Tiểu sử Chủ tịch Hồ Chí Minh | C. Mác Ph. Ăngghen V. I. Lênin Hồ Chí Minh

Bác hồ sinh năm bao nhiêu

Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 02/9/1969)

Hồ Chí Minh sinh ra trong một gia đình nhà Nho yêu nước, lớn lên ở một thị trấn có truyền thống anh hùng chống giặc ngoại xâm. Sống trong hoàn cảnh đất nước bị nhấn chìm dưới ách đô hộ của thực dân Pháp, thời niên thiếu, Hồ Chí Minh đã chứng kiến ​​những đau thương của đồng bào và các cuộc đấu tranh chống thực dân, Người đã sớm có ý chí đánh đuổi thực dân, giành độc lập cho đất nước và mang lại tự do, hạnh phúc cho đồng bào.

Với ý chí và quyết tâm đó, tháng 6 năm 1911, Hồ Chí Minh rời Tổ quốc, lên đường về phía Tây tìm đường giải phóng dân tộc.

Ngày 3 tháng 6 năm 1911, Nguyễn Tất Thành nhận thẻ nhân viên để lên tàu Amiran Latustervin với tên Văn Ba. Hai ngày sau, ngày 5 tháng 6 năm 1911, con tàu khởi hành từ cảng con rồng đến Pháp.

Từ năm 1912 đến năm 1917, dưới tên Nguyễn Tất Thành, Hồ Chí Minh đã đi nhiều nước Á, Âu, Mỹ, Phi, sống chan hòa với nhân dân lao động. Qua thực tiễn, Hồ Chí Minh đồng cảm sâu sắc với cuộc sống khốn khó của người lao động và các dân tộc thuộc địa, cũng như với khát vọng tinh thần của họ. Hồ Chí Minh sớm nhận thức rằng cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam là một bộ phận của cuộc đấu tranh chung của các dân tộc trên thế giới và tích cực hoạt động đoàn kết nhân dân các dân tộc đấu tranh giành độc lập, tự do.

cuối năm 1917, Hồ Chí Minh từ Anh trở về Pháp, tích cực tham gia phong trào Việt kiều và phong trào lao động Pháp.

năm 1919, lấy tên là nguyễn ái quốc, thay mặt những người yêu nước Việt Nam ở Pháp, thành phố Hồ Chí Minh đã gửi tới hội nghị Versailles lời kêu gọi tự do cho nhân dân việt nam và cả nhân dân việt nam. các dân tộc thuộc địa.

Dưới ảnh hưởng của cách mạng tháng 10 Nga năm 1917 và luận điểm của Lê-nin về vấn đề dân tộc và thuộc địa, tháng 12 năm 1920, Nguyễn Ái Quốc tham dự Đại hội Đảng xã hội chủ nghĩa Pháp lần thứ 18 và bỏ phiếu ủng hộ Đảng gia nhập quốc tế III (quốc tế cộng sản), trở thành một trong những người sáng lập đảng cộng sản Pháp. từ người yêu nước trở thành người cộng sản, Hồ Chí Minh đã nói: “Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc, không có con đường nào khác ngoài con đường cách mạng vô sản”.

Năm 1921, cùng với một số nhà yêu nước ở các thuộc địa của Pháp, Nguyễn Ái Quốc đã tham gia thành lập Hội Liên hiệp các dân tộc thuộc địa. Tháng 4 năm 1922, Hội xuất bản tờ báo “le pariah” nhằm đoàn kết, tổ chức và hướng dẫn phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở các nước thuộc địa. nhiều bài viết của nguyễn ái quốc đã được đưa vào tác phẩm “Bản án chế độ thực dân Pháp”, xuất bản tại Paris năm 1925. Đây là công trình nghiên cứu về bản chất của chủ nghĩa thực dân, có tác dụng thức tỉnh và cổ vũ nhân dân các nước thuộc địa đứng lên. để tự phát hành.

