Bài 4: Renshuu B trong Minnano Nihongo | Tổng hợp 50 bài Minna No Nihongo

Bài 4

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

Xem Thêm : Soạn bài Tây tiến (Quang Dũng) | Soạn văn 12 hay nhất

(れ い): ⇒

Hoàn thành các câu sau:

Nguồn: https://truongxaydunghcm.edu.vn
Danh mục: Văn hóa

Related Articles

Back to top button