund And To phải không? Nào hãy cùng Truongxaydunghcm.edu.vn đón xem bài viết này ngay sau đây nhé, vì nó vô cùng thú vị và hay đấy!

Bài trước truongxaydunghcm.edu.vn đã giới thiệu cho bạn rất kỹ về cách sử dụng V-ing và to V trong câu rồi. Nếu bạn chưa đọc bài kiến thức đó thì hãy quay lại và học trước nhé. Bài Các dạng thức V-ing và to V trong tiếng Anh.

Đang xem: Bài tập gerund and infinitive lớp 9

Bài này chúng ta sẽ tiến tới làm phần luyện tập để đảm bảo nắm chắc kiến thức nhé.

Bài 1: Chia động từ trong ngoặc

I can’t imagine Peter _____ (go) by bike.He agreed _____ (buy) a new car.The question is easy _____ (answer).The man asked me how _____ (get) to the airport.I look forward to _____ (see) you at the weekend.Are you thinking of _____ (visit) London?We decided _____ (run) through the forest.The teacher expected Sarah _____ (study) hard.She doesn’t mind _____ (work) the night shift.I learned _____ (ride) the bike at the age of 5.

Đáp án: 

going to buyto answerto getseeingvisitingto runto studyworkingto ride

*

Bài 2: Chia động từ ở trong ngoặc

Xem Thêm : Tuyển Tập 195 Bài Tập Trắc Nghiệm Mũ Logarit Violet Mới Nhất 2021

We decided _____ (buy) a new car.They’ve got some work _____ (do).Peter gave up _____ (smoke) .He’d like _____ (fly) an aeroplane.I enjoy _____ (write) picture postcards.Do you know what _____ (do) if there’s a fire in the shop?Avoid _____ (make) silly mistakes.My parents wanted me _____ (be) home at 11 o’clock.I dream about _____ (build) a big house.I’m hoping _____ (see) Lisa.

Xem thêm: Bài Tập Thì Quá Khứ Đơn Violet, Bài Tập Thì Quá Khứ Hoàn Thành

Đáp án:

to buy to do smokingto flywritingto domakingto bebuildingto see

Bài 3: Chia động từ ở trong ngoặc 

The children prefer ( watch) TV to ( read) books. The boys like ( play) games but hate ( do) lessons. Would you like ( go) now or shall we wait till the end? I can’t find my favorite book. You ( see) it? We used ( dream) of a television set when we (be) small. Would you mind ( show ) me how ( send) an email? He always think about (go) swimming. She dislikes (do) a lot of housework. My children enjoy ( read) books. She looked forward to (see) you.

Đáp án:

Xem Thêm : Perfect Gerund And Perfect Participle Lớp 11 Bài Tập Violet, Gerund And Present Participle Exercises Violet

watching – reading  playing – doing  to go  have …seen  to dream – were  showing – to send going  doing  reading  seeing

Bài 4: Chia động từ ở trong ngoặc

They are used to (prepare) new lessons. By ( work) day and night , he succeeded in ( finish) the job in time. His doctor advised him ( give) up ( smoke). Please stop (talk). We will stop (eat) lunch in ten minutes. Stop ( argue) and start( work). I like ( think) carefully about things before ( make) decision. Ask him ( come) in. Don`t keep him ( stand) at the door. Did you succeed in ( solve) the problem? Don’t forget ( lock) the door before (go) to bed. Don’t try ( persuade) me . Nothing can make me ( change) my mind.

Xem thêm: Bài Tập Câu Bị Động Đặc Biệt Của Câu Bị Động Các Trường Hợp Đặc Biệt

Đáp án: 

preparing working – finishing  to give up – smoking talking – to eat arguing – to work  to think – making  to come – standing  solving to lock – going  to persuade 

∠ Bài trước: Các dạng thức của “to V” và “V – ing” 

Để luyện tập nhiều hơn nữa, bạn có thể sắm cho mình sách tiếng Anh cơ bản của truongxaydunghcm.edu.vn. Đây là cuốn sách tổng hợp đầy đủ kiến thức tiếng Anh không chỉ về ngữ pháp mà còn là từ vựng, phát âm, giao tiếp. Bộ sách gồm 2 cuốn, in màu, đẹp và dày dặn, chắc chắn sẽ là người bạn đồng hành hữu ích giúp bạn chinh phục tiếng Anh.

Nguồn: https://truongxaydunghcm.edu.vn
Danh mục: Đề Thi

                       

Vậy là đến đây bài viết về Bài Tập Gerund And Infinitive Lớp 9, Bài Tập Về Gerund And To đã dừng lại rồi. Hy vọng bạn luôn theo dõi và đọc những bài viết hay của chúng tôi trên website Truongxaydunghcm.edu.vn

Chúc các bạn luôn gặt hái nhiều thành công trong cuộc sống!

Related Articles

Back to top button