Tháng 6 năm 1923, Nguyễn Ái Quốc từ Pháp sang Liên Xô hoạt động cho Quốc tế Cộng sản. Tháng 10 năm 1923, tại Hội nghị Quốc tế Nông dân lần thứ nhất, Nguyễn Ái Quốc được bầu vào Hội đồng Quốc tế Nông dân và là đại biểu nông dân thuộc địa duy nhất được cử vào đoàn chủ tịch của Hội đồng. Sau đó anh tham dự Đại hội Quốc tế Cộng sản lần thứ V, Đại hội Quốc tế Thanh niên lần thứ IV và Đại hội Quốc tế Công hội Đỏ. Tại các đại hội, Nguyễn Ái Quốc đã kiên trì bảo vệ và phát triển những tư tưởng của V.I. giải đáp thắc mắc về dân tộc và thuộc địa, hướng sự chú ý của cộng đồng cộng sản quốc tế vào phong trào giải phóng dân tộc.

Tháng 11 năm 1924, với tư cách là ủy viên ủy ban đông đảo quốc tế cộng sản và ủy viên đoàn chủ tịch quốc tế nông dân, Nguyễn Ái Quốc đến Quảng Châu (Trung Quốc). ở Quảng Châu, nguyễn ái quốc làm việc trong nhóm cố vấn borodin của chính phủ Liên Xô cùng với chính phủ tấn công.

Xem thêm: Hướng Dẫn Update Bios Cho Mainboard Gigabyte Trong Windows, Hướng Dẫn Chi Tiết Cập Nhật Bios Gigabyte 2020

năm 1925, Nguyễn Ái Quốc thành lập Hội Việt Nam cách mạng thanh niên, trực tiếp mở lớp huấn luyện cán bộ cách mạng, xuất bản tuần báo “Thanh niên”, tờ báo cách mạng đầu tiên ở Việt Nam truyền bá chủ nghĩa xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, chuẩn bị cho thành lập đảng cộng sản việt nam. Những bài giảng của Nguyễn Ái Quốc trong các lớp huấn luyện được sưu tầm và in thành tập Đường Khách Mạng, một tài liệu lý luận quan trọng đặt nền tảng tư tưởng cho đường lối cách mạng Việt Nam.

tháng 5 năm 1927, nguyễn ái quốc rời Quảng Châu đến Moskva (Mỹ), rồi Berlin (Đức), Brussel (Bỉ), để tham dự phiên họp mở rộng của đại hội đồng liên minh chống chiến tranh từ đế quốc, sau đó đến Ý và từ đây đến châu Á.

Từ tháng 7 năm 1928 đến tháng 11 năm 1929, Nguyễn Ái Quốc hoạt động trong Phong trào Việt kiều yêu nước ở Xiêm, Thái Lan, tiếp tục chuẩn bị cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Xem Thêm : Nhật ký làm theo lời Bác THCS

Tháng 2 năm 1930, Nguyễn Ái Quốc chủ trì Hội nghị thành lập Đảng tại Cửu Long, Hồng Kông, Trung Quốc. Hội nghị đã thông qua Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt và Điều lệ vắn tắt của Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân và toàn thể dân tộc Việt Nam.

Tháng 6 năm 1931, Nguyễn Ái Quốc bị chính phủ Anh bắt tại Hồng Kông. Đầu năm 1933, Nguyễn Ái Quốc được trả tự do.

Từ năm 1934 đến năm 1938, Nguyễn Ái Quốc học tại Viện nghiên cứu các vấn đề dân tộc thuộc địa ở Moscow (Liên Xô). kiên trì con đường đã xác định của cách mạng Việt Nam, là người tiếp tục theo dõi, lãnh đạo phong trào cách mạng cả nước.

Tháng 10-1938, rời Liên Xô về Trung Quốc, liên lạc với tổ chức đảng để chuẩn bị về nước.

Ngày 28 tháng 1 năm 1941, Nguyễn Ái Quốc về nước sau hơn 30 năm bôn ba ở nước ngoài.

Tháng 5 năm 1941, Nguyễn Ái Quốc triệu tập Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng, quyết định con đường cứu nước trong thời kỳ mới, thành lập nước Việt Nam độc lập đồng minh (Việt minh). tổ chức xây dựng lực lượng vũ trang giải phóng và xây dựng căn cứ địa cách mạng.

Xem thêm: Đặc phái viên là gì?

Tháng 8 năm 1942, lấy tên là Hồ Chí Minh, đại diện của Mặt trận Việt minh và Chi hội Việt Nam quốc tế chống xâm lược Trung Quốc để tìm kiếm liên minh quốc tế và phối hợp hành động của phong trào chống phát xít trên chiến trường sự yên bình. người đã bị chính quyền địa phương chiang kai-shek giam giữ trong các nhà tù của tỉnh Quảng Tây. trong một năm 14 ngày trong tù, ông đã viết tập thơ “Nhật ký trong tù” với 133 bài thơ chữ Hán. Tháng 9 năm 1943, Hồ Chí Minh được giải phóng.

Tháng 9 năm 1944, thành phố Hồ Chí Minh trở lại căn cứ địa cao. Tháng 12 năm 1944, Hồ Chí Minh ra lệnh thành lập Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân, tiền thân của Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Tháng 5 năm 1945, Hồ Chí Minh thôi học phổ thông và trở lại với phong trào mới (tuyên bố). Tại đây, theo yêu cầu của Hồ Chí Minh, hội nghị đại biểu toàn quốc và đại hội toàn quốc của đảng đã họp quyết định tổng khởi nghĩa. đại hội toàn quốc bầu ra ủy ban giải phóng dân tộc việt nam (tức chính phủ lâm thời) do thành phố Hồ Chí Minh làm chủ tịch.

Tháng 8 năm 1945, Hồ Chí Minh và Trung ương Đảng lãnh đạo nhân dân khởi nghĩa giành chính quyền. Ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), thành phố Hồ Chí Minh đọc bản “Tuyên ngôn độc lập”, tuyên bố thành lập nước dân chủ cộng hòa và ra mắt chính phủ lâm thời do nhân dân lãnh đạo. tổng thống và bộ trưởng ngoại giao; tổ chức tổng tuyển cử tự do trong cả nước, bầu cử quốc hội và thông qua hiến pháp dân chủ đầu tiên của Việt Nam.

Ngày 1 tháng 1 năm 1946, Chính phủ liên hiệp lâm thời được thành lập do Hồ Chí Minh làm Chủ tịch kiêm Bộ trưởng Ngoại giao.

Tháng 1 năm 1946, Quốc hội khóa I bầu làm Chủ tịch nước dân chủ cộng hòa Việt Nam.

Ngày 2 tháng 3 năm 1946, Chính phủ liên hiệp kháng chiến được thành lập do Hồ Chí Minh làm Chủ tịch.

Ngày 3/11/1946, Quốc hội do Chủ tịch nước kiêm Thủ tướng đứng đầu (từ 11/1946 đến 9/1955) và Bộ Ngoại giao đã giao cho Chủ tịch Hồ Chí Minh nhiệm vụ thành lập chính phủ mới. ngoại trưởng (11-1946-1947).

Cùng với Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lãnh đạo toàn Đảng, toàn quân và nhân dân Việt Nam phá tan âm mưu xâm lược của đế quốc, giữ vững và củng cố chính quyền cách mạng.

Xem Thêm : Hướng Dẫn Cài Appstorevn Không Cần Jailbreak 2018, Hướng Dẫn Cài Appvn Trên Điện Thoại Android

Ngày 19 tháng 12 năm 1946, kêu gọi toàn quốc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, bảo vệ độc lập, tự do của Tổ quốc, bảo vệ và phát triển thành quả của cách mạng tháng Tám.

tại đại hội đảng lần thứ hai (1951), người được bầu làm chủ tịch ủy ban trung ương của đảng. Dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân Việt Nam đã giành thắng lợi to lớn, kết thúc bằng thắng lợi vĩ đại của Điện Biên Phủ (7/5/1954).

Xem thêm: Hướng Dẫn Sử Dụng Tivi Tcl L32D2780 Tại Thegioidienmay247, Cách Sử Dụng Tivi Tcl

Sau khi miền Bắc hoàn toàn giải phóng (1955), Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đề ra hai nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Việt Nam là tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa và xây dựng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc, đồng thời đấu tranh giành thời gian giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân trong cả nước.

Tháng 10 năm 1956, tại Hội nghị Trung ương mở rộng lần thứ 10 (khóa II), Chủ tịch Hồ Chí Minh được bầu làm Chủ tịch kiêm Tổng Bí thư của Đảng.

tại đại hội đảng bộ lần thứ ba (1960) chủ tịch thành phố Hồ Chí Minh được nhất trí bầu làm chủ tịch ban chấp hành trung ương đảng công nhân việt nam.

nhiệm kỳ ii, nhiệm kỳ iii quốc hội bầu làm chủ tịch nước cộng hòa dân chủ cộng hòa Việt Nam.

năm 1964, đế quốc Mỹ mở cuộc chiến tranh phá hoại bằng đường không đánh phá miền Bắc Việt Nam. người đã động viên toàn thể nhân dân Việt Nam vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược. người khẳng định: “Chiến tranh có thể kéo dài 5 năm, 10 năm, 20 năm hoặc hơn. Hà Nội, Hải Phòng và một số thành phố, nhà máy có thể bị tàn phá, nhưng nhân dân Việt Nam kiên quyết không sợ hãi! Không có gì quý hơn độc lập, tự do! Đến ngày toàn thắng, nhân dân ta sẽ xây dựng lại đất nước ta xứng đáng hơn, to đẹp hơn! ”.

Chủ tịch Hồ Chí Minh mất ngày 2 tháng 9 năm 1969 tại Hà Nội.

Trước khi qua đời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho dân tộc Việt Nam một chứng tích lịch sử, căn dặn Đảng và nhân dân Việt Nam phải làm gì để xây dựng đất nước sau chiến tranh. Người viết: “Tâm nguyện cuối cùng của tôi là: toàn đảng, toàn dân ta đoàn kết đấu tranh, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới”.

Theo di nguyện của chủ tịch Hồ Chí Minh, toàn thể nhân dân Việt Nam đoàn kết đánh bại cuộc chiến tranh phá hoại bằng máy bay B52 của đế quốc Mỹ, buộc chính phủ Mỹ phải ký hiệp định Paris vào ngày 27 tháng 1 năm 1973, chấm dứt chiến tranh phá hoại gây hấn, rút ​​hết quân Mỹ và quân chư hầu ra khỏi miền Nam Việt Nam.

Mùa xuân năm 1975, với chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, nhân dân Việt Nam đã hoàn thành sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và thực hiện tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lê-nin vào điều kiện cụ thể ở Việt Nam, vạch ra con đường đúng đắn dẫn cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Người sáng lập Đảng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, Người sáng lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam, Người sáng lập lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam, Người sáng lập nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, góp phần tăng cường đoàn kết quốc tế. là tấm gương sáng về tinh thần tập thể, ý thức tổ chức và đạo đức cách mạng.

Chủ tịch Hồ Chí Minh là người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, lãnh tụ kính yêu của giai cấp công nhân và của cả dân tộc Việt Nam, chiến sĩ ưu tú, nhà hoạt động xuất sắc của cách mạng Việt Nam, phong trào cộng sản quốc tế và phong trào giải phóng dân tộc

Từ ngày 20 tháng 10 đến ngày 20 tháng 11 năm 1987, trong kỳ họp thứ 24 của Tổ chức Văn hóa, Khoa học và Giáo dục của Liên hợp quốc (UNESCO), nghị quyết số. 24c / 18.6.5, lấy năm 1990 nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh là “Anh hùng giải phóng dân tộc và nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam”, có công với cách mạng, sự nghiệp đấu tranh chung của các quốc gia vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trên toàn thế giới.

Ngày nay, trong công cuộc đổi mới đất nước và hội nhập với thế giới, Tư tưởng Hồ Chí Minh là tài sản tinh thần to lớn của Đảng Cộng sản Việt Nam và dân tộc Việt Nam, mãi mãi soi đường cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân Việt Nam. Tổ quốc vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. /.

Nguồn: https://truongxaydunghcm.edu.vn
Danh mục: Kiến thức

Related Articles

Back to top